Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

S Projectom lahko ustvarjate in prilagajate grafična poročila ali druge želene podatke projekta, ne da bi morali uporabiti drugo programsko opremo. Z delom v projektu se poročila spreminjajo tako, da odražajo najnovejše podatke – projekta vam ni treba posodabljati ročno. Oglejte si seznam vseh poročil in kako jih lahko uporabite.

 1. Kliknite zavihek Poročilo.

 2. V skupini Ogled poročil kliknite želeno vrsto poročila, nato pa izberite določeno poročilo.

Če želite na primer odpreti poročilo »Pregled projekta«, kliknite Poročilo > Nadzorne plošče > Pregled projekta.

Meni »Nadzorna plošča« na zavihku »Poročilo«.

Poročilo »Pregled projekta« kombinira grafikone in tabele tako, da pokaže stanje posameznih faz projekta, prihajajoče mejnike in opravila, za katera je rok že potekel.

Poročilo »Pregled projekta«

Project ponuja več deset vrst poročil, ki jih lahko uporabljate takoj, toda naj to ne omeji vaših možnosti. Vsebino in videz katerega koli poročila lahko prilagodite ali pa ga sestavite povsem na novo.

Delo s poročilom

Spreminjanje podatkov v poročilu

Izberete lahko podatke, ki jih Project prikaže v katerem koli delu poročila.

 1. Kliknite tabelo ali grafikon, ki ga želite spremeniti.

 2. V podoknu Seznam polj na desni strani zaslona izberite polje za prikaz in filtriranje podatkov.

Namig: Ko kliknete grafikon, se na desni strani grafikona prikažejo trije gumbi. Če želite hitro izbrati elemente, kot so oznake podatkov in filtrirati podatke, ki so prikazani v grafikonu, uporabite elemente grafikona Gumb »elementi grafikona« in filtre grafikona gumb »Filtri grafikona« .

Primer

V poročilu »Pregled projekta« lahko spremenite grafikon »% dokončanega«, da prikažete kritična podopravila namesto nalog s povzetkom najvišje ravni:

 1. Kliknite kjer koli v grafikonu % dokončanega.

 2. V podoknu Seznam polj se pomaknite v polje Filtriraj in izberite Kritično.

 3. V polju Raven orisa izberite Raven 2. V tem primeru je to prva raven orisa, ki ima podopravila namesto nalog s povzetkom.

  Ko opravljate izbire, se grafikon spreminja.

  Poročilo »Pregled projekta« z odprtim podoknom »Podatki grafikona«

Spreminjanje videza poročila

S Projectom lahko nadzirate videz poročil, od strogo črno-belega do eksplozij barv in učinkov.

Namig: Poročilo lahko naredite za del razdeljenega pogleda, tako da si lahko med delom s podatki projekta sproti ogledujete spremembe v poročilu. Če želite izvedeti več, glejte Delitev pogleda.

Klikni te kjer koli v poročilu in nato kliknite Orodja za poročila – Načrt, da si ogledate možnosti spreminjanja videza celotnega poročila. Na tem zavihku lahko spremenite pisavo, barvo ali temo celotnega poročila. Lahko tudi dodate nove slike (vključno s fotografijami), oblike, grafikone ali tabele.

Zavihek »Orodja za poročila – Načrt«

Ko kliknete posamezne elemente (grafikone, tabele in tako naprej) poročila, se na vrhu zaslona prikažejo novi zavihki z možnostmi oblikovanja tega dela.

Skupina »Slogi tabele« na zavihku »Orodja za poročila – Načrt«

Namig: Ko kliknete grafikon, se na desni strani grafikona prikažejo trije gumbi. Kliknite gumb slogi grafikona Gumb za prilagajanje videza grafikona , če želite hitro spremeniti barvo ali slog grafikona.

Primer

Recimo, da se odločite, da grafikon % dokončanega v poročilu »Pregled projekta« potrebuje nov videz.

Grafikon »% dokončanega« v poročilu »Pregled projekta«

 1. Kliknite kjer koli v grafikonu % dokončanega in nato kliknite Načrt orodij za grafikon.

 2. Kliknite slog v skupini Slogi grafikona. Ta slog odstrani črte in doda sence stolpcem.

  Skupina »Slogi grafikona« na zavihku »Orodja za grafikon – Načrt«

 3. Dajte grafikonu nekaj globine. Kliknite Orodja za grafikon – Načrt > Spremeni vrsto grafikona.

  Gumb »Spremeni vrsto grafikona«

 4. Kliknite Stolpec >3D-naložen stolpčni grafikon.

  Pogovorno okno »Spreminjanje vrste grafikona«

 5. Dodajte barvo ozadja. Kliknite Orodja za grafikon – Oblika > Polnilo oblike in izberite novo barvo.

  Meni »Polnilo oblike« z barvnimi možnostmi

 6. Spremenite barve palic. Kliknite palice, da jih izberete, nato kliknite Orodja za grafikon – Oblika > Polnilo oblike in izberite novo barvo.

 7. Premaknite številke s palic. Kliknite številke, da jih izberete, in jih povlecite navzgor.

Samo nekaj klikov ustvari bistveno razliko. In možnosti oblikovanja smo se samo bežno dotaknili.

Oblikovan grafikon »% dokončanega« v poročilu »Pregled projekta«

Ustvarjanje lastnega poročila

 1. Kliknite Poročilo > Novo poročilo.

 2. Izberite eno od štirih možnosti in kliknite Izberi.

 3. Dajte poročilu ime in mu začnite dodajati podatke.

  Meni »Novo poročilo« na zavihku »Poročilo«

  Prazno    Ustvari prazno platno. Na zavihku Orodja za poročila – Načrt lahko dodate grafikone, tabele, besedilo in slike.

  Grafikon    Project ustvari grafikon, na katerem so privzeto primerjani dejansko delo, preostalo delo in delo. V podoknu Seznam polj lahko izberete različna polja za primerjavo, s kontrolniki pa spreminjate barvo in obliko grafikona.

  Tabela    V podoknu Seznam polj izberete, katera polja naj bodo prikazana v tabeli (privzeto so to »Ime«, »Začetek« »Konec« in »% dokončanega«). S poljem »Raven orisa« lahko izberete, koliko ravni v orisu projekta naj bo prikazanih v tabeli. Videz tabele lahko spreminjate na zavihkih Orodja za tabelo – Načrt in Orodja za tabelo – Postavitev.

  Primerjava    Postavi grafikona enega ob drugem. Grafikona imata najprej enake podatke. Kliknite enega in v podoknu Seznam polj izberite želene podatke, da jih začnete razlikovati.

Vsak grafikon, ki ga ustvarite povsem na novo, je v celoti prilagodljiv. Glede na potrebe lahko dodajate in brišete elemente in spreminjate podatke.

Skupna raba poročila

 1. Kliknite kjer koli v poročilu.

 2. Kliknite Orodja za poročilo – Načrt > Kopiraj poročilo.

  Gumb »Kopiraj poročilo« na zavihku »Orodja za poročilo – Načrt«

 3. Prilepite poročilo v kateri koli program, ki prikaže grafike.

Namig: Ko prilepite poročilo na novo mesto, mu boste morda morali spremeniti velikost in ga poravnati.

Če ga želite dati v skupno rabo z drugimi na staromoden način, lahko poročilo natisnete.

Ustvarjanje novega poročila, ki bo na voljo za prihodnje projekte

Z organizatorjem lahko novo poročilo kopirate v splošno predlogo in jo uporabite pri prihodnjih projektih.

Več načinov poročanja o podatkih projekta

Vizualna poročila vam omogočajo grafični prikaz informacij o projektu z izboljšanimi vrtilnimi tabelami v programu Excel 2010. Ko informacije o projektu izvozite v Excel, lahko nadalje prilagodite poročila z izboljšanimi funkcijami vrtilnih tabel v programu Excel 2010, kot so filtriranje razčlenjevalnikov, iskanje v vrtilnih tabelah, grafikoni sparkline v vrtilnih tabelah za takojšen prikaz trendov in izboljšave povratnega zapisovanja OLAP.

Predloge poročil v programu Project 2010 so v pogovornem oknu Vizualna poročila – ustvarjanje poročila razdeljene na šest kategorij, ki ga odprete tako, da kliknete Vizualna poročila v skupini Poročila na zavihku Projekt. V razdelkih v nadaljevanju najdete opise vizualnih poročil v posamezni kategoriji.

Ustvarite lahko tudi svoja poročila po meri. Poročila po meri bodo prikazana v kategoriji za vrsto uporabljenih podatkov.

Kategorije »Uporaba opravil«

V spodnji tabeli so opisana vizualna poročila v kategoriji »Uporaba opravil«. Ta poročila temeljijo na časovno razporejenih podatkov opravila.

Opomba: Podatki o časovno razporejenih dodelitvah so na voljo v poročilih v kategoriji »Uporaba dodelitve«.

Ime

Vrsta

Opis

Poročilo o denarnem toku

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona z zneski stroškov in kumulativnih stroškov v določenem obdobju.

Poročilo o prisluženi vrednosti v določenem časovnem obdobju

Excel

To poročilo uporabite za prikaz grafikona, na katerem so prikazani dejanski stroški (dejanski stroški opravljenih del), načrtovana vrednost (predvidena cena načrtovanega dela ) in prislužena vrednost (predvidena cena opravljenega dela) v določenem časovnem obdobju.

Kategorija »Uporaba virov«

V spodnji tabeli so opisana vizualna poročila, ki so na voljo v kategoriji »Uporaba virov«. Ta poročila temeljijo na časovno razporejenih podatkih o virih.

Opomba: Podatki o časovno razporejenih dodelitvah so na voljo v poročilih v kategoriji »Uporaba dodelitve«.

Ime

Vrsta

Opis

Poročilo o denarnem toku

Visio

To poročilo uporabite za prikaz diagrama, na katerem so prikazani predvideni in dejanski stroški projekta v določenem časovnem obdobju. Stroški so razčlenjeni po vrsti vira (delo, material in stroški). Indikator prikazuje, ali predvideni stroški presegajo stroške po osnovnem načrtu.

Poročilo o razpoložljivosti virov

Visio

To poročilo uporabite za prikaz diagrama, na katerem sta prikazana delo in preostala razpoložljivost za vire projekta, razčlenjena po vrsti vira (delo, material in stroški). Ob vsakem čezmerno dodeljenem viru je prikazana rdeča zastavica.

Poročilo o povzetih stroških vira

Excel

To poročilo uporabite za prikaz tortnega grafikona, na katerem je prikazana razdelitev stroškov vira med tremi vrstami virov: stroški, materialom in delom.

Poročilo o razpoložljivosti dela za vir

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem so prikazani skupna zmogljivost, delo in preostala razpoložljivost za delovne vire v določenem časovnem obdobju.

Poročilo o povzeti količini dela za vir

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem so skupna zmogljivost, delo, preostala razpoložljivost in dejansko delo vira prikazani v delovnih enotah.

Kategorija »Uporaba dodelitve«

V spodnji tabeli so opisana vizualna poročila, ki so na voljo v kategoriji »Uporaba dodelitve«. Ta poročila temeljijo na časovno razporejenih podatkih, ki so podobni podatkom v pogledih Uporaba opravil in Uporaba virov.

Ime

Vrsta

Opis

Poročilo o stroških po osnovnem načrtu

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem so prikazani stroški po osnovnem načrtu, predvideni stroški in dejanski stroški projekta prikazani za več opravil.

Poročilo o osnovnem načrtu

Visio

To poročilo uporabite za prikaz diagrama projekta, ki je razčlenjen po četrtletju in nato še po opravilu. To poročilo primerja predvideno delo in stroške z delom in stroški po osnovnem načrtu. Indikatorji prikazujejo, kdaj predvideno delo presega delo po osnovnem načrtu in kdaj predvideni stroški presegajo stroške po osnovnem načrtu.

Poročilo o delu po osnovnem načrtu

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem so delo po osnovnem načrtu, predvideni delo in dejansko delo projekta prikazani za več opravil.

Poročilo o predvidenih stroških

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem so prikazani predvideni stroški, stroški po osnovnem načrtu, načrtovani stroški in dejanski stroški v določenem obdobju.

Poročilo o predvidenem delu

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem so prikazani predvideno delo, delo po osnovnem načrtu, načrtovano delo in dejansko delo v določenem obdobju.

Poročilo o prisluženi vrednosti v določenem časovnem obdobju

Excel

To poročilo uporabite za prikaz grafikona, na katerem so prikazani dejanski stroški (dejanski stroški opravljenih del), načrtovana vrednost (predvidena cena načrtovanega dela ) in prislužena vrednost (predvidena cena opravljenega dela) v določenem časovnem obdobju.

Kategorije »Povzetek opravil«, »Povzetek virov« in »Povzetek dodelitev«

V spodnji tabeli so opisana vizualna poročila v kategorijah »Povzetek opravil«, »Povzetek virov« in »Povzetek dodelitev«. V poročila s povzetki niso vključeni časovno razporejeni podatki.

Kategorija

Ime

Vrsta

Opis

Povzetek opravil

Poročilo o stanju nujnih opravil

Visio

To poročilo uporabite za prikaz diagrama, na katerem sta prikazana delo in preostalo delo za nujna opravila ter opravila, ki niso nujna. Na traku s podatki je prikazan odstotek dokončanega dela.

Povzetek opravil

Poročilo o stanju opravila

Visio

To poročilo uporabite za prikaz diagrama dela in odstotka dokončanega dela za opravila v projektu s simboli, ki prikazujejo, kdaj delo po osnovnem načrtu preseže količino dela, kdaj je delo po osnovnem načrtu enako količini dela in kdaj količina dela presega delo po osnovnem načrtu. Na traku s podatki je prikazan odstotek dokončanega dela.

Povzetek virov

Poročilo o preostali količini dela za vir

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem sta preostalo delo in dejansko delo za posamezni delovni vir prikazana v delovnih enotah.

Povzetek dodelitev

Poročilo o stanju virov

Visio

To poročilo uporabite za prikaz diagrama vrednosti dela in stroškov za posamezni vir v projektu. Odstotek dokončanega dela je prikazan s senco v posameznem polju diagrama. Senca postane temnejša, ko se vir približuje dokončanju dodeljenega dela.

Ustvarjanje vizualnega poročila s predlogo

 1. Na zavihku Projekt v skupini Poročila kliknite Vizualna poročila.
  Slika skupine »Poročila«

 2. V pogovornem oknu Vizualna poročila na zavihku Vse kliknite poročilo, ki ga želite ustvariti.

  Če želenega poročila ni na seznamu, potrdite polje Vključi predloge poročil iz in nato kliknite Spremeni ter poiščite mesto, kjer je vaše poročilo.

  Namig: Če veste, v kateri kategoriji je poročilo, kliknite zavihek te kategorije, da prikažete krajši seznam poročil. Če želite prikazati le poročila, ki jih je mogoče odpreti v Excelu ali Visiu, potrdite ali počistite polje Microsoft Excel ali Microsoft Visio.

 3. Če želite spremeniti raven uporabe podatkov, ki so vključeni v poročilo, na seznamu Izberite raven podatkov o uporabi, ki jih želite vključiti v poročilo izberite Leta, Četrtletja, Meseci, Tedni ali Dnevi.

  Opomba: Project privzeto nastavi raven uporabe podatkov na priporočeno raven za velikost vašega projekta. Za večino projektov so to tedni. Če želite vključiti podatke na podrobnejši ravni, se lahko zmanjša učinkovitost delovanja poročila. Če si ogledujete več poročil za isti projekt hkrati, bo učinkovitost delovanja najboljša, če ne spremenite ravni podatkov. Če spremenite raven podatkov, je treba znova ustvariti začasno zbirko podatkov za poročanje, ki je shranjena v lokalnem računalniku. Če vam v poročila ni treba vključiti podatkov o uporabi, bo učinkovitost delovanja najboljša, če raven podatkov nastavite na Leta.

 4. Kliknite Ogled, da ustvarite poročilo in ga odprete v Excelu ali Visiu.

Urejanje obstoječe predolge vizualnega poročila

 1. Na zavihku Projekt v skupini Poročila kliknite Vizualna poročila.
  Slika skupine »Poročila«

 2. V pogovornem oknu Vizualna poročila na zavihku Vse kliknite poročilo, ki ga želite urediti.

  Namig: Če veste, v kateri kategoriji je poročilo, kliknite zavihek te kategorije, da prikažete krajši seznam poročil. Če želite prikazati le poročila, ki jih je mogoče odpreti v Excelu ali Visiu, potrdite ali počistite polje Microsoft Excel ali Microsoft Visio.

 3. Kliknite Uredi predlogo.

 4. V pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj kliknite polja, ki jih želite dodati v poročilo ali jih odstraniti iz njega, in nato kliknite Dodaj, Odstrani ali Odstrani vse, da premaknete polja med oknoma Polja, ki so na voljo in Izbrana polja oziroma med oknoma Polja po meri, ki so na voljo in Izbrana polja po meri.

  Polja v oknih Izbrana polja in Izbrana polja po meri so vključena v poročilo.

 5. Kliknite Uredi predlogo, če želite ustvariti poročilo s spremenjenim seznamom polj.

 • V pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj so nekatera polja prepoznana kot dimenzije. Pomembno je, da za poročilo izberete manj kot šest dimenzij. Če izberete več kot šest dimenzij, znatno zmanjšate učinkovitost delovanja poročila.

 • Nekatera polja niso na voljo v vseh poročilih. Nekatera polja so na voljo le v Visiovih poročilih, ne pa tudi v Excelovih poročilih.

 • Če v pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj ne najdete polja, ki ga želite vključiti, je polje morda shranjeno v drugi kategoriji podatkov. Številna polja, ki so po vašem mnenju polja s povzetki opravila, so dejansko polja s povzetkom dodelitve.

Ustvarjanje nove predloge vizualnega poročila

 1. Na zavihku Projekt v skupini Poročila kliknite Vizualna poročila.
  Slika skupine »Poročila«

 2. V pogovornem oknu Vizualna poročila kliknite Nova predloga.

 3. V razdelku Izberite program kliknite Excel, če želite ustvariti Excelovo predlogo, ali pa kliknite Visio (metrične enote), če želite ustvariti Visiovo predlogo.

 4. V razdelku Izberite vrsto podatkov izberite vrsto podatkov, ki jo želite uporabiti v poročilu.

  Če želite vključiti časovno razporejene podatke, na seznamu v razdelku Izberite vrsto podatkov izberite Uporaba opravil, Uporaba virov ali Uporaba dodelitve.

 5. Kliknite Izbirnik polj.

 6. V pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj pridržite tipko CTRL in nato v oknu Polja, ki so na voljo kliknite privzeta Projectova polja, ki jih želite vključiti v poročilo.

 7. Kliknite Dodaj, da jih premaknete v okno Izbrana polja.

 8. Pridržite tipko CTRL in nato v oknu Polja po meri, ki so na voljo kliknite polja po meri, ki jih želite vključiti v poročilo.

 9. Kliknite Dodaj, da jih premaknete v okno Izbrana polja po meri.

 • Če imate nameščeno angleško različico programa Office Project 2007, lahko ustvarite Visiovo predlogo, ki uporablja ameriške merske enote.

 • Če želite odstraniti polje iz poročila, v pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj kliknite polje v oknu Izbrana polja ali Izbrana polja po meri in nato kliknite Odstrani. Če želite iz poročila odstraniti vsa privzeta polja ali polja po meri, v razdelku Izbira polj ali Izberite polja po meri kliknite Odstrani vse.

 • Nekatera polja niso na voljo v vseh poročilih. Nekatera polja so na voljo le v Visiovih poročilih, ne pa tudi v Excelovih poročilih.

 • Če v pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj ne najdete polja, ki ga želite vključiti, je polje morda shranjeno v drugi kategoriji podatkov. Številna polja, ki so po vašem mnenju polja s povzetki opravila, so dejansko polja s povzetkom dodelitve.

 • V pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj so nekatera polja prepoznana kot dimenzije. Pomembno je, da za poročilo izberete manj kot šest dimenzij. Če izberete več kot šest dimenzij, znatno zmanjšate učinkovitost delovanja poročila.

 • Ko ustvarite vizualno poročilo, ga lahko shranite na privzeto mesto za shranjevanje predlog (c:\Programske datoteke\Microsoft Office\Predloge) ali na drugo mesto v računalniku ali omrežju. Predloge, shranjene na privzetem mestu za shranjevanje predlog, so samodejno prikazane v pogovornem oknu Vizualna poročila – ustvarjanje poročila.

 • Če začnete uporabljati drug jezikovni paket, ko shranite predlogo vizualnega poročila po meri, bo predloga še vedno na voljo, vendar ne bo dopolnjena. Prvotna imena polj niso prepoznana v novem jeziku in niso vključena v poročilo.

Izvoz podatkov poročila

Izberete lahko tudi določene podatke v kategoriji, ki jih želite izvoziti (kocka OLAP), lahko pa izvozite vse podatke projekta kot zbirko podatkov za poročanje.

Izvoz podatkov kot kocke OLAP

 1. Na zavihku Projekt v skupini Poročila kliknite Vizualna poročila.
  Slika skupine »Poročila«

 2. V pogovornem oknu Vizualna poročila kliknite Shrani podatke.

 3. V razdelku Shranjevanje kocke za poročanje izberite kategorijo, v kateri je vrsta podatkov, ki jih želite shraniti.

 4. Kliknite Izbirnik polj, če želite spremeniti polja, vključena na seznam podatkov za izvoz.

 5. V pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj kliknite polja, ki jih želite dodati na seznam podatkov za izvoz ali jih odstraniti z njega, in nato kliknite Dodaj, Odstrani ali Odstrani vse, da premaknete polja med oknoma Polja, ki so na voljo in Izbrana polja oziroma med oknoma Polja po meri, ki so na voljo in Izbrana polja po meri.

  Polja v oknih Izbrana polja in Izbrana polja po meri so vključena v izvožene podatke.

 6. V pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj kliknite V redu in nato kliknite Shrani kocko.

 7. Poiščite mesto, kamor želite shraniti podatke kocke, in nato kliknite Shrani.

 • Podatki kocke so shranjeni kot datoteka .cub.

 • Ko odprete podatke kocke v Visiu, datoteke .cub ni mogoče shraniti v omrežno mapo.

Izvoz podatkov kot zbirke podatkov za poročanje

 1. Na zavihku Projekt v skupini Poročila kliknite Vizualna poročila.
  Slika skupine »Poročila«

 2. V pogovornem oknu Vizualna poročila kliknite Shrani podatke.

 3. Kliknite Shrani zbirko podatkov.

 4. Poiščite mesto, kamor želite shraniti zbirko podatkov, in nato kliknite Shrani.

  Podatki so shranjeni kot datoteka z zbirko podatkov programa Microsoft Office Access (.mdb).

Project za splet ponuja dve glavni možnosti za poročanje: Excel in namizno različico Power bi. Excelovo poročanje je na voljo v storitvi Microsoft 365, medtem ko je namizna različica Power bi licencirana ločeno.

Excel 

Ko upravljate projekt v programu Project za splet, lahko projekt izvozite v Excel tako, da:

 • Ustvarjanje poročil in vizualnih sporočil

 • Pošiljanje datoteke s podrobnostmi o projektu zunanjim interesnim skupinam

 • Arhiviranje kopij podatkov o projektu za nadzor in skladnost

 • Tiskanje kopij projekta

To naredite tako, da izvozite projekt:

 1. Pojdite na project.microsoft.com in odprite projekt, ki ga želite izvoziti v Excel.

 2. V zgornjem desnem kotu izberite tri pike (...), nato pa izberite Izvozi v Excel.

  Posnetek zaslona menija v Projectu za splet, ki prikazuje možnost» izvozi v Excel «

 3. Ko se prikaže sporočilo»vse opravljeno! Izvozili smo [ime vašega projekta].na dnu zaslona lahko poiščete novo Excelovo datoteko, kamor shranjujete svoje prenose.

Ko odprete Excelovo datoteko, v kateri je projekt, se prikaže delovni list z imenom» projektna opravila «, ki vsebuje povzetek podatkov o celotnih projektih na vrhu, vključno z njegovim imenom, vodjo projekta ter začetnim in končnim datumom, trajanjem in odstotkom dokončanega za celoten projekt. Videli boste tudi datum, ko je bil izvožen. V razdelku to se prikaže tabela z vsemi informacijami za projekt.

Več informacij o možnostih Excelovega poročila

Namizje Power BI

Če želite začeti, se povežite s projektom za spletne podatke prek namizja Powerbi, nato pa odprite predlogo Power bi in raziščite poročila, ki jih vključuje. 

Pomembno: Če želite uporabiti to orodje za poročanje, potrebujete naročnino na Power bi (in naročnino na projekt v številnih primerih). Če želite podrobnosti, si oglejte ta razdelek.

Licenciranje

Če želite uporabiti poročila storitve Power bi za Project za spletne podatke, morate biti licencirani uporabnik namiznih storitev Power bi ali Power bi Pro. Če želite več informacij, glejte cene storitve Power bi.

Če želite ustvariti ali prilagoditi poročila storitve Power bi za Project za spletne podatke, potrebujete tudi projektni paket 3 (prej Project Online Professional) ali Project plan 5 (prej Project Online Premium).

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×