Polja lahko dodate v pogled ali tabela, če želite prilagoditi vrste podatkov projekta, ki Microsoft Project prikaže. Če ste programer, lahko v pogledih in funkcijah uporabite tudi polja, s Project prilagodite potrebam vaše organizacije.

Polje vsebuje eno vrsto informacij in je del tabela, obrazec pogleda ali območja časovno razporejeno uporabe. Project 2013 ima več vrst polj:

Če želite dodati polje v pogled, kliknite zavihek Oblika. V skupini Stolpci kliknite Vstavi stolpec.

 • Polja opravila in časovno razporejena polja   

  Polja z opravili prikazujejo informacije, povezane z opravili, in jih je mogoče prikazati v pogledih opravil, kot so gantogram, list opravil in pogledi diagrama omrežja.

  Polja s časovno razporejenji opravila prikazujejo informacije za vsako opravilo tako, kot je porazdeljeno med trajanjem. Ta polja je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogleda »Uporaba opravil«.

 • Polja vira in časovno razporejenih virov   

  Polja virov prikazujejo podatke za posamezen vir, vključno s povzetimi informacijami o vseh opravilih, ki so dodeljena posameznemu viru. Lahko so prikazani v pogledih virov, na primer v pogledih »List virov« in »Raba virov«.

  Polja s časovno razporejenji virov prikazujejo informacije za vsak vir tako, da so razporejeni med trajanjem razpoložljivosti virov v projektu. Ta polja je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogleda »Raba virov«.

 • Polja dodelitev in časovno razporejenih dodelitev   

  V poljih z dodelitvami so podatki za vsako dodelitev. Lahko so prikazani v delu lista v pogledih Uporaba opravil in Uporaba virov ter na dnu pogledov Obrazec opravila in Obrazec vira. Polje za dodelitev, ki se prikaže na dnu pogleda obrazca opravila ali obrazca vira, spremenite tako, da kliknete v območju, nato zavihek Oblika in nato ukaz.

  V poljih s časovno razporejenmi dodelitvami so podatki za vsako dodelitev razporejeni glede na trajanje dodelitve. Ta polja je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogledov »Raba virov« in »Uporaba opravil«.

Opomba: Nekatera polja so na voljo le, če uporabljate Project Professional.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Aktivno (polje z opravili)

S poljem »Aktivno« lahko deaktivirate opravila, da jih odstranite iz Project načrta. Nedejavna opravila so še vedno na voljo za poznejšo fazo, poznejši projekt ali za poročanje ali zgodovinske namene. Nedejavna opravila ne vplivajo več na druga opravila ali na Project urnik.

Dejanski stroški (polje z opravili)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri na opravilih, skupaj z drugimi posnetimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejansko trajanje (polje z opravili)

V polju Dejansko trajanje je prikazan razpon dejanskega delovnega časa opravila do te točke, ki temelji na načrtovanem trajanju in trenutnem preostalem delu ali odstotku dokončanega dela.

Dejanski zaključek (polje z opravili)

V polju Dejanski zaključek sta prikazana datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje z opravili)

V polju Dejanski stroški nadur so prikazani stroški za delo nadur, ki so že izvedena za opravila dodeljenih virov.

Dejansko nadurno delo (polje z opravili)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki ga že izvajajo viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

Dejanski začetek (polje z opravili)

V polju Dejanski začetni datum in čas sta prikazana datum in ura, ki sta ga opravilo ali dodelitev dejansko začela, in sicer na podlagi informacij o napredku, ki ste jih vnesli.

Dejansko delo (polje z opravili)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

ASOD (polje z opravili)

V polju ASOD (dejanski stroški opravljenega dela) so prikazani stroški za delo, ki je že dokončano v opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Zakasnitev dodelitve (polje z opravili)

V polju Zakasnitev dodelitve je prikazan čas, ko mora vir počakati, preden začne delo na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« niso dejansko prikazani nobeni podatki; lahko dajo na voljo le ustrezne informacije v polju »Zakasnitev dodelitve«.

Enote dodelitev (polja z opravili)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, koliko so dodeljeni viri dodeljeni opravilu.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je prikazan izvirno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Predvideno delo po osnovnem načrta (polje z opravili)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazane izvirne količine načrtovanega predvidenih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški po osnovnem načrta (polje z opravili)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga izvede vir v opravilu.

Dokončanje izdelka po osnovnem načrtu (polja opravil)

V polju Dokončanje dobavljivega načrtu je prikazan načrtovani končni datum deliverable, shranjen z osnovnim načrtom projekta.
Project Professional samo

Začetek izdelave dobavljivega predmeta po osnovnem načrtu (polje opravila)

V polju Začetek dobavljivega dobavljivega načrtu je prvotno načrtovan začetni datum dobavljivega dobavljivega načrtu, ki je shranjen z osnovnim načrtom projekta.
Project Professional samo

Trajanje po osnovnem načrta (polje z opravili)

V polju »Trajanje po osnovnem načrtu« je prikazan izvirni časovni razpon, ki je načrtovan za dokončanje opravila.

Zaključek po osnovnem načrta (polje z opravili)

V polju Konec osnovnega načrta je prikazan datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrta (polje z opravili)

V polju Začetek osnovnega načrta je prikazan načrtovani začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrta (polje z opravili)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih ur za osebe, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

Predvideni stroški po osnovnem načrta 1–10 (polja z opravili)

Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrta 1–10 (polja z opravili)

Polja s predvidenim delom po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih del za delovne vire in materialne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrta 1–10 (polja z opravili)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Stroški po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Dokončanje izdelka po osnovnem načrtu 1–10 (polja opravil)

V poljih »Zaključek deliverable« po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 so načrtovani končni datumi deliverable, shranjeni z ustreznimi osnovnimi načrti projekta.

Začetek izdelave dobavljivega predmeta po osnovnem načrtu 1–10 (polja opravil)

V poljih »Začetek deliverable po osnovnem načrtu 1« do »Osnovni načrt 10« so načrtovani začetni datumi dobavljivega dobavljivega sredstva, shranjeni z ustreznimi osnovnimi načrti projekta.

Trajanje po osnovnem načrtu 1–10 (polja z opravili)

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do Trajanje po osnovnem načrtu 10 je shranjevanja časovnega razpona, načrtovanega za dokončanje opravila.

Predvideno trajanje po osnovnem načrtu 0-10 (polje z opravili)

Polja »Predvideno trajanje po osnovnem načrtu 0-10« prikazujejo približen razpon časa, načrtovanega za dokončanje opravila. Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project načrtovanega trajanja za opravila in jih shrani v polja Predvideno trajanje po osnovnem načrtu (Predvideno trajanje po osnovnem načrtu 1 do predvidenega trajanja po osnovnem načrtu 10). To velja, če so opravila načrtovana ročno ali samodejno.

Predvideni zaključek po osnovnem načrtu 0-10 (polja z opravili)

Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project načrtovane dokončane datume za opravilo ali dodelitev in jih shrani v polja Predvideni zaključek po osnovnem načrtu (Predvideni zaključek po osnovnem načrtu na Predvideni zaključek po osnovnem načrtu 10 Glede na predvideni zaključek po osnovnem načrtu 10). To velja, če so opravila načrtovana ročno ali samodejno.

Predvideni začetek po osnovnem načrtu 0-10 (polja z opravili)

Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project kopira načrtovane začetne datume za opravilo ali dodelitev in jih shrani v polja Predvideni začetek po osnovnem načrtu (Predvideni začetek po osnovnem načrtu 1– predvideni začetek po osnovnem načrtu 10 Predvideni začetek po osnovnem načrtu 10). To velja, če so opravila načrtovana ročno ali samodejno.

Zaključek po osnovnem načrta 1–10 (polja z opravili)

Polja po osnovnem načrtu 1 do »Zaključek po osnovnem načrtu 10« shranjujejo datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev vira v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrta 1–10 (polja z opravili)

Polja »Začetek po osnovnem načrtu 1« do »Začetek po osnovnem načrtu 10« shranjujejo načrtovani začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrta 1–10 (polja z opravili)

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do »Delo po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur osebe za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje z opravili)

V polju PSOD-ja (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnožen s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

PCND (načrtovana vrednost ali PV) (polje z opravili)

V polju BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Budget Cost (task field)

Polje s splošnimi stroški se uporablja za vnos ali pregled stroškov proračuna za vire stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Predvideno delo (polje z opravili)

Polje »Delo s proračunom« se uporablja za vnos ali pregled proračunskih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Dokončaj prek (polje z opravili)

V polju Dokončaj prek je prikazan napredek opravila v pogledu gantograma, ki označuje, do katere dejanske vrednosti so bile sporočene za opravilo.

Potrjeno (polje z opravili)

Polje Potrjeno označuje, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Datum omejitve (polje z opravili)

V polju Datum omejitve je prikazan določen datum, povezan z določenimi vrstami omejitev, na primer »Mora se začeti na, Mora se končati na, Ne začni pred, Ne začni najpozneje do, Dokončaj najpozneje pred« in »Dokončaj najpozneje do«.

Vrsta omejitve (polje z opravili)

Polje Vrsta omejitve omogoča možnosti za vrsto omejitve, ki jo lahko uporabite za načrtovanje opravila.

Stik (polje z opravili)

V polju Stik je ime posameznika, ki je odgovoren za opravilo.

Stroški (polje z opravili)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, in sicer na podlagi stroškov, ki so že nastali za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Tabela stroškov (polje z opravili)

V polju Tabela stroškov so na voljo možnosti, za katero tabelo stroškov želite uporabiti vire, ki so dodeljeni opravilu.

Odmik stroškov (polje z opravili)

Polje dodelitve Odmika stroškov prikazuje razliko med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški1–10 (polja z opravili)

V poljih »Stroški1« do »Stroški10« lahko shranite podatke o opravilih po meri, virih ali stroških dodelitev.

CPI (polje z opravili)

Polje CPI (indeks učinkovitosti stroškov) prikazuje razmerje med predvidenimi stroški (ali osnovnimi stroški) dela, ki so bili opravljeni do dejanskih stroškov opravljenega dela, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Ustvarjeno (polje z opravili)

Polje Ustvarjeno vsebuje datum in čas, ko je bilo opravilo dodano v projekt.

Nujno (polje z opravili)

V polju Kritično je označeno, ali ima opravilo ali opravilo dodelitve prostor v urniku ali če je opravilo na kritični poti.

OS (polje z opravili)

Polje OS (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med projiciranimi stroški in dejanskimi stroški, ki so potrebni za doseganje trenutne ravni dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

CV% (polje z opravili)

Polje CV % (odstotek odmika stroškov) prikazuje razmerje med odmikom stroškov (CV) in proračunom stroškov opravljenega dela (PSOD), izraženo v odstotkih.

Datum 1–10 (polja z opravili)

Polja »Datum1« do »Datum10« shranjujejo podatke o datumu opravila, vira ali dodelitve.

Rok (polje z opravili)

V polju Rok je prikazan datum, ki ste ga vnesete kot rok za opravilo. Rok je ciljni datum, ki označuje, kdaj želite dokončati opravilo.

Zaključek izdelave izdelka (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki ima povezan dobavljiv del, polje Dokončanje dobavljivega posameznega dobavljivega seboj prikaže načrtovani končni datum posameznega dobavljivega posameznega dneva.
Project Professional samo

GUID dobavljivega predmeta (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki ima povezan predmet, polje GUID dobavljivega predmeta prikaže globalni enolični identifikator (GUID) za ta predmet.
Project Professional samo

Ime izdelka (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki ima povezan dobavljiv del, polje »Ime posameznega dobavljivega posameznega dobavljivega posameznega
Project Professional samo

Začetek izdelave dobavljivega predmeta (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki ima povezan dobavljiv del, polje Začetek dobavljivega posameznega dobavljivega seboj prikaže načrtovani začetni datum tega dobavljivega seboj.
Project Professional samo

Vrsta dobavljivega predmeta (polje z opravili)

V polju Vrsta izdelka je označeno, ali ima trenutno opravilo povezan dobavljiv dobavljiv vir in ali je ta dobavljiv vir izdelal trenutni projekt ali opravilo, ki je odvisno od trenutnega opravila.
Project Professional samo

Trajanje (polje z opravili)

V polju Trajanje je prikazan skupni razpon aktivnega delovnega časa za opravilo.

Odmik trajanja (polje z opravili)

V polju Odmik trajanja je razlika med trajanjem opravila po osnovnem načrta in skupnim trajanjem (trenutna ocena) opravila.

Trajanje 1–10 (polja z opravili)

V poljih »Trajanje1« do »Trajanje10« so podatki o katerem koli opravilu, viru ali trajanju dodelitve.

EAC (polje z opravili)

V polju EAC (ocena dokončanja) so prikazani pričakovani skupni stroški opravila glede na učinkovitost delovanja do datuma stanja.

Predčasni zaključek (polje z opravili)

Polje »Predčasni zaključek« vsebuje najzgodnejši datum, ki ga lahko opravilo morebiti konča na podlagi datumov predčasnega dokončanja prejšnjih in naslednjimi opravili, drugih omejitev in morebitne zakasnitve izravnavanje.

Predčasni začetek (polje z opravili)

V polju »Predčasni začetek« je najzgodnejši datum, ki ga lahko opravilo morda začne, in sicer na podlagi datumov predčasnega začetka prejšnjih in naslednjimi opravili ter drugih omejitev.

Metoda prislužene vrednosti (polje z opravili)

V polju »Metoda prislužene vrednosti« so na voljo možnosti, ali naj se polje % dokončano ali Fizično % dokončano uporabi za izračun stroškov opravljenega dela (BCWP).

Časovno usmerjen (polje z opravili)

V polju Časovno razporejanje je navedeno, ali je načrtovanje za opravilo časovno razporejanje.

Stroški podjetja1–10 (polja z opravili)

V poljih »Stroški podjetja1« do »Stroški podjetja10« lahko shranite vse podatke o opravilih po meri, virih ali stroških dodelitev, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Datum 1–30 podjetja (polja z opravili)

V poljih »Datum1« do »Datum podjetja30« lahko shranite vse informacije o datumu opravila, vira ali dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik za projekt ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Trajanje podjetja1–10 (polja z opravili)

V poljih »Trajanje podjetja1« do »Trajanje podjetja10« lahko shranite informacije o vsakem opravilu, viru ali trajanju dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Zastavica podjetja 1–20 (polja z opravili)

V polji »Zastavica podjetja1« do »Zastavica podjetja20« lahko shranite vse informacije o opravilu, viru ali zastavici dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik upravljanja projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Številka podjetja1–40 (polja z opravili)

V poljih »številka Project podjetja od »Število1« do »Podjetje« Project »Številka40« lahko shranite poljubne informacije o številki projekta po meri, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Koda orisa opravila podjetja1–30 (polja z opravili)

Polja »Koda orisa opravila podjetja 1« do »Koda orisa opravila podjetja« 30 vsebujejo alfanumerično kodo, ki predstavlja raven seznam ali hierarhično strukturo opravil (na primer kode stroškov, povezane z opravili).
Project Professional samo

Besedilo podjetja1–40 (polja z opravili)

V poljih »Besedilo za podjetje1« do »Besedilo podjetja« lahko shranite poljubne besedilne informacije po meri za opravila, vire ali dodelitve, kot jih določi skrbnik za projekt ali drug uporabnik, ki ima skrbniška
dovoljenjaProject Professionaldodelijo samo

Sporočilo o napaki (polje z opravili)

Polje Sporočilo o napaki uporabi čarovnik za uvoz virov in čarovnik za uvoz Project, da prikažeta napake pri uvozu vira in podatkov o opravilu v Project Server.
Project Professional samo

Predvideno (polje z opravili)

V polju Predvideno je označeno, ali je trajanje opravila označeno kot ocena.

Zunanje opravilo (polje z opravili)

V polju Zunanje opravilo je označeno, ali je opravilo povezano z drugim projektom ali pa je opravilo izhajalo iz trenutnega projekta.

Dokončaj (polje z opravili)

V polju Dokončaj je prikazan datum, ko je opravilo načrtovano za dokončanje.

Časovna rezerva za zaključek (polje z opravili)

V polju »Časovna rezerva za zaključek« je trajanje med datumoma »Predčasni zaključek« in »Zamuda pri končate«.

Odmik zaključka (polje z opravili)

V polju Odmik zaključka je čas, ki predstavlja razliko med datumom zaključka osnovnega načrta za opravilo ali dodelitev in trenutnim končnim datumom.

Dokončaj1–10 (polje z opravili)

V poljih »Zaključek1« do »Konec10« je mogoče shraniti vse podatke o datumu dokončanja opravila, vira ali dodelitve.

Razmejek nespremenljivih stroškov (polje z opravili)

V polju Razmejek nespremenljivih stroškov so na voljo možnosti, kako in kdaj bodo fiksni stroški zaračunani ali razmejčeni za strošek opravila.

Nespremenljivi stroški (polja z opravili)

V polju Nespremenljivi stroški so prikazani vsi stroški opravila, ki niso v skladu z viri.

Zastavica 1–20 (polja z opravili)

Polja »Zastavica1« do »Zastavica20« označujejo, ali je opravilo, vir ali dodelitev označeno za dodatno dejanje ali za identifikacijo neke vrste.

Prosta rezerva (polje z opravili)

V polju »Prosta rezerva« je čas, ko lahko opravilo zamuja, ne da bi bilo treba odložiti naslednja opravila.

Združi po povzetku (polje z opravili)

Polje Združi po povzetku označuje, ali je ta vrstica na listu opravila ali vira vrstica s povzetkom za opravila ali vire, združene po določeni kategoriji.

Ustreznost stanja (polje z opravili)

V polju Stanje je trenutno stanje ali pogoj trenutnega opravila, kot je na primer Predčasno ali Dokončano, kot je izbrano v tabeli Iskanje stanja, ki je odposlano s strežnikom Microsoft Project Server, in ga je mogoče spremeniti tako, da odraža določene ukrepe stanja organizacije.
Project Professional samo

Skrij vrstico (polje z opravili)

Polje Skrij vrstico označuje, ali so Gantovi trakovi in vrstice koledarja za opravilo skriti.

Hiperpovezava (polje z opravili)

V polju Hiperpovezava je prikazan naslov ali pojasnjevalno besedilo za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z opravili)

V polju Naslov hiperpovezave je naslov hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Vir hiperpovezave (polje z opravili)

Polje »Sklic hiperpovezave« vsebuje kombinacijo ali spajanje polj Naslov hiperpovezave in Podnaslov hiperpovezave, ki so povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z opravili)

V polju Podnaslov hiperpovezave je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

ID (polje z opravili)

Polje z ID-jem vsebuje številko identifikatorja, Project samodejno dodeli vsakemu opravilu ali viru, ko ga dodate v projekt.

Prezri koledar virov (polje z opravili)

V polju Prezri koledar virov je označeno, ali načrtovanje opravila upošteva koledarje virov, ki so dodeljeni opravilu.

Prezri opozorila (polje z opravili)

Ko Microsoft Project morebitne spore pri načrtovanju z ročno načrtovanim opravilom, se ustvari opozorilo, polje s podatki o težavi pa je podčrtano z rdečo. V polju Prezri opozorila je označeno, ali ste izbrali skrit indikator opozorila o sporu v urniku.

Indikatorji (polje z opravili)

V polju Indikatorji so prikazani indikatorji, ki dajejo različne vrste informacij o opravilu ali viru.

Zamuda pri končate (polje z opravili)

V polju »Zamuda pri končate« je najpoznejši datum za dokončanje opravila, ne da bi zakasnili dokončanje projekta.

Zamuda pri začetku (polje z opravili)

V polju »Zamuda pri začetku« je zadnji datum začetka opravila, ne da bi zakasnili dokončanje projekta.

Izravnava dodelitev (polje z opravili)

V polju Iz ravni dodelitev je označeno, ali lahko funkcija izravnavanje zakasni in razdeli posamezne dodelitve (namesto celotnega opravila), da razreši splošne dodelitve.

Izravnavanje lahko razdeli (polje z opravili)

V polju Izravnavanje lahko razdelite je označeno, ali lahko funkcija izravnavanje virov povzroči deljenje preostalega dela v tem opravilu.

Zakasnitev izravnavanje (polje z opravili)

V polju Zakasnitev izravnavanje je čas, ko mora opravilo ali dodelitev zamujati od datuma na začetku zaradi izravnavanje virov.

Povezana polja (polje z opravili)

V polju Povezana polja je označeno, ali obstajajo povezave OLE do opravila, vira ali dodelitve, bodisi z drugega mesta v tej datoteki projekta, iz druge datoteke Microsoft Project ali iz drugega programa.

Označeno (polje z opravili)

Polje z označenim opravilom označuje, ali je opravilo označeno za dodatno dejanje ali za identifikacijo neke vrste.

Mejnik (polje z opravili)

V polju Mejnik je označeno, ali je opravilo mejnik.

Ime (polje z opravili)

V polju Ime je ime opravila ali vira.

Negativna rezerva (polje z opravili)

V polju Negativna rezerva je prikazana količina negativne časovne rezerve za opravilo v pogledu gantograma; čas, ki ga je treba shraniti, da naslednja opravila ne bodo zakasnjena.

Opombe (polje z opravili)

V polje Opombe lahko vnesete pripombe o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1–20 (polja z opravili)

V poljih Od »Število1« do »Število20« so vse številske informacije, ki jih želite vključiti v projekt in so povezane z opravili, viri ali dodelitvami.

Predmeti (polje z opravili)

V polju Predmeti je število predmetov, ki so pripeti opravilu ali povezani z virom.

Koda orisa 1–10 (polja z opravili)

Polja »Koda orisa 1« do »Koda orisa 10« vsebujejo alfanumerično kodo, ki jo določite za predstavitev hierarhične strukture opravil ali virov.

Raven orisa (polje z opravili)

V polju Raven orisa je označeno polje opravila ali dodelitve v hierarhiji orisa projekta.

Številka orisa (polje z opravili)

V polju Številka orisa je število, ki predstavlja mesto opravila v hierarhični strukturi orisa.

Overallocated (polje z opravili)

Polje »Overallocated« označuje, ali je viru dodeljeno več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče dokončati v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z opravili)

V polju Stroški nadur so prikazani skupni stroški nadur za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za dodelitev vira.

Nadurno delo (polje z opravili)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki so načrtovana za izvajanje vseh virov, dodeljenih opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru ali viru opravila, in ki se zaračunavajo po tarifah za nadure vključenih virov.

Najbolj zasedeno (polje z opravili)

V polju »Najbolj zaseden« je označen najvišji odstotek ali število enot, ki jih vir opravi za dodelitev ob določenem času.

Odstotek (%) Dokončano (polje z opravili)

V polju % dokončanega je trenutno stanje opravila, izraženo kot odstotek dokončanega trajanja opravila.

Odstotek (%) Dokončano delo (polje z opravili)

V polju % dokončanega dela je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo kot odstotek dokončanega dela.

Fizični odstotek (%) Dokončano (polje z opravili)

V polju Fizični % dokončano je prikazana vnesena vrednost odstotka dokončanega dela, ki jo lahko uporabite kot alternativo za izračun stroškov opravljenega dela (PSOD).

Ograda (polje z opravili)

Opravila označb mesta so ročno načrtovana opravila, ki ne imajo dovolj informacij za načrtovano. Ko vnesete ročno načrtovano opravilo brez veljavnega datuma začetka ali konca in brez veljavnega trajanja, Microsoft Project opravilo določi, da ima način opravila označbe mesta.

Prejšnja opravila (polje z opravili)

V polju Prejšnja opravila so navedene številke ID-ja opravila za predhodna opravila, od katerih je odvisno, preden se lahko začne ali konča.

Vnaprej ravnirani zaključek (polje z opravili)

V polju »Predravenski zaključek« je končni datum opravila, kot je bil, preden je bilo izravnavanje virov dokončano.

Predravenski začetek (polje z opravili)

V polju »Predravenski začetni datum« je začetni datum opravila, kot je bil, preden je bilo izravnavanje virov dokončano.

Prioriteta (polje z opravili)

V polju »Prioriteta« je raven pomembnosti opravila, ki označuje, kako lahko opravilo ali dodelitev preloči ali razdeli med izravnavo virov.

Project (polje z opravili)

V Project oknu je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

Objavi (polje z opravili)

V polju »Objavi« je označeno, ali naj bo trenutno opravilo objavljeno Project strežniku s preostalim projektom. To polje je privzeto nastavljeno na Da.
Project Professional samo

Ponavljajoče se (polje z opravili)

V polju Ponavljajoče se je označeno, ali je opravilo del niza ponavljajočih se opravil.

Redno delo (polje z opravili)

V polju Navadno delo je prikazana skupna količina dela, ki ni nadure, ki naj bi ga izvajali viri.

Preostali stroški (polje z opravili)

V polju Preostali stroški so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali za dokončanje preostalega načrtovanega dela.

Preostalo trajanje (polje z opravili)

V polju Preostalo trajanje je prikazan čas, ki je potreben za dokončanje nedokončanega dela opravila.

Preostali stroški nadur (polje z opravili)

V polju Preostali stroški nadur so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje z opravili)

V polju Preostalo nadurno delo je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z opravili)

V polju Preostalo delo je prikazan čas, na primer število delovnih ur ali dni, ki je še vedno potreben za dokončanje opravila ali nabora opravil.

Skupina virov (polje z opravili)

V polju Skupina virov so skupine, ki jim pripadajo viri.

Začetnice vira (polje z opravili)

V polju Začetnice vira so prikazane okrajšave za imena virov.

Imena virov (polje z opravili)

V polju Imena virov so imena vseh virov, ki so dodeljeni opravilu.

Fonetika virov (polje z opravili)

Polje Resource Phonetics se uporablja le v japonski različici Project.

Vrsta vira (polje z dodeli;)

Polje Vrsta vira označuje, ali so viri, dodeljeni temu opravilu, delovni ali materialni viri.

Čakajoči odgovor (polje z opravili)

V polju Čakanje na odgovor je označeno, ali je bilo potrdilo prejeto od članov skupine, ki so dodeljeni opravilom.

Življenjepis (polje z opravili)

V polju Nadaljuj je prikazan datum, ko je preostali del opravila načrtovan za nadaljevanje, ko vnesete napredek, na primer % dokončanega, % dokončanega dela, Dejansko delo, Dejansko trajanje ali Dejanski začetek.

Paket posodobitev (polje z opravili)

Za podopravil polje s podopravilom označuje, ali bodo informacije o gantogramih s podopravilom zbrane v opravilno vrstico s povzetkom.

Načrtovano trajanje (polje z opravili)

V polju Načrtovano trajanje je prikazan skupni razpon aktivnega delovnega časa za opravilo, kot je vneseno ali kot izračunano po Microsoft Project glede na začetni datum, končni datum, koledarje in druge dejavnike razporejanja.

Načrtovani zaključek (polje z opravili)

V polju »Načrtovani zaključek« je prikazan datum, ko je delo v opravilu načrtovano za dokončanje, kot ga izračuna Microsoft Project glede na začetni datum, trajanje, odvisnosti, koledarje in druge dejavnike razporejanja.

Načrtovani začetek (polje z opravili)

V polju Načrtovani začetek je prikazan datum, ko naj bi se delo v opravilu začelo kot izračunano s Microsoft Project na podlagi odvisnosti, omejitev, koledarjev in drugih dejavnikov načrtovanja.

IU (polje z opravili)

Polje II (indeks učinkovitosti urnika) prikazuje razmerje med predvidenimi stroški za opravljeno delo in predvidenimi stroški načrtovanega dela (BCWP/BCWS).

Začetek (polje z opravili)

V polju Začetek je prikazan datum, ko je dodeljen vir načrtovan za začetek dela na opravilu.

Časovna rezerva za začetek (polje z opravili)

V polju Časovna rezerva za začetek je trajanje med datumoma »Predčasni začetek« in »Zamuda pri začetku«. V

Odmik začetka (polje z opravili)

V polju Odmik začetka je ura, ki predstavlja razliko med začetnim datumom opravila ali dodelitve po osnovnem načrtu in trenutno načrtovanim začetnim datumom.

Začetek 1–10 (polja z opravili)

Polja »Začetek1« do »Začetek10« prikazujejo vse podatke o določenem začetnem datumu opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in shraniti ločeno v projekt.

Stanje (polje z opravili)

V polju Stanje je označeno trenutno stanje opravila: Dokončano, Ob urniku, Zamuda ali Prihodnje opravilo.

Indikator stanja (polje z opravili)

V polju Indikator stanja je prikazana ikona, ki predstavlja trenutno stanje opravila.

Upravitelj stanja (task field)

V polju Upravitelj stanja je ime vira podjetja, ki bo prejel posodobitve stanja za trenutno opravilo iz virov, ki delajo v Microsoft Project Web App.

Ustavitev (polje z opravili)

V polju Ustavi je prikazan datum, ki predstavlja konec dejanskega dela opravila.

Datoteka podprojekta (polje z opravili)

V polju Datoteka podprojekta je ime projekta, vstavljenega v aktivno datoteko projekta.

Samo za branje podprojekta (polje z opravili)

V polju Samo za branje podprojekta je označeno, ali je podprojekt tega opravila projekt samo za branje.

Naslednja opravila (polje z opravili)

V polju Naslednja opravila so navedene številke ID-ja opravila za naslednja opravila v opravilu.

Povzetek (polje z opravili)

V polju Povzetek je označeno, ali je opravilo opravilo povzetka.

Napredek povzetka (polje z opravili)

V polju Napredek povzetka je prikazan napredek opravila povzetka na podlagi napredka podopravil in mesta, kjer so bila ta podopravil načrtovana.

SV (polje z opravili)

V polju SV (odmik urnika prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredkom in osnovnim načrtom opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali dodelitvijo do datuma stanja ali današnjega datuma.

Odstotek (%) OO (polje z opravili)

V polju SV % (odstotek odmika urnika) je prikazano razmerje med odmikom urnika (SV) in predvidenimi stroški načrtovanega dela (BCWS), izraženo kot odstotek.

Koledar opravil (polje z opravili)

V polju Koledar opravil so navedeni vsi koledarji, ki jih je mogoče uporabiti za opravilo.

UUID koledarja opravil (polje z opravili)

Polje »UUID koledarja opravil« vsebuje ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak koledar opravil v projektu. Noben koledar opravil ne bo imel enakega UUID koledarja opravil.

UUID opravila (polje z opravili)

Polje »UUID opravila« vsebuje ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsako opravilo v projektu.

Način opravila (polje z opravili)

V polju Način opravila je označeno, ali je opravilo načrtovano ročno ali samodejno, tako da lahko izberete, koliko nadzora želite imeti pred načrtovanjem opravil v projektu. Opravila so privzeto nastavljena kot ročno načrtovana, z začetnim datumom, datumom konca in trajanjem, ki ga določite.

Ime povzetka opravila (polje z opravili)

V polju Ime povzetka opravila so imena opravil povzetka, ki so povezana s posamezno opravilom. Na voljo le Project Online naročnikom.

TCPI (polje z opravili)

Polje TCPI (za dokončanje indeksa učinkovitosti) prikazuje razmerje med preostalim delom in preostalo denarno sredstva, ki jih je treba porabiti, glede na datum stanja.

TeamStatus Pending (polje z opravili)

Polje »Čakanje na stanje skupine« označuje, ali ste prejeli odgovor na zahtevo za napredek, ki ste jo poslali viru o dodeljenih opravilih.

Besedilo zgoraj (polje z opravili)

Polje Besedilo zgoraj označuje, kje se prikaže besedilo v gantogramu podopravil, ko je zbrano v opravilno vrstico povzetka.

Besedilo1–30 (polja z opravili)

V poljih od »Besedilo1« do »Besedilo30« so vse besedilne informacije, ki jih želite vključiti v projekt o opravilih, virih ali dodelitvami.

Skupna rezerva (polje z opravili)

V polju »Skupna rezerva« je čas, ko lahko končni datum opravila zamuja, ne da bi pri tem zakasnili končni datum projekta.

Vrsta (polje z opravili)

V polju Vrsta so na voljo možnosti, ki nadzirajo učinek, ki ga ima urejanje dela, enot dodelitve ali trajanja v izračunih drugih dveh polj.

Enolični ID (polje z opravili)

Polje Enolični ID vsebuje številko, Project samodejno določi vsakič, ko je v trenutnem projektu ustvarjeno novo opravilo, vir ali dodelitev.

Enolična predhodna opravila ID-ja (polje z opravili)

V polju Prejšnja opravila enoličnega ID-ja so enolične številke ID-ja za predhodna opravila, od katerih je odvisno opravilo, preden se lahko začne ali konča.

Enolična naslednja opravila ID-ja (polje z opravili)

V polju Naslednja enolična ID-ja so enolične številke ID-ja za naslednja opravila do opravila.

Potrebno je posodabljanje (polje z opravili)

V polju Zahtevana posodobitev je označeno, ali naj bo posodobitev strežnika Project Server poslana dodeljenim članom skupine zaradi sprememb datuma začetka, roka ali dodelitev opravila.

VAC (polje z opravili)

Vac field shows the variance at completion (VAC) is the difference between the budgeted at completion (BAC) or baseline cost and estimated at completion (EAC) cost for a task, resource, or assignment on a task.

Opozorilo (polje z opravili)

V polju Opozorilo je označeno, ali Microsoft Project morebitne spore pri načrtovanju z ročno načrtovanim začetnim datumom, datumom konca opravila ali trajanjem, na primer težavo s povezavo opravila ali omejitvijo datuma. Informacije z morebitno težavo so podčrtane z rdečo. Nato lahko z desno tipko miške kliknete polje in preberete opozorilo ali predlog za izboljšanje projekta.

SČD (polje z opravili)

V polju SČD so kode členitev strukture dela (SČD).

Prejšnja opravila SČD (polje z opravili)

V polju Prejšnja opravila SČD so navedene kode členitev dela (SČD), povezane s predhodnimi opravili, od katerih je odvisno, preden se lahko opravilo začne ali konča.

Naslednja opravila (polje z opravili)

V polju Naslednja opravila SČD so navedene kode členitev dela (SČD), povezane z naslednjimi opravili.

Delo (polje z opravili)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, ki je načrtovan za opravilo za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni znesek časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Delovni profil (polje z opravili)

Polje »Delovni profil« ponuja možnosti za obliko obrisa, ki jo želite uporabiti za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z opravili)

V polju Odmik dela je razlika med delom opravila, vira ali dodelitve po osnovnem načrtu in trenutno načrtovanim delom.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri na opravilih, skupaj z drugimi posnetimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejanski nespremenljivi stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju Dejanski nespremenljivi stroški so prikazani dejanski časovno razporejeni stroški opravila, ki niso viri in so časovno razporejeni glede na izbrano metodo razmejenega stroška.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki ga že izvajajo viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

Dejansko delo (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

PSOD (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju ASOD (dejanski stroški opravljenega dela) so prikazani stroški za delo, ki je že dokončano v opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je prikazan izvirno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Predvideno delo po osnovnem načrta (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazane izvirne količine načrtovanega predvidenih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški po osnovnem načrta (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga izvede vir v opravilu.

Delo po osnovnem načrta (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih ur za osebe, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

Novopolju
»Kumulativno delo« po osnovnem načrtu 0-10 (polje s časovno razporejenimi opravili)

V poljih Po osnovnem načrtu0 do »Kumulativno delo po osnovnem načrtu 10« je količina časa, ki je načrtovana za vse vire, dodeljene opravilom, zbrana v časovnem obdobju, ko je bil osnovni načrt nastavljen.

Novo
polju »Preostalo kumulativno delo« po osnovnem načrtu 0-10 (polje s časovno razporejenimi opravili)

V poljih Po osnovnem načrtu0 do osnovnega načrta10 – preostalo kumulativno delo so preostala količina časa, ki je načrtovan za vse vire, dodeljene opravilom, ko je bil osnovni načrt nastavljen.

Novo
polju »Preostala opravila« po osnovnem načrta 0–10 (polje s časovno razporejeno opravili)

V poljih Po osnovnem načrtu0 do Preostala opravila po osnovnem načrtu 10 je število načrtovanih podopravil, ki jih je treba še dokončati na določen dan za nalogo s povzetkom, ko je bil nastavljen osnovni načrt. Vsebujejo tudi število načrtovanih opravil, ki še vedno ostanejo dokončana na določen dan za podprojekt, ko je bil nastavljen osnovni načrt.

Predvideni stroški po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejenami opravili)

Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejenami opravili)

Polja s predvidenim delom po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih del za delovne vire in materialne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejeno opravili)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Stroški po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejeno opravili)

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do »Delo po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur osebe za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju PSOD-ja (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnožen s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

PCND (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Budget Cost (task-timephased field)

Polje s splošnimi stroški se uporablja za vnos ali pregled stroškov proračuna za vire stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polje »Delo s proračunom« se uporablja za vnos ali pregled proračunskih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Strošek (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, in sicer na podlagi stroškov, ki so že nastali za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

CPI (polje s časovno razporejeno opravilom)

Polje CPI (indeks učinkovitosti stroškov) prikazuje razmerje med predvidenimi stroški (ali osnovnimi stroški) dela, ki so bili opravljeni do dejanskih stroškov opravljenega dela, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Novopolje
»Kumulativno dejansko delo« (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju Kumulativno dejansko delo so dejansko delo, opravljeno z vsemi viri, dodeljenimi opravilom, zbranim skozi čas.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški za opravilo, vir ali dodelitev do datuma.

Kumulativni odstotek (%) Dokončano (polje s časovno razporejeno opravilom)

Polje Kumulativni % dokončano prikazuje vrednosti kumulativnega odstotka dokončanega za opravilo, kot je porazdeljeno skozi čas.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire, dodeljene opravilom, zbrani v časovnem obdobju.

OS (polje s časovno razporejeno opravilom)

Polje OS (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med tem, koliko naj ima strošek in koliko ima dejansko stroške, da doseže trenutno raven dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

% os (polje s časovno razporejeno opravilom)

Polje CV % (odstotek odmika stroškov) prikazuje razmerje med odmikom stroškov (CV) in proračunom stroškov opravljenega dela (PSOD), izraženo v odstotkih.

Nespremenljivi stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju Nespremenljivi stroški so prikazani vsi stroški opravila, ki niso v skladu z viri.

Prekomerna dodelitev (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju »Prekomerna dodelitev« je označeno, ali je enemu od dodeljenih virov za opravilo dodeljen več delu na opravilu ali pa je viru dodeljeno, da opravi več dela za vsa dodeljena opravila, kot je mogoče narediti pri običajni delovni zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki so načrtovana za izvajanje vseh virov, dodeljenih opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru ali viru opravila, in ki se zaračunavajo po tarifah za nadure vključenih virov.

Odstotek (%) Dokončano (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju % dokončanega je trenutno stanje opravila, izraženo kot odstotek dokončanega trajanja opravila.

Običajno delo (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju Navadno delo je prikazana skupna količina dela, ki ni nadure, ki naj bi ga izvajali viri.

Novopolje
»Preostala dejanska opravila« (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju Preostala dejanska opravila je prikazano skupno število dejanskih podopravil, ki bodo dokončana za nalogo s povzetkom na določen dan. V tem polju je prikazano tudi skupno število dejanskih opravil, ki bodo dokončana za podprojekt na določen dan.

Novopolje
»Preostalo kumulativno dejansko delo« (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju Preostalo kumulativno dejansko delo je delo, ki ga je treba še dokončati v opravilu ali viru, ki je dodeljen opravilu.

Novo
polje »Preostalo kumulativno delo« (polje s časovno razporejenimi opravili)

V poljih Preostalo kumulativno delo je preostala količina časa, ki je načrtovana za vse vire, dodeljene opravilom, zbrana skozi čas.

Novopolje
»Preostala opravila« (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju Preostala opravila je prikazano skupno število načrtovanih podopravil, ki bodo dokončana za nalogo s povzetkom na določen dan. V polju Preostala opravila je prikazano tudi skupno število načrtovanih opravil, ki bodo ostala dokončana za podprojekt na določen dan.

IU (polje s časovno razporejeno opravilom)

Polje II (indeks učinkovitosti urnika) prikazuje razmerje med predvidenimi stroški za opravljeno delo in predvidenimi stroški načrtovanega dela (BCWP/BCWS).

SV (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju SV (odmik urnika prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredkom in osnovnim načrtom opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali dodelitvijo do datuma stanja ali današnjega datuma.

Odstotek (%) OO (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju SV % (odstotek odmika urnika) je prikazano razmerje med odmikom urnika (SV) in predvidenimi stroški načrtovanega dela (BCWS), izraženo kot odstotek.

Delo (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, ki je načrtovan za opravilo za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni znesek časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Razmej pri (polje vira)

V polju Razmejj pri so na voljo možnosti, kako in kdaj se stroški za vir zaračunajo ali razmejijo za strošek opravila.

Dejanski stroški (polje z viri)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri za opravila, skupaj z drugimi posnetimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejanski zaključek (polje z viri)

V polju Dejanski zaključek sta prikazana datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje vira)

V polju Dejanski stroški nadur so prikazani stroški za delo nadur, ki so že izvedena za opravila dodeljenih virov.

Dejansko nadurno delo (polje z viri)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki ga že izvajajo viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

Dejanski začetek (polje vira)

V polju Dejanski začetni datum in čas sta prikazana datum in ura, ki sta ga opravilo ali dodelitev dejansko začela, in sicer na podlagi informacij o napredku, ki ste jih vnesli.

Dejansko delo (polje z viri)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

ACWP (polje vira)

V polju ASOD (dejanski stroški opravljenega dela) so prikazani stroški za delo, ki je že dokončano v opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Dodelitev (polje vira)

Polje »Dodelitev« označuje, ali je vrstica vrstica dodelitve namesto vrstice z opravilom ali virom.

Zakasnitev dodelitve (polje vira)

V polju Zakasnitev dodelitve je prikazan čas, ko mora vir počakati, preden začne delo na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« niso dejansko prikazani nobeni podatki; lahko dajo na voljo le ustrezne informacije v polju »Zakasnitev dodelitve«.

Enote dodelitev (polje z viri)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, koliko so dodeljeni viri dodeljeni opravilu.

Na voljo od (polje z viri)

V polju Na voljo od je prikazan začetni datum, ko je vir na voljo za delo v enotah, določenih za trenutno časovno obdobje.

Na voljo do (polje z viri)

V polju Na voljo do je prikazan končni datum, ko je vir na voljo za delo v enotah, ki so določene za trenutno časovno obdobje.

Osnovni koledar (polje vira)

Polje Osnovni koledar označuje, kateri koledar je osnovni koledar za koledar virov.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je prikazan izvirno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Predvideno delo po osnovnem načrta (polje z viri)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazane izvirne količine načrtovanega predvidenih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški po osnovnem načrta (polje z viri)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga izvede vir v opravilu.

Zaključek po osnovnem načrta (polje z viri)

V polju Konec osnovnega načrta je prikazan datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrta (polje vira)

V polju Začetek osnovnega načrta je prikazan načrtovani začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrta (polje z viri)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih ur za osebe, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

Predvideni stroški po osnovnem načrta 1–10 (polja z viri)

Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrta 1–10 (polja virov)

Polja s predvidenim delom po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih del za delovne vire in materialne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrta 1–10 (polja z viri)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Stroški po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Zaključek po osnovnem načrta 1–10 (polja virov)

Polja po osnovnem načrtu 1 do »Zaključek po osnovnem načrtu 10« shranjujejo datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev vira v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrta 1–10 (polja virov)

V poljih za začetek osnovnega načrta (začetek po osnovnem načrtu 1 do Začetni datum po osnovnem načrtu 10) je načrtovan začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Polja »Delo po osnovnem načrtu 1–10«

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do »Delo po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur osebe za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje z viri)

V polju PSOD-ja (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnožen s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

BCWS (načrtovana vrednost ali PV) (polje z viri)

V polju BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Proračun (polje vira)

Polje »Proračun« se uporablja za ogled ali spreminjanje, ali je delo, material ali vir stroška budgetni vir, tj. vir, katerega delo, material ali stroške je treba spremljati v projektu.

Budget Cost (resource field)

Polje s splošnimi stroški se uporablja za vnos ali pregled stroškov proračuna za vire stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Predvideno delo (polje z viri)

Polje »Delo s proračunom« se uporablja za vnos ali pregled proračunskih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Lahko iz ravni (polje vira)

V polju Lahko iz ravni je označeno, ali je izravnavanje virov mogoče opraviti v viru.

Koda (polje vira)

V polju Koda so poljubna koda, okrajšava ali številka, ki jo želite vnesti kot del podatkov o viru.

Potrjeno (polje vira)

Polje Potrjeno označuje, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Stroški (polje z viri)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, in sicer na podlagi stroškov, ki so že nastali za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Stroški na uporabo (polje z viri)

Za delovni vir (osebe in oprema) polje »Stroški na uporabo« prikazuje strošek, ki se razmeji vsakič, ko je vir uporabljen. Dodana je vsakič, ko je opravilu dodeljena enota delovnega vira.

Tabela stroškov (polje z viri)

V polju Tabela stroškov so na voljo možnosti, za katero tabelo stroškov želite uporabiti vire, ki so dodeljeni opravilu.

Vrsta stroškov (polje z viri)

V polju Vrsta stroška je prikazana vrsta stroška, kot je izbrano v tabeli za iskanje »Vrsta stroška«, ki je poslana s strežnikom Microsoft Project Server in jo lahko spremenite tako, da odražajo določene vrste stroškov organizacije.
Project Professional samo

Odmik stroškov (polje vira)

V polju Odmik stroškov je prikazana razlika med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški1–10 (polja virov)

V poljih »Stroški1« do »Stroški10« lahko shranite podatke o opravilih po meri, virih ali stroških dodelitev.

Ustvarjeno (polje z viri)

V polju Ustvarjeno sta datum in ura, ko je bil vir dodan v projekt.

OS (polje vira)

Polje OS (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med tem, koliko naj ima strošek in koliko ima dejansko stroške, da doseže trenutno raven dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

Datum 1–10 (polja virov)

Polja »Datum1« do »Datum10« shranjujejo podatke o datumu opravila, vira ali dodelitve.

Privzeti lastnik dodelitve (polje vira)

V polju Privzeti lastnik dodelitve je ime uporabnika podjetja, ki je odgovoren za vnos stanja za določeno dodelitev.
Project Professional samo

Trajanje 1–10 (polja virov)

V poljih »Trajanje1« do »Trajanje10« so podatki o katerem koli opravilu, viru ali trajanju dodelitve.

E-poštni naslov (polje vira)

V polju E-poštni naslov je e-poštni naslov vira.

Podjetje (polje virov)

V polju Podjetje je prikazano, ali je vir iz skupine virov podjetja (Da) ali lokalne skupine virov (Ne).

Osnovni koledar podjetja (polje z viri)

Polje »Osnovni koledar podjetja« označuje, ali je vir dodeljen osnovnemu koledarju iz globalne predloge podjetja.

Stroški podjetja1–10 (polja z viri)

V poljih »Stroški podjetja1« do »Stroški podjetja10« lahko shranite vse podatke o opravilih po meri, virih ali stroških dodelitev, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Datum 1–30 podjetja (polja virov)

V poljih »Datum1« do »Datum podjetja30« lahko shranite vse informacije o datumu opravila, vira ali dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik za projekt ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Trajanje podjetja1–10 (polja virov)

V poljih »Trajanje podjetja1« do »Trajanje podjetja10« lahko shranite informacije o vsakem opravilu, viru ali trajanju dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Zastavica podjetja 1–20 (polja virov)

V polji »Zastavica podjetja1« do »Zastavica podjetja20« lahko shranite vse informacije o opravilu, viru ali zastavici dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik upravljanja projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Številka podjetja 1–40 (polja z viri)

V poljih »številka Project podjetja od »Število1« do »Podjetje« Project »Številka40« lahko shranite poljubne informacije o številki projekta po meri, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Vrednosti, zahtevane v podjetju (polje z viri)

V polju Vrednosti, zahtevane za podjetje je označeno, ali ima vir zahtevane vrednosti za Project Server 2013.

Koda orisa vira podjetja 1–29 (polja virov)

Polja »Koda orisa vira podjetja1« do »Koda orisa vira podjetja« 29 vsebujejo alfanumerično kodo, ki predstavlja raven seznam ali hierarhično strukturo virov (na primer kode znanj ali kode delovnih mest).
Project Professional samo

Član skupine za podjetje (polje z viri)

Če je odprtih več projektov podjetja, pogledi virov prikažejo vse vire iz vseh odprtih projektov z enako različico (na primer vse objavljene različice odprtih projektov).

Besedilo podjetja 1-40 (polja virov)

V poljih »Besedilo za podjetje1« do »Besedilo podjetja« lahko shranite poljubne besedilne informacije po meri za opravila, vire ali dodelitve, kot jih določi skrbnik za projekt ali drug uporabnik, ki ima skrbniška
dovoljenjaProject Professionaldodelijo samo

Enolični ID podjetja (polje vira)

Viri podjetja so na voljo za vse projekte v strežniku Project Server.

Sporočilo o napaki (polje z viri)

Polje s sporočilom o napaki uporabi čarovnik za uvoz virov in čarovnik za uvoz Project, da prikažeta napake pri uvozu vira in podatkov o opravilu v Project Server.
Project Professional samo

Zaključek 1–10 (polja virov)

V poljih »Zaključek1« do »Konec10« je mogoče shraniti vse podatke o datumu dokončanja opravila, vira ali dodelitve.

Konec (polje z viri)

V polju Dokončaj je prikazan datum, ko je vir načrtovan za dokončanje dela na vseh dodeljenih opravilih.

Zastavica 1–20 (polja virov)

Polje »Zastavica1« do »Zastavica20« označuje, ali je opravilo, vir ali dodelitev označeno za dodatno dejanje ali za identifikacijo neke vrste.

Splošno (polje z viri)

V polju Splošno je označeno, ali je vir splošen ali ne.

Skupina (polje z viri)

V polju »Skupina« je ime skupine, kateri pripada vir.

Združi po povzetku (polje z viri)

Polje Združi po povzetku označuje, ali je ta vrstica na listu opravila ali vira vrstica s povzetkom za opravila ali vire, združene po določeni kategoriji.

Hiperpovezava (polje z viri)

V polju Hiperpovezava je prikazan naslov ali pojasnjevalno besedilo za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje vira)

V polju Naslov hiperpovezave je naslov hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Vir hiperpovezave (polje vira)

Polje »Sklic hiperpovezave« vsebuje kombinacijo ali spajanje polj Naslov hiperpovezave in Podnaslov hiperpovezave, ki so povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje vira)

V polju Podnaslov hiperpovezave je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

ID (polje vira)

Polje z ID-jem vsebuje številko identifikatorja, Project samodejno dodeli vsakemu opravilu ali viru, ko ga dodate v projekt.

Začetni datum (polje vira)

Polje Uvozi določa, ali naj se vir uvozi v Project Server kot vir podjetja. To je del čarovnika za uvoz virov.
Project Professional samo

Nedejaven (polje vira)

Viri podjetja niso izbrisani. Uporabnik s skrbniškimi pravicami je neaktiven.

Indikatorji (polje vira)

V polju Indikatorji so prikazani indikatorji, ki dajejo različne vrste informacij o opravilu ali viru.

Začetnice (polje vira)

V polju Začetnice so prikazane okrajšave za ime vira.

Zakasnitev izravnavanje (polje vira)

V polju Zakasnitev izravnavanje je čas, ko mora opravilo ali dodelitev zamujati od datuma na začetku zaradi izravnavanje virov.

Povezana polja (polje z viri)

V polju Povezana polja je označeno, ali obstajajo povezave OLE do opravila, vira ali dodelitve, bodisi z drugega mesta v tej datoteki projekta, iz druge datoteke Microsoft Project ali iz drugega programa.

Oznaka materiala (polje z viri)

V polju Oznaka materiala je merska enota, ki jo vnesete za material, na primer tone, škatle ali kubične metre.

Največje dovoljeno število enot (polje z viri)

V polju Največje dovoljene vrednosti enot je največji odstotek ali število enot, ki predstavljajo največjo zmogljivost, za katero je vir na voljo za dokončanje opravil v trenutnem časovnem obdobju.

Ime (polje vira)

V polju Ime je ime opravila ali vira.

Opombe (polje z viri)

V polje Opombe lahko vnesete pripombe o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1–20 (polja virov)

V poljih Od »Število1« do »Število20« so vse številske informacije, ki jih želite vključiti v projekt in so povezane z opravili, viri ali dodelitvami.

Predmeti (polje vira)

V polju Predmeti je število predmetov, ki so pripeti opravilu ali povezani z virom.

Koda orisa 1–10 (polja virov)

Polja »Koda orisa 1« do »Koda orisa 10« vsebujejo alfanumerično kodo, ki jo določite za predstavitev hierarhične strukture opravil ali virov.

Overallocated (polje vira)

Polje »Overallocated« označuje, ali je viru dodeljeno več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče dokončati v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Stroški nadur (polje vira)

V polju Stroški nadur so prikazani skupni stroški nadur za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za dodelitev vira.

Stopnja nadur (polje vira)

V polju »Cena nadur« je prikazana cena za plačilo nadurnega dela, ki ga je izvedel vir.

Nadurno delo (polje vira)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki so načrtovana za izvajanje vseh virov, dodeljenih opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru ali viru opravila, in ki se zaračunavajo po tarifah za nadure vključenih virov.

Najbolj zasedeno (polje vira)

V polju »Najbolj zaseden« je največji odstotek ali število enot, katerim je vir kadar koli dodeljen za opravila.

Odstotek (%) Dokončano delo (polje z viri)

V polju % dokončanega dela je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo kot odstotek dokončanega dela.

Fonetika (polje vira)

Polje Fonetika se uporablja le v japonski različici Project.

Project (polje vira)

V Project oknu je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

RBS (polje vira)

V polju SČV je struktura členitev virov, ki se imenuje tudi zgradba členitev uporabnika.

Redno delo (polje z viri)

V polju Navadno delo je prikazana skupna količina dela, ki ni nadure, ki naj bi ga izvajali viri.

Preostali stroški (polje z viri)

V polju Preostali stroški so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali za dokončanje preostalega načrtovanega dela.

Preostali stroški nadur (polje vira)

V polju Preostali stroški nadur so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje vira)

V polju Preostalo nadurno delo je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje vira)

V polju Preostalo delo je prikazan čas, na primer število delovnih ur ali dni, ki je še vedno potreben za dokončanje opravila ali nabora opravil.

UUID koledar vira (polje vira)

Polje »UUID koledarja virov« vsebuje ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak koledar virov v projektu. Noben koledar vira ne bo imel enakega GUID-a koledarja vira.

Oddelki virov (polje z viri)

Polje »Oddelki virov« vsebuje ime oddelka, s katerim je povezan izbrani vir, kot je izbrano v tabeli za iskanje »Oddelek«, ki je odposlana s strežnikom Microsoft Project Server, in jo je mogoče spremeniti tako, da prikazuje imena določenih oddelkov organizacije.
Project Professional samo

UUID vira (polje vira)

Polje »UUID vira« vsebuje ustvarjeno enolično identifikacijsko kodo za vsak vir v projektu. Noben vir ne bo imel enakega GUID-a vira.

Čakajoči odgovor (polje z viri)

V polju Čakanje na odgovor je označeno, ali je bilo potrdilo prejeto od članov skupine, ki so dodeljeni opravilom.

Standardna cena (polje z viri)

V polju Standardna cena je prikazana cena za redno delo, ki ni nadurno delo, ki ga je izvedel vir.

Začetek (polje vira)

V polju Začetek je prikazan datum, ko je dodeljen vir načrtovan za začetek dela na opravilu.

Začetek 1–10 (polja virov)

Polja »Začetek1« do »Začetek10« prikazujejo vse podatke o določenem začetnem datumu opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in shraniti ločeno v projekt.

Povzetek (polje z viri)

V polju Povzetek je označeno, ali so podatki o dodelitvi za vire, uporabljene v trenutnem projektu, iz trenutno odprtega projekta ali drugega projekta, ki uporablja iste vire.

SV (polje vira)

V polju SV (odmik urnika prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredkom in osnovnim načrtom opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali dodelitvijo do datuma stanja ali današnjega datuma.

Skupina za skupinske dodelitve (polje vira)

V polju Skupina dodelitev skupine je prikazano, ali je trenutni vir vir skupine.
Project Professional samo

Ime povzetka opravila (polje vira)

V polju Ime povzetka opravila so imena opravil povzetka za opravilo, ki je povezano z dodelitvijo vira.

TeamStatus Pending (polje vira)

V polju »Čakanje na stanje skupine« je označeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo za napredek, ki ste jo poslali viru o dodeljenih opravilih.

Besedilo1–30 (polja virov)

V poljih od »Besedilo1« do »Besedilo30« so vse besedilne informacije, ki jih želite vključiti v projekt o opravilih, virih ali dodelitvami.

Vrsta (polje vira)

V polju Vrsta so na voljo možnosti, ki nadzirajo učinek, ki ga ima urejanje dela, enot dodelitve ali trajanja v izračunih drugih dveh polj.

Enolični ID (polje vira)

Polje Enolični ID vsebuje številko, Project samodejno določi vsakič, ko je v trenutnem projektu ustvarjeno novo opravilo, vir ali dodelitev.

Potrebno je posodabljanje (polje z viri)

V polju Zahtevana posodobitev je označeno, ali naj bo posodobitev strežnika Project Server poslana dodeljenim članom skupine zaradi sprememb datuma začetka, roka ali dodelitev opravila.

VAC (polje vira)

Vac field shows the variance at completion (VAC) is the difference between the budgeted at completion (BAC) or baseline cost and estimated at completion (EAC) cost for a task, resource, or assignment on a task.

Windows Uporabniški račun (polje vira)

V Windows »Uporabniški račun« je uporabniško Windows Microsoft, ki ga vnesete za delovni vir.

Delo (polje z viri)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, ki je načrtovan za opravilo za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni znesek časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Delovni profil (polje z viri)

Polje »Delovni profil« ponuja možnosti za obliko obrisa, ki jo želite uporabiti za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje vira)

V polju Odmik dela je razlika med delom opravila, vira ali dodelitve po osnovnem načrtu in trenutno načrtovanim delom.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje s časovno razporejenih virih)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri na opravilih, skupaj z drugimi posnetimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejeno virom)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki ga že izvajajo viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

Dejansko delo (polje s časovno razporejenih virih)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

ASOD (polje s časovno razporejenmi viri)

V polju ASOD (dejanski stroški opravljenega dela) so prikazani stroški za delo, ki je že dokončano v opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je prikazan izvirno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Predvideno delo po osnovnem načrta (polje s časovno razporejenih virih)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazane izvirne količine načrtovanega predvidenih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški po osnovnem načrta (polje s časovno razporejenih virih)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga izvede vir v opravilu.

Delo po osnovnem načrta (polje s časovno razporejenih virih)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih ur za osebe, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

Novopolju
»Kumulativno delo« po osnovnem načrtu 0-10 (polje s časovno razporejenimi viri)

V poljih Po osnovnem načrtu0 do »Kumulativno delo po osnovnem načrtu 10« je količina časa, ki je načrtovana za vse vire, dodeljene opravilom, zbrana v časovnem obdobju, ko je bil osnovni načrt nastavljen.

Novo
polju »Preostalo kumulativno delo« po osnovnem načrtu 0-10 (polje s časovno razporejenimi viri)

V poljih Po osnovnem načrtu0 do osnovnega načrta10 – preostalo kumulativno delo so preostala količina časa, ki je načrtovan za vse vire, dodeljene opravilom, ko je bil osnovni načrt nastavljen.

Predvideni stroški po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejenmi viri)

Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejenmi viri)

Polja s predvidenim delom po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih del za delovne vire in materialne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejenmi viri)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Stroški po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejenmi viri)

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do »Delo po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur osebe za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje s časovno razporejeno virom)

V polju PSOD-ja (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnožen s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

PCND (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejeno virom)

V polju BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Budget Cost (resource-timephased field)

Polje s splošnimi stroški se uporablja za vnos ali pregled stroškov proračuna za vire stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary tasks areassigned only to the project summary task.

Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

Polje »Delo s proračunom« se uporablja za vnos ali pregled proračunskih dela za delovne in materialne vire. Budget resource

Stroški (polje s časovno razporejenmi viri)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, in sicer na podlagi stroškov, ki so že nastali za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Novopolje
»Kumulativno dejansko delo« (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju Kumulativno dejansko delo so dejansko delo, opravljeno z vsemi viri, dodeljenimi opravilom, zbranim skozi čas.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški za opravilo, vir ali dodelitev do datuma.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire, dodeljene opravilom, zbrani v časovnem obdobju.

CV (polje s časovno razporejenih virih)

Polje OS (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med tem, koliko naj ima strošek in koliko ima dejansko stroške, da doseže trenutno raven dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

Prekomerna dodelitev (polje s časovno razporejeno viri)

V polju »Prekomerna dodelitev« je označeno, ali je enemu od dodeljenih virov za opravilo dodeljen več delu na opravilu ali pa je viru dodeljeno, da opravi več dela za vsa dodeljena opravila, kot pa ga je mogoče opraviti v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejeno virom)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki so načrtovana za izvajanje vseh virov, dodeljenih opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru ali viru opravila, in ki se zaračunavajo po tarifah za nadure vključenih virov.

Največje vrednosti enot (polje s časovno razporejenih virih)

Polje »Največje vrednosti enot« vsebuje odstotek ali število enot, katerim je vir kadar koli dodeljen za opravila, kot so porazdeljena skozi čas.

Odstotek (%) Dodelitev (polje s časovno razporejenih virih)

Polje »Odstotek dodelitve« vsebuje odstotek, ki predstavlja skupno količino zmogljivosti vira, ki je dodeljena opravilom.

Običajno delo (polje s časovno razporejenih virih)

V polju Navadno delo je prikazana skupna količina nenačrtovanih opravil, ki jih izvedejo viri.

Preostala razpoložljivost (polje s časovno razporejeno viri)

V polju Preostala razpoložljivost je preostali čas, ki ga bo vir na voljo za delo.

Novopolje
»Preostalo kumulativno dejansko delo« (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju Preostalo kumulativno dejansko delo je delo, ki ga je treba še dokončati v opravilu ali viru, ki je dodeljen opravilu.

Novopolje
»Preostalo kumulativno delo« (polje s časovno razporejenimi viri)

V poljih Preostalo kumulativno delo je preostala količina časa, ki je načrtovana za vse vire, dodeljene opravilom, zbrana skozi čas.

SV (polje s časovno razporejenmi viri)

V polju SV (odmik urnika prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredkom in osnovnim načrtom opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali dodelitvijo do datuma stanja ali današnjega datuma.

Razpoložljivost enote (polje s časovno razporejenih virih)

V polju Razpoložljivost enote je odstotek ali število največje dovoljene vrednosti enot, ki jih lahko delovni vir opravi v katerem koli opravilu v katerem koli izbranem časovnem obdobju, kot je razporejeno skozi čas.

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, ki je načrtovan za opravilo za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni znesek časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Razpoložljivost dela (polje s časovno razporejenih virih)

V polju Razpoložljivost dela je najdaljši čas, ko je delovni vir na voljo za delo v katerem koli izbranem časovnem obdobju, kot je razporejeno skozi čas.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri na opravilih, skupaj z drugimi posnetimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejanski zaključek (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Dejanski zaključek sta prikazana datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje »Dodelitev«)

V polju Dejanski stroški nadur so prikazani stroški za delo nadur, ki so že izvedena za opravila dodeljenih virov.

Dejansko nadurno delo (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki ga že izvajajo viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

Dejanski začetek (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Dejanski začetni datum in čas sta prikazana datum in ura, ki sta ga opravilo ali dodelitev dejansko začela, in sicer na podlagi informacij o napredku, ki ste jih vnesli.

Dejansko delo (polje z dodelit)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

ACWP (polje z dodelitveno nalogo)

V polju ASOD (dejanski stroški opravljenega dela) so prikazani stroški za delo, ki je že dokončano v opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Dodelitev (polje z dodelitve)

Polje »Dodelitev« označuje, ali je vrstica vrstica dodelitve namesto vrstice z opravilom ali virom.

Zakasnitev dodelitve (polje z dodelitvijo)

V polju Zakasnitev dodelitve je prikazan čas, ko mora vir počakati, preden začne delo na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« niso dejansko prikazani nobeni podatki; lahko dajo na voljo le ustrezne informacije v polju »Zakasnitev dodelitve«.

Lastnik dodelitve (polje dodelitve)

V polju Lastnik dodelitve je ime uporabnika, ki je odgovoren za vnos stanja v Project Web App za trenutno dodelitev.
Project Professional samo

Enote dodelitev (polje z dodelitvami)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, koliko so dodeljeni viri dodeljeni opravilu.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je prikazan izvirno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje z dodeli vrednostmi)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazane izvirne količine načrtovanega predvidenih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z dodelitveno vrednostjo)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga izvede vir v opravilu.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z dodelitveno vrednostjo)

V polju Konec osnovnega načrta je prikazan datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z dodelitveno vrednostjo)

V polju Začetek osnovnega načrta je prikazan načrtovani začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrtu (polje z dodelit)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih ur za osebe, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelitvami)

Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelitvami)

Polja s predvidenim delom po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih del za delovne vire in materialne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelitvami)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Stroški po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Predvideni zaključek po osnovnem načrtu 0-10 (polja z dodelitvami)

Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project načrtovane dokončane datume za opravilo ali dodelitev in jih shrani v polja Predvideni zaključek po osnovnem načrtu (Predvideni zaključek po osnovnem načrtu na Predvideni zaključek po osnovnem načrtu 10 Glede na predvideni zaključek po osnovnem načrtu 10). To velja, če so opravila načrtovana ročno ali samodejno.

Predvideni začetek po osnovnem načrtu 0-10 (polja z dodelitvami)

Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project kopira načrtovane začetne datume za opravilo ali dodelitev in jih shrani v polja Predvideni začetek po osnovnem načrtu (Predvideni začetek po osnovnem načrtu 1– predvideni začetek po osnovnem načrtu 10 Predvideni začetek po osnovnem načrtu 10). To velja, če so opravila načrtovana ročno ali samodejno.

Zaključek po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelitvami)

Polja po osnovnem načrtu 1 do »Zaključek po osnovnem načrtu 10« shranjujejo datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev vira v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih za začetek osnovnega načrta (začetek po osnovnem načrtu 1 do Začetni datum po osnovnem načrtu 10) je načrtovan začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do »Delo po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur osebe za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje z dodelitveno nalogo)

V polju PSOD-ja (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnožen s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

BCWS (načrtovana vrednost ali PV) (polje z dodelitveno nalogo)

V polju BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Budget Cost (assignment field)

Polje s splošnimi stroški se uporablja za vnos ali pregled stroškov proračuna za vire stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Predvideno delo (polje z dodelitvami)

Polje »Delo s proračunom« se uporablja za vnos ali pregled proračunskih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Potrjeno (polje z dodelicami)

Polje Potrjeno označuje, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Stroški (polje z dodelitveno nalogo)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, in sicer na podlagi stroškov, ki so že nastali za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Tabela stroškov (polje z dodelicami)

V polju Tabela stroškov so na voljo možnosti, za katero tabelo stroškov želite uporabiti vire, ki so dodeljeni opravilu.

Odmik stroškov (polje z dodelitveno nalogo)

Polje dodelitve Odmika stroškov prikazuje razliko med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Stroški1« do »Stroški10« lahko shranite podatke o opravilih po meri, virih ali stroških dodelitev.

Kritično (polje dodelitve)

V polju Kritično je označeno, ali ima opravilo ali opravilo dodelitve prostor v urniku ali če je opravilo na kritični poti.

OS (polje z dodelitveno polje)

Polje OS (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med tem, koliko naj ima strošek in koliko ima dejansko stroške, da doseže trenutno raven dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

Datum 1–10 (polja z dodelitvami)

Polja »Datum1« do »Datum10« shranjujejo podatke o datumu opravila, vira ali dodelitve.

Trajanje 1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Trajanje1« do »Trajanje10« so podatki o katerem koli opravilu, viru ali trajanju dodelitve.

Stroški podjetja1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Stroški podjetja1« do »Stroški podjetja10« lahko shranite vse podatke o opravilih po meri, virih ali stroških dodelitev, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Datum 1–30 za podjetje (polja z dodelitvami)

V poljih »Datum1« do »Datum podjetja30« lahko shranite vse informacije o datumu opravila, vira ali dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik za projekt ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Trajanje podjetja1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Trajanje podjetja1« do »Trajanje podjetja10« lahko shranite informacije o vsakem opravilu, viru ali trajanju dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Zastavica podjetja 1–20 (polja z dodelitvami)

V polji »Zastavica podjetja1« do »Zastavica podjetja20« lahko shranite vse informacije o opravilu, viru ali zastavici dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik upravljanja projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Številka podjetja 1–40 (polja z dodelitvami)

V poljih »številka Project podjetja od »Število1« do »Podjetje« Project »Številka40« lahko shranite poljubne informacije o številki projekta po meri, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Koda orisa vira podjetja 1–29 (polja z dodelitvami)

Polja »Koda orisa vira podjetja1« do »Koda orisa vira podjetja« 29 vsebujejo alfanumerično kodo, ki predstavlja raven seznam ali hierarhično strukturo virov (na primer kode znanj ali kode delovnih mest).
Project Professional samo

Enterprise Text1-40 (polja z dodelitvami)

V poljih »Besedilo za podjetje1« do »Besedilo podjetja« lahko shranite poljubne besedilne informacije po meri za opravila, vire ali dodelitve, kot jih določi skrbnik za projekt ali drug uporabnik, ki ima skrbniška
dovoljenjaProject Professionaldodelijo samo

Dokončaj (polje z dodeli;)

V polju »Konec« je prikazan datum, ko je dodeljen vir načrtovan za dokončanje dela v opravilu.

Odmik zaključka (polje dodelitve)

V polju Odmik zaključka je čas, ki predstavlja razliko med datumom zaključka osnovnega načrta za opravilo ali dodelitev in trenutnim končnim datumom.

Konec 1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Zaključek1« do »Konec10« je mogoče shraniti vse podatke o datumu dokončanja opravila, vira ali dodelitve.

Zastavica 1–20 (polja z dodelitvami)

Polja »Zastavica1« do »Zastavica20« označujejo, ali je opravilo, vir ali dodelitev označeno za dodatno dejanje ali za identifikacijo neke vrste.

Hiperpovezava (polje za dodelitev)

V polju Hiperpovezava je prikazan naslov ali pojasnjevalno besedilo za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje za dodelitev)

V polju Naslov hiperpovezave je naslov hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Hyperlink Href (polje dodelitve)

Polje »Sklic hiperpovezave« vsebuje kombinacijo ali spajanje polj Naslov hiperpovezave in Podnaslov hiperpovezave, ki so povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje za dodelitev)

V polju Podnaslov hiperpovezave je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Zakasnitev izravnavanje (polje z dodelitvijo)

V polju Zakasnitev izravnavanje je čas, ko mora opravilo ali dodelitev zamujati od datuma na začetku zaradi izravnavanje virov.

Povezana polja (polje z dodelitvami)

V polju Povezana polja je označeno, ali obstajajo povezave OLE do opravila, vira ali dodelitve, bodisi z drugega mesta v tej datoteki projekta, iz druge datoteke Microsoft Project ali iz drugega programa.

Opombe (polje z dodelitveno nalogo)

V polje Opombe lahko vnesete pripombe o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1–20 (polja z dodelitvami)

V poljih Od »Število1« do »Število20« so vse številske informacije, ki jih želite vključiti v projekt in so povezane z opravili, viri ali dodelitvami.

Raven orisa (polje z dodeli;)

Polje Raven orisa označuje mesto opravila ali dodelitve v hierarhiji orisa projekta.

Overallocated (polje dodelitve)

Polje »Overallocated« označuje, ali je viru dodeljeno več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče dokončati v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Stroški nadur (polje »Dodelitev«)

V polju Stroški nadur so prikazani skupni stroški nadur za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za dodelitev vira.

Nadurno delo (polje z dodelit)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki so načrtovana za izvajanje vseh virov, dodeljenih opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru ali viru opravila, in ki se zaračunavajo po tarifah za nadure vključenih virov.

Najbolj zasedeno (polje z dodelimi)

V polju »Najbolj zaseden« je največji odstotek ali število enot, katerim je vir kadar koli dodeljen za opravila.

Odstotek (%) Dokončano delo (polje z dodelit)

V polju % dokončanega dela je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo kot odstotek dokončanega dela.

Prioriteta (polje z dodelitveno nalogo)

V polju »Prioriteta« je raven pomembnosti opravila, ki označuje, kako lahko opravilo ali dodelitev preloči ali razdeli med izravnavo virov.

Project (polje za dodelitev)

V Project oknu je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

RBS (polje z dodelitvijo)

V polju SČV je struktura členitev virov, ki se imenuje tudi zgradba členitev uporabnika.

Redno delo (polje z dodelit)

V polju Navadno delo je prikazana skupna količina dela, ki ni nadure, ki naj bi ga izvajali viri.

Preostali stroški (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Preostali stroški so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali za dokončanje preostalega načrtovanega dela.

Preostali stroški nadur (polje »Dodelitev«)

V polju Preostali stroški nadur so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje za dodelitev)

V polju Preostalo nadurno delo je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z dodelit)

V polju Preostalo delo je prikazan čas, na primer število delovnih ur ali dni, ki je še vedno potreben za dokončanje opravila ali nabora opravil.

Zahteva/povpraševanje (polje za dodelitev)

V polju »Zahteva/zahteva« so na voljo izbire za način dodeljenega vira, ko uporabljate čarovnika za zamenjavo virov.

Skupina virov (polje za dodelitev)

V polju Skupina virov so skupine, ki jim pripadajo viri.

ID vira (polje z dodelitveno nalogo)

Polje »ID vira« vsebuje številko identifikatorja, Project dodeli vsakemu viru.

Začetnice vira (polje z dodelicami)

V polju Začetnice vira so prikazane okrajšave za imena virov.

Ime vira (polje z dodeli;)

V polju Ime vira je ime vira, kateremu pripada dodelitev.

Vrsta vira (polje z dodeli;)

V polju Vrsta vira je označeno, ali je vir za to dodelitev delovni ali materialni vir.

Čakanje na odgovor (polje z dodeli;)

V polju Čakanje na odgovor je označeno, ali je bilo potrdilo prejeto od članov skupine, ki so dodeljeni opravilom.

Začetek (polje za dodelitev)

V polju Začetek je prikazan datum, ko je dodeljen vir načrtovan za začetek dela na opravilu.

Odmik začetka (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Odmik začetka je ura, ki predstavlja razliko med začetnim datumom opravila ali dodelitve po osnovnem načrtu in trenutno načrtovanim začetnim datumom.

Začetek 1–10 (polja z dodelitvami)

Polja »Začetek1« do »Začetek10« prikazujejo vse podatke o določenem začetnem datumu opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in shraniti ločeno v projekt.

SV (polje za dodelitev)

V polju SV (odmik urnika prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredkom in osnovnim načrtom opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali dodelitvijo do datuma stanja ali današnjega datuma.

ID opravila (polje za dodelitev)

V polju z ID-jem opravila je Project, ki ga dodelite posameznemu opravilu, ko ga dodate v projekt.

Ime opravila (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Ime opravila je ime opravila, kateremu pripada dodelitev.

Številka orisa opravila (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Številka orisa opravila je številka, ki predstavlja položaj povezanega opravila v hierarhični strukturi orisa.

Ime povzetka opravila (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Ime povzetka opravila so imena opravil povzetka za opravilo, ki je povezano z dodelitvijo vira.

TeamStatus Pending (polje dodelitve)

V polju »Čakanje na stanje skupine« je označeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo za napredek, ki ste jo poslali viru o dodeljenih opravilih.

Besedilo 1–30 (polja z dodelitvami)

V poljih od »Besedilo1« do »Besedilo30« so vse besedilne informacije, ki jih želite vključiti v projekt o opravilih, virih ali dodelitvami.

Enolični ID (polje z dodelitvijo)

Polje Enolični ID vsebuje številko, Project samodejno določi vsakič, ko je v trenutnem projektu ustvarjeno novo opravilo, vir ali dodelitev.

Potrebno je posodabljanje (polje z dodeli;)

V polju Zahtevana posodobitev je označeno, ali naj bo posodobitev strežnika Project Server poslana dodeljenim članom skupine zaradi sprememb datuma začetka, roka ali dodelitev opravila.

VAC (polje z dodelicami)

Vac field shows the variance at completion (VAC) is the difference between the budgeted at completion (BAC) or baseline cost and estimated at completion (EAC) cost for a task, resource, or assignment on a task.

SČD (polje z dodelitveno nalogo)

V polju SČD so kode členitev strukture dela (SČD), ki so alfanumerične kode, ki jih lahko uporabite za predstavitev položaja povezanega opravila v hierarhični strukturi projekta.

Delo (polje z dodelit)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, ki je načrtovan za opravilo za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni znesek časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Delovni profil (polje z dodelitnicami)

Polje »Delovni profil« ponuja možnosti za obliko obrisa, ki jo želite uporabiti za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z dodelicami)

V polju Odmik dela je razlika med delom opravila, vira ali dodelitve po osnovnem načrtu in trenutno načrtovanim delom.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri na opravilih, skupaj z drugimi posnetimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki ga že izvajajo viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

Dejansko delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

ASOD (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju ASOD (dejanski stroški opravljenega dela) so prikazani stroški za delo, ki je že dokončano v opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je prikazan izvirno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazane izvirne količine načrtovanega predvidenih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga izvede vir v opravilu.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih ur za osebe, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

Novopolju »Kumulativno delo« po osnovnem načrtu
0-10 (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

V poljih Po osnovnem načrtu0 do »Kumulativno delo po osnovnem načrtu 10« je količina časa, ki je načrtovana za vse vire, dodeljene opravilom, zbrana v časovnem obdobju, ko je bil osnovni načrt nastavljen.

Novopolju
»Preostalo kumulativno delo« po osnovnem načrtu 0-10 (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

V poljih Po osnovnem načrtu0 do osnovnega načrta10 – preostalo kumulativno delo so preostala količina časa, ki je načrtovan za vse vire, dodeljene opravilom, ko je bil osnovni načrt nastavljen.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenami dodelitvami)

Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenmi dodelitvami)

Polja s predvidenim delom po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih del za delovne vire in materialne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Stroški po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejeno dodelitvijo)

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do »Delo po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur osebe za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju PSOD-ja (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnožen s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

BCWS (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Proračun stroški (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje s splošnimi stroški se uporablja za vnos ali pregled stroškov proračuna za vire stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polje »Delo s proračunom« se uporablja za vnos ali pregled proračunskih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, in sicer na podlagi stroškov, ki so že nastali za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Novopolje
»Kumulativno dejansko delo« (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

V polju Kumulativno dejansko delo so dejansko delo, opravljeno z vsemi viri, dodeljenimi opravilom, zbranim skozi čas.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvenimi nalogami)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški za opravilo, vir ali dodelitev do datuma.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire, dodeljene opravilom, zbrani v časovnem obdobju.

Cv (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje OS (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med tem, koliko naj ima strošek in koliko ima dejansko stroške, da doseže trenutno raven dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

Prekomerna dodelitev (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju »Prekomerna dodelitev« je označeno, ali je enemu od dodeljenih virov za opravilo dodeljen več delu na opravilu ali pa je viru dodeljeno, da opravi več dela za vsa dodeljena opravila, kot pa ga je mogoče opraviti v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki so načrtovana za izvajanje vseh virov, dodeljenih opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru ali viru opravila, in ki se zaračunavajo po tarifah za nadure vključenih virov.

Največje vrednosti enot (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje »Največje vrednosti enot« vsebuje odstotek ali število enot, katerim je vir dodeljen, kadar koli za opravila, porazdeljena skozi čas.

Odstotek (%) Dodelitev (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje % dodelitve vsebuje odstotek, ki predstavlja skupno količino zmogljivosti vira, ki je dodeljena opravilom.

Običajno delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Navadno delo je prikazana skupna količina dela, ki ni nadure, ki naj bi ga izvajali viri.

Preostala razpoložljivost (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Preostala razpoložljivost je preostali čas, ki ga bo vir na voljo za delo.

Novopolje
»Preostalo kumulativno dejansko delo« (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

V polju Preostalo kumulativno dejansko delo je delo, ki ga je treba še dokončati v opravilu ali viru, ki je dodeljen opravilu.

Novopolje
»Preostalo kumulativno delo« (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

V poljih Preostalo kumulativno delo je preostala količina časa, ki je načrtovana za vse vire, dodeljene opravilom, zbrana skozi čas.

SV (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju SV (odmik urnika prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredkom in osnovnim načrtom opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali dodelitvijo do datuma stanja ali današnjega datuma.

Delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, ki je načrtovan za opravilo za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni znesek časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Območja, na katera vpliva predlog (polje s projektom)

V polju Območja, na katera vpliva predlog so primeri območij, na katera bi lahko vplival predlog, kot je izbrano v tabeli za iskanje območja, na katera vpliva storitev Microsoft Project Server, in jih je mogoče spremeniti tako, da odražajo določena območja organizacije. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Predpostavke (polje projekta)

Polje Predpostavke vsebuje ključne domneve za trenutni predlog. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Poslovna zahteva (polje s projektom)

Polje Poslovne potrebe se uporablja za določanje poslovnih zahtev za trenutni predlog. Ko dodate informacije, bodite čim bolj do določeni. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Potrjeni načrtovani končni datum (polje s projektom)

Polje Potrjeni načrtovani končni datum določa končni datum projekta, ki je potrjen v scenariju izbire portfelja med analizo omejitve virov.
Project Professional samo

Potrjeni načrtovani začetni datum (polje s projektom)

V polju Potrjeni načrtovani začetni datum je prikazan začetni datum projekta, pri katerem je potrjeno v scenariju izbire portfelja med analizo omejitve virov.
Project Professional samo

Potrjena odločitev o izbiri portfelja (stroški) (polje s projektom)

Polje Odločitev o izbiri portfelja (stroški) pokaže rezultat analize omejitve stroškov v projektu. Izberete lahko Izbrano, Neizbrano, Prisilno/izsiljena ali Prisilno/izsiljena po meri.
Project Professional samo

Potrjena odločitev o izbiri portfelja (urnik) (polje s projektom)

Polje Odločitev o izbiri portfelja (urnik) pokaže datum obveznosti za scenarij izbire portfelja, kot je določeno med analizo omejitve urnika.
Project Professional samo

Datum potrjene odločitve o izbiri portfelja (stroški) (polje s projektom)

V polju Datum odločitve o izbiri portfelja (stroški) je prikazan datum obveznosti scenarija izbire portfelja, kot je določeno med analizo omejitve stroškov.
Project Professional samo

Datum potrjene odločitve o izbiri portfelja (načrt) (polje s projektom)

V polju Datum odločitve o izbiri portfelja (urnik) je prikazan rezultat analize omejitve urnika v projektu. Izberete lahko Izbrano, Neizbrano, Prisilno/izsiljena ali Prisilno/izsiljena po meri.
Project Professional samo

Predlog o skladnosti s predpisi (polje s projektom)

V polju »Predlog za skladnost« je označeno, ali gre za trenutni predlog za projekt, ki pomaga doseči cilj skladnosti, tj. ali projekt zahteva zakonodaja, uredba ali druge zahteve.
Project Professional samo

Cilji (polje projekta)

Polje Cilji vsebuje izmerljive cilje trenutnega predloga. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Datum analize po izvedbi (polje projekta)

V polju Datum pregleda po izvedbi je označeno, kdaj je bilo ali bo srečanje na srečanju po izvedbi. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Opombe o analizi po izvedbi (polje s projektom)

V polju Opombe ob pregledu po izvedbi so shranjeni zapiski s srečanja ali povezava do publikacije z opombami o srečanju po izvedbi. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Primarni cilji (polje s projektom)

V polju Primarni cilji so primarni cilji trenutnega predloga, kot je izbrano v tabeli za iskanje primarnega cilja, ki je odposlana s strežnikom Microsoft Project Server, in jih je mogoče spremeniti tako, da odražajo posebne izjave o ciljih organizacije. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Projektni oddelki (polje s projektom)

V polju Project oddelki je ime oddelka, s katerim je povezan izbrani projekt, kot je izbrano v tabeli za iskanje Oddelek, ki je poslana s strežnikom Microsoft Project Server in jo je mogoče spremeniti tako, da odražajo določena imena oddelkov organizacije.
Project Professional samo

Stroški predloga (polje s projektom)

V polju Stroški predloga so shranjeni predvideni stroški za predlagani projekt. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Predlagani končni datum (polje projekta)

V polju Predlagani končni datum je predvideni končni datum trenutnega predloga. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Predlagani začetni datum (polje s projektom)

V polju Predlagani začetni datum je predvideni začetni datum trenutnega predloga. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Ime faze poteka dela (polje projekta)

Polje Ime faze poteka dela določa trenutno fazo poteka dela za izbrani projekt. Faza predstavlja zbirko skupin stopenj, ki so združene za identifikacijo skupnega nabora dejavnosti v življenjskem ciklu projekta. Običajne faze poteka dela so Ustvarjanje, Izbiranje, Načrtovanje in Upravljanje, čeprav je ta imena faz mogoče prilagoditi. To polje je komponenta ogrodja poteka dela Microsoft Project strežnika.
Project Professional samo

Informacije o stopnji poteka dela (polje projekta)

V polju Informacije o stopnji poteka dela je opisana trenutna stopnja poteka dela za izbrani projekt. Stopnja predstavlja en korak znotraj življenjskega cikla projekta, ena ali več stopenj pa lahko predstavlja fazo poteka dela. To polje je komponenta ogrodja poteka dela Microsoft Project strežnika.
Project Professional samo

Ime stopnje poteka dela (polje projekta)

Polje Ime stopnje poteka dela določa ime trenutne stopnje poteka dela za izbrani projekt. Stopnja predstavlja en korak znotraj življenjskega cikla projekta, ena ali več stopenj pa lahko predstavlja fazo poteka dela. To polje je komponenta ogrodja poteka dela Microsoft Project strežnika.
Project Professional samo

Stanje poteka dela (polje projekta)

Polje Stanje poteka dela označuje trenutno stanje poteka dela izbranega predloga ali projekta – na primer Čakanje na odobritev ali Dokončano. To polje je komponenta ogrodja poteka dela Microsoft Project strežnika.
Project Professional samo

Polje vsebuje eno vrsto informacij in je del tabela, obrazec pogleda ali območja časovno razporejeno uporabe. Project 2007 ima več vrst polj:

 • Polja opravila in časovno razporejena polja

  Polja z opravili prikazujejo informacije, povezane z opravili, in jih je mogoče prikazati v pogledih opravil, kot so gantogram, list opravil in pogledi diagrama omrežja.

  Polja s časovno razporejenji opravila prikazujejo informacije za vsako opravilo tako, kot je porazdeljeno med trajanjem. Ta polja je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogleda »Uporaba opravil«.

 • Polja vira in časovno razporejenih virov

  Polja virov prikazujejo podatke za posamezen vir, vključno s povzetimi informacijami o vseh opravilih, ki so dodeljena posameznemu viru. Lahko so prikazani v pogledih virov, na primer v pogledih »List virov« in »Raba virov«.

  Polja s časovno razporejenji virov prikazujejo informacije za vsak vir tako, da so razporejeni med trajanjem razpoložljivosti virov v projektu. Ta polja je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogleda »Raba virov«.

 • Polja dodelitev in časovno razporejenih dodelitev

  V poljih z dodelitvami so podatki za vsako dodelitev. Lahko so prikazani v delu lista v pogledih Uporaba opravil in Uporaba virov ter na dnu pogledov Obrazec opravila in Obrazec vira. Polje za dodelitev, ki se prikaže na dnu pogleda obrazca opravila ali obrazca vira, lahko spremenite tako, da v meniju Oblika pokažite na Podrobnosti in nato kliknete ukaz.

  V poljih s časovno razporejenmi dodelitvami so podatki za vsako dodelitev razporejeni glede na trajanje dodelitve. Ta polja je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogledov »Raba virov« in »Uporaba opravil«.

Če želite dodati polje v pogled, kliknite Stolpec v meniju Vstavljanje.

Opomba: Nekatera polja so na voljo le, če uporabljate Microsoft Office Project Professional 2007.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2007.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje z opravili)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri na opravilih, skupaj z drugimi posnetimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejansko trajanje (polje z opravili)

V polju Dejansko trajanje je prikazan razpon dejanskega delovnega časa opravila do te točke, ki temelji na načrtovanem trajanju in trenutnem preostalem delu ali odstotku dokončanega dela.

Dejanski zaključek (polje z opravili)

V polju Dejanski zaključek sta prikazana datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje z opravili)

V polju Dejanski stroški nadur so prikazani stroški za delo nadur, ki so že izvedena za opravila dodeljenih virov.

Dejansko nadurno delo (polje z opravili)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki ga že izvajajo viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

Dejanski začetek (polje z opravili)

V polju Dejanski začetni datum in čas sta prikazana datum in ura, ki sta ga opravilo ali dodelitev dejansko začela, in sicer na podlagi informacij o napredku, ki ste jih vnesli.

Dejansko delo (polje z opravili)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

ASOD (polje z opravili)

V polju ASOD (dejanski stroški opravljenega dela) so prikazani stroški za delo, ki je že dokončano v opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Zakasnitev dodelitve (polje z opravili)

V polju Zakasnitev dodelitve je prikazan čas, ko mora vir počakati, preden začne delo na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« niso dejansko prikazani nobeni podatki; lahko dajo na voljo le ustrezne informacije v polju »Zakasnitev dodelitve«.

Enote dodelitev (polje opravila)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, koliko so dodeljeni viri dodeljeni opravilu.

Novostroškov
po osnovnem načrta (polje z opravili)

V polju s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je prikazan izvirno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Novopredvideno
delo po osnovnem načrta (polje z opravili)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazane izvirne količine načrtovanega predvidenih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški po osnovnem načrta (polje z opravili)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga izvede vir v opravilu.

Novo
deliverable po osnovnem načrta (polje z opravili)

V polju Dokončanje dobavljivega načrtu je prikazan načrtovani končni datum deliverable, shranjen z osnovnim načrtom projekta.
Office Project Professional 2007 samo

Novo
Začetek dobavljivega dobavljivega podatkov po osnovnem načrta (polje z opravili)

V polju Začetek dobavljivega dobavljivega načrtu je prvotno načrtovan začetni datum dobavljivega dobavljivega načrtu, ki je shranjen z osnovnim načrtom projekta.
Office Project Professional 2007 samo

Trajanje po osnovnem načrta (polje z opravili)

V polju »Trajanje po osnovnem načrtu« je prikazan izvirni časovni razpon, ki je načrtovan za dokončanje opravila.

Zaključek po osnovnem načrta (polje z opravili)

V polju Konec osnovnega načrta je prikazan datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrta (polje z opravili)

V polju Začetek osnovnega načrta je prikazan načrtovani začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrta (polje z opravili)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih ur za osebe, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

Novopo
osnovnem načrta 1–10 (polja z opravili)

Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Novopredvideno
delo po osnovnem načrta 1–10 (polja z opravili)

Polja s predvidenim delom po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih del za delovne vire in materialne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrta 1–10 (polja z opravili)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Stroški po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
1–10 Po osnovnem načrta 1–10 – zaključek dobavljivega dobavljivega četa (polja z opravili)

V poljih »Zaključek deliverable« po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 so načrtovani končni datumi deliverable, shranjeni z ustreznimi osnovnimi načrti projekta.

NovoZačetni datum dobavljivega dobavljivega obrazca po osnovnem
načrta 1–10 (polja z opravili)

V poljih »Začetek deliverable po osnovnem načrtu 1« do »Osnovni načrt 10« so načrtovani začetni datumi dobavljivega dobavljivega sredstva, shranjeni z ustreznimi osnovnimi načrti projekta.

Trajanje po osnovnem načrtu 1–10 (polja z opravili)

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do Trajanje po osnovnem načrtu 10 je shranjevanja časovnega razpona, načrtovanega za dokončanje opravila.

Zaključek po osnovnem načrta 1–10 (polja z opravili)

Polja po osnovnem načrtu 1 do »Zaključek po osnovnem načrtu 10« shranjujejo datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev vira v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrta 1–10 (polja z opravili)

Polja »Začetek po osnovnem načrtu 1« do »Začetek po osnovnem načrtu 10« shranjujejo načrtovani začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrta 1–10 (polja z opravili)

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do »Delo po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur osebe za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje z opravili)

V polju PSOD-ja (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnožen s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

PCND (načrtovana vrednost ali PV) (polje z opravili)

V polju BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
stroškov (polje z opravili)

Polje s splošnimi stroški se uporablja za vnos ali pregled stroškov proračuna za vire stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Novo
delo (polje z opravili)

Polje »Delo s proračunom« se uporablja za vnos ali pregled proračunskih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Dokončaj prek (polje z opravili)

V polju Dokončaj prek je prikazan napredek opravila v pogledu gantograma, ki označuje, do katere dejanske vrednosti so bile sporočene za opravilo.

Potrjeno (polje z opravili)

Polje Potrjeno označuje, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Datum omejitve (polje z opravili)

V polju Datum omejitve je prikazan določen datum, povezan z določenimi vrstami omejitev, na primer »Mora se začeti na, Mora se končati na, Ne začni pred, Ne začni najpozneje do, Dokončaj najpozneje pred« in »Dokončaj najpozneje do«.

Vrsta omejitve (polje z opravili)

Polje Vrsta omejitve omogoča možnosti za vrsto omejitve, ki jo lahko uporabite za načrtovanje opravila.

Stik (polje z opravili)

V polju Stik je ime posameznika, ki je odgovoren za opravilo.

Stroški (polje z opravili)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, in sicer na podlagi stroškov, ki so že nastali za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Tabela stroškov (polje z opravili)

V polju Tabela stroškov so na voljo možnosti, za katero tabelo stroškov želite uporabiti vire, ki so dodeljeni opravilu.

Odmik stroškov (polje z opravili)

Polje dodelitve Odmika stroškov prikazuje razliko med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški1–10 (polja z opravili)

V poljih »Stroški1« do »Stroški10« lahko shranite podatke o opravilih po meri, virih ali stroških dodelitev.

CPI (polje z opravili)

Polje CPI (indeks učinkovitosti stroškov) prikazuje razmerje med predvidenimi stroški (ali osnovnimi stroški) dela, ki so bili opravljeni do dejanskih stroškov opravljenega dela, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Ustvarjeno (polje z opravili)

Polje Ustvarjeno vsebuje datum in čas, ko je bilo opravilo dodano v projekt.

Nujno (polje z opravili)

V polju Kritično je označeno, ali ima opravilo ali opravilo dodelitve prostor v urniku ali če je opravilo na kritični poti.

OS (polje z opravili)

Polje OS (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med projiciranimi stroški in dejanskimi stroški, ki so potrebni za doseganje trenutne ravni dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

CV% (polje z opravili)

Polje CV % (odstotek odmika stroškov) prikazuje razmerje med odmikom stroškov (CV) in proračunom stroškov opravljenega dela (PSOD), izraženo v odstotkih.

Datum 1–10 (polja z opravili)

Polja »Datum1« do »Datum10« shranjujejo podatke o datumu opravila, vira ali dodelitve.

Rok (polje z opravili)

V polju Rok je prikazan datum, ki ste ga vnesete kot rok za opravilo. Rok je ciljni datum, ki označuje, kdaj želite dokončati opravilo.

Novo
Deliverable Finish (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki ima povezan dobavljiv del, polje Dokončanje dobavljivega posameznega dobavljivega seboj prikaže načrtovani končni datum posameznega dobavljivega posameznega dneva.
Office Project Professional 2007 samo

NovoGUID
deliverable (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki ima povezan predmet, polje GUID dobavljivega predmeta prikaže globalni enolični identifikator (GUID) za ta predmet.
Office Project Professional 2007 samo

Novo
Deliverable Name (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki ima povezan dobavljiv del, polje »Ime posameznega dobavljivega posameznega dobavljivega posameznega
Office Project Professional 2007 samo

NovoZačetek
dobavljivega dobavljivega naloga (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki ima povezan dobavljiv del, polje Začetek dobavljivega posameznega dobavljivega seboj prikaže načrtovani začetni datum tega dobavljivega seboj.
Office Project Professional 2007 samo

NovoVrsta
izdelka (polje z opravili)

V polju Vrsta izdelka je označeno, ali ima trenutno opravilo povezan dobavljiv dobavljiv vir in ali je ta dobavljiv vir izdelal trenutni projekt ali opravilo, ki je odvisno od trenutnega opravila.
Office Project Professional 2007 samo

Trajanje (polje z opravili)

V polju Trajanje je prikazan skupni razpon aktivnega delovnega časa za opravilo.

Odmik trajanja (polje z opravili)

V polju Odmik trajanja je razlika med trajanjem opravila po osnovnem načrta in skupnim trajanjem (trenutna ocena) opravila.

Trajanje 1–10 (polja z opravili)

V poljih »Trajanje1« do »Trajanje10« so podatki o katerem koli opravilu, viru ali trajanju dodelitve.

EAC (polje z opravili)

V polju EAC (ocena dokončanja) so prikazani pričakovani skupni stroški opravila glede na učinkovitost delovanja do datuma stanja.

Predčasni zaključek (polje z opravili)

Polje »Predčasni zaključek« vsebuje najzgodnejši datum, ki ga lahko opravilo morebiti konča na podlagi datumov predčasnega dokončanja prejšnjih in naslednjimi opravili, drugih omejitev in morebitne zakasnitve izravnavanje.

Predčasni začetek (polje z opravili)

V polju »Predčasni začetek« je najzgodnejši datum, ki ga lahko opravilo morda začne, in sicer na podlagi datumov predčasnega začetka prejšnjih in naslednjimi opravili ter drugih omejitev.

Metoda prislužene vrednosti (polje z opravili)

V polju »Metoda prislužene vrednosti« so na voljo možnosti, ali naj se polje % dokončano ali Fizično % dokončano uporabi za izračun stroškov opravljenega dela (BCWP).

Časovno usmerjen (polje z opravili)

V polju Časovno razporejanje je navedeno, ali je načrtovanje za opravilo časovno razporejanje.

Stroški podjetja1–10 (polja z opravili)

V poljih »Stroški podjetja1« do »Stroški podjetja10« lahko shranite vse podatke o opravilih po meri, virih ali stroških dodelitev, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Datum 1–30 podjetja (polja z opravili)

V poljih »Datum1« do »Datum podjetja30« lahko shranite vse informacije o datumu opravila, vira ali dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik za projekt ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Trajanje podjetja1–10 (polja z opravili)

V poljih »Trajanje podjetja1« do »Trajanje podjetja10« lahko shranite informacije o vsakem opravilu, viru ali trajanju dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Zastavica podjetja 1–20 (polja z opravili)

V polji »Zastavica podjetja1« do »Zastavica podjetja20« lahko shranite vse informacije o opravilu, viru ali zastavici dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik upravljanja projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Številka podjetja1–40 (polja z opravili)

V poljih »številka Project podjetja od »Število1« do »Podjetje« Project »Številka40« lahko shranite poljubne informacije o številki projekta po meri, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Koda orisa opravila podjetja1–30 (polja z opravili)

Polja »Koda orisa opravila podjetja 1« do »Koda orisa opravila podjetja« 30 vsebujejo alfanumerično kodo, ki predstavlja raven seznam ali hierarhično strukturo opravil (na primer kode stroškov, povezane z opravili).
Office Project Professional 2007 samo

Besedilo podjetja1–40 (polja z opravili)

V poljih »Besedilo za podjetje1« do »Besedilo podjetja« lahko shranite poljubne besedilne informacije po meri za opravila, vire ali dodelitve, kot jih določi skrbnik za projekt ali drug uporabnik, ki ima skrbniška
dovoljenjaOffice Project Professional 2007dodelijo samo

Novo
sporočilo o napaki (polje z opravili)

Polje Sporočilo o napaki uporabi čarovnik za uvoz virov in čarovnik za uvoz Project, da prikažeta napake pri uvozu vira in podatkov o opravilu Microsoft Office Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 samo

Predvideno (polje z opravili)

V polju Predvideno je označeno, ali je trajanje opravila označeno kot ocena.

Pričakovano trajanje (polje z opravili)

Polje Pričakovano trajanje vsebuje skupni razpon aktivnega delovnega časa, ki je pričakovan za opravilo; to je čas od pričakovanega začetka do pričakovanega konca opravila.

Pričakovani zaključek (polje z opravili)

V polju Pričakovani zaključek je datum, ko naj bi bilo opravilo dokončano.

Pričakovani začetek (polje z opravili)

V polju Pričakovani začetek je datum začetka opravila.

Zunanje opravilo (polje z opravili)

V polju Zunanje opravilo je označeno, ali je opravilo povezano z drugim projektom ali pa je opravilo izhajalo iz trenutnega projekta.

Dokončaj (polje z opravili)

V polju Dokončaj je prikazan datum, ko je opravilo načrtovano za dokončanje.

Časovna rezerva za zaključek (polje z opravili)

V polju »Časovna rezerva za zaključek« je trajanje med datumoma »Predčasni zaključek« in »Zamuda pri končate«.

Odmik zaključka (polje z opravili)

V polju Odmik zaključka je čas, ki predstavlja razliko med datumom zaključka osnovnega načrta za opravilo ali dodelitev in trenutnim končnim datumom.

Dokončaj1–10 (polja z opravili)

V poljih »Zaključek1« do »Konec10« je mogoče shraniti vse podatke o datumu dokončanja opravila, vira ali dodelitve.

Razmejek nespremenljivih stroškov (polje z opravili)

V polju Razmejek nespremenljivih stroškov so na voljo možnosti, kako in kdaj bodo fiksni stroški zaračunani ali razmejčeni za strošek opravila.

Nespremenljivi stroški (polje z opravili)

V polju Nespremenljivi stroški so prikazani vsi stroški opravila, ki niso v skladu z viri.

Zastavica 1–20 (polja z opravili)

Polja »Zastavica1« do »Zastavica20« označujejo, ali je opravilo, vir ali dodelitev označeno za dodatno dejanje ali za identifikacijo neke vrste.

Prosta rezerva (polje z opravili)

V polju »Prosta rezerva« je čas, ko lahko opravilo zamuja, ne da bi bilo treba odložiti naslednja opravila.

Združi po povzetku (polje z opravili)

Polje Združi po povzetku označuje, ali je ta vrstica na listu opravila ali vira vrstica s povzetkom za opravila ali vire, združene po določeni kategoriji.

Skrij vrstico (polje z opravili)

Polje Skrij vrstico označuje, ali so Gantovi trakovi in vrstice koledarja za opravilo skriti.

Hiperpovezava (polje z opravili)

V polju Hiperpovezava je prikazan naslov ali pojasnjevalno besedilo za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z opravili)

V polju Naslov hiperpovezave je naslov hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Vir hiperpovezave (polje z opravili)

Polje »Sklic hiperpovezave« vsebuje kombinacijo ali spajanje polj Naslov hiperpovezave in Podnaslov hiperpovezave, ki so povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z opravili)

V polju Podnaslov hiperpovezave je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

ID (polje z opravili)

Polje z ID-jem vsebuje številko identifikatorja, Project 2007 samodejno dodeli vsakemu opravilu ali viru, ko ga dodate v projekt.

Prezri koledar virov (polje z opravili)

V polju Prezri koledar virov je označeno, ali načrtovanje opravila upošteva koledarje virov, ki so dodeljeni opravilu.

Indikatorji (polje z opravili)

V polju Indikatorji so prikazani indikatorji, ki dajejo različne vrste informacij o opravilu ali viru.

Zamuda pri končate (polje z opravili)

V polju »Zamuda pri končate« je najpoznejši datum za dokončanje opravila, ne da bi zakasnili dokončanje projekta.

Zamuda pri začetku (polje z opravili)

V polju »Zamuda pri začetku« je zadnji datum začetka opravila, ne da bi zakasnili dokončanje projekta.

Izravnava dodelitev (polje z opravili)

V polju Iz ravni dodelitev je označeno, ali lahko funkcija izravnavanje zakasni in razdeli posamezne dodelitve (namesto celotnega opravila), da razreši splošne dodelitve.

Izravnavanje lahko razdeli (polje z opravili)

V polju Izravnavanje lahko razdelite je označeno, ali lahko funkcija izravnavanje virov povzroči deljenje preostalega dela v tem opravilu.

Zakasnitev izravnavanje (polje z opravili)

V polju Zakasnitev izravnavanje je čas, ko mora opravilo ali dodelitev zamujati od datuma na začetku zaradi izravnavanje virov.

Povezana polja (polje z opravili)

V polju Povezana polja je označeno, ali obstajajo povezave OLE do opravila, vira ali dodelitve, bodisi z drugega mesta v tej datoteki projekta, iz druge datoteke Project 2007 ali iz drugega programa.

Označeno (polje z opravili)

Polje z označenim opravilom označuje, ali je opravilo označeno za dodatno dejanje ali za identifikacijo neke vrste.

Mejnik (polje z opravili)

V polju Mejnik je označeno, ali je opravilo mejnik.

Ime (polje z opravili)

V polju Ime je ime opravila ali vira.

Negativna rezerva (polje z opravili)

V polju Negativna rezerva je prikazana količina negativne časovne rezerve za opravilo v pogledu gantograma; čas, ki ga je treba shraniti, da naslednja opravila ne bodo zakasnjena.

Opombe (polje z opravili)

V polje Opombe lahko vnesete pripombe o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1–20 (polja z opravili)

V poljih Od »Število1« do »Število20« so vse številske informacije, ki jih želite vključiti v projekt in so povezane z opravili, viri ali dodelitvami.

Predmeti (polje z opravili)

V polju Predmeti je število predmetov, ki so pripeti opravilu ali povezani z virom.

Optimistično trajanje (polje z opravili)

Polje Optimistično trajanje vsebuje najboljšo možnost za skupen razpon aktivnega delovnega časa, ki je pričakovan za opravilo, tj. čas od optimistiičnega začetka do optimistiičnega konca opravila.

Optimistični zaključek (polje z opravili)

V polju Optimistic Finish je datum, ki predstavlja najboljšo možnost za dokončanje opravila.

Optimistični začetek (polje z opravili)

V polju Optimistic Start je datum, ki predstavlja najboljšo možnost za začetek opravila.

Koda orisa 1–10 (polja z opravili)

Polja »Koda orisa 1« do »Koda orisa 10« vsebujejo alfanumerično kodo, ki jo določite za predstavitev hierarhične strukture opravil ali virov.

Raven orisa (polje z opravili)

V polju Raven orisa je označeno polje opravila ali dodelitve v hierarhiji orisa projekta.

Številka orisa (polje z opravili)

V polju Številka orisa je število, ki predstavlja mesto opravila v hierarhični strukturi orisa.

Overallocated (polje z opravili)

Polje »Overallocated« označuje, ali je viru dodeljeno več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče dokončati v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z opravili)

V polju Stroški nadur so prikazani skupni stroški nadur za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za dodelitev vira.

Nadurno delo (polje z opravili)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki so načrtovana za izvajanje vseh virov, dodeljenih opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru ali viru opravila, in ki se zaračunavajo po tarifah za nadure vključenih virov.

Odstotek (%) Dokončano (polje z opravili)

V polju % dokončanega je trenutno stanje opravila, izraženo kot odstotek dokončanega trajanja opravila.

Odstotek (%) Dokončano delo (polje z opravili)

V polju % dokončanega dela je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo kot odstotek dokončanega dela.

Pesimistično trajanje (polje z opravili)

Polje Pesimistično trajanje vsebuje najslabšo možnost za skupni razpon aktivnega delovnega časa, ki je pričakovan za opravilo, tj. čas od pesimističnega začetka do pesimističnega konca opravila. Ta datum lahko vnesete kot del izračuna analize PERT.

Pesimistično dokončanje (polje z opravili)

Polje Pesimistično zaključek vsebuje datum, ki predstavlja najslabšo možnost za dokončanje opravila. Ta datum lahko vnesete kot del izračuna analize PERT.

Pesimistično začetni meni (polje z opravili)

Polje Pesimistično začetni datum vsebuje datum, ki predstavlja najslabšo možnost za začetek opravila. Ta datum lahko vnesete kot del izračuna analize PERT.

Fizični odstotek (%) Dokončano (polje z opravili)

V polju Fizični % dokončano je prikazana vnesena vrednost odstotka dokončanega dela, ki jo lahko uporabite kot alternativo za izračun stroškov opravljenega dela (PSOD).

Prejšnja opravila (polje z opravili)

V polju Prejšnja opravila so navedene številke ID-ja opravila za predhodna opravila, od katerih je odvisno, preden se lahko začne ali konča.

Vnaprej ravnirani zaključek (polje z opravili)

V polju »Predravenski zaključek« je končni datum opravila, kot je bil, preden je bilo izravnavanje virov dokončano.

Predravenski začetek (polje z opravili)

V polju »Predravenski začetni datum« je začetni datum opravila, kot je bil, preden je bilo izravnavanje virov dokončano.

Prioriteta (polje z opravili)

V polju »Prioriteta« je raven pomembnosti opravila, ki označuje, kako lahko opravilo ali dodelitev preloči ali razdeli med izravnavo virov.

Project (polje z opravili)

V Project oknu je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

NovoObjavi
(polje z opravili)

V polju »Objavi« je označeno, ali naj bo trenutno opravilo objavljeno Project Server 2007 v oknu s preostalim projektom. To polje je privzeto nastavljeno na Da.
Office Project Professional 2007 samo

Ponavljajoče se (polje z opravili)

V polju Ponavljajoče se je označeno, ali je opravilo del niza ponavljajočih se opravil.

Redno delo (polje z opravili)

V polju Navadno delo je prikazana skupna količina dela, ki ni nadure, ki naj bi ga izvajali viri.

Preostali stroški (polje z opravili)

V polju Preostali stroški so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali za dokončanje preostalega načrtovanega dela.

Preostalo trajanje (polje z opravili)

V polju Preostalo trajanje je prikazan čas, ki je potreben za dokončanje nedokončanega dela opravila.

Preostali stroški nadur (polje z opravili)

V polju Preostali stroški nadur so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje z opravili)

V polju Preostalo nadurno delo je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z opravili)

V polju Preostalo delo je prikazan čas, na primer število delovnih ur ali dni, ki je še vedno potreben za dokončanje opravila ali nabora opravil.

Skupina virov (polje z opravili)

V polju Skupina virov so skupine, ki jim pripadajo viri.

Začetnice vira (polje z opravili)

V polju Začetnice vira so prikazane okrajšave za imena virov.

Imena virov (polje z opravili)

V polju Imena virov so imena vseh virov, ki so dodeljeni opravilu.

Fonetika virov (polje z opravili)

Polje Resource Phonetics se uporablja le v japonski različici Project 2007.

Vrsta vira (polje z opravili)

Polje Vrsta vira označuje, ali so viri, dodeljeni temu opravilu, delovni ali materialni viri.

Čakajoči odgovor (polje z opravili)

V polju Čakanje na odgovor je označeno, ali je bilo potrdilo prejeto od članov skupine, ki so dodeljeni opravilom.

Življenjepis (polje z opravili)

V polju Nadaljuj je prikazan datum, ko je preostali del opravila načrtovan za nadaljevanje, ko vnesete napredek, na primer % dokončanega, % dokončanega dela, Dejansko delo, Dejansko trajanje ali Dejanski začetek.

Paket posodobitev (polje z opravili)

Za podopravil polje s podopravilom označuje, ali bodo informacije o gantogramih s podopravilom zbrane v opravilno vrstico s povzetkom.

IU (polje z opravili)

Polje II (indeks učinkovitosti urnika) prikazuje razmerje med predvidenimi stroški za opravljeno delo in predvidenimi stroški načrtovanega dela (BCWP/BCWS).

Začetek (polje z opravili)

V polju Začetek je prikazan datum, ko je dodeljen vir načrtovan za začetek dela na opravilu.

Časovna rezerva za začetek (polje z opravili)

V polju Časovna rezerva za začetek je trajanje med datumoma »Predčasni začetek« in »Zamuda pri začetku«. V

Odmik začetka (polje z opravili)

V polju Odmik začetka je ura, ki predstavlja razliko med začetnim datumom opravila ali dodelitve po osnovnem načrtu in trenutno načrtovanim začetnim datumom.

Začetek 1–10 (polja z opravili)

Polja »Začetek1« do »Začetek10« prikazujejo vse podatke o določenem začetnem datumu opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in shraniti ločeno v projekt.

Stanje (polje z opravili)

V polju Stanje je označeno trenutno stanje opravila: Dokončano, Ob urniku, Zamuda ali Prihodnje opravilo.

Indikator stanja (polje z opravili)

V polju Indikator stanja je prikazana ikona, ki predstavlja trenutno stanje opravila.

Novo
upravitelja stanja (polje z opravili)

V polju Upravitelj stanja je ime vira podjetja, ki bo prejel posodobitve stanja za trenutno opravilo iz virov, ki delajo v Microsoft Office Project Web Access.

Ustavitev (polje z opravili)

V polju Ustavi je prikazan datum, ki predstavlja konec dejanskega dela opravila.

Datoteka podprojekta (polje z opravili)

V polju Datoteka podprojekta je ime projekta, vstavljenega v aktivno datoteko projekta.

Samo za branje podprojekta (polje z opravili)

V polju Samo za branje podprojekta je označeno, ali je podprojekt tega opravila projekt samo za branje.

Naslednja opravila (polje z opravili)

V polju Naslednja opravila so navedene številke ID-ja opravila za naslednja opravila v opravilu.

Povzetek (polje z opravili)

V polju Povzetek je označeno, ali je opravilo opravilo povzetka.

Napredek povzetka (polje z opravili)

V polju Napredek povzetka je prikazan napredek opravila povzetka na podlagi napredka podopravil in mesta, kjer so bila ta podopravil načrtovana.

SV (polje z opravili)

V polju SV (odmik urnika prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredkom in osnovnim načrtom opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali dodelitvijo do datuma stanja ali današnjega datuma.

Odstotek (%) OO (polje z opravili)

V polju SV % (odstotek odmika urnika) je prikazano razmerje med odmikom urnika (SV) in predvidenimi stroški načrtovanega dela (BCWS), izraženo kot odstotek.

Koledar opravil (polje z opravili)

V polju Koledar opravil so navedeni vsi koledarji, ki jih je mogoče uporabiti za opravilo.

Novo
UUID koledarja opravil (polje z opravili)

Polje »UUID koledarja opravil« vsebuje ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak koledar opravil v projektu. Noben koledar opravil ne bo imel enakega UUID koledarja opravil.

Novo
UUID opravila (polje z opravili)

Polje »UUID opravila« vsebuje ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsako opravilo v projektu.

TCPI (polje z opravili)

Polje TCPI (za dokončanje indeksa učinkovitosti) prikazuje razmerje med preostalim delom in preostalo denarno sredstva, ki jih je treba porabiti, glede na datum stanja.

TeamStatus Pending (polje z opravili)

Polje »Čakanje na stanje skupine« označuje, ali ste prejeli odgovor na zahtevo za napredek, ki ste jo poslali viru o dodeljenih opravilih.

Besedilo zgoraj (polje z opravili)

Polje Besedilo zgoraj označuje, kje se prikaže besedilo v gantogramu podopravil, ko je zbrano v opravilno vrstico povzetka.

Besedilo1–30 (polja z opravili)

V poljih od »Besedilo1« do »Besedilo30« so vse besedilne informacije, ki jih želite vključiti v projekt o opravilih, virih ali dodelitvami.

Skupna rezerva (polje z opravili)

V polju »Skupna rezerva« je čas, ko lahko končni datum opravila zamuja, ne da bi pri tem zakasnili končni datum projekta.

Vrsta (polje z opravili)

V polju Vrsta so na voljo možnosti, ki nadzirajo učinek, ki ga ima urejanje dela, enot dodelitve ali trajanja v izračunih drugih dveh polj.

Enolični ID (polje z opravili)

Polje »Enolični ID« vsebuje številko, Project 2007 samodejno določi, ko je v trenutnem projektu ustvarjeno novo opravilo, vir ali dodelitev.

Enolična predhodna opravila ID-ja (polje z opravili)

V polju Prejšnja opravila enoličnega ID-ja so enolične številke ID-ja za predhodna opravila, od katerih je odvisno opravilo, preden se lahko začne ali konča.

Enolična naslednja opravila ID-ja (polje z opravili)

V polju Naslednja enolična ID-ja so enolične številke ID-ja za naslednja opravila do opravila.

Potrebno je posodabljanje (polje z opravili)

V polju Potrebno je Project Server 2007, ali naj bo posodobitev skupine poslana dodeljenim članom skupine zaradi sprememb v začetnem datumu, začetnem datumu ali dodeljenih nalogah opravila.

VAC (polje z opravili)

Vac field shows the variance at completion (VAC) is the difference between the budgeted at completion (BAC) or baseline cost and estimated at completion (EAC) cost for a task, resource, or assignment on a task.

SČD (polje z opravili)

V polju SČD so kode členitev strukture dela (SČD).

Prejšnja opravila SČD (polje z opravili)

V polju Prejšnja opravila SČD so navedene kode členitev dela (SČD), povezane s predhodnimi opravili, od katerih je odvisno, preden se lahko opravilo začne ali konča.

Naslednja opravila (polje z opravili)

V polju Naslednja opravila SČD so navedene kode členitev dela (SČD), povezane z naslednjimi opravili.

Delo (polje z opravili)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, ki je načrtovan za opravilo za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni znesek časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Delovni profil (polje z opravili)

Polje »Delovni profil« ponuja možnosti za obliko obrisa, ki jo želite uporabiti za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z opravili)

V polju Odmik dela je razlika med delom opravila, vira ali dodelitve po osnovnem načrtu in trenutno načrtovanim delom.

Na vrh strani

Novo označuje, da je polje novo v Project 2007.

Dejanski stroški (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri na opravilih, skupaj z drugimi posnetimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejanski nespremenljivi stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju Dejanski nespremenljivi stroški so prikazani dejanski časovno razporejeni stroški opravila, ki niso viri in so časovno razporejeni glede na izbrano metodo razmejenega stroška.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki ga že izvajajo viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

Dejansko delo (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

PSOD (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju ASOD (dejanski stroški opravljenega dela) so prikazani stroški za delo, ki je že dokončano v opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Novo
predvidenih stroških po osnovnem načrta (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je prikazan izvirno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Novopredvideno
delo po osnovnem načrta (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazane izvirne količine načrtovanega predvidenih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški po osnovnem načrta (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga izvede vir v opravilu.

Delo po osnovnem načrta (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih ur za osebe, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
predvidenih stroških po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejenmi opravili)

Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Novopredvideno
delo po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejenmi opravili)

Polja s predvidenim delom po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih del za delovne vire in materialne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejeno opravili)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Stroški po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejeno opravili)

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do »Delo po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur osebe za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju PSOD-ja (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnožen s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

PCND (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
(polje s časovno razporejeno opravili)

Polje s splošnimi stroški se uporablja za vnos ali pregled stroškov proračuna za vire stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Novočasovno razporejeno delo
(polje s časovno razporejeno opravili)

Polje »Delo s proračunom« se uporablja za vnos ali pregled proračunskih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Strošek (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, in sicer na podlagi stroškov, ki so že nastali za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

CPI (polje s časovno razporejeno opravilom)

Polje CPI (indeks učinkovitosti stroškov) prikazuje razmerje med predvidenimi stroški (ali osnovnimi stroški) dela, ki so bili opravljeni do dejanskih stroškov opravljenega dela, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški za opravilo, vir ali dodelitev do datuma.

Kumulativni odstotek (%) Dokončano (polje s časovno razporejeno opravilom)

Polje Kumulativni % dokončano prikazuje vrednosti kumulativnega odstotka dokončanega za opravilo, kot je porazdeljeno skozi čas.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire, dodeljene opravilom, zbrani v časovnem obdobju.

OS (polje s časovno razporejeno opravilom)

Polje OS (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med tem, koliko naj ima strošek in koliko ima dejansko stroške, da doseže trenutno raven dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

% os (polje s časovno razporejeno opravilom)

Polje CV % (odstotek odmika stroškov) prikazuje razmerje med odmikom stroškov (CV) in proračunom stroškov opravljenega dela (PSOD), izraženo v odstotkih.

Nespremenljivi stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju Nespremenljivi stroški so prikazani vsi stroški opravila, ki niso v skladu z viri.

Prekomerna dodelitev (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju »Prekomerna dodelitev« je označeno, ali je enemu od dodeljenih virov za opravilo dodeljen več delu na opravilu ali pa je viru dodeljeno, da opravi več dela za vsa dodeljena opravila, kot je mogoče narediti pri običajni delovni zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki so načrtovana za izvajanje vseh virov, dodeljenih opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru ali viru opravila, in ki se zaračunavajo po tarifah za nadure vključenih virov.

Odstotek (%) Dokončano (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju % dokončanega je trenutno stanje opravila, izraženo kot odstotek dokončanega trajanja opravila.

Običajno delo (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju Navadno delo je prikazana skupna količina dela, ki ni nadure, ki naj bi ga izvajali viri.

IU (polje s časovno razporejeno opravilom)

Polje II (indeks učinkovitosti urnika) prikazuje razmerje med predvidenimi stroški za opravljeno delo in predvidenimi stroški načrtovanega dela (BCWP/BCWS).

SV (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju SV (odmik urnika prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredkom in osnovnim načrtom opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali dodelitvijo do datuma stanja ali današnjega datuma.

Odstotek (%) OO (polje s časovno razporejeno opravilom)

V polju SV % (odstotek odmika urnika) je prikazano razmerje med odmikom urnika (SV) in predvidenimi stroški načrtovanega dela (BCWS), izraženo kot odstotek.

Delo (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, ki je načrtovan za opravilo za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni znesek časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Na vrh strani

Novo označuje, da je polje novo v Project 2007.

Polje

Opis

Razmej pri (polje vira)

V polju Razmejj pri so na voljo možnosti, kako in kdaj se stroški za vir zaračunajo ali razmejijo za strošek opravila.

Dejanski stroški (polje z viri)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri za opravila, skupaj z drugimi posnetimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejanski zaključek (polje z viri)

V polju Dejanski zaključek sta prikazana datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje vira)

V polju Dejanski stroški nadur so prikazani stroški za delo nadur, ki so že izvedena za opravila dodeljenih virov.

Dejansko nadurno delo (polje z viri)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki ga že izvajajo viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

Dejanski začetek (polje vira)

V polju Dejanski začetni datum in čas sta prikazana datum in ura, ki sta ga opravilo ali dodelitev dejansko začela, in sicer na podlagi informacij o napredku, ki ste jih vnesli.

Dejansko delo (polje z viri)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

ACWP (polje vira)

V polju ASOD (dejanski stroški opravljenega dela) so prikazani stroški za delo, ki je že dokončano v opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Dodelitev (polje vira)

Polje »Dodelitev« označuje, ali je vrstica vrstica dodelitve namesto vrstice z opravilom ali virom.

Zakasnitev dodelitve (polje vira)

V polju Zakasnitev dodelitve je prikazan čas, ko mora vir počakati, preden začne delo na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« niso dejansko prikazani nobeni podatki; lahko dajo na voljo le ustrezne informacije v polju »Zakasnitev dodelitve«.

Enote dodelitev (polje z viri)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, koliko so dodeljeni viri dodeljeni opravilu.

Na voljo od (polje z viri)

V polju Na voljo od je prikazan začetni datum, ko je vir na voljo za delo v enotah, določenih za trenutno časovno obdobje.

Na voljo do (polje z viri)

V polju Na voljo do je prikazan končni datum, ko je vir na voljo za delo v enotah, ki so določene za trenutno časovno obdobje.

Osnovni koledar (polje vira)

Polje Osnovni koledar označuje, kateri koledar je osnovni koledar za koledar virov.

Novo
predvidenih stroškov po osnovnem načrta (polje z viri)

V polju s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je prikazan izvirno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Novo
predvideno delo po osnovnem načrta (polje z viri)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazane izvirne količine načrtovanega predvidenih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški po osnovnem načrta (polje z viri)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga izvede vir v opravilu.

Zaključek po osnovnem načrta (polje z viri)

V polju Konec osnovnega načrta je prikazan datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrta (polje vira)

V polju Začetek osnovnega načrta je prikazan načrtovani začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrta (polje z viri)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih ur za osebe, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

Novopo
osnovnem načrta 1–10 –Predvideni stroški (polja z viri)

Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Novopo
osnovnem načrta 1–10 –Predvideno delo (polja z viri)

Polja s predvidenim delom po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih del za delovne vire in materialne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrta 1–10 (polja z viri)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Stroški po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Zaključek po osnovnem načrta 1–10 (polja virov)

Polja po osnovnem načrtu 1 do »Zaključek po osnovnem načrtu 10« shranjujejo datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev vira v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrta 1–10 (polja virov)

V poljih za začetek osnovnega načrta (začetek po osnovnem načrtu 1 do Začetni datum po osnovnem načrtu 10) je načrtovan začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrta 1–10 (polja virov)

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do »Delo po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur osebe za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje z viri)

V polju PSOD-ja (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnožen s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

BCWS (načrtovana vrednost ali PV) (polje z viri)

V polju BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
Proračun (polje z viri)

Polje »Proračun« se uporablja za ogled ali spreminjanje, ali je delo, material ali vir stroška budgetni vir, tj. vir, katerega delo, material ali stroške je treba spremljati v projektu.

Novostroškov
(polje z viri)

Polje s splošnimi stroški se uporablja za vnos ali pregled stroškov proračuna za vire stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Novodelo
(polje z viri)

Polje »Delo s proračunom« se uporablja za vnos ali pregled proračunskih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Lahko iz ravni (polje vira)

V polju Lahko iz ravni je označeno, ali je izravnavanje virov mogoče opraviti v viru.

Koda (polje vira)

V polju Koda so poljubna koda, okrajšava ali številka, ki jo želite vnesti kot del podatkov o viru.

Potrjeno (polje vira)

Polje Potrjeno označuje, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Stroški (polje z viri)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, in sicer na podlagi stroškov, ki so že nastali za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Stroški na uporabo (polje z viri)

Za delovni vir (osebe in oprema) polje »Stroški na uporabo« prikazuje strošek, ki se razmeji vsakič, ko je vir uporabljen. Dodana je vsakič, ko je opravilu dodeljena enota delovnega vira.

Tabela stroškov (polje z viri)

V polju Tabela stroškov so na voljo možnosti, za katero tabelo stroškov želite uporabiti vire, ki so dodeljeni opravilu.

Odmik stroškov (polje vira)

V polju Odmik stroškov je prikazana razlika med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški1–10 (polja virov)

V poljih »Stroški1« do »Stroški10« lahko shranite podatke o opravilih po meri, virih ali stroških dodelitev.

Novo
Ustvarjeno (polje vira)

V polju Ustvarjeno sta datum in ura, ko je bil vir dodan v projekt.

OS (polje vira)

Polje OS (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med tem, koliko naj ima strošek in koliko ima dejansko stroške, da doseže trenutno raven dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

Datum 1–10 (polja virov)

Polja »Datum1« do »Datum10« shranjujejo podatke o datumu opravila, vira ali dodelitve.

Novo
Privzeti lastnik dodelitve (polje vira)

V polju Privzeti lastnik dodelitve je ime uporabnika podjetja, ki je odgovoren za vnos stanja za določeno dodelitev.
Office Project Professional 2007 samo

Trajanje 1–10 (polja virov)

V poljih »Trajanje1« do »Trajanje10« so podatki o katerem koli opravilu, viru ali trajanju dodelitve.

E-poštni naslov (polje vira)

V polju E-poštni naslov je e-poštni naslov vira.

Podjetje (polje virov)

V polju Podjetje je prikazano, ali je vir iz skupine virov podjetja (Da) ali lokalne skupine virov (Ne).

Osnovni koledar podjetja (polje z viri)

Polje »Osnovni koledar podjetja« označuje, ali je vir dodeljen osnovnemu koledarju iz globalne predloge podjetja.

Stroški podjetja1–10 (polja z viri)

V poljih »Stroški podjetja1« do »Stroški podjetja10« lahko shranite vse podatke o opravilih po meri, virih ali stroških dodelitev, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Datum 1–30 podjetja (polja virov)

V poljih »Datum1« do »Datum podjetja30« lahko shranite vse informacije o datumu opravila, vira ali dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik za projekt ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Trajanje podjetja1–10 (polja virov)

V poljih »Trajanje podjetja1« do »Trajanje podjetja10« lahko shranite informacije o vsakem opravilu, viru ali trajanju dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Zastavica podjetja 1–20 (polja virov)

V polji »Zastavica podjetja1« do »Zastavica podjetja20« lahko shranite vse informacije o opravilu, viru ali zastavici dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik upravljanja projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Številka podjetja 1–40 (polja z viri)

V poljih »številka Project podjetja od »Število1« do »Podjetje« Project »Številka40« lahko shranite poljubne informacije o številki projekta po meri, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Vrednosti, zahtevane v podjetju (polje z viri)

V polju Vrednosti, zahtevane za podjetje je označeno, ali ima vir zahtevane vrednosti za Project Server 2007.

Koda orisa vira podjetja 1–29 (polja virov)

Polja »Koda orisa vira podjetja1« do »Koda orisa vira podjetja« 29 vsebujejo alfanumerično kodo, ki predstavlja raven seznam ali hierarhično strukturo virov (na primer kode znanj ali kode delovnih mest).
Office Project Professional 2007 samo

Član skupine za podjetje (polje z viri)

Če je odprtih več projektov podjetja, pogledi virov prikažejo vse vire iz vseh odprtih projektov z enako različico (na primer vse objavljene različice odprtih projektov).

Besedilo podjetja 1-40 (polja virov)

V poljih »Besedilo za podjetje1« do »Besedilo podjetja« lahko shranite poljubne besedilne informacije po meri za opravila, vire ali dodelitve, kot jih določi skrbnik za projekt ali drug uporabnik, ki ima skrbniška
dovoljenjaOffice Project Professional 2007dodelijo samo

Enolični ID podjetja (polje vira)

Viri podjetja so na voljo za vse projekte v Project Server 2007.

Novosporočilo
o napaki (polje z viri)

Polje s sporočilom o napaki uporabita čarovnika za uvoz virov in Čarovnik za uvoz Project, da prikažeta napake pri uvozu vira in podatkov o opravilu Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 samo

Zaključek 1–10 (polja virov)

V poljih »Zaključek1« do »Konec10« je mogoče shraniti vse podatke o datumu dokončanja opravila, vira ali dodelitve.

Konec (polje z viri)

V polju Dokončaj je prikazan datum, ko je vir načrtovan za dokončanje dela na vseh dodeljenih opravilih.

Zastavica 1–20 (polja virov)

Polje »Zastavica1« do »Zastavica20« označuje, ali je opravilo, vir ali dodelitev označeno za dodatno dejanje ali za identifikacijo neke vrste.

Splošno (polje z viri)

V polju Splošno je označeno, ali je vir splošen ali ne.

Skupina (polje z viri)

V polju »Skupina« je ime skupine, kateri pripada vir.

Združi po povzetku (polje z viri)

Polje Združi po povzetku označuje, ali je ta vrstica na listu opravila ali vira vrstica s povzetkom za opravila ali vire, združene po določeni kategoriji.

Hiperpovezava (polje z viri)

V polju Hiperpovezava je prikazan naslov ali pojasnjevalno besedilo za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje vira)

V polju Naslov hiperpovezave je naslov hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Vir hiperpovezave (polje vira)

Polje »Sklic hiperpovezave« vsebuje kombinacijo ali spajanje polj Naslov hiperpovezave in Podnaslov hiperpovezave, ki so povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje vira)

V polju Podnaslov hiperpovezave je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

ID (polje vira)

Polje z ID-jem vsebuje številko identifikatorja, Project 2007 samodejno dodeli vsakemu opravilu ali viru, ko ga dodate v projekt.

Novo
uvoz (polje z viri)

Polje Uvozi določa, ali naj se vir uvozi v Project Server 2007 kot vir podjetja. To je del čarovnika za uvoz virov.
Office Project Professional 2007 samo

Nedejaven (polje vira)

Viri podjetja niso izbrisani. Uporabnik s skrbniškimi pravicami je neaktiven.

Indikatorji (polje vira)

V polju Indikatorji so prikazani indikatorji, ki dajejo različne vrste informacij o opravilu ali viru.

Začetnice (polje vira)

V polju Začetnice so prikazane okrajšave za ime vira.

Zakasnitev izravnavanje (polje vira)

V polju Zakasnitev izravnavanje je čas, ko mora opravilo ali dodelitev zamujati od datuma na začetku zaradi izravnavanje virov.

Povezana polja (polje z viri)

V polju Povezana polja je označeno, ali obstajajo povezave OLE do opravila, vira ali dodelitve, bodisi z drugega mesta v tej datoteki projekta, iz druge datoteke Project 2007 ali iz drugega programa.

Oznaka materiala (polje z viri)

V polju Oznaka materiala je merska enota, ki jo vnesete za material, na primer tone, škatle ali kubične metre.

Največje dovoljeno število enot (polje z viri)

V polju Največje dovoljene vrednosti enot je največji odstotek ali število enot, ki predstavljajo največjo zmogljivost, za katero je vir na voljo za dokončanje opravil v trenutnem časovnem obdobju.

Ime (polje vira)

V polju Ime je ime opravila ali vira.

Opombe (polje z viri)

V polje Opombe lahko vnesete pripombe o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1–20 (polja virov)

V poljih Od »Število1« do »Število20« so vse številske informacije, ki jih želite vključiti v projekt in so povezane z opravili, viri ali dodelitvami.

Predmeti (polje vira)

V polju Predmeti je število predmetov, ki so pripeti opravilu ali povezani z virom.

Koda orisa 1–10 (polja virov)

Polja »Koda orisa 1« do »Koda orisa 10« vsebujejo alfanumerično kodo, ki jo določite za predstavitev hierarhične strukture opravil ali virov.

Overallocated (polje vira)

Polje »Overallocated« označuje, ali je viru dodeljeno več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče dokončati v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Stroški nadur (polje vira)

V polju Stroški nadur so prikazani skupni stroški nadur za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za dodelitev vira.

Stopnja nadur (polje vira)

V polju »Cena nadur« je prikazana cena za plačilo nadurnega dela, ki ga je izvedel vir.

Nadurno delo (polje vira)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki so načrtovana za izvajanje vseh virov, dodeljenih opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru ali viru opravila, in ki se zaračunavajo po tarifah za nadure vključenih virov.

Najbolj zasedeno (polje vira)

V polju »Najbolj zaseden« je največji odstotek ali število enot, katerim je vir kadar koli dodeljen za opravila.

Odstotek (%) Dokončano delo (polje z viri)

V polju % dokončanega dela je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo kot odstotek dokončanega dela.

Fonetika (polje vira)

Polje Fonetika se uporablja le v japonski različici Project 2007.

Project (polje vira)

V Project oknu je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

RBS (polje vira)

V polju SČV je struktura členitev virov, ki se imenuje tudi zgradba členitev uporabnika.

Redno delo (polje z viri)

V polju Navadno delo je prikazana skupna količina dela, ki ni nadure, ki naj bi ga izvajali viri.

Preostali stroški (polje z viri)

V polju Preostali stroški so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali za dokončanje preostalega načrtovanega dela.

Preostali stroški nadur (polje vira)

V polju Preostali stroški nadur so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje vira)

V polju Preostalo nadurno delo je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje vira)

V polju Preostalo delo je prikazan čas, na primer število delovnih ur ali dni, ki je še vedno potreben za dokončanje opravila ali nabora opravil.

Novo
UUID koledarja vira (polje vira)

Polje »UUID koledarja virov« vsebuje ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak koledar virov v projektu. Noben koledar vira ne bo imel enakega GUID-a koledarja vira.

Novo
UUID vira (polje vira)

Polje »UUID vira« vsebuje ustvarjeno enolično identifikacijsko kodo za vsak vir v projektu. Noben vir ne bo imel enakega GUID-a vira.

Čakajoči odgovor (polje z viri)

V polju Čakanje na odgovor je označeno, ali je bilo potrdilo prejeto od članov skupine, ki so dodeljeni opravilom.

Standardna cena (polje z viri)

V polju Standardna cena je prikazana cena za redno delo, ki ni nadurno delo, ki ga je izvedel vir.

Začetek (polje vira)

V polju Začetek je prikazan datum, ko je dodeljen vir načrtovan za začetek dela na opravilu.

Začetek 1–10 (polja virov)

Polja »Začetek1« do »Začetek10« prikazujejo vse podatke o določenem začetnem datumu opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in shraniti ločeno v projekt.

Novo
Povzetek (polje z viri)

V polju Povzetek je označeno, ali so podatki o dodelitvi za vire, uporabljene v trenutnem projektu, iz trenutno odprtega projekta ali drugega projekta, ki uporablja iste vire.

SV (polje vira)

V polju SV (odmik urnika prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredkom in osnovnim načrtom opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali dodelitvijo do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
skupina dodelitev skupine (polje vira)

V polju Skupina dodelitev skupine je prikazano, ali je trenutni vir vir skupine.
Office Project Professional 2007 samo

Ime povzetka opravila (polje vira)

V polju Ime povzetka opravila so imena opravil povzetka za opravilo, ki je povezano z dodelitvijo vira.

TeamStatus Pending (polje vira)

V polju »Čakanje na stanje skupine« je označeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo za napredek, ki ste jo poslali viru o dodeljenih opravilih.

Besedilo1–30 (polja virov)

V poljih od »Besedilo1« do »Besedilo30« so vse besedilne informacije, ki jih želite vključiti v projekt o opravilih, virih ali dodelitvami.

Vrsta (polje vira)

V polju Vrsta so na voljo možnosti, ki nadzirajo učinek, ki ga ima urejanje dela, enot dodelitve ali trajanja v izračunih drugih dveh polj.

Enolični ID (polje vira)

Polje »Enolični ID« vsebuje številko, Project 2007 samodejno določi, ko je v trenutnem projektu ustvarjeno novo opravilo, vir ali dodelitev.

Potrebno je posodabljanje (polje z viri)

V polju Potrebno je Project Server 2007, ali naj bo posodobitev skupine poslana dodeljenim članom skupine zaradi sprememb v začetnem datumu, začetnem datumu ali dodeljenih nalogah opravila.

VAC (polje vira)

Vac field shows the variance at completion (VAC) is the difference between the budgeted at completion (BAC) or baseline cost and estimated at completion (EAC) cost for a task, resource, or assignment on a task.

Windows Uporabniški račun (polje vira)

V Windows »Uporabniški račun« je uporabniško Windows Microsoft, ki ga vnesete za delovni vir.

Delo (polje z viri)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, ki je načrtovan za opravilo za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni znesek časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Delovna skupina (polje vira)

V polju »Delovna skupina« so na voljo možnosti za način elektronskega posodabljanja, ki ga uporabljate za komunikacijo in sodelovanje z vsakim virom projekta.

Delovni profil (polje z viri)

Polje »Delovni profil« ponuja možnosti za obliko obrisa, ki jo želite uporabiti za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje vira)

V polju Odmik dela je razlika med delom opravila, vira ali dodelitve po osnovnem načrtu in trenutno načrtovanim delom.

Na vrh strani

Novo označuje, da je polje novo v Project 2007.

Dejanski stroški (polje s časovno razporejenih virih)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri na opravilih, skupaj z drugimi posnetimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejeno virom)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki ga že izvajajo viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

Dejansko delo (polje s časovno razporejenih virih)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

ASOD (polje s časovno razporejenmi viri)

V polju ASOD (dejanski stroški opravljenega dela) so prikazani stroški za delo, ki je že dokončano v opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Novo
predvidenih stroških po osnovnem načrta (polje s časovno razporejenih virih)

V polju s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je prikazan izvirno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Novopredvideno
delo po osnovnem načrta (polje s časovno razporejeno viri)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazane izvirne količine načrtovanega predvidenih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški po osnovnem načrta (polje s časovno razporejenih virih)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga izvede vir v opravilu.

Delo po osnovnem načrta (polje s časovno razporejenih virih)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih ur za osebe, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

Novopredvideni
stroški po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejenmi viri)

Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Novo
predvideno delo po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejenmi viri)

Polja s predvidenim delom po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih del za delovne vire in materialne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejenmi viri)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Stroški po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrta 1–10 (polja s časovno razporejenmi viri)

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do »Delo po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur osebe za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje s časovno razporejeno virom)

V polju PSOD-ja (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnožen s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

PCND (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejeno virom)

V polju BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novostroškov
(polje s časovno razporejeno viri)

Polje s splošnimi stroški se uporablja za vnos ali pregled stroškov proračuna za vire stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary tasks areassigned only to the project summary task.

Novodelo
(polje s časovno razporejeno viri)

Polje »Delo s proračunom« se uporablja za vnos ali pregled proračunskih dela za delovne in materialne vire. Budget resource

Stroški (polje s časovno razporejenmi viri)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, in sicer na podlagi stroškov, ki so že nastali za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški za opravilo, vir ali dodelitev do datuma.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire, dodeljene opravilom, zbrani v časovnem obdobju.

CV (polje s časovno razporejenih virih)

Polje OS (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med tem, koliko naj ima strošek in koliko ima dejansko stroške, da doseže trenutno raven dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

Prekomerna dodelitev (polje s časovno razporejeno viri)

V polju »Prekomerna dodelitev« je označeno, ali je enemu od dodeljenih virov za opravilo dodeljen več delu na opravilu ali pa je viru dodeljeno, da opravi več dela za vsa dodeljena opravila, kot pa ga je mogoče opraviti v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejeno virom)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki so načrtovana za izvajanje vseh virov, dodeljenih opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru ali viru opravila, in ki se zaračunavajo po tarifah za nadure vključenih virov.

Največje vrednosti enot (polje s časovno razporejenih virih)

Polje »Največje vrednosti enot« vsebuje odstotek ali število enot, katerim je vir kadar koli dodeljen za opravila, kot so porazdeljena skozi čas.

Odstotek (%) Dodelitev (polje s časovno razporejenih virih)

Polje »Odstotek dodelitve« vsebuje odstotek, ki predstavlja skupno količino zmogljivosti vira, ki je dodeljena opravilom.

Običajno delo (polje s časovno razporejenih virih)

V polju Navadno delo je prikazana skupna količina dela, ki ni nadure, ki naj bi ga izvajali viri.

Preostala razpoložljivost (polje s časovno razporejeno viri)

V polju Preostala razpoložljivost je preostali čas, ki ga bo vir na voljo za delo.

SV (polje s časovno razporejenmi viri)

V polju SV (odmik urnika prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredkom in osnovnim načrtom opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali dodelitvijo do datuma stanja ali današnjega datuma.

Razpoložljivost enote (polje s časovno razporejenih virih)

V polju Razpoložljivost enote je odstotek ali število največje dovoljene vrednosti enot, ki jih lahko delovni vir opravi v katerem koli opravilu v katerem koli izbranem časovnem obdobju, kot je razporejeno skozi čas.

Delo (polje s časovno razporejenih virih)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, ki je načrtovan za opravilo za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni znesek časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Razpoložljivost dela (polje s časovno razporejenih virih)

V polju Razpoložljivost dela je najdaljši čas, ko je delovni vir na voljo za delo v katerem koli izbranem časovnem obdobju, kot je razporejeno skozi čas.

Na vrh strani

Novo označuje, da je polje novo v Project 2007.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri na opravilih, skupaj z drugimi posnetimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejanski zaključek (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Dejanski zaključek sta prikazana datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje »Dodelitev«)

V polju Dejanski stroški nadur so prikazani stroški za delo nadur, ki so že izvedena za opravila dodeljenih virov.

Dejansko nadurno delo (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki ga že izvajajo viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

Dejanski začetek (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Dejanski začetni datum in čas sta prikazana datum in ura, ki sta ga opravilo ali dodelitev dejansko začela, in sicer na podlagi informacij o napredku, ki ste jih vnesli.

Dejansko delo (polje z dodelit)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

ACWP (polje z dodelitveno nalogo)

V polju ASOD (dejanski stroški opravljenega dela) so prikazani stroški za delo, ki je že dokončano v opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Dodelitev (polje z dodelitve)

Polje »Dodelitev« označuje, ali je vrstica vrstica dodelitve namesto vrstice z opravilom ali virom.

Zakasnitev dodelitve (polje z dodelitvijo)

V polju Zakasnitev dodelitve je prikazan čas, ko mora vir počakati, preden začne delo na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« niso dejansko prikazani nobeni podatki; lahko dajo na voljo le ustrezne informacije v polju »Zakasnitev dodelitve«.

Novo
lastnik dodelitve (polje dodelitve)

V polju Lastnik dodelitve je ime uporabnika, ki je odgovoren za vnos stanja v Office Project Web Access za trenutno dodelitev.
Office Project Professional 2007 samo

Enote dodelitev (polje z dodelitvami)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, koliko so dodeljeni viri dodeljeni opravilu.

Novostroškov
po osnovnem načrtu (polje z dodelitveno vrstico)

V polju s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je prikazan izvirno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Novopredvideno
delo po osnovnem načrtu (polje z dodelimi)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazane izvirne količine načrtovanega predvidenih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z dodelitveno vrednostjo)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga izvede vir v opravilu.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z dodelitveno vrednostjo)

V polju Konec osnovnega načrta je prikazan datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z dodelitveno vrednostjo)

V polju Začetek osnovnega načrta je prikazan načrtovani začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrtu (polje z dodelit)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih ur za osebe, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

Novostroškov
po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelitvami)

Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Novo
predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelitvami)

Polja s predvidenim delom po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih del za delovne vire in materialne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelitvami)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Stroški po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Zaključek po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelitvami)

Polja po osnovnem načrtu 1 do »Zaključek po osnovnem načrtu 10« shranjujejo datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev vira v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih za začetek osnovnega načrta (začetek po osnovnem načrtu 1 do Začetni datum po osnovnem načrtu 10) je načrtovan začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do »Delo po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur osebe za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje z dodelitveno nalogo)

V polju PSOD-ja (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnožen s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

BCWS (načrtovana vrednost ali PV) (polje z dodelitveno nalogo)

V polju BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novostroškov
(polje z dodelimi)

Polje s splošnimi stroški se uporablja za vnos ali pregled stroškov proračuna za vire stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Novodelo
(polje z dodelitmi)

Polje »Delo s proračunom« se uporablja za vnos ali pregled proračunskih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Potrjeno (polje z dodelicami)

Polje Potrjeno označuje, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Stroški (polje z dodelitveno nalogo)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, in sicer na podlagi stroškov, ki so že nastali za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Tabela stroškov (polje z dodelicami)

V polju Tabela stroškov so na voljo možnosti, za katero tabelo stroškov želite uporabiti vire, ki so dodeljeni opravilu.

Odmik stroškov (polje z dodelitveno nalogo)

Polje dodelitve Odmika stroškov prikazuje razliko med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Stroški1« do »Stroški10« lahko shranite podatke o opravilih po meri, virih ali stroških dodelitev.

Kritično (polje dodelitve)

V polju Kritično je označeno, ali ima opravilo ali opravilo dodelitve prostor v urniku ali če je opravilo na kritični poti.

OS (polje z dodelitveno polje)

Polje OS (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med tem, koliko naj ima strošek in koliko ima dejansko stroške, da doseže trenutno raven dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

Datum 1–10 (polja z dodelitvami)

Polja »Datum1« do »Datum10« shranjujejo podatke o datumu opravila, vira ali dodelitve.

Trajanje 1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Trajanje1« do »Trajanje10« so podatki o katerem koli opravilu, viru ali trajanju dodelitve.

Stroški podjetja1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Stroški podjetja1« do »Stroški podjetja10« lahko shranite vse podatke o opravilih po meri, virih ali stroških dodelitev, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Datum 1–30 za podjetje (polja z dodelitvami)

V poljih »Datum1« do »Datum podjetja30« lahko shranite vse informacije o datumu opravila, vira ali dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik za projekt ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Trajanje podjetja1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Trajanje podjetja1« do »Trajanje podjetja10« lahko shranite informacije o vsakem opravilu, viru ali trajanju dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Zastavica podjetja 1–20 (polja z dodelitvami)

V polji »Zastavica podjetja1« do »Zastavica podjetja20« lahko shranite vse informacije o opravilu, viru ali zastavici dodelitve po meri, kot jih določi skrbnik upravljanja projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Številka podjetja 1–40 (polja z dodelitvami)

V poljih »številka Project podjetja od »Število1« do »Podjetje« Project »Številka40« lahko shranite poljubne informacije o številki projekta po meri, kot jih določi skrbnik projektnega vodenja ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Office Project Professional 2007 samo

Koda orisa vira podjetja 1–29 (polja z dodelitvami)

Polja »Koda orisa vira podjetja1« do »Koda orisa vira podjetja« 29 vsebujejo alfanumerično kodo, ki predstavlja raven seznam ali hierarhično strukturo virov (na primer kode znanj ali kode delovnih mest).
Office Project Professional 2007 samo

Enterprise Text1-40 (polja z dodelitvami)

V poljih »Besedilo za podjetje1« do »Besedilo podjetja« lahko shranite poljubne besedilne informacije po meri za opravila, vire ali dodelitve, kot jih določi skrbnik za projekt ali drug uporabnik, ki ima skrbniška
dovoljenjaOffice Project Professional 2007dodelijo samo

Dokončaj (polje z dodeli;)

V polju »Konec« je prikazan datum, ko je dodeljen vir načrtovan za dokončanje dela v opravilu.

Odmik zaključka (polje dodelitve)

V polju Odmik zaključka je čas, ki predstavlja razliko med datumom zaključka osnovnega načrta za opravilo ali dodelitev in trenutnim končnim datumom.

Konec 1–10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Zaključek1« do »Konec10« je mogoče shraniti vse podatke o datumu dokončanja opravila, vira ali dodelitve.

Zastavica 1–20 (polja z dodelitvami)

Polja »Zastavica1« do »Zastavica20« označujejo, ali je opravilo, vir ali dodelitev označeno za dodatno dejanje ali za identifikacijo neke vrste.

Hiperpovezava (polje za dodelitev)

V polju Hiperpovezava je prikazan naslov ali pojasnjevalno besedilo za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje za dodelitev)

V polju Naslov hiperpovezave je naslov hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Hyperlink Href (polje dodelitve)

Polje »Sklic hiperpovezave« vsebuje kombinacijo ali spajanje polj Naslov hiperpovezave in Podnaslov hiperpovezave, ki so povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje za dodelitev)

V polju Podnaslov hiperpovezave je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Zakasnitev izravnavanje (polje z dodelitvijo)

V polju Zakasnitev izravnavanje je čas, ko mora opravilo ali dodelitev zamujati od datuma na začetku zaradi izravnavanje virov.

Povezana polja (polje z dodelitvami)

V polju Povezana polja je označeno, ali obstajajo povezave OLE do opravila, vira ali dodelitve, bodisi z drugega mesta v tej datoteki projekta, iz druge datoteke Project 2007 ali iz drugega programa.

Opombe (polje z dodelitveno nalogo)

V polje Opombe lahko vnesete pripombe o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1–20 (polja z dodelitvami)

V poljih Od »Število1« do »Število20« so vse številske informacije, ki jih želite vključiti v projekt in so povezane z opravili, viri ali dodelitvami.

Raven orisa (polje z dodeli;)

Polje Raven orisa označuje mesto opravila ali dodelitve v hierarhiji orisa projekta.

Overallocated (polje dodelitve)

Polje »Overallocated« označuje, ali je viru dodeljeno več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče dokončati v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Stroški nadur (polje »Dodelitev«)

V polju Stroški nadur so prikazani skupni stroški nadur za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za dodelitev vira.

Nadurno delo (polje z dodelit)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki so načrtovana za izvajanje vseh virov, dodeljenih opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru ali viru opravila, in ki se zaračunavajo po tarifah za nadure vključenih virov.

Najbolj zasedeno (polje z dodelimi)

V polju »Najbolj zaseden« je največji odstotek ali število enot, katerim je vir kadar koli dodeljen za opravila.

Odstotek (%) Dokončano delo (polje z dodelit)

V polju % dokončanega dela je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo kot odstotek dokončanega dela.

Prioriteta (polje z dodelitveno nalogo)

V polju »Prioriteta« je raven pomembnosti opravila, ki označuje, kako lahko opravilo ali dodelitev preloči ali razdeli med izravnavo virov.

Project (polje za dodelitev)

V Project oknu je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

RBS (polje z dodelitvijo)

V polju SČV je struktura členitev virov, ki se imenuje tudi zgradba členitev uporabnika.

Redno delo (polje z dodelit)

V polju Navadno delo je prikazana skupna količina dela, ki ni nadure, ki naj bi ga izvajali viri.

Preostali stroški (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Preostali stroški so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali za dokončanje preostalega načrtovanega dela.

Preostali stroški nadur (polje »Dodelitev«)

V polju Preostali stroški nadur so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje za dodelitev)

V polju Preostalo nadurno delo je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z dodelit)

V polju Preostalo delo je prikazan čas, na primer število delovnih ur ali dni, ki je še vedno potreben za dokončanje opravila ali nabora opravil.

Zahteva/povpraševanje (polje za dodelitev)

V polju »Zahteva/zahteva« so na voljo izbire za način dodeljenega vira, ko uporabljate čarovnika za zamenjavo virov.

Skupina virov (polje za dodelitev)

V polju Skupina virov so skupine, ki jim pripadajo viri.

ID vira (polje z dodelitveno nalogo)

Polje »ID vira« vsebuje številko identifikatorja, Project 2007 dodeli vsakemu viru.

Začetnice vira (polje z dodelicami)

V polju Začetnice vira so prikazane okrajšave za imena virov.

Ime vira (polje z dodeli;)

V polju Ime vira je ime vira, kateremu pripada dodelitev.

Vrsta vira (polje z dodeli;)

V polju Vrsta vira je označeno, ali je vir za to dodelitev delovni ali materialni vir.

Čakanje na odgovor (polje z dodeli;)

V polju Čakanje na odgovor je označeno, ali je bilo potrdilo prejeto od članov skupine, ki so dodeljeni opravilom.

Začetek (polje za dodelitev)

V polju Začetek je prikazan datum, ko je dodeljen vir načrtovan za začetek dela na opravilu.

Odmik začetka (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Odmik začetka je ura, ki predstavlja razliko med začetnim datumom opravila ali dodelitve po osnovnem načrtu in trenutno načrtovanim začetnim datumom.

Začetek 1–10 (polja z dodelitvami)

Polja »Začetek1« do »Začetek10« prikazujejo vse podatke o določenem začetnem datumu opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in shraniti ločeno v projekt.

SV (polje za dodelitev)

V polju SV (odmik urnika prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredkom in osnovnim načrtom opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali dodelitvijo do datuma stanja ali današnjega datuma.

ID opravila (polje za dodelitev)

V polju z ID-jem opravila je Project 2007, ki ga dodelite posameznemu opravilu, ko ga dodate v projekt.

Ime opravila (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Ime opravila je ime opravila, kateremu pripada dodelitev.

Številka orisa opravila (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Številka orisa opravila je številka, ki predstavlja položaj povezanega opravila v hierarhični strukturi orisa.

Ime povzetka opravila (polje z dodelitveno nalogo)

V polju Ime povzetka opravila so imena opravil povzetka za opravilo, ki je povezano z dodelitvijo vira.

TeamStatus Pending (polje dodelitve)

V polju »Čakanje na stanje skupine« je označeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo za napredek, ki ste jo poslali viru o dodeljenih opravilih.

Besedilo 1–30 (polja z dodelitvami)

V poljih od »Besedilo1« do »Besedilo30« so vse besedilne informacije, ki jih želite vključiti v projekt o opravilih, virih ali dodelitvami.

Enolični ID (polje z dodelitvijo)

Polje »Enolični ID« vsebuje številko, Project 2007 samodejno določi, ko je v trenutnem projektu ustvarjeno novo opravilo, vir ali dodelitev.

Potrebno je posodabljanje (polje z dodeli;)

V polju Potrebno je Project Server 2007, ali naj bo posodobitev skupine poslana dodeljenim članom skupine zaradi sprememb v začetnem datumu, začetnem datumu ali dodeljenih nalogah opravila.

VAC (polje z dodelicami)

Vac field shows the variance at completion (VAC) is the difference between the budgeted at completion (BAC) or baseline cost and estimated at completion (EAC) cost for a task, resource, or assignment on a task.

SČD (polje z dodelitveno nalogo)

V polju SČD so kode členitev strukture dela (SČD), ki so alfanumerične kode, ki jih lahko uporabite za predstavitev položaja povezanega opravila v hierarhični strukturi projekta.

Delo (polje z dodelit)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, ki je načrtovan za opravilo za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni znesek časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Delovni profil (polje z dodelitnicami)

Polje »Delovni profil« ponuja možnosti za obliko obrisa, ki jo želite uporabiti za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z dodelicami)

V polju Odmik dela je razlika med delom opravila, vira ali dodelitve po osnovnem načrtu in trenutno načrtovanim delom.

Na vrh strani

Novo označuje, da je polje novo v Project 2007.

Dejanski stroški (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri na opravilih, skupaj z drugimi posnetimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki ga že izvajajo viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

Dejansko delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, razporejene skozi čas.

ASOD (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju ASOD (dejanski stroški opravljenega dela) so prikazani stroški za delo, ki je že dokončano v opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Novo
predvidenih stroških po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je prikazan izvirno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Novopredvideno
delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazane izvirne količine načrtovanega predvidenih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga izvede vir v opravilu.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih ur za osebe, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
predvidenih stroških po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenmi dodelitvami)

Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Novopredvideno
delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenmi dodelitvami)

Polja s predvidenim delom po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenih del za delovne vire in materialne vire, ki so posebej označeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Stroški po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejeno dodelitvijo)

V poljih Po osnovnem načrtu 1 do »Delo po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur osebe za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju PSOD-ja (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnožen s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

BCWS (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
(polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje s splošnimi stroški se uporablja za vnos ali pregled stroškov proračuna za vire stroškov. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Novo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje »Delo s proračunom« se uporablja za vnos ali pregled proračunskih dela za delovne in materialne vire. Budget resources areassigned only to the project summary task.

Stroški (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, in sicer na podlagi stroškov, ki so že nastali za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvenimi nalogami)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški za opravilo, vir ali dodelitev do datuma.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire, dodeljene opravilom, zbrani v časovnem obdobju.

Cv (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje OS (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med tem, koliko naj ima strošek in koliko ima dejansko stroške, da doseže trenutno raven dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

Prekomerna dodelitev (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju »Prekomerna dodelitev« je označeno, ali je enemu od dodeljenih virov za opravilo dodeljen več delu na opravilu ali pa je viru dodeljeno, da opravi več dela za vsa dodeljena opravila, kot pa ga je mogoče opraviti v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki so načrtovana za izvajanje vseh virov, dodeljenih opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru ali viru opravila, in ki se zaračunavajo po tarifah za nadure vključenih virov.

Največje vrednosti enot (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje »Največje vrednosti enot« vsebuje odstotek ali število enot, katerim je vir dodeljen, kadar koli za opravila, porazdeljena skozi čas.

Odstotek (%) Dodelitev (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje % dodelitve vsebuje odstotek, ki predstavlja skupno količino zmogljivosti vira, ki je dodeljena opravilom.

Običajno delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Navadno delo je prikazana skupna količina dela, ki ni nadure, ki naj bi ga izvajali viri.

Preostala razpoložljivost (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Preostala razpoložljivost je preostali čas, ki ga bo vir na voljo za delo.

SV (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju SV (odmik urnika prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredkom in osnovnim načrtom opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali dodelitvijo do datuma stanja ali današnjega datuma.

Delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, ki je načrtovan za opravilo za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni znesek časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×