Funkcijo SUMIF uporabljate za seštevanje vrednosti v obseg, ki izpolnjujejo navedene pogoje. Na primer, da želite v stolpcu, ki vsebuje številke, sešteti le vrednosti, ki so večje od 5. Uporabite lahko to formulo: = SUMIF (B2:B25,"> 5")

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov.

Ta videoposnetek je del izobraževalnega tečaja z naslovom Seštevanje števil v programu Excel.

Namigi: 

 • Če želite, lahko pogoj velja za en obseg, seštejete pa vrednosti iz drugega obsega. Na primer formula =SUMIF(B2:B5; "John"; C2:C5) sešteje le tiste vrednosti v obsegu C2:C5, pri katerih je vrednost v ustreznih celicah v obsegu B2:B5 enaka »John«.

 • Če želite sešteti celice glede na več pogojev, glejte Funkcija SUMIFS.

Pomembno: Funkcija SUMIF vrne nepravilne rezultate, če jo uporabite za ujemanje nizov, ki so daljši od 255 znakov, ali z nizom, ki #VALUE!.

Sintaksa

SUMIF(obseg, pogoji, [obseg_seštevanja])

V sintaksi funkcije SUMIF so ti argumenti:

 • obseg   Obvezen. Obseg celic, za katerega želite uporabiti pogoj. Celice v vsakem obsegu morajo vsebovati števila ali imena, matrike ali sklice s števili. Prazne in besedilne vrednosti so prezrte. Izbrani obseg lahko vsebuje datume v standardni Excelovi obliki (primeri spodaj).

 • pogoji   Obvezen. Pogoji v obliki števila, izraza, sklica na celico, besedila ali funkcije, ki določa, katere celice bodo seštete. Vključiti je mogoče nadomestne znake – vprašaj (?), ki ustreza enemu poljubnem znaku, zvezdici (*), ki ustreza poljubnem zaporedju znakov. Če želite poiskati dejanski vprašaj ali zvezdico, pred znak vnesite tildo (~).

  Pogoje lahko na primer izražene kot 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?" ali TODAY().

  Pomembno: Besedilni pogoji ali pogoji, ki vključujejo logične ali matematične simbole, morajo biti med dvojnimi narekovaji ("). Če je pogoj številski, dvojni narekovaji niso potrebni.

 • obseg_seštevanja   Neobvezen. Dejanske celice, ki naj se seštejejo, če želite sešteti še druge celice, poleg navedenih v argumentu obseg. Če argument obseg_seštevanja izpustite, Excel sešteje celice, navedene v argumentu obseg (tiste, za katere velja pogoj).

  Sum_range mora biti enake velikosti in oblike kot obseg. Če ni, lahko to povzroči težave z učinkovitostjo delovanja, formula pa bo seštela obseg celic, ki se začne s prvo celico v celici sum_range vendar ima enake mere kot obseg. Primer:

  obseg

  obseg_seštevanja

  Dejanske seštete celice

  A1:A5

  B1:B5

  B1:B5

  A1:A5

  B1:K5

  B1:B5

Primeri

1. primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Vrednost lastnine

Provizija

Podatki

100.000 EUR

7.000 EUR

250.000 EUR

200.000 EUR

14.000 EUR

300.000 EUR

21.000 EUR

400.000 EUR

28.000 EUR

Formula

Opis

Rezultat

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Vsota provizij vrednosti posestev nad 160.000 EUR.

63.000 EUR

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Vsota vrednosti posestev nad 160.000 EUR.

900.000 EUR

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Vsota provizij vrednosti posestev, enaka 300.000 EUR.

21.000 EUR

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5)

Vsota provizij od vrednosti posestev, ki so višje od vrednosti v celici C2.

49.000 EUR

2. primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Kategorija

Hrana

Prodaja

Zelenjava

Paradižniki

2.300 EUR

Zelenjava

Zelena

5.500 EUR

Sadje

Pomaranče

800 EUR

Maslo

400 EUR

Zelenjava

Korenje

4.200 EUR

Sadje

Jabolka

1.200 EUR

Formula

Opis

Rezultat

=SUMIF(A2:A7,"Fruits",C2:C7)

Vsota prodaje vse hrane pod kategorijo »Sadje«.

2.000 EUR

=SUMIF(A2:A7; "Zelenjava"; C2:C7)

Vsota prodaje vse hrane pod kategorijo »Zelenjava«.

12.000 €

=SUMIF(B2:B7; "*e"; C2:C7)

Vsota prodaje vse hrane, ki se konča na »e« (korenje, pomaranče).

4.300 €

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Vsota prodaje vse hrane, ki nima navedene kategorije.

400 EUR

Na vrh strani

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel ali pridobite podporo v skupnosti Answers.

Glejte tudi

Funkcija SUMIFS sešteje vse argumente, ki izpolnjujejo več pogojev

Funkcija SUMSQ izračuna kvadratni koren števil, nato pa sešteje več vrednosti

Funkcija COUNTIF prešteje le vrednosti, ki izpolnjujejo en pogoj

Funkcija COUNTIFS prešteje le vrednosti, ki izpolnjujejo več pogojev

Funkcija IFS (Office 365, Excel 2016 in novejše različice)

Pregled formul v Excelu

Kako se izogniti nedelujočim formulam

Zaznavanje napak v formulah

Matematične in trigonometrične funkcije

Funkcije v Excelu (po abecedi)

Excelove funkcije (po kategoriji)

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×