Varna uporaba baterije in polnilnika

Ko polnilnika ne uporabljate, ga odklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se sčasoma sprazni sama od sebe.

Za najboljše delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem.

Če ima vaša naprava baterijo, ki jo je mogoče odstraniti, velja tudi spodaj navedeno:

  • Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.
  • Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.
Naprave z izmenljivim pokrovčkom na hrbtni strani:

Lastnosti

ID članka: 11732 – Zadnji pregled: 18. maj 2016 – Revizija: 8

Povratne informacije