Novosti: Spremembe Excelovih funkcij

V knjižnici funkcij v programu Excel 2010 smo nekaj Excelovih funkcij posodobili, preimenovali ali jih vanjo dodali. Tako želimo zagotoviti večjo natančnost funkcij, dosledno delovanje, ki izpolnjuje pričakovanja in ponuditi imena funkcij, ki bolj natančno opisujejo njihovo delovanje.

Zaradi združljivosti s prejšnjimi različicami so preimenovane funkcije še vedno na voljo s starimi imeni.

V tem članku

Funkcije z izboljšano natančnostjo

Pri navedenih funkcijah smo uvedli spremembe algoritmov, da bi zagotovili večjo natančnost delovanja in učinkovitost. Funkcija BETADIST na primer ni bila natančna, zato smo uvedli nov algoritem, da bi izboljšali njeno natančnost. Funkcija MOD zdaj uporablja nove algoritme, ki ji zagotavljajo tako natančnost kot hitrost, funkcija RAND pa zdaj uporablja nov algoritem naključnega števila.

Izboljšana funkcija

kategorija funkcij

Funkcija ASINH

Matematične in trigonometrične funkcije (sklicevanje)

Funkcija BETA.DIST, funkcija BETADIST

Statistične funkcije (sklic) , Funkcije združljivosti (sklic)

Funkcija BETA.INV, funkcija BETAINV

Statistične funkcije (sklic) , Funkcije združljivosti (sklic)

Funkcija BINOM.DIST, funkcija BINOMDIST

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija BINOM.INV, funkcija CRITBINOM

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija CHISQ.INV.RT, funkcija CHIINV

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija CHISQ.TEST, funkcija CHITEST

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija CONVERT

Inženirske funkcije (sklicevanje)

Funkcija CUMIPMT

Finančne funkcije (sklicevanje)

Funkcija CUMPRINC

Finančne funkcije (sklicevanje)

Funkcija ERF

Inženirske funkcije (sklicevanje)

Funkcija ERFC

Inženirske funkcije (sklicevanje)

Funkcija F.DIST.RT, funkcija FDIST

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija F.INV.RT, funkcija FINV

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija FACTDOUBLE

Matematične in trigonometrične funkcije (sklicevanje)

Funkcija GAMMA.DIST, funkcija GAMMADIST

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija GAMMA.INV, funkcija GAMMAINV

Statistične funkcije (sklicevanje)

Funkcije za združljivost

Funkcija GAMMALN

Statistične funkcije (sklicevanje)

Funkcija GEOMEAN

Statistične funkcije (sklicevanje)

Funkcija HYPGEOM.DIST, funkcija HYPGEOMDIST

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija IMLOG2

Inženirske funkcije (sklicevanje)

Funkcija IMPOWER

Inženirske funkcije (sklicevanje)

Funkcija IPMT

Finančne funkcije (sklicevanje)

Funkcija IRR

Finančne funkcije (sklicevanje)

Funkcija LINEST

Statistične funkcije (sklicevanje)

Funkcija LOGNORM.DIST, funkcija LOGNORMDIST

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija LOGNORM.INV, funkcija LOGINV

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija MOD

Matematične in trigonometrične funkcije (sklicevanje)

Funkcija NEGBINOM.DIST, funkcija NEGBINOMDIST

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija NORM.DIST, funkcija NORMDIST

Statistične funkcije (sklicevanje), funkcije za združljivost

Funkcija NORM.INV, funkcija NORMINV

Statistične funkcije (sklicevanje), funkcije za združljivost

Funkcija NORM.S.DIST, funkcija NORMSDIST

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija NORM.S.INV, funkcija NORMSINV

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija PMT

Finančne funkcije (sklicevanje)

Funkcija PPMT

Finančne funkcije (sklicevanje)

Funkcija POISSON.DIST, funkcija POISSON

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija RAND

Matematične in trigonometrične funkcije (sklicevanje)

Funkcija STDEV.S, funkcija STDEV

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija T.DIST.RT, funkcija TDIST

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija T.DIST.2T

Statistične funkcije (sklicevanje)

Funkcija T.INV.2T, funkcija TINV

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija VAR.S, funkcija VAR

Statistične funkcije (sklicevanje), Funkcije za združljivost (sklicevanje)

Funkcija XIRR

Finančne funkcije (sklicevanje)

Na vrh strani

Preimenovane funkcije

Navedene statistične funkcije (sklicevanje) so bile preimenovane, tako da so bolj usklajene z definicijami funkcij iz znanstvenih krogov in z drugimi imeni funkcij v Excelu. Nova imena funkcij natančneje opisujejo njihovo delovanje. Funkcija CRITBINOM na primer vrne inverzno binomsko porazdelitev, zato je BINOM.INV ustreznejše ime.

Nekatere preimenovane funkcije, npr. BETA.DIST, imajo dodaten parameter, tako da lahko določite vrsto porazdelitve (kumulativna z levim repom ali porazdelitev gostote verjetnosti).

Združljivost s starejšimi različicami Excela smo zagotovili s funkcijami, ki so še vedno na voljo s starimi imeni v kategoriji Funkcije za združljivost (sklicevanje). Če pa združljivost s starejšimi različicami ni potrebna, začnite raje uporabljati preimenovane funkcije.

Preimenovane statistične funkcije

Preimenovana funkcija

Funkcija za združljivost

Funkcija BETA.DIST

Funkcija BETADIST

Funkcija BETA.INV

Funkcija BETAINV

Funkcija BINOM.DIST

Funkcija BINOMDIST

Funkcija BINOM.INV

Funkcija CRITBINOM

Funkcija CHISQ.DIST.RT

Funkcija CHIDIST

Funkcija CHISQ.INV.RT

Funkcija CHIINV

Funkcija CHISQ.TEST

Funkcija CHITEST

Funkcija CONFIDENCE.NORM

Funkcija CONFIDENCE

Funkcija COVARIANCE.P

Funkcija COVAR

Funkcija EXPON.DIST

Funkcija EXPONDIST

Funkcija F.DIST.RT

Funkcija FDIST

Funkcija F.INV.RT

Funkcija FINV

Funkcija F.TEST

Funkcija FTEST

Funkcija GAMMA.DIST

Funkcija GAMMADIST

Funkcija GAMMA.INV

Funkcija GAMMAINV

Funkcija HYPGEOM.DIST

Funkcija HYPGEOMDIST

Funkcija LOGNORM.DIST

Funkcija LOGNORMDIST

Funkcija LOGNORM.INV

Funkcija LOGINV

Funkcija MODE.SNGL

Funkcija MODE

Funkcija NEGBINOM.DIST

Funkcija NEGBINOMDIST

Funkcija NORM.DIST

Funkcija NORMDIST

Funkcija NORM.INV

Funkcija NORMINV

Funkcija NORM.S.DIST

Funkcija NORMSDIST

Funkcija NORM.S.INV

Funkcija NORMSINV

Funkcija PERCENTILE.INC

Funkcija PERCENTILE

Funkcija PERCENTRANK.INC

Funkcija PERCENTRANK

Funkcija POISSON.DIST

Funkcija POISSON

Funkcija QUARTILE.INC

Funkcija QUARTILE

Funkcija RANK.EQ

Funkcija RANK

Funkcija STDEV.P

Funkcija STDEVP

Funkcija STDEV.S

Funkcija STDEV

Funkcija T.DIST.2T

Funkcija TDIST

Funkcija T.DIST.RT

Funkcija TDIST

Funkcija T.INV.2T

Funkcija TINV

Funkcija T.TEST

Funkcija TTEST

Funkcija VAR.P

Funkcija VARP

Funkcija VAR.S

Funkcija VAR

Funkcija WEIBULL.DIST

Funkcija WEIBULL

Funkcija Z.TEST

Funkcija ZTEST

Na vrh strani

Nove funkcije

Navedene funkcije so bile dodane v knjižnico funkcij v Excelu. Te funkcije lahko uporabite v trenutni različici Excela, vendar niso združljive s starejšimi različicami Excela. Če je združljivost s starejšimi različicami potrebna, lahko zaženete preverjevalnik združljivosti in na svojem delovnem listu naredite potrebne spremembe ter se tako izognete napakam.

Nova funkcija

kategorija funkcij

Namen

Funkcija NETWORKDAYS.INTL

Funkcije za datum in čas (sklicevanje)

S parametri, ki pokažejo, kateri so dnevi konca tedna in koliko jih je, vrne število polnih delovnih dni med dvema datumoma.

Funkcija WORKDAY.INTL

Funkcije za datum in čas (sklicevanje)

Vrne zaporedno številko datuma pred določenim številom delovnih dni ali po njem s parametri, ki kažejo, kateri so dnevi konca tedna in koliko jih je.

Funkcija AGGREGATE

Matematične in trigonometrične funkcije (sklicevanje)

Vrne združeno v obliki seznama ali zbirke podatkov

Funkcija CEILING.PRECISE

Matematične in trigonometrične funkcije (sklicevanje)

Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila. Število je zaokroženo navzgor, ne glede na predznak števila.

Funkcija ISO.CEILING

Matematične in trigonometrične funkcije (sklicevanje)

Zaokroži število navzgor na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila

Funkcija CHISQ.DIST

Statistične funkcije (sklicevanje)

Vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.

Funkcija CHISQ.INV

Statistične funkcije (sklicevanje)

Vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.

Funkcija CONFIDENCE.T

Statistične funkcije (sklicevanje)

S porazdelitvijo študentov vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost

Funkcija COVARIANCE.S

Statistične funkcije (sklicevanje)

Vrne kovarianco vzorca, povprečje zmnožkov odklonov za vsak par podatkov v dveh podatkovnih nizih

Funkcija ERF.PRECISE

Inženirske funkcije (sklicevanje)

Vrne funkcijo napake

Funkcija ERFC.PRECISE

Inženirske funkcije (sklicevanje)

Vrne komplementarno funkcijo ERF (funkcijo napake), integrirano med x in neskončnostjo

Funkcija F.DIST

Statistične funkcije (sklicevanje)

Vrne F-porazdelitev verjetnosti

Funkcija F.INV

Statistične funkcije (sklicevanje)

Vrne inverzno F-porazdelitev verjetnosti

Funkcija FLOOR.PRECISE

Matematične in trigonometrične funkcije (sklicevanje)

Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila. Število je zaokroženo navzgor, ne glede na predznak števila.

Funkcija GAMMALN.PRECISE

Statistične funkcije (sklicevanje)

Vrne naravni logaritem gama funkcije, ?(x)

Funkcija MODE.MULT

Statistične funkcije (sklicevanje)

Vrne navpično matriko najpogostejših ali ponavljajočih vrednosti v matriki ali obsegu podatkov.

Funkcija PERCENTILE.EXC

Statistične funkcije (sklicevanje)

Vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu, kjer je k obseg 0..1, izključno

Funkcija PERCENTRANK.EXC

Statistične funkcije (sklicevanje)

Vrne rang vrednosti v množici (naboru) podatkov kot odstotek (o..1, izključno) množice podatkov.

Funkcija QUARTILE.EXC

Statistične funkcije (sklicevanje)

Vrne kvartil nabora podatkov, na osnovi percentilnih vrednosti od 0..1, izključno

Funkcija RANK.AVG

Statistične funkcije (sklicevanje)

Vrne rang števila na seznamu števil

Funkcija T.DIST

Statistične funkcije (sklicevanje)

Vrne odstotne točke (verjetnost) za Studentovo porazdelitev t

Funkcija T.INV

Statistične funkcije (sklicevanje)

Vrne t-vrednost Studentove porazdelitve t kot funkcijo verjetnosti in prostostne stopnje.

Na vrh strani

Združljivost s starejšimi različicami

Če želite svoj delovni list dati v skupno rabo z drugimi, ki nimajo nameščenega programa Excel 2010, lahko namesto preimenovanih funkcij uporabite funkcije za združljivost. Starejše različice Excela prepoznajo stara imena in zagotovijo pričakovane rezultate.

Iskanje funkcij za združljivost

Vse funkcije za združljivost najdete tako:

  1. Na zavihku Formule v skupini Knjižnica funkcij kliknite Vstavi funkcijo.

  2. V polju Ali izberite kategorijo kliknite Združljivost.

    Pogovorno okno Vstavljanje funkcije

Izbira prave funkcije na delovnem listu

Ko začnete vnašati funkcijo na delovni list, samodokončanje formul navede tako preimenovane funkcije kot funkcije za združljivost. Ikone se med seboj razlikujejo, zato zlahka najdete in kliknete tisto, ki jo želite uporabiti.

Primer samodokončanja formule

Preverjanje težav z združljivostjo

Kot smo v tem članku že omenili, nove funkcije niso združljive s starejšimi različicami Excela. Starejše različice Excela ne prepoznajo novih funkcij, zato so namesto pričakovanih rezultatov bodo prikazane napake #NAME?. Preden shranite delovni zvezek v obliki zapisa datoteke starejše različice Excela, lahko zaženete preverjevalnik združljivosti, da preverite, ali so bile uporabljene nove funkcije. Tako lahko naredite potrebne spremembe in se izognete napakam.

Preverjevalnik združljivosti zaženete tako:

  1. Kliknite gumb »Office« in nato kliknite Informacije.

  2. V razdelku Priprava na porazdelitev kliknite Preveri, ali obstajajo težave, nato pa Preveri združljivost.

    Pogovorno okno »Preverjevalnik združljivosti«

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×