Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

Preverjevalnik združljivosti je zabeležil eno ali več težav z združljivostjo formul s starejšimi različicami Microsoft Excela.

V programu Excel 2007 preverjevalnik združljivosti privzeto preveri težave s starejšimi različicami Excela. Če vas zanima le določena različica, odstranite potrditvena polja za druge različice.

Pogovorno okno preverjevalnika združljivosti v Excelu

Pomembno: 

  • Če vidite težave na seznamu Znatna izguba funkcionalnosti, jih najprej odpravite in šele nato shranite datoteko. Tako boste preprečili trajno izgubo podatkov ali napačno delovanje.

  • Težave, ki povzročijo manjšo izgubo ločljivosti, je včasih pred nadaljevanjem shranjevanja delovnega zvezka treba odpraviti – podatki in funkcionalnosti niso izgubljeni, a delovni zvezek morda ne bo videti povsem enako ali pa ne bo delal povsem enako, če ga odprete v starejši različici Excela.

Namig: Če morate raziskati veliko težav, izberite Kopiraj na nov list. Uporabite nov list Poročilo o združljivosti in obdelajte posamezno težavo.

V tem članku

Težave, ki povzročajo večjo izgubo funkcionalnosti

Težava

Rešitev

Nekateri delovni listi vsebujejo več formul s polji, ki se sklicujejo na druge delovne liste, kot jih podpira izbrana oblika zapisa datoteke. Nekatere formule polja ne bodo shranjene in bodo pretvorjene v #VALUE! .

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejših različicah so matrike delovnega zvezka, ki se sklicujejo na druge delovne liste, omejene na nezasežljiv pomnilnik, v izdajah Excel 97–2003 pa lahko delovni listi vsebujejo največ 65.472 matrik delovnega zvezka, ki se sklicujejo na druge delovne liste. Matrike delovnega zvezka, ki presegajo največjo dovoljeno vrednost, bodo pretvorjene v in prikazane #VALUE! .

Kaj narediti    V preverjevalnika združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s formulami s polji, ki se sklicujejo na drug delovni list, in nato naredite potrebne spremembe, da preprečite #VALUE! .

Nekatere formule imajo matrike z več elementi, kot jih podpira izbrana oblika zapisa datoteke. Matrike z več kot 256 stolpci in 65.536 vrsticami ne bodo shranjene ter lahko prikažejo različne rezultate.

Kaj pomeni    V programu Excel 2010 in novejših različicah lahko uporabite matrične formule z elementi za več kot 256 stolpcev in 65.536 vrstic. V programu Excel 2007 to presega omejitev elementov polja in lahko vrne različne rezultate.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice z matrikami formul, ki imajo več elementov, kot jih podpirajo starejše različice Excela, nato pa opravite potrebne spremembe.

Nekatere formule imajo več vrednosti, sklicev in/ali imen, kot jih podpira izbrana oblika zapisa datoteke. Te formule ne bodo shranjene in bodo pretvorjene v #VALUE! .

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejših različicah je največja dolžina vsebine formule 8192 znakov, največja notranja dolžina formule pa 16.384 bajtov. V izdajah Excel 97–2003 je največja dolžina vsebine formule 1024 znakov, največja notranja dolžina formule pa 1800 bajtov. Ko kombinacija argumentov formule (vključno z vrednostmi, sklici in/ali imeni) presega največje dovoljene vrednosti v izdajah Excel 97–2003, se rezultat formul #VALUE! napake, ko shranite delovni zvezek v obliki zapisa datoteke starejše različice Excela.

Kaj narediti    V preverjevalnika združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s formulami, ki presegajo največje omejitve dolžine formule v izdajah Excel 97–2003, in nato naredite potrebne spremembe, da se izognete #VALUE! .

Nekatere formule imajo več ravni gnezdenja, kot jih podpira izbrana oblika zapisa datoteke. Formule z več kot sedmimi ravnmi gnezdenja ne bodo shranjene in bodo pretvorjene v #VALUE! .

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejših različicah ima lahko formula največ 64 ravni gnezdenja, v izdajah Excel 97–2003 pa je gnezdenje v formuli le 7.

Kaj narediti    V preverjevalnika združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s formulami z več kot 7 ravnmi gnezdenja, in nato naredite potrebne spremembe, da preprečite #VALUE! .

Nekatere formule imajo funkcije, ki imajo več argumentov, kot jih podpira izbrana oblika zapisa datoteke. Formule z več kot 30 argumenti na funkcijo ne bodo shranjene in bodo pretvorjene v #VALUE! .

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejših različicah ima lahko formula največ 255 argumentov, v izdajah Excel 97–2003 pa je v formuli največ 30.

Kaj narediti    V preverjevalnika združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s formulami z več kot 30 argumenti, in nato naredite potrebne spremembe, da preprečite #VALUE! .

Nekatere formule uporabljajo več operandov, kot jih omogoča izbrana oblika zapisa datoteke. Te formule ne bodo shranjene in bodo pretvorjene v #VALUE! .

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejših različicah je lahko v formulah uporabljenih največ 1024 operandov, v izdajah Excel 97–2003 pa le 40.

Kaj narediti    V preverjevalnika združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s formulami z več kot 40 operandi, in nato naredite potrebne spremembe, da preprečite #VALUE! .

Nekatere formule imajo funkcije z več argumenti, kot jih podpira izbrana oblika zapisa datoteke. Formule z več kot 29 argumenti v funkcijo ne bodo shranjene in bodo pretvorjene v #VALUE! .

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejših različicah lahko funkcija User-Defined (UDF), ki jo ustvarite s programom VBA (VBA), vsebuje največ 60 argumentov, v izdajah Excel 97–2003 pa je število argumentov v funkcijah UDF omejeno na le 29.

Kaj narediti    V preverjevalnika združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s funkcijami, ki uporabljajo več kot 29 argumentov, in nato naredite potrebne spremembe, da preprečite #VALUE! . Za spreminjanje uporabniško določenih funkcij boste morda morali uporabiti kodo VBA.

Nekatere funkcije v delovnem zvezku niso na voljo v starejših različicah Excela.  Če jih znova preračunate v starejših različicah, bodo te funkcije vrnile napako #IME? namesto njihovih trenutnih rezultatov.

Kaj to pomeni    V programu Excel 2007 in novejših različicah so na voljo nove in preimenovane funkcije. Ker te funkcije niso na voljo v izdajah Excel 97–2003, bodo vrnile #NAME? pričakovane rezultate, ko delovni zvezek odprete v starejši različici Excela..

V nekaterih primerih bo formuli dodana _xlfn ali primer =_xlfn.IFERROR (1,2).

Kaj narediti    V preverjevalnika združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s funkcijami, ki niso na voljo v starejših različicah Excela, in nato naredite potrebne spremembe, da preprečite #NAME? .

Združljivostne funkcije so na voljo za vse preimenovane funkcije. Če se želite izogniti težavam, uporabite te funkcije.

Nove funkcije lahko zamenjate z ustreznimi funkcijami, ki so na voljo v starejših različicah Excela. Odstranite lahko tudi formule, ki uporabljajo nove funkcije, tako da jih nadomestite z rezultati formul.

Nekatere formule imajo sklice na tabele, ki jih izbrana oblika zapisa datotek ne podpira. Ti sklici bodo pretvorjeni v sklice na celico.

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejših različicah lahko uporabite sestavljene sklice in tako omogočite lažje in bolj intuitivno delo s podatki tabele, ko uporabljate formule, ki se sklicujejo na tabelo, dele tabele ali celotno tabelo. Izdaje Excel 97–2003 ne podpirajo te funkcije in sestavljeni sklici bodo pretvorjeni v sklice na celico.

Kaj storiti    Če želite poiskati celice s formulami, ki imajo sestavljene sklice na tabele, v pregledovalniku združljivosti kliknite Najdi, tako da jih lahko spremenite v sklice na celico, ki jih želite uporabiti.

Nekatere formule vključujejo sklice na tabele v drugih delovnih zvezkih, ki trenutno niso odprti v tem primerku Excela. Ob shranjevanju v obliko zapisa v izdajah Excel 97-2003 bodo ti sklici pretvorjeni v #SKLIC, ker jih ni mogoče pretvoriti v sklice na list.

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejših različicah lahko uporabite sestavljene sklice in tako omogočite lažje in bolj intuitivno delo s podatki tabele, ko uporabljate formule, ki se sklicujejo na tabelo, dele tabele ali celotno tabelo. Ta funkcija ni podprta v izdajah Excel 97–2003 in sestavljeni sklici bodo pretvorjeni v sklice na celico. Če pa sestavljeni klici kažejo na tabele v drugih delovnih zvezkih, ki trenutno niso odprti, bodo pretvorjeni v in prikazani kot napake #REF.

Kaj narediti    V preverjevalnika združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s formulami s sestavljenimi sklici na tabele v drugih delovnih zvezkih, tako da jih lahko spremenite, da se izognete #REF napakah.

Več celic tega delovnega zvezka ima pravila za preverjanje veljavnosti podatkov, ki se sklicujejo na več kot 8192 nepovezanih področij celic. Ta pravila za preverjanje veljavnosti podatkov ne bodo shranjena.

Kaj pomeni    V programu Excel 2010 in novejših različicah se pravila za preverjanje veljavnosti podatkov lahko sklicujejo na 8192 nepovezanih področij celic. V izdajah Excel 97–2007 ta vrsta pravila za preverjanje veljavnosti podatkov ni podprta in ne bo na voljo.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s pravili za preverjanje veljavnosti podatkov, ki se sklicujejo na več kot 8192 nepovezanih področij celic, nato pa opravite potrebne spremembe.

Več celic tega delovnega zvezka ima pravila za preverjanje veljavnosti podatkov, ki se sklicujejo na vrednosti v drugih delovnih zvezkih. Teh pravil za preverjanje veljavnosti podatkov starejše različice Excela ne podpirajo.

Kaj pomeni    V programu Excel 2010 in novejših različicah lahko uporabite pravila za preverjanje veljavnosti podatkov, ki se sklicujejo na vrednosti v drugih delovnih listih. V izdajah Excel 97–2007 ta vrsta preverjanja veljavnosti podatkov ni podprta in je ni mogoče prikazati na delovnem listu.

Vendar vsa pravila za preverjanje veljavnosti podatkov ostanejo na voljo v delovnem zvezku in jih program uporabi, ko delovni zvezek znova odprete v programu Excel 2010 in novejših različicah, razen če pravila uredite v izdajah Excel 97–2007.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s pravili za preverjanje veljavnosti podatkov, ki se sklicujejo na vrednosti v drugih delovnih listih, nato pa v pogovornem oknu Preverjanje veljavnosti podatkov na zavihku Nastavitve (zavihek Podatki, skupina Podatkovna orodja) opravite potrebne spremembe.

Ta delovni zvezek ima obseg za usklajevanje podatkov s sklici na celice, ki presegajo omejitve vrstic in stolpcev izbrane oblike zapisa datoteke. Sklici formul za podatke tega področja bodo prilagojeni in morda ne bodo prikazani pravilno v starejših različicah Excela.

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejših različicah lahko obsegi za usklajevanje podatkov vsebujejo formule, ki se sklicujejo na podatke zunaj omejitve vrstic in stolpcev izbrane oblike zapisa datoteke. V izdajah Excel 97–2003 je velikost delovnega lista le 256 stolpcev in 65.536 vrstic. Sklici formul na podatke v celicah, ki presegajo omejitev vrstic in stolpcev, so prilagojeni in morda ne bodo prikazani pravilno.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati obsege za usklajevanje podatkov s sklici formul, ki presegajo omejitev vrstic in stolpcev v izdajah Excel 97–2003, nato pa opravite potrebne spremembe.

V tem delovnem zvezku so opisi po meri za uporabniško določene funkcije VBA. Vsi opisi po meri bodo odstranjeni.

Kaj pomeni    V programu Excel 2010 in novejših različicah lahko s programom VBA (VBA) ustvarite funkcije User-Defined (UDF) z opisi po meri. Opisi po meri v izdajah Excel 97–2007 niso podprti in bodo odstranjeni.

Kaj storiti    Zahtevano ni nobeno dejanje, ker bodo odstranjeni vsi opisi po meri.

Na vrh strani

Težave, ki povzročajo manjšo izgubo natančnosti

Težava

Rešitev

Nekatere formule polja v tem delovnem zvezku se sklicujejo na celoten stolpec. V starejših različicah Excela so lahko te formule pretvorjene v #NUM! napake, ko so znova izračunane.

Kaj to pomeni    Formule s polji, ki se sklicujejo na celoten stolpec v programu Excel 2007 in novejših različicah, bodo pretvorjene v in prikazane kot #NUM! napake, ko so znova izračunane v izdajah Excel 97–2003.

Kaj storiti    V pregledovalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati matrične formule, ki se sklicujejo na celoten stolpec, tako da lahko naredite potrebne spremembe in preprečite napake #ŠTEV.

Nekaj določenih imen ima v delovnem zvezku formule, ki presegajo 255 znakov, dovoljenih v izbrani obliki datoteke. Formule bodo shranjene, vendar bodo pri urejanju v starejših različicah Excela odrezane.

Kaj pomeni    Ko imenovani obsegi v formulah presežejo omejitev 255 znakov, ki jo podpirajo izdaje Excel 97–2003, bo formula pravilno delovala, a bo v pogovornem oknu Ime prirezana in je ne bo mogoče urediti.

Kaj storiti    V pregledovalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice z imenovanimi obsegi v formulah, in naredite potrebne spremembe, tako da lahko uporabniki uredijo formule v izdajah Excel 97–2003.

Nekatere formule v tem delovnem zvezku so povezane z drugimi delovnimi zvezki, ki so zaprti. Ko te formule znova izračunamo v starejših različicah Excela, ne da bo odprli povezane delovne zvezke, program ne more vrniti znake, ki presegajo omejitev 255.

Kaj pomeni    Ko so formule v delovnem zvezku povezane z drugimi zaprtimi delovnimi zvezki, lahko prikažejo največ 255 znakov, ko so znova izračunani v izdajah Excel 97–2003. Rezultati formule bodo morda prirezani.

Kaj narediti    Poiščite celice s formulami, ki se povežejo z drugimi zaprtimi delovnimi zvezki, tako da lahko preverite povezave in naredite potrebne spremembe, da preprečite prirezane rezultate formul v izdajah Excel 97–2003.

Formula za preverjanje veljavnosti podatkov ima več kot 255 znakov.

Kaj pomeni    Ko imenovane formule za preverjanje veljavnosti podatkov presegajo omejitev 255 znakov, ki je podprta v izdajah Excel 97–2003, bo formula pravilno delovala, vendar bo prirezana in je ne bo mogoče urediti.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s formulami za preverjanje veljavnosti podatkov, in nato v formuli uporabite manj znakov, tako da jih lahko uporabniki uredijo v izdajah Excel 97–2003.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×