Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

Polja lahko dodate v pogled ali tabela, da prilagodite vrste podatkov projekta, ki jih prikaže Microsoft Project. Če ste programer, lahko s polji v pogledih in funkcijah spremenite Project tako, da ustreza potrebam vaše organizacije.

Polje vsebuje eno vrsto podatkov in je del tabela, obrazec pogleda časovno razporejeno ali območja uporabe. Project 2013 ima več vrst polj:

Če želite dodati polje v pogled, kliknite zavihek Oblika. V skupini Stolpci kliknite Vstavi stolpec.

 • Polja »Opravilo« in »časovno razporejena opravila«   

  Polja z opravili prikazujejo informacije o opravilu in jih je mogoče prikazati v pogledih opravil, kot so gantogram, list opravil in pogledi diagrama omrežja.

  V poljih s časovno razporejenih opravilih so prikazane informacije za vsako opravilo, ki je razporejeno med trajanjem opravila. Ta polja lahko prikažete v časovno razporejenem delu pogleda »Uporaba opravil«.

 • Polja virov in časovno razporejenih virov   

  Polja z viri prikazujejo informacije za vsak vir, vključno s povzetimi informacijami o vseh opravilih, dodeljenih posameznemu viru. Prikazane so lahko v pogledih virov, kot sta »List virov« in »Raba virov«.

  V poljih s časovno razporejenih virih so prikazane informacije za vsak vir, ki so razporejeni med trajanjem razpoložljivosti virov v projektu. Ta polja lahko prikažete v časovno razporejenem delu pogleda »Raba virov«.

 • Polja »Dodelitev« in »časovno razporejena dodelitev«   

  V poljih z dodelimi so prikazane informacije za vsako dodelitev. Prikazane so lahko na listu v pogledih uporabe opravil in uporabe virov ter na dnu pogledov obrazca opravila in obrazca vira. Polje dodelitve, ki se prikaže na dnu pogleda obrazca opravila ali obrazca vira, lahko spremenite tako, da kliknete območje, nato zavihek Oblika in nato ukaz.

  V poljih s časovno razporejeno dodelitvijo so prikazane informacije za vsako dodelitev, razporejene po trajanju dodelitve. Ta polja lahko prikažete v časovno razporejenem delu pogledov »Raba virov« in »Uporaba opravil«.

Opomba: Nekatera polja so na voljo le, če uporabljate Project Professional.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Aktivno (polje z opravili)

S poljem Aktivno lahko deaktivirate opravila, da jih odstranite iz Projectovih paketov. Nedejavna opravila ostanejo na voljo za uporabo v poznejši fazi, poznejšem projektu ali za poročanje ali zgodovinske namene. Nedejavna opravila ne vplivajo več na druga opravila ali celoten Projectov urnik.

Dejanski stroški (polje z opravili)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri v opravilih, skupaj z drugimi zabeleženimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejansko trajanje (polje z opravili)

V polju Dejansko trajanje je prikazan razpon dejanskega delovnega časa za opravilo do te točke, ki temelji na načrtovanem trajanju in trenutnem preostalem delu ali odstotku dokončanega dela.

Dejanski zaključek (polje z opravili)

V polju Dejanski zaključek sta prikazana datum in čas, ko je bilo opravilo ali dodelitev dokončano.

Dejanski stroški nadur (polje z opravili)

V polju Dejanski stroški nadur so prikazani stroški za nadure, ki so jih dodeljeni viri že izvedli za opravila.

Dejansko nadurno delo (polje z opravili)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

Dejanski začetek (polje z opravili)

Polje Dejanski začetek prikazuje datum in uro dejanskega začetka opravila ali dodelitve na podlagi vnesenih podatkov o napredku.

Dejansko delo (polje z opravili)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

AWP (polje z opravili)

Polje DSOD (dejanski stroški opravljenega dela) prikazuje stroške, nastale zaradi že opravljenega dela na opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Zakasnitev dodelitve (polje z opravili)

V polju »Zakasnitev dodelitve« je prikazan čas, ko mora vir počakati, preden začne delo na nalogi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« niso prikazani nobeni podatki; dajo na voljo le ustrezne podatke polja »Zakasnitev dodelitve«.

Enote dodelitev (polja z opravili)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, koliko so dodeljeni viri dodeljeni opravilu.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z opravili)

Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu prikazuje prvotno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazani prvotno načrtovani zneski predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z opravili)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali delo, ki ga mora izvesti vir v opravilu.

Dokončanje izdelka po osnovnem načrtu (polja opravil)

V polju Konec izdelka po osnovnem načrtu je predvideni končni datum izdelka, ki je shranjen z osnovnim načrtom projekta.
Project Professional samo

Začetek izdelave dobavljivega predmeta po osnovnem načrtu (polje opravila)

V polju Začetek dobavljivega predmeta po osnovnem načrtu je prvotno načrtovan začetni datum izdelka, ki je shranjen z osnovnim načrtom projekta.
Project Professional samo

Trajanje osnovnega načrta (polje z opravili)

V polju Trajanje osnovnega načrta je prikazano izvirno časovno obdobje, ki je načrtovano za dokončanje opravila.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju Konec osnovnega načrta je prikazan datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju Začetek osnovnega načrta je prikazan načrtovani začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju Delo po osnovnem načrtu je prikazano skupno število načrtovanih ur oseb za opravilo, vir ali dodelitev.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja z opravili)

V poljih s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 so shranjeni prvotno načrtovani zneski predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej opredeljeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja z opravili)

Polja »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenega dela za delovne vire in materialne vire, ki so posebej opredeljeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja z opravili)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Dokončanje izdelka po osnovnem načrtu 1–10 (polja opravil)

V poljih »Zaključek izdelka po osnovnem načrtu 1– po osnovnem načrtu 10« so načrtovani končni datumi izdelka, shranjeni z ustreznimi osnovnimi načrti projekta.

Začetek izdelave dobavljivega predmeta po osnovnem načrtu 1–10 (polja opravil)

Polja »Začetek izdelka po osnovnem načrtu 1– po osnovnem načrtu 10« vsebujejo načrtovane začetne datume izdelka, ki so shranjeni z ustreznimi osnovnimi načrti projekta.

Trajanje po osnovnem načrtu 1–10 (polja z opravili)

Polja »Trajanje po osnovnem načrtu 1« do »Trajanje po osnovnem načrtu 10« shranjujejo časovno obdobje, ki je načrtovano za dokončanje opravila.

Predvideno trajanje po osnovnem načrtu 0-10 (polje z opravili)

Polja »Predvideno trajanje po osnovnem načrtu 0–10« prikazujejo približno časovno obdobje, načrtovano za dokončanje opravila. Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project kopira vrednosti načrtovanega trajanja za opravila in jih shrani v polja Predvideno trajanje po osnovnem načrtu (Predvideno trajanje po osnovnem načrtu na Predvideno trajanje po osnovnem načrtu 1 do predvidenega trajanja po osnovnem načrtu 10). To velja, ne glede na to, ali so opravila ročno ali samodejno načrtovana.

Predvideni zaključek po osnovnem načrtu 0-10 (polja z opravili)

Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project kopira načrtovane končne datume za opravilo ali dodelitev in jih shrani v polja Predvideni zaključek po osnovnem načrtu (Predvideni zaključek po osnovnem načrtu do predvidenega zaključka po osnovnem načrtu 10 do predvidenega zaključka po osnovnem načrtu 10). To velja, ne glede na to, ali so opravila ročno ali samodejno načrtovana.

Predvideni začetek po osnovnem načrtu 0-10 (polja z opravili)

Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project kopira načrtovane začetne datume za opravilo ali dodelitev in jih shrani v polja Predvideni začetek po osnovnem načrtu (Predvideni začetek po osnovnem načrtu do predvidenega začetka po osnovnem načrtu 10 po osnovnem načrtu 10 – predvideni začetek). To velja, ne glede na to, ali so opravila ročno ali samodejno načrtovana.

Konec po osnovnem načrtu 1–10 (polja z opravili)

V poljih Po osnovnem načrtu 1–10 Po osnovnem načrtu 10 je datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev vira v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrtu 1–10 (polja z opravili)

Polja »Začetek po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« shranjujejo načrtovani začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja z opravili)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur oseb, načrtovanih za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje z opravili)

Polje BCWP (predvideni stroški opravljenega dela) vsebuje kumulativno vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

BCWS (načrtovana vrednost ali SV) (polje z opravilom)

Polje BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) vsebuje kumulativne časovno razporejene stroške po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Predvideni stroški (polje z opravili)

Polje predvidenih stroškov se uporablja za vnos ali pregled predvidenih stroškov virov predvidenih stroškov. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Predvideno delo (polje z opravili)

Polje predvidenega dela se uporablja za vnos ali pregled predvidenega dela za delovne in materialne vire. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Dokončano prek (polje z opravili)

V polju Dokončaj prek je prikazan napredek opravila v pogledu gantograma, ki označuje točko, do katere so bili prijavljeni dejanski podatki za opravilo.

Potrjeno (polje z opravili)

Polje Potrjeno označuje, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili dodelitve opravil.

Datum omejitve (polje z opravili)

V polju Datum omejitve je prikazan določen datum, povezan z določenimi vrstami omejitev, na primer Mora se začeti na, Mora se končati na, Ne začni pred, Ne začni najpozneje do, Dokončaj najpozneje do in Dokončaj najpozneje do.

Vrsta omejitve (polje z opravili)

V polju Vrsta omejitve so na voljo možnosti za vrsto omejitve, ki jo lahko uporabite za načrtovanje opravila.

Stik (polje z opravili)

V polju Stik je ime posameznika, ki je odgovoren za opravilo.

Stroški (polje z opravili)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, ki temeljijo na že nastalih stroških za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Tabela stroškov (polje z opravili)

V polju Tabela stroškov so na voljo možnosti, za katere tabele stroškov želite uporabiti vire, dodeljene opravilu.

Odmik stroškov (polje z opravili)

Polje »Odmik stroškov« prikazuje razliko med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški1–10 (polja z opravili)

V poljih »Stroški1« do »Stroški10« lahko shranite podatke o opravilu, viru ali dodelitvi po meri.

CPI (polje z opravili)

Polje CPI (indeks učinkovitosti stroškov) prikazuje razmerje med predvidenimi (ali osnovnimi) stroški dela, opravljenim z dejanskimi stroški opravljenega dela, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Ustvarjeno (polje z opravili)

V polju Ustvarjeno sta datum in ura, ko je bilo opravilo dodano v projekt.

Kritično (polje z opravili)

V polju Kritično je označeno, ali je v opravilu ali nalogi na voljo poljubna soba v urniku, ki ga je treba zdrsniti, ali pa je opravilo na kritični poti.

KORELACIJ (polje z opravili)

Polje CV (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med predvidenimi stroški in dejanskimi stroški, potrebnimi za doseganje trenutne ravni dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

CV% (polje z opravili)

Polje CV % (odstotek odmika stroškov) prikazuje razmerje med odmikom stroškov (CV) in predvidenimi stroški opravljenega dela (BCWP), izraženimi v odstotkih.

Datum 1–10 (polja z opravili)

V poljih »Datum1« do »Datum10« so podatki o opravilu, viru ali datumu dodelitve.

Rok (polje z opravili)

V polju Rok je prikazan datum, ki ga vnesete kot rok za opravilo. Rok je ciljni datum, ki označuje, kdaj želite dokončati opravilo.

Zaključek izdelave izdelka (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki ima z njim povezan izdelek, polje Dokončaj dobavljivega predmeta prikaže načrtovani končni datum tega izdelka.
Project Professional samo

GUID dobavljivega predmeta (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki ima z njim povezan izdelek, polje GUID dobavljivega predmeta prikaže globalni enolični identifikator (GUID) za ta izdelek.
Project Professional samo

Ime izdelka (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki ima z njim povezan izdelek, polje Ime izdelka prikaže ime ali naslov tega izdelka.
Project Professional samo

Začetek izdelave dobavljivega predmeta (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki ima z njim povezan izdelek, polje Začetek dobavljivega predmeta prikaže načrtovani začetni datum tega izdelka.
Project Professional samo

Vrsta dobavljivega predmeta (polje z opravili)

V polju Vrsta izdelka je označeno, ali ima trenutno opravilo povezan izdelek in ali je ta izdelek izdelan s trenutnim opravilom ali pa ga proizvede ločen projekt ali opravilo, od katerega je odvisno trenutno opravilo.
Project Professional samo

Trajanje (polje z opravili)

V polju Trajanje je prikazan skupni razpon aktivnega delovnega časa za opravilo.

Odmik trajanja (polje z opravili)

V polju Odmik trajanja je razlika med trajanjem opravila po osnovnem načrtu in skupnim trajanjem (trenutna ocena) opravila.

Trajanje 1–10 (polja z opravili)

Polja »Trajanje1« do »Trajanje10« shranjujejo vse podatke o opravilu, viru ali trajanju dodelitve.

Skrbniško središča za Exchange (polje z opravili)

Polje EAC (ocena dokončanja) prikazuje pričakovan skupni strošek opravila glede na učinkovitost delovanja do datuma stanja.

Predčasni zaključek (polje z opravili)

Polje »Predčasni zaključek« vsebuje najzgodnejši datum, ko bi se opravilo morda lahko dokončalo na podlagi datumov predčasnega zaključka prejšnjih in naslednjih opravil, drugih omejitev in morebitne zakasnitve izravnavanja.

Zgodnji začetek (polje z opravili)

Polje »Predčasni začetek« vsebuje najzgodnejši datum, ko se lahko opravilo morda začne na podlagi datumov predčasnega začetka prejšnjega in naslednjega opravila ter drugih omejitev.

Metoda prislužene vrednosti (polje z opravili)

V polju Metoda prislužene vrednosti so na voljo izbire, ali naj se za izračun predvidenih stroškov opravljenega dela uporabi polje % dokončanega ali fizično % dokončanega ( BCWP).

Časovno razporejeno (polje z opravili)

Polje Časovno razporejeno označuje, ali je načrtovanje za opravilo časovno razporejeno načrtovanje.

Stroški podjetja 1–10 (polja z opravili)

V polja »Stroški podjetja1« do »Stroški podjetja10« lahko shranite poljubno opravilo, vir ali podatke o stroških dodelitve po meri, kot je določil skrbnik za projekt ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Datum podjetja 1–30 (polja z opravili)

Polja »Datum podjetja1« do »Datum podjetja30« lahko shranijo vse podatke o opravilu, viru ali datumu dodelitve po meri, kot jih je določil skrbnik za upravljanje projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Trajanje podjetja 1–10 (polja z opravili)

Polja »Trajanje podjetja1« do »Trajanje podjetja10« lahko shranijo vse podatke o opravilu, viru ali trajanju dodelitve po meri, kot jih je določil skrbnik upravljanja projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Zastavica podjetja 1–20 (polja z opravili)

Polja »Zastavica podjetja1« do »Zastavica podjetja20« lahko shranijo vse informacije o opravilu, viru ali zastavici dodelitve po meri, kot jih je določil skrbnik za upravljanje projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Številka podjetja 1–40 (polja z opravili)

Polja »Številka projekta podjetja1« do »Številka projekta podjetja40« lahko shranijo vse informacije o številkah projekta po meri, kot jih je določil skrbnik za upravljanje projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Koda orisa opravila podjetja 1–30 (polja z opravili)

Polja »Koda orisa opravila podjetja1« do »Koda orisa opravila podjetja30« vsebujejo alfanumerično kodo, ki predstavlja raven seznam ali hierarhično strukturo opravil (na primer kode za obračunavanje stroškov, povezane z opravili).
Project Professional samo

Enterprise Text1-40 (polja z opravili)

Polja »Besedilo podjetja1« do »Besedilo podjetja 40« lahko shranijo poljubne besedilne informacije po meri za opravila, vire ali dodelitve,
kot jih je določil skrbnik za projekt ali drug uporabnik, ki ima skrbniška dovoljenjaProject Professional .

Sporočilo o napaki (polje z opravili)

Polje Sporočilo o napaki uporabi čarovnik za uvoz virov in čarovnik za uvoz projektov za prikaz napak pri uvozu podatkov o viru in opravilu v strežnik Project Server.
Project Professional samo

Predvideno (polje z opravili)

V polju Predvideno je označeno, ali je trajanje opravila označeno kot ocena.

Zunanje opravilo (polje z opravili)

V polju Zunanje opravilo je označeno, ali je opravilo povezano iz drugega projekta ali pa je opravilo izviralo iz trenutnega projekta.

Dokončaj (polje z opravili)

V polju Konec je prikazan datum, ko je opravilo načrtovano za dokončanje.

Časovna rezerva za zaključek (polje z opravili)

V polju Časovna rezerva za zaključek je trajanje med datumoma »Predčasni zaključek« in »Zamuda pri končate«.

Odmik zaključka (polje z opravili)

Polje »Odmik zaključka« vsebuje čas, ki predstavlja razliko med končnim datumom osnovnega načrta opravila ali dodelitve in trenutnim končnim datumom.

Dokončaj1–10 (polje z opravili)

Polja »Zaključek1« do »Konec10« lahko shranijo vse podatke o končnem datumu opravila, vira ali dodelitve.

Razmejek nespremenljivih stroškov (polje z opravili)

V polju Razmejek nespremenljivih stroškov so na voljo možnosti, kako in kdaj bodo fiksni stroški zaračunani oziroma razmejčeni za stroške opravila.

Nespremenljivi stroški (polja z opravili)

V polju Nespremenljivi stroški so prikazani vsi stroški opravila, ki niso viri.

Zastavica 1–20 (polja z opravili)

Polja »Zastavica1« do »Zastavica20« označujejo, ali je opravilo, vir ali dodelitev označeno za dodatno dejanje ali za identifikacijo neke vrste.

Prosta rezerva (polje z opravili)

Polje »Prosta rezerva« vsebuje čas, v katerem lahko opravilo zamuja, ne da bi bilo pri tem zamuda pri naslednjih opravilih.

Združi po povzetku (polje z opravili)

Polje Združi po povzetku označuje, ali je ta vrstica na listu opravila ali vira vrstica s povzetkom za opravila ali vire, združene po določeni kategoriji.

Ustreznost stanja (polje z opravili)

V polju »Stanje« je trenutno stanje ali stanje trenutnega opravila, na primer »Predčasno« ali »Dokončano«, kot je izbrano v iskalni tabeli »Ustreznost stanja«, ki je bilo poslano s strežnikom Microsoft Project Server in ga je mogoče spremeniti tako, da odraža določene mere stanja organizacije.
Project Professional samo

Skrij vrstico (polje z opravili)

Polje Skrij vrstico označuje, ali so gantogrami in vrstice koledarja za opravilo skriti.

Hiperpovezava (polje z opravili)

V polju Hiperpovezava je prikazan naslov ali pojasnjevalno besedilo za hiperpovezavo, povezano z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z opravili)

V polju Naslov hiperpovezave je naslov hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Href hiperpovezave (polje z opravili)

Polje Vir hiperpovezave vsebuje kombinacijo ali spojitev polj Naslov hiperpovezave in Podnaslov hiperpovezave, ki sta povezani z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z opravili)

V polju Podnaslov hiperpovezave je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

ID (polje z opravili)

V polju ID je številka identifikatorja, ki jo Project samodejno dodeli posameznemu opravilu ali viru, ko ga dodate v projekt.

Prezri koledar vira (polje z opravili)

Polje Prezri koledar virov označuje, ali načrtovanje opravila upošteva koledarje virov, ki so dodeljeni opravilu.

Prezri opozorila (polje z opravili)

Ko Microsoft Project zazna morebitne spore pri načrtovanju z ročno načrtovanim opravilom, ustvari opozorilo, polje s podatki o težavi pa je podčrtano z rdečo barvo. Polje Prezri opozorila označuje, ali ste se odločili skriti indikator opozorila o sporu v urniku.

Indikatorji (polje z opravili)

V polju Indikatorji so prikazani indikatorji, ki prikazujejo različne vrste informacij o opravilu ali viru.

Zamuda pri končate (polje z opravili)

V polju »Zamuda pri dnu« je zadnji datum za dokončanje opravila, ne da bi pri tem zakasnili dokončanje projekta.

Zamuda pri začetku (polje z opravili)

V polju »Zamuda pri začetku« je zadnji datum začetka opravila, ne da bi pri tem zakasnili dokončanje projekta.

Izravnaj dodelitve (polje z opravili)

Polje Izravnaj dodelitve označuje, ali lahko funkcija izravnavanja zakasni in razdeli posamezne dodelitve (namesto celotnega opravila), da bi razrešila čezmerne dodelitve.

Izravnavanje lahko razdeli (polje z opravili)

V polju Izravnavanje lahko razdelite je označeno, ali lahko funkcija za izravnavanje virov povzroči razdelive na preostalo delo v tem opravilu.

Zakasnitev izravnavanja (polje z opravili)

V polju Zakasnitev izravnavanja je čas, ko bo opravilo ali dodelitev zaradi izravnavanja virov zakasnila od datuma predčasnega začetka.

Povezana polja (polje z opravili)

V polju Povezana polja je označeno, ali so na voljo povezave OLE do opravila, vira ali dodelitve, bodisi z drugega mesta v tej datoteki projekta, iz druge Datoteke Microsoft Projecta ali iz drugega programa.

Označeno (polje z opravili)

Polje Označeno opravilo označuje, ali je opravilo označeno za dodatno dejanje ali identifikacijo neke vrste.

Mejnik (polje z opravili)

V polju Mejnik je označeno, ali je opravilo mejnik.

Ime (polje z opravili)

V polju Ime je ime opravila ali vira.

Negativna rezerva (polje z opravili)

V polju Negativna časovna rezerva je prikazana količina negativne rezerve za opravilo v pogledu gantograma, ki označuje čas, ki ga je treba shraniti, da naslednja opravila ne bodo zakasnjena.

Opombe (polje z opravili)

V polju Opombe so pripombe, ki jih lahko vnesete o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1–20 (polja z opravili)

Polja od »Število1« do »Število20« shranjujejo vse številske informacije, ki jih želite vključiti v projekt in so povezane z opravili, viri ali dodeliami.

Predmeti (polje z opravili)

V polju Predmeti je število predmetov, priloženih opravilu ali povezanih z virom.

Koda orisa 1–10 (polja z opravili)

Polja »Koda orisa1« do »Koda orisa10« vsebujejo alfanumerično kodo, ki jo določite za predstavitev hierarhične strukture opravil ali virov.

Raven orisa (polje z opravili)

Polje Raven orisa označuje mesto opravila ali dodelitve v hierarhiji orisa projekta.

Številka orisa (polje z opravili)

V polju Številka orisa je številka, ki predstavlja položaj opravila v hierarhični strukturi orisa.

Čezmerno dodeljeno (polje z opravili)

Polje Čezmerno dodeljeno označuje, ali je viru dodeljeno več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče dokončati v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z opravili)

V polju Stroški nadur so prikazani skupni stroški nadur za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za dodelitev vira.

Nadurno delo (polje z opravili)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki jih bodo izvajali vsi viri, dodeljeni opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru, ali vir opravila in zaračunana po tarifah za nadure za vključene vire.

Najbolj zasedeno (polje z opravili)

V polju »Najbolj zaseden« je označen najvišji odstotek ali število enot, ki jih vir opravi za dodelitev ob določenem času.

Odstotek (%) dokončanega (polje z opravili)

Polje % dokončanega vsebuje trenutno stanje opravila, izraženo kot odstotek dokončanega trajanja opravila.

Odstotek (%) dokončanega dela (polje z opravili)

Polje % dokončanega dela vsebuje trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo kot odstotek dokončanega dela.

Fizični odstotek (%) dokončanega (polje z opravili)

Polje Fizični % dokončanega prikazuje vneseno vrednost odstotka dokončanega dela, ki jo lahko uporabite kot alternativo za izračun predvidenih stroškov opravljenega dela.

Ograda (polje z opravili)

Opravila označb mesta so ročno načrtovana opravila, ki nimajo dovolj informacij za načrtovanje. Ko vnesete ročno načrtovano opravilo brez veljavnega začetnega ali končnega datuma brez veljavnega trajanja, Microsoft Project opravilo določi kot način opravila označbe mesta.

Prejšnja opravila (polje z opravili)

V polju Prejšnja opravila so navedene številke ID-ja opravila za predhodna opravila, od katerih je odvisno opravilo, preden ga lahko začnete ali dokončate.

Vnaprej izravnan zaključek (polje z opravili)

V polju »Vnaprej določeno dokončanje« je končni datum opravila, kot je bil pred dokončanjem izravnave virov.

Vnaprej izravnan začetni meni (polje z opravili)

V polju »Predravenski začetni datum« je začetni datum opravila, kot je bil pred dokončanim izravnavanje virov.

Prioriteta (polje z opravili)

V polju »Prioriteta« je navedena raven pomembnosti opravila, kar pa označuje, kako hitro lahko opravilo ali dodelitev zamuja ali razdeli med izravnavo virov.

Projekt (polje z opravili)

V polju »Project« je prikazano ime podprojektov, od koder izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

Objavi (polje z opravili)

V polju Objavi je označeno, ali naj bo trenutno opravilo objavljeno v strežniku Project Server s preostalim projektom. To polje je privzeto nastavljeno na Da.
Project Professional samo

Ponavljajoče se (polje z opravili)

V polju Ponavljajoče se je označeno, ali je opravilo del niza ponavljajočih se opravil.

Navadno delo (polje z opravili)

V polju »Navadno delo« je prikazana skupna količina dela, ki ni občasno delo, ki naj bi ga izvedli viri.

Preostali stroški (polje z opravili)

V polju Preostali stroški so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali pri dokončanju preostalega načrtovanega dela.

Preostalo trajanje (polje z opravili)

Polje »Preostalo trajanje« prikazuje čas, ki je potreben za dokončanje nedokončanega dela opravila.

Preostali stroški nadur (polje z opravili)

V polju Preostali stroški nadur so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje z opravili)

V polju Preostalo nadure je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z opravili)

V polju Preostalo delo je prikazan čas, na primer število ur ali dni za osebo, ki je še vedno potreben za dokončanje opravila ali nabora opravil.

Skupina virov (polje z opravili)

V polju Skupina virov so skupine, ki jim pripadajo viri.

Začetnice vira (polje z opravili)

V polju Začetnice vira so prikazane okrajšave za imena virov.

Imena virov (polje z opravili)

V polju Imena virov so imena vseh virov, ki so dodeljeni opravilu.

Phonetics vira (polje z opravili)

Polje Fonetična sredstva se uporablja le v japonski različici Project.

Vrsta vira (polje z dodelimi)

V polju Vrsta vira je označeno, ali so viri, dodeljeni temu opravilu, delovni ali materialni viri.

Čakanje na odgovor (polje z opravili)

V polju Čakanje na odgovor je navedeno, ali je bilo potrdilo prejeto od članov skupine, ki so dodeljeni opravilom.

Življenjepis (polje z opravili)

V polju Nadaljuj je prikazan datum, ko naj bi se preostali del opravila nadaljeval, ko vnesete napredovanje, na primer % dokončanega, % dokončanega dela, dejansko delo, dejansko trajanje ali dejanski začetek.

Paket posodobitev (polje z opravili)

Za podopravila polje »Paket posodobitev« označuje, ali bodo informacije o gantogramih podopravil zbrane v opravilno vrstico s povzetkom

Načrtovano trajanje (polje z opravili)

V polju Načrtovano trajanje je prikazan skupni razpon aktivnega delovnega časa za opravilo, kot ste ga vnesli ali izračunali v Microsoft Projectu na podlagi začetnega datuma, končnega datuma, koledarjev in drugih dejavnikov načrtovanja.

Načrtovani zaključek (polje z opravili)

V polju Načrtovani zaključek je prikazan datum, ko naj bi bilo delo v opravilu dokončano, kot ga izračuna Microsoft Project na podlagi začetnega datuma, trajanja, odvisnosti, koledarjev in drugih dejavnikov načrtovanja.

Načrtovani začetek (polje z opravili)

V polju Načrtovani začetek je prikazan datum, ko naj bi se delo na opravilu začelo kot izračun v Microsoft Projectu na podlagi odvisnosti, omejitev, koledarjev in drugih dejavnikov načrtovanja.

SPI (polje z opravili)

Polje SPI (indeks učinkovitosti urnika) prikazuje razmerje med predvidenimi stroški opravljenega dela in predvidenimi stroški načrtovanega dela (BCWP/BCWS).

Začetek (polje z opravili)

V polju Začetek je prikazan datum, ko je dodeljen vir načrtovan za začetek dela na opravilu.

Časovna rezerva za začetek (polje z opravili)

V polju Časovna rezerva za začetek je trajanje med datumoma Predčasni začetek in Zamuda pri začetku. Skupina za

Odmik začetka (polje z opravili)

Polje »Odmik začetka« vsebuje čas, ki predstavlja razliko med začetnim datumom osnovnega načrta opravila ali dodelitve in trenutno načrtovanim začetnim datumom.

Začetek 1–10 (polja z opravili)

Polja »Začetek1« do »Začetek10« prikazujejo podatke o določenem opravilu, viru ali začetnem datumu dodelitve, ki jih želite vnesti in shraniti ločeno v projektu.

Stanje (polje z opravili)

Polje Stanje označuje trenutno stanje opravila: Dokončano, Ob urniku, Zamuda ali Prihodnje opravilo.

Indikator stanja (polje z opravili)

V polju Indikator stanja je prikazana ikona, ki predstavlja trenutno stanje opravila.

Upravitelj stanja (task field)

V polju Upravitelj stanja je ime vira podjetja, ki bo prejemal posodobitve stanja za trenutno opravilo iz virov, ki delajo v Microsoft Project Web App.

Ustavitev (polje z opravili)

Polje »Ustavi« prikazuje datum, ki predstavlja konec dejanskega dela opravila.

Datoteka podprojekta (polje z opravili)

V polju Datoteka podprojekta je ime projekta, ki je vstavljen v datoteko aktivnega projekta.

Samo za branje podprojekta (polje z opravili)

Polje Samo za branje podprojekta označuje, ali je podprojekt tega opravila projekt samo za branje.

Naslednja opravila (polje z opravili)

V polju Naslednja opravila so navedene številke ID-ja opravila za naslednja opravila v opravilu.

Povzetek (polje z opravili)

V polju »Povzetek« je označeno, ali je opravilo opravilo povzetka.

Napredovanje povzetka (polje z opravili)

Polje »Napredek povzetka« prikazuje napredek naloge s povzetkom na podlagi napredka podopravil in tega, kje so bila ta podopravila načrtovana.

SV (polje z opravili)

Polje SV (odmik urnika prislužene vrednosti) prikazuje razliko v stroških med trenutnim napredkom in načrtom osnovnega načrta opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Odstotek SV (%) (polje z opravili)

Polje SV% (odstotek odmika urnika) prikazuje razmerje med odmikom urnika (SV) in predvidenimi stroški načrtovanega dela (BCWS), izraženo v odstotkih.

Koledar opravil (polje z opravili)

V polju Koledar opravil so navedeni vsi koledarji, ki so na voljo za uporabo v opravilu.

UUID koledarja opravil (polje z opravili)

V polju »UUID koledarja opravil« so ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak koledar opravil v projektu. Noben dva koledarja opravil ne bosta imeli istega GUID-a koledarja opravil.

UUID opravila (polje z opravili)

Polje »UUID opravila« vsebuje ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsako opravilo v projektu.

Način opravila (polje z opravili)

Polje »Način opravila« označuje, ali je opravilo načrtovano ročno ali samodejno, kar vam omogoča, da izberete, koliko kontrolnika želite imeti nad načrtovanjem opravila v projektu. Opravila so privzeto nastavljena kot ročno načrtovana z začetnim datumom, končnim datumom in trajanjem, ki ga določite.

Ime povzetka opravila (polje z opravili)

V polju Ime povzetka opravila so imena opravil povzetka, ki so povezana s posameznim opravilom. Na voljo le Project Online naročnikom.

TCPI (polje z opravili)

Polje TCPI (za dokončanje indeksa učinkovitosti delovanja) prikazuje razmerje med preostalim delom in preostalimi sredstvi, ki jih je treba porabiti, od datuma stanja.

TeamStatus Pending (polje z opravili)

Polje Stanje skupine v čakanju označuje, ali ste prejeli odgovor na zahtevo za napredek, ki ste jo poslali viru o dodeljenih opravilih.

Besedilo zgoraj (polje z opravili)

Polje Besedilo zgoraj označuje, kje se prikaže besedilo v gantogramu podopravil, ko je zbrano v opravilno vrstico s povzetkom.

Besedilo1–30 (polja z opravili)

Polja »Besedilo1« do »Besedilo30« shranjujejo vse besedilne informacije, ki jih želite vključiti v projekt o opravilih, virih ali dodelitvi.

Skupna rezerva (polje z opravili)

Polje »Skupna rezerva« vsebuje čas, ko lahko končni datum opravila zamujate, ne da bi pri tem zakasnili končni datum projekta.

Vrsta (polje z opravili)

V polju Vrsta so na voljo izbire, ki nadzirajo učinek urejanja dela, enot dodelitve ali trajanja v izračunih drugih dveh polj.

Enolični ID (polje z opravili)

Polje »Enolični ID« vsebuje številko, ki jo Project samodejno določi vsakič, ko je v trenutnem projektu ustvarjeno novo opravilo, vir ali dodelitev.

Predhodna opravila enoličnega ID-ja (polje z opravili)

V polju Predhodna opravila enoličnega ID-ja so navedene enolične številke ID-ja za predhodna opravila, od katerih je odvisno opravilo, preden ga lahko začnete ali dokončate.

Naslednja opravila enoličnega ID-ja (polje z opravili)

V polju Naslednja opravila enoličnega ID-ja so enolične številke ID-ja za naslednja opravila.

Potrebno je posodabljanje (polje z opravili)

V polju Zahtevana je posodobitev je označeno, ali naj bo posodobitev strežnika Project Server poslana dodeljenemu članu skupine zaradi sprememb začetnega datuma, končnega datuma ali dodelitev opravila opravila.

VAC (polje z opravili)

Polje »VAC« prikazuje odmik ob dokončanju, ki je razlika med predvidenimi stroški ob dokončanju (BAC) ali stroški po osnovnem načrtu in stroški, ocenjeni kot dokončani (EAC) za opravilo, vir ali dodelitev v opravilu.

Opozorilo (polje z opravili)

Polje Opozorilo označuje, ali je Microsoft Project zaznal morebitne spore pri načrtovanju z ročno načrtovanim začetnim datumom, končnim datumom ali trajanjem opravila, na primer težavo s povezavo do opravila ali z omejitvami datuma. Informacije z morebitno težavo so podčrtane z rdečo barvo. Nato lahko z desno tipko miške kliknete polje in preberete opozorilo ali predlog za izboljšanje projekta.

SČD (polje z opravili)

V polju SČD so kode strukturirane členitev dela (SČD).

Prejšnja opravila SČD (polje z opravili)

V polju Prejšnja opravila SČD so navedene kode strukturirane členitev dela (SČD), ki so povezane s predhodnimi opravili, od katerih je odvisno opravilo, preden se lahko začne ali konča.

Naslednja opravila (polje z opravili)

V polju Naslednja opravila SČD so navedene kode strukturirane členitev dela (SČD), povezane z naslednjimi opravili.

Delo (polje z opravili)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, načrtovan za opravilo, za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupno količino časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Work Contour (polje z opravili)

Polje »Work Contour« omogoča izbire za obliko obrisa, ki jih lahko uporabite za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z opravili)

Polje »Odmik dela« vsebuje razliko med delom opravila, vira ali dodelitve po osnovnem načrtu in trenutno načrtovanim delom.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri v opravilih, skupaj z drugimi zabeleženimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejanski nespremenljivi stroški (polje s časovno razporejenim opravilom)

V polju »Dejanski nespremenljivi stroški« so prikazani dejanski časovno razporejeni stroški opravila, ki niso viri in se sčasoma zaračunajo glede na izbrani način razmejenega stroška.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

Dejansko delo (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

AWP (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje DSOD (dejanski stroški opravljenega dela) prikazuje stroške, nastale zaradi že opravljenega dela na opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu prikazuje prvotno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazani prvotno načrtovani zneski predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali delo, ki ga mora izvesti vir v opravilu.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju Delo po osnovnem načrtu je prikazano skupno število načrtovanih ur oseb za opravilo, vir ali dodelitev.

Novopolje
»Kumulativno delo po osnovnem načrtu 0-10« (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Zbirno delo po osnovnem načrtu0« do »Osnovni načrt 10« vsebujejo količino časa, načrtovanega za vse vire, dodeljene opravilom, zbrane v določenem časovnem obdobju, ko je bil osnovni načrt nastavljen.

Novopolje
»Preostalo kumulativno delo« po osnovnem načrtu 0-10 (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Preostalo zbirno delo« po osnovnem načrtu 0 do Osnovnega načrta 10 vsebujejo preostalo količino časa, ki je načrtovana za vse vire, dodeljene opravilom, ko je bil osnovni načrt nastavljen.

Novopolje
»Preostala opravila« po osnovnem načrtu 0-10 (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Preostala opravila po osnovnem načrtu0« do »Osnovni načrt10« vsebujejo število načrtovanih podopravil, ki so ostala dokončana na določen dan za opravilo povzetka, ko je bil nastavljen osnovni načrt. Vsebujejo tudi število načrtovanih opravil, ki so ostala dokončana na določen dan za podprojekt, ko je bil nastavljen osnovni načrt.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenimi opravili)

V poljih s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 so shranjeni prvotno načrtovani zneski predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej opredeljeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenega dela za delovne vire in materialne vire, ki so posebej opredeljeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenimi opravili)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur oseb, načrtovanih za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD-ji (prislužena vrednost ali EV) (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje BCWP (predvideni stroški opravljenega dela) vsebuje kumulativno vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

BCWS (načrtovana vrednost ali SV) (polje s časovno razporejeno opravilom)

Polje BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) vsebuje kumulativne časovno razporejene stroške po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Predvideni stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polje predvidenih stroškov se uporablja za vnos ali pregled predvidenih stroškov virov predvidenih stroškov. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polje predvidenega dela se uporablja za vnos ali pregled predvidenega dela za delovne in materialne vire. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Stroški (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, ki temeljijo na že nastalih stroških za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

CPI (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje CPI (indeks učinkovitosti stroškov) prikazuje razmerje med predvidenimi (ali osnovnimi) stroški dela, opravljenim z dejanskimi stroški opravljenega dela, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Novopolje
»Kumulativno dejansko delo« (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polje »Kumulativno dejansko delo« vsebuje dejansko delo, ki so ga opravili vsi viri, dodeljeni opravilom, zbranim skozi čas.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški za opravilo, vir ali dodelitev do datuma.

Kumulativni odstotek (%) dokončanega (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polje Kumulativno % dokončanega prikazuje kumulativne vrednosti odstotkov dokončanega za opravilo, kot so porazdeljene skozi čas.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativno delo« je čas, načrtovan za vse vire, ki so dodeljeni opravilom in so zbrani skozi čas.

Korelacijski vektor (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje CV (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med količino stroška in dejanskimi stroški za doseganje trenutne ravni dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

CV% (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje CV % (odstotek odmika stroškov) prikazuje razmerje med odmikom stroškov (CV) in predvidenimi stroški opravljenega dela (BCWP), izraženimi v odstotkih.

Nespremenljivi stroški (polje s časovno razporejenim opravilom)

V polju Nespremenljivi stroški so prikazani vsi stroški opravila, ki niso viri.

Čezmerna dodelitev (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje »Čezmerna dodelitev« označuje, ali je kateremu koli od dodeljenih virov v opravilu dodeljen večji del opravila ali pa ali je viru dodeljeno več dela na vseh dodeljenih opravilih, kot ga je mogoče opraviti pri običajni delovni zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki jih bodo izvajali vsi viri, dodeljeni opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru, ali vir opravila in zaračunana po tarifah za nadure za vključene vire.

Odstotek (%) dokončanega (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje % dokončanega vsebuje trenutno stanje opravila, izraženo kot odstotek dokončanega trajanja opravila.

Navadno delo (polje s časovno razporejeno opravili)

V polju »Navadno delo« je prikazana skupna količina dela, ki ni občasno delo, ki naj bi ga izvedli viri.


Novo polje »Preostala dejanska opravila« (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju Preostala dejanska opravila je prikazano skupno število dejanskih podopravil, ki jih je treba še dokončati za nalogo s povzetkom na določen dan. V polju je prikazano tudi skupno število dejanskih opravil, ki jih je treba dokončati za podprojekt na določen dan.


Novo polje »Preostalo kumulativno dejansko delo« (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju Preostalo kumulativno dejansko delo je delo, ki ga je treba še dokončati v opravilu ali viru, ki je dodeljen opravilu.

Novopolje
»Preostalo kumulativno delo« (polje s časovno razporejenimi opravili)

V poljih »Preostalo kumulativno delo« je preostala količina časa, načrtovanega za vse vire, dodeljene opravilom, ki so zbrani skozi čas.


Novo polje »Preostala opravila« (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju Preostala opravila je prikazano skupno število načrtovanih podopravil, ki jih je treba še dokončati za nalogo s povzetkom na določen dan. V polju Preostala opravila je prikazano tudi skupno število načrtovanih opravil, ki jih je treba še dokončati za podprojekt na določen dan.

SPI (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje SPI (indeks učinkovitosti urnika) prikazuje razmerje med predvidenimi stroški opravljenega dela in predvidenimi stroški načrtovanega dela (BCWP/BCWS).

SV (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje SV (odmik urnika prislužene vrednosti) prikazuje razliko v stroških med trenutnim napredkom in načrtom osnovnega načrta opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Odstotek SV (%) (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje SV% (odstotek odmika urnika) prikazuje razmerje med odmikom urnika (SV) in predvidenimi stroški načrtovanega dela (BCWS), izraženo v odstotkih.

Delo (polje s časovno razporejeno opravili)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, načrtovan za opravilo, za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupno količino časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Razmejni pri (polje z viri)

Polje Razmeji pri ponuja možnosti, kako in kdaj naj se standardni in nadurni stroški vira zaračunajo ali razmejijo za stroške opravila.

Dejanski stroški (polje z viri)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga že opravili viri v opravilih, skupaj z drugimi zabeleženimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejanski zaključek (polje z viri)

V polju Dejanski zaključek sta prikazana datum in čas, ko je bilo opravilo ali dodelitev dokončano.

Dejanski stroški nadur (polje z viri)

V polju Dejanski stroški nadur so prikazani stroški za nadure, ki so jih dodeljeni viri že izvedli za opravila.

Dejansko nadurno delo (polje z viri)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

Dejanski začetek (polje z viri)

Polje Dejanski začetek prikazuje datum in uro dejanskega začetka opravila ali dodelitve na podlagi vnesenih podatkov o napredku.

Dejansko delo (polje z viri)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

AWP (polje z viri)

Polje DSOD (dejanski stroški opravljenega dela) prikazuje stroške, nastale zaradi že opravljenega dela na opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Dodelitev (polje z viri)

V polju Dodelitev je označeno, ali je vrstica dodelitve namesto vrstice opravila ali vira.

Zakasnitev dodelitve (polje z viri)

V polju »Zakasnitev dodelitve« je prikazan čas, ko mora vir počakati, preden začne delo na nalogi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« niso prikazani nobeni podatki; dajo na voljo le ustrezne podatke polja »Zakasnitev dodelitve«.

Enote dodelitev (polje z viri)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, koliko so dodeljeni viri dodeljeni opravilu.

Na voljo od (polje z viri)

V polju Na voljo od je prikazan začetni datum, ko je vir na voljo za delo v enotah, določenih za trenutno časovno obdobje.

Na voljo za (polje z viri)

V polju Na voljo do je prikazan končni datum, ko je vir na voljo za delo v enotah, določenih za trenutno časovno obdobje.

Osnovni koledar (polje z viri)

Polje Osnovni koledar označuje, kateri koledar je osnovni koledar za koledar virov.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z viri)

Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu prikazuje prvotno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazani prvotno načrtovani zneski predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z viri)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali delo, ki ga mora izvesti vir v opravilu.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju Konec osnovnega načrta je prikazan datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju Začetek osnovnega načrta je prikazan načrtovani začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju Delo po osnovnem načrtu je prikazano skupno število načrtovanih ur oseb za opravilo, vir ali dodelitev.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja z viri)

V poljih s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 so shranjeni prvotno načrtovani zneski predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej opredeljeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja z viri)

Polja »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenega dela za delovne vire in materialne vire, ki so posebej opredeljeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja z viri)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Konec po osnovnem načrtu 1–10 (polja z viri)

V poljih Po osnovnem načrtu 1–10 Po osnovnem načrtu 10 je datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev vira v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrtu 1–10 (polja z viri)

V poljih »Začetek po osnovnem načrtu« (začetek po osnovnem načrtu 1 do »Začetek po osnovnem načrtu 10«) je načrtovan začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Polja »Delo po osnovnem načrtu 1–10«

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur oseb, načrtovanih za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (prislužena vrednost ali EV) (polje z viri)

Polje BCWP (predvideni stroški opravljenega dela) vsebuje kumulativno vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

BCWS (načrtovana vrednost ali SV) (polje z viri)

Polje BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) vsebuje kumulativne časovno razporejene stroške po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Proračun (polje vira)

Polje »Proračun« se uporablja za ogled ali spreminjanje, ali je delovni, material ali vir stroška predvideni vir, to je vir, katerega delo, material ali stroške je treba spremljati v projektu.

Predvideni stroški (polje z viri)

Polje predvidenih stroškov se uporablja za vnos ali pregled predvidenih stroškov virov predvidenih stroškov. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Predvideno delo (polje z viri)

Polje predvidenega dela se uporablja za vnos ali pregled predvidenega dela za delovne in materialne vire. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Lahko izravnaj (polje z viri)

V polju Izravnaj lahko določite, ali je izravnavanje virov mogoče izvesti za vir.

Koda (polje z viri)

V polju Koda so poljubna koda, kratica ali številka, ki jo želite vnesti kot del podatkov o viru.

Potrjeno (polje z viri)

Polje Potrjeno označuje, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili dodelitve opravil.

Stroški (polje z viri)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, ki temeljijo na že nastalih stroških za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Stroški na uporabo (polje z viri)

Za delovni vir (osebe in oprema) polje »Stroški na uporabo« prikazuje strošek, ki se razmeji vsakič, ko uporabite vir. Dodana je vsakič, ko je opravilu dodeljena enota delovnega vira.

Tabela stroškov (polje z viri)

V polju Tabela stroškov so na voljo možnosti, za katere tabele stroškov želite uporabiti vire, dodeljene opravilu.

Vrsta stroškov (polje z viri)

Polje Vrsta stroška prikaže vrsto stroška, kot je izbrano v iskalni tabeli Vrsta stroška, ki je dostavljena s strežnikom Microsoft Project Server in jo je mogoče spremeniti tako, da odraža določene vrste stroškov organizacije.
Project Professional samo

Odmik stroškov (polje z viri)

Polje »Odmik stroškov« prikazuje razliko med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški 1–10 (polja z viri)

V poljih »Stroški1« do »Stroški10« lahko shranite podatke o opravilu, viru ali dodelitvi po meri.

Ustvarjeno (polje z viri)

V polju Ustvarjeno sta datum in ura, ko je bil vir dodan v projekt.

Korelaciji (polje z viri)

Polje CV (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med količino stroška in dejanskimi stroški za doseganje trenutne ravni dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

Datum 1–10 (polja z viri)

V poljih »Datum1« do »Datum10« so podatki o opravilu, viru ali datumu dodelitve.

Privzeti lastnik dodelitve (polje vira)

V polju Privzeti lastnik dodelitve je ime uporabnika podjetja, ki je odgovoren za vnos stanja za določeno dodelitev.
Project Professional samo

Trajanje 1–10 (polja z viri)

Polja »Trajanje1« do »Trajanje10« shranjujejo vse podatke o opravilu, viru ali trajanju dodelitve.

E-poštni naslov (polje z viri)

V polju E-poštni naslov je e-poštni naslov vira.

Podjetje (polje virov)

V polju Podjetje je prikazano, ali je vir iz skupine virov podjetja (Da) ali lokalne skupine virov (Ne).

Osnovni koledar podjetja (polje z viri)

Polje Osnovni koledar podjetja označuje, ali je vir dodeljen osnovnemu koledarju iz globalne predloge podjetja.

Stroški podjetja 1–10 (polja z viri)

V polja »Stroški podjetja1« do »Stroški podjetja10« lahko shranite poljubno opravilo, vir ali podatke o stroških dodelitve po meri, kot je določil skrbnik za projekt ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Datum podjetja 1–30 (polja z viri)

Polja »Datum podjetja1« do »Datum podjetja30« lahko shranijo vse podatke o opravilu, viru ali datumu dodelitve po meri, kot jih je določil skrbnik za upravljanje projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Trajanje podjetja 1–10 (polja z viri)

Polja »Trajanje podjetja1« do »Trajanje podjetja10« lahko shranijo vse podatke o opravilu, viru ali trajanju dodelitve po meri, kot jih je določil skrbnik upravljanja projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Zastavica podjetja 1–20 (polja z viri)

Polja »Zastavica podjetja1« do »Zastavica podjetja20« lahko shranijo vse informacije o opravilu, viru ali zastavici dodelitve po meri, kot jih je določil skrbnik za upravljanje projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Številka podjetja 1–40 (polja z viri)

Polja »Številka projekta podjetja1« do »Številka projekta podjetja40« lahko shranijo vse informacije o številkah projekta po meri, kot jih je določil skrbnik za upravljanje projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Vrednosti, ki jih zahteva podjetje (polje z viri)

Polje Vrednosti, zahtevane za podjetje označuje, ali ima vir potrebne vrednosti za Project Server 2013.

Koda orisa vira podjetja 1–29 (polja z viri)

Polja »Koda orisa vira podjetja1« prek kode orisa vira podjetja29 vsebujejo alfanumerično kodo, ki predstavlja raven seznam ali hierarhično strukturo virov (na primer kode znanj ali kode delovnih mest).
Project Professional samo

Član skupine za podjetje (polje z viri)

Ko je odprtih več projektov podjetja, pogledi virov prikažejo vse vire iz vseh odprtih projektov iste različice (na primer vse objavljene različice odprtih projektov).

Besedilo podjetja 1–40 (polja z viri)

Polja »Besedilo podjetja1« do »Besedilo podjetja 40« lahko shranijo poljubne besedilne informacije po meri za opravila, vire ali dodelitve,
kot jih je določil skrbnik za projekt ali drug uporabnik, ki ima skrbniška dovoljenjaProject Professional .

ENOLIČNI ID podjetja (polje z viri)

Viri podjetja so na voljo za vse projekte v strežniku Project Server.

Sporočilo o napaki (polje z viri)

Polje s sporočilom o napaki uporabi čarovnik za uvoz virov in čarovnik za uvoz projektov za prikaz napak pri uvozu podatkov o viru in opravilu v strežnik Project Server.
Project Professional samo

Zaključek 1–10 (polja z viri)

Polja »Zaključek1« do »Konec10« lahko shranijo vse podatke o končnem datumu opravila, vira ali dodelitve.

Konec (polje z viri)

V polju Konec je prikazan datum, ko je vir načrtovan za dokončanje dela na vseh dodeljenih opravilih.

Zastavica 1–20 (polja z viri)

Polje Od Zastavica1 do Zastavica20 označuje, ali je opravilo, vir ali dodelitev označeno za dodatno dejanje ali za identifikacijo neke vrste.

Splošno (polje z viri)

V polju Splošno je označeno, ali je vir splošen ali ne.

Skupina (polje z viri)

V polju Skupina je ime skupine, kateri pripada vir.

Združi po povzetku (polje z viri)

Polje Združi po povzetku označuje, ali je ta vrstica na listu opravila ali vira vrstica s povzetkom za opravila ali vire, združene po določeni kategoriji.

Hiperpovezava (polje z viri)

V polju Hiperpovezava je prikazan naslov ali pojasnjevalno besedilo za hiperpovezavo, povezano z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z viri)

V polju Naslov hiperpovezave je naslov hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Href hiperpovezave (polje z viri)

Polje Vir hiperpovezave vsebuje kombinacijo ali spojitev polj Naslov hiperpovezave in Podnaslov hiperpovezave, ki sta povezani z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z viri)

V polju Podnaslov hiperpovezave je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

ID (polje vira)

V polju ID je številka identifikatorja, ki jo Project samodejno dodeli posameznemu opravilu ali viru, ko ga dodate v projekt.

Začetni datum (polje vira)

V polju Uvoz je določeno, ali naj bo vir uvožen v strežnik Project Server kot vir podjetja. Je del čarovnika za uvoz virov.
Project Professional samo

Neaktivno (polje vira)

Viri podjetja niso izbrisani. Uporabnik s skrbniškimi pravicami je nedejaven.

Indikatorji (polje z viri)

V polju Indikatorji so prikazani indikatorji, ki prikazujejo različne vrste informacij o opravilu ali viru.

Začetnice (polje z viri)

V polju Začetnice so prikazane okrajšave za ime vira.

Zakasnitev izravnavanja (polje z viri)

V polju Zakasnitev izravnavanja je čas, ko bo opravilo ali dodelitev zaradi izravnavanja virov zakasnila od datuma predčasnega začetka.

Povezana polja (polje z viri)

V polju Povezana polja je označeno, ali so na voljo povezave OLE do opravila, vira ali dodelitve, bodisi z drugega mesta v tej datoteki projekta, iz druge Datoteke Microsoft Projecta ali iz drugega programa.

Oznaka materiala (polje z viri)

V polju Oznaka materiala je merska enota, ki jo vnesete za materialni vir, na primer tone, škatle ali kubične metre.

Največje dovoljeno število enot (polje z viri)

V polju »Največje dovoljene enote« je največji odstotek ali število enot, ki predstavljajo največjo zmogljivost, za katero je vir na voljo za izvedbo katerih koli opravil v trenutnem časovnem obdobju.

Ime (polje z viri)

V polju Ime je ime opravila ali vira.

Opombe (polje z viri)

V polju Opombe so pripombe, ki jih lahko vnesete o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1–20 (polja z viri)

Polja od »Število1« do »Število20« shranjujejo vse številske informacije, ki jih želite vključiti v projekt in so povezane z opravili, viri ali dodeliami.

Predmeti (polje z viri)

V polju Predmeti je število predmetov, priloženih opravilu ali povezanih z virom.

Koda orisa 1–10 (polja z viri)

Polja »Koda orisa1« do »Koda orisa10« vsebujejo alfanumerično kodo, ki jo določite za predstavitev hierarhične strukture opravil ali virov.

Čezmerno dodeljeno (polje z viri)

Polje Čezmerno dodeljeno označuje, ali je viru dodeljeno več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče dokončati v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z viri)

V polju Stroški nadur so prikazani skupni stroški nadur za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za dodelitev vira.

Stopnja nadur (polje z viri)

V polju »Cena nadur« je prikazana stopnja plačila za nadure, ki jih je opravil vir.

Nadurno delo (polje z viri)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki jih bodo izvajali vsi viri, dodeljeni opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru, ali vir opravila in zaračunana po tarifah za nadure za vključene vire.

Najbolj zaseden (polje z viri)

V polju »Najbolj zaseden« je največji odstotek ali število enot, katerim je vir dodeljen hkrati za opravila.

Odstotek (%) dokončanega dela (polje z viri)

Polje % dokončanega dela vsebuje trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo kot odstotek dokončanega dela.

Phonetics (polje z viri)

Polje Fonetična različica se uporablja le v japonski različici Project.

Projekt (polje z viri)

V polju »Project« je prikazano ime podprojektov, od koder izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

SČV (polje z viri)

V polju SČV je strukturirana razčlenitev virov, imenovana tudi strukturirana členitev uporabnika.

Navadno delo (polje z viri)

V polju »Navadno delo« je prikazana skupna količina dela, ki ni občasno delo, ki naj bi ga izvedli viri.

Preostali stroški (polje z viri)

V polju Preostali stroški so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali pri dokončanju preostalega načrtovanega dela.

Preostali stroški nadur (polje z viri)

Polje »Preostali stroški nadur« prikazuje preostale načrtovane stroške nadur za opravilo, vir ali dodelitev

Preostalo nadurno delo (polje z viri)

V polju Preostalo nadure je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z viri)

V polju Preostalo delo je prikazan čas, na primer število ur ali dni za osebo, ki je še vedno potreben za dokončanje opravila ali nabora opravil.

UUID koledar vira (polje vira)

V polju »UUID koledarja virov« so ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak koledar virov v projektu. Noben dva koledarja vira ne bosta imeli istega GUID-a koledarja vira.

Oddelki virov (polje z viri)

V polju Oddelki virov je ime oddelka, s katerim je povezan izbrani vir, kot je izbrano v iskalni tabeli oddelka, ki je dostavljen s strežnikom Microsoft Project Server in ga je mogoče spremeniti tako, da prikazuje določena imena oddelkov organizacije.
Project Professional samo

UUID vira (polje vira)

Polje »UUID vira« vsebuje ustvarjeno enolično identifikacijsko kodo za vsak vir v projektu. Nobeni dve viri ne bosta imeli istega GUID-a vira.

Čakanje na odziv (polje z viri)

V polju Čakanje na odgovor je navedeno, ali je bilo potrdilo prejeto od članov skupine, ki so dodeljeni opravilom.

Standardna cena (polje z viri)

V polju Standardna cena je prikazana plača za redno delo, ki ni nadurno delo, ki ga je opravil vir.

Začetek (polje z viri)

V polju Začetek je prikazan datum, ko je dodeljen vir načrtovan za začetek dela na opravilu.

Začetek 1–10 (polja z viri)

Polja »Začetek1« do »Začetek10« prikazujejo podatke o določenem opravilu, viru ali začetnem datumu dodelitve, ki jih želite vnesti in shraniti ločeno v projektu.

Povzetek (polje z viri)

V polju »Povzetek« je označeno, ali so podatki o dodelitvi za vire, uporabljene v trenutnem projektu, iz trenutno odprte projekta ali drugega projekta, ki uporablja iste vire.

SV (polje z viri)

Polje SV (odmik urnika prislužene vrednosti) prikazuje razliko v stroških med trenutnim napredkom in načrtom osnovnega načrta opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Skupina za skupinske dodelitve (polje vira)

V polju Skupina dodelitev skupine je prikazano, ali je trenutni vir vir skupine.
Project Professional samo

Ime povzetka opravila (polje z viri)

V polju Ime povzetka opravila so imena opravil povzetka za opravilo, ki je povezano z dodelitvijo vira.

TeamStatus Pending (polje z viri)

v polju TeamStatus Pending je navedeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo za napredek, ki ste jo poslali viru o dodeljenih opravilih.

Besedilo 1–30 (polja z viri)

Polja »Besedilo1« do »Besedilo30« shranjujejo vse besedilne informacije, ki jih želite vključiti v projekt o opravilih, virih ali dodelitvi.

Vrsta (polje z viri)

V polju Vrsta so na voljo izbire, ki nadzirajo učinek urejanja dela, enot dodelitve ali trajanja v izračunih drugih dveh polj.

Enolični ID (polje vira)

Polje »Enolični ID« vsebuje številko, ki jo Project samodejno določi vsakič, ko je v trenutnem projektu ustvarjeno novo opravilo, vir ali dodelitev.

Potrebna je posodobitev (polje z viri)

V polju Zahtevana je posodobitev je označeno, ali naj bo posodobitev strežnika Project Server poslana dodeljenemu članu skupine zaradi sprememb začetnega datuma, končnega datuma ali dodelitev opravila opravila.

VAC (polje z viri)

Polje »VAC« prikazuje odmik ob dokončanju, ki je razlika med predvidenimi stroški ob dokončanju (BAC) ali stroški po osnovnem načrtu in stroški, ocenjeni kot dokončani (EAC) za opravilo, vir ali dodelitev v opravilu.

Uporabniški račun sistema Windows (polje z viri)

V polju Uporabniški račun sistema Windows je uporabniško ime sistema Microsoft Windows, ki ga vnesete za delovni vir.

Delo (polje z viri)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, načrtovan za opravilo, za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupno količino časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Work Contour (polje z viri)

Polje »Work Contour« omogoča izbire za obliko obrisa, ki jih lahko uporabite za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z viri)

Polje »Odmik dela« vsebuje razliko med delom opravila, vira ali dodelitve po osnovnem načrtu in trenutno načrtovanim delom.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje s časovno razporejeno vrednostjo vira)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga viri že opravili na svojih opravilih, skupaj z drugimi zabeleženimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejeno viri)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

Dejansko delo (polje s časovno razporejeno viri)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

AWP (polje s časovno razporejeno vrednostjo vira)

Polje DSOD (dejanski stroški opravljenega dela) prikazuje stroške, nastale zaradi že opravljenega dela na opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu prikazuje prvotno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazani prvotno načrtovani zneski predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali delo, ki ga mora izvesti vir v opravilu.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju Delo po osnovnem načrtu je prikazano skupno število načrtovanih ur oseb za opravilo, vir ali dodelitev.

Novopolje
z kumulativnim delom po osnovnem načrtu 0-10 (polje s časovno razporejenimi viri)

Polja »Zbirno delo po osnovnem načrtu0« do »Osnovni načrt 10« vsebujejo količino časa, načrtovanega za vse vire, dodeljene opravilom, zbrane v določenem časovnem obdobju, ko je bil osnovni načrt nastavljen.

Novopolje
»Preostalo kumulativno delo« po osnovnem načrtu 0-10 (polje s časovno razporejenimi viri)

Polja »Preostalo zbirno delo« po osnovnem načrtu 0 do Osnovnega načrta 10 vsebujejo preostalo količino časa, ki je načrtovana za vse vire, dodeljene opravilom, ko je bil osnovni načrt nastavljen.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenimi viri)

V poljih s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 so shranjeni prvotno načrtovani zneski predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej opredeljeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenimi viri)

Polja »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenega dela za delovne vire in materialne vire, ki so posebej opredeljeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenimi viri)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenimi viri)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur oseb, načrtovanih za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD-ji (prislužena vrednost ali EV) (polje s časovno razporejeno vrednostjo vira)

Polje BCWP (predvideni stroški opravljenega dela) vsebuje kumulativno vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

BCWS (načrtovana vrednost ali SV) (polje s časovno razporejeno viri)

Polje BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) vsebuje kumulativne časovno razporejene stroške po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Predvideni stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

Polje predvidenih stroškov se uporablja za vnos ali pregled predvidenih stroškov virov predvidenih stroškov. Predvideni viri so dodeljeni le opravilom povzetkov projekta, so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

Polje predvidenega dela se uporablja za vnos ali pregled predvidenega dela za delovne in materialne vire. Predvideni vir

Strošek (polje s časovno razporejeno vrednostjo vira)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, ki temeljijo na že nastalih stroških za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.


Novo polje »Kumulativno dejansko delo« (polje s časovno razporejenimi viri)

Polje »Kumulativno dejansko delo« vsebuje dejansko delo, ki so ga opravili vsi viri, dodeljeni opravilom, zbranim skozi čas.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški za opravilo, vir ali dodelitev do datuma.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Kumulativno delo« je čas, načrtovan za vse vire, ki so dodeljeni opravilom in so zbrani skozi čas.

Korelacijski vektor (polje s časovno razporejeno vrednostjo vira)

Polje CV (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med količino stroška in dejanskimi stroški za doseganje trenutne ravni dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

Čezmerna dodelitev (polje s časovno razporejeno vrednostjo vira)

Polje »Čezmerna dodelitev« označuje, ali je kateri koli od dodeljenih virov v opravilu dodeljen več delu na opravilu ali pa ali je viru dodeljeno, da opravi več dela na vseh dodeljenih opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejeno viri)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki jih bodo izvajali vsi viri, dodeljeni opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru, ali vir opravila in zaračunana po tarifah za nadure za vključene vire.

Največje vrednosti enot (polje s časovno razporejeno viri)

Polje »Največje vrednosti enot« vsebuje odstotek ali število enot, ki jim je vir kadar koli dodeljen za opravila, razporejena skozi čas.

Razporeditev odstotkov (%) (polje s časovno razporejeno vrednostjo vira)

V polju »Razporeditev odstotka« je odstotek, ki predstavlja skupno količino zmogljivosti vira, ki je dodeljena opravilom.

Navadno delo (polje s časovno razporejeno viri)

V polju »Navadno delo« je prikazana skupna količina nenačrtovanih virov.

Preostala razpoložljivost (polje s časovno razporejeno vrednostjo vira)

V polju Preostala razpoložljivost je preostali čas, ko bo vir na voljo za delo.

Novopolje
»Preostalo kumulativno dejansko delo« (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju Preostalo kumulativno dejansko delo je delo, ki ga je treba še dokončati v opravilu ali viru, ki je dodeljen opravilu.


Novo polje »Preostalo kumulativno delo« (polje s časovno razporejenimi viri)

V poljih »Preostalo kumulativno delo« je preostala količina časa, načrtovanega za vse vire, dodeljene opravilom, ki so zbrani skozi čas.

SV (polje s časovno razporejeno vrednostjo vira)

Polje SV (odmik urnika prislužene vrednosti) prikazuje razliko v stroških med trenutnim napredkom in načrtom osnovnega načrta opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Razpoložljivost enote (polje s časovno razporejeno vrednostjo vira)

V polju Razpoložljivost enote je odstotek ali največje dovoljeno število enot, ki jih lahko delovni vir izvede v katerem koli opravilu v katerem koli izbranem časovnem obdobju, kot je razporejeno skozi čas.

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, načrtovan za opravilo, za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupno količino časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Razpoložljivost dela (polje s časovno razporejeno viri)

V polju Razpoložljivost dela je največji dovoljeni čas, ko je delovni vir na voljo za načrtovanje dela v katerem koli izbranem časovnem obdobju, razporejenem skozi čas.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje z dodelimi)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga viri že opravili na svojih opravilih, skupaj z drugimi zabeleženimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejanski zaključek (polje z dodelimi)

V polju Dejanski zaključek sta prikazana datum in čas, ko je bilo opravilo ali dodelitev dokončano.

Dejanski stroški nadur (polje z dodelimi)

V polju Dejanski stroški nadur so prikazani stroški za nadure, ki so jih dodeljeni viri že izvedli za opravila.

Dejansko nadurno delo (polje z dodelimi)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

Dejanski začetek (polje z dodelimi)

Polje Dejanski začetek prikazuje datum in uro dejanskega začetka opravila ali dodelitve na podlagi vnesenih podatkov o napredku.

Dejansko delo (polje z dodelimi)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

AWP (polje z dodelimi)

Polje DSOD (dejanski stroški opravljenega dela) prikazuje stroške, nastale zaradi že opravljenega dela na opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Dodelitev (polje z dodelimi)

V polju Dodelitev je označeno, ali je vrstica dodelitve namesto vrstice opravila ali vira.

Zakasnitev dodelitve (polje z dodelitvijo)

V polju »Zakasnitev dodelitve« je prikazan čas, ko mora vir počakati, preden začne delo na nalogi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« niso prikazani nobeni podatki; dajo na voljo le ustrezne podatke polja »Zakasnitev dodelitve«.

Lastnik dodelitve (polje dodelitve)

Polje Lastnik dodelitve vsebuje ime uporabnika, ki je odgovoren za vnos stanja v Project Web App za trenutno dodelitev.
Project Professional samo

Enote dodelitev (polje z dodelitvami)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, koliko so dodeljeni viri dodeljeni opravilu.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu prikazuje prvotno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje z dodelimi)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazani prvotno načrtovani zneski predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z dodelimi)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali delo, ki ga mora izvesti vir v opravilu.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z dodelimi)

V polju Konec osnovnega načrta je prikazan datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z dodelimi)

V polju Začetek osnovnega načrta je prikazan načrtovani začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko ste shranili osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrtu (polje z dodelimi)

V polju Delo po osnovnem načrtu je prikazano skupno število načrtovanih ur oseb za opravilo, vir ali dodelitev.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelimi)

V poljih s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 so shranjeni prvotno načrtovani zneski predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej opredeljeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelimi)

Polja »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenega dela za delovne vire in materialne vire, ki so posebej opredeljeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelimi)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Predvideni zaključek po osnovnem načrtu 0-10 (polja z dodelimi)

Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project kopira načrtovane končne datume za opravilo ali dodelitev in jih shrani v polja Predvideni zaključek po osnovnem načrtu (Predvideni zaključek po osnovnem načrtu do predvidenega zaključka po osnovnem načrtu 10 do predvidenega zaključka po osnovnem načrtu 10). To velja, ne glede na to, ali so opravila ročno ali samodejno načrtovana.

Predvideni začetek po osnovnem načrtu 0-10 (polja z dodelimi)

Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project kopira načrtovane začetne datume za opravilo ali dodelitev in jih shrani v polja Predvideni začetek po osnovnem načrtu (Predvideni začetek po osnovnem načrtu do predvidenega začetka po osnovnem načrtu 10 po osnovnem načrtu 10 – predvideni začetek). To velja, ne glede na to, ali so opravila ročno ali samodejno načrtovana.

Konec po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelimi)

V poljih Po osnovnem načrtu 1–10 Po osnovnem načrtu 10 je datum načrtovanega dokončanja za opravilo ali dodelitev vira v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Začetni meni po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelimi)

V poljih »Začetek po osnovnem načrtu« (začetek po osnovnem načrtu 1 do »Začetek po osnovnem načrtu 10«) je načrtovan začetni datum za opravilo ali dodelitev v času, ko shranite ustrezen osnovni načrt.

Delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja z dodelimi)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur oseb, načrtovanih za opravilo, vir ali dodelitev.

BCWP (prislužena vrednost ali EV) (polje z dodelitvijo)

Polje BCWP (predvideni stroški opravljenega dela) vsebuje kumulativno vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

BCWS (načrtovana vrednost ali SV) (polje z dodelitvijo)

Polje BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) vsebuje kumulativne časovno razporejene stroške po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Predvideni stroški (polje z dodelimi)

Polje predvidenih stroškov se uporablja za vnos ali pregled predvidenih stroškov virov predvidenih stroškov. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Predvideno delo (polje z dodelitvami)

Polje predvidenega dela se uporablja za vnos ali pregled predvidenega dela za delovne in materialne vire. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Potrjeno (polje z dodelimi)

Polje Potrjeno označuje, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili dodelitve opravil.

Stroški (polje z dodelimi)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, ki temeljijo na že nastalih stroških za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Tabela stroškov (polje z dodelimi)

V polju Tabela stroškov so na voljo možnosti, za katere tabele stroškov želite uporabiti vire, dodeljene opravilu.

Odmik stroškov (polje z dodelimi)

Polje »Odmik stroškov« prikazuje razliko med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški 1–10 (polja z dodelimi)

V poljih »Stroški1« do »Stroški10« lahko shranite podatke o opravilu, viru ali dodelitvi po meri.

Kritično (polje z dodelimi)

V polju Kritično je označeno, ali je v opravilu ali nalogi na voljo poljubna soba v urniku, ki ga je treba zdrsniti, ali pa je opravilo na kritični poti.

Življenjepis (polje z dodelimi)

Polje CV (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med količino stroška in dejanskimi stroški za doseganje trenutne ravni dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

Datum 1–10 (polja za dodelitve)

V poljih »Datum1« do »Datum10« so podatki o opravilu, viru ali datumu dodelitve.

Trajanje 1–10 (polja z dodelimi)

Polja »Trajanje1« do »Trajanje10« shranjujejo vse podatke o opravilu, viru ali trajanju dodelitve.

Stroški podjetja 1–10 (polja z dodelimi)

V polja »Stroški podjetja1« do »Stroški podjetja10« lahko shranite poljubno opravilo, vir ali podatke o stroških dodelitve po meri, kot je določil skrbnik za projekt ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Datum podjetja 1–30 (polja z dodelimi)

Polja »Datum podjetja1« do »Datum podjetja30« lahko shranijo vse podatke o opravilu, viru ali datumu dodelitve po meri, kot jih je določil skrbnik za upravljanje projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Trajanje podjetja 1–10 (polja z dodelimi)

Polja »Trajanje podjetja1« do »Trajanje podjetja10« lahko shranijo vse podatke o opravilu, viru ali trajanju dodelitve po meri, kot jih je določil skrbnik upravljanja projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Zastavica podjetja 1–20 (polja z dodelimi)

Polja »Zastavica podjetja1« do »Zastavica podjetja20« lahko shranijo vse informacije o opravilu, viru ali zastavici dodelitve po meri, kot jih je določil skrbnik za upravljanje projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Številka podjetja 1–40 (polja z dodelimi)

Polja »Številka projekta podjetja1« do »Številka projekta podjetja40« lahko shranijo vse informacije o številkah projekta po meri, kot jih je določil skrbnik za upravljanje projektov ali drug uporabnik s skrbniškimi dovoljenji.
Project Professional samo

Koda orisa vira podjetja 1–29 (polja z dodelimi)

Polja »Koda orisa vira podjetja1« prek kode orisa vira podjetja29 vsebujejo alfanumerično kodo, ki predstavlja raven seznam ali hierarhično strukturo virov (na primer kode znanj ali kode delovnih mest).
Project Professional samo

Enterprise Text1-40 (polja z dodelimi)

Polja »Besedilo podjetja1« do »Besedilo podjetja 40« lahko shranijo poljubne besedilne informacije po meri za opravila, vire ali dodelitve,
kot jih je določil skrbnik za projekt ali drug uporabnik, ki ima skrbniška dovoljenjaProject Professional .

Dokončaj (polje z dodelimi)

V polju Konec je prikazan datum, ko je dodeljen vir načrtovan za dokončanje dela v opravilu.

Odmik zaključka (polje z dodelimi)

Polje »Odmik zaključka« vsebuje čas, ki predstavlja razliko med končnim datumom osnovnega načrta opravila ali dodelitve in trenutnim končnim datumom.

Zaključek 1–10 (polja z dodelimi)

Polja »Zaključek1« do »Konec10« lahko shranijo vse podatke o končnem datumu opravila, vira ali dodelitve.

Zastavica 1–20 (polja z dodelimi)

Polja »Zastavica1« do »Zastavica20« označujejo, ali je opravilo, vir ali dodelitev označeno za dodatno dejanje ali za identifikacijo neke vrste.

Hiperpovezava (polje z dodelimi)

V polju Hiperpovezava je prikazan naslov ali pojasnjevalno besedilo za hiperpovezavo, povezano z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z dodelimi)

V polju Naslov hiperpovezave je naslov hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Href hiperpovezave (polje z dodelimi)

Polje Vir hiperpovezave vsebuje kombinacijo ali spojitev polj Naslov hiperpovezave in Podnaslov hiperpovezave, ki sta povezani z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z dodelimi)

V polju Podnaslov hiperpovezave je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Zakasnitev izravnavanja (polje z dodelitvijo)

V polju Zakasnitev izravnavanja je čas, ko bo opravilo ali dodelitev zaradi izravnavanja virov zakasnila od datuma predčasnega začetka.

Povezana polja (polje z dodelimi)

V polju Povezana polja je označeno, ali so na voljo povezave OLE do opravila, vira ali dodelitve, bodisi z drugega mesta v tej datoteki projekta, iz druge Datoteke Microsoft Projecta ali iz drugega programa.

Opombe (polje z dodelimi)

V polju Opombe so pripombe, ki jih lahko vnesete o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1–20 (polja z dodelimi)

Polja od »Število1« do »Število20« shranjujejo vse številske informacije, ki jih želite vključiti v projekt in so povezane z opravili, viri ali dodeliami.

Raven orisa (polje z dodelimi)

Polje Raven orisa označuje mesto opravila ali dodelitve v hierarhiji orisa projekta.

Čezmerno dodeljeno (polje z dodelimi)

Polje Čezmerno dodeljeno označuje, ali je viru dodeljeno več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče dokončati v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z dodelimi)

V polju Stroški nadur so prikazani skupni stroški nadur za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za dodelitev vira.

Nadurno delo (polje z dodelimi)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki jih bodo izvajali vsi viri, dodeljeni opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru, ali vir opravila in zaračunana po tarifah za nadure za vključene vire.

Najbolj zasedeno (polje z dodelimi)

V polju »Najbolj zaseden« je največji odstotek ali število enot, katerim je vir dodeljen hkrati za opravila.

Odstotek (%) dokončanega dela (polje z dodelimi)

Polje % dokončanega dela vsebuje trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo kot odstotek dokončanega dela.

Prioriteta (polje z dodelimi)

V polju »Prioriteta« je navedena raven pomembnosti opravila, kar pa označuje, kako hitro lahko opravilo ali dodelitev zamuja ali razdeli med izravnavo virov.

Projekt (polje z dodelimi)

V polju »Project« je prikazano ime podprojektov, od koder izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

SČV (polje z dodelimi)

V polju SČV je strukturirana razčlenitev virov, imenovana tudi strukturirana členitev uporabnika.

Navadno delo (polje z dodelimi)

V polju »Navadno delo« je prikazana skupna količina dela, ki ni občasno delo, ki naj bi ga izvedli viri.

Preostali stroški (polje z dodelimi)

V polju Preostali stroški so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali pri dokončanju preostalega načrtovanega dela.

Preostali stroški nadur (polje z dodelimi)

Polje »Preostali stroški nadur« prikazuje preostale načrtovane stroške nadur za opravilo, vir ali dodelitev

Preostalo nadurno delo (polje z dodelimi)

V polju Preostalo nadure je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z dodelimi)

V polju Preostalo delo je prikazan čas, na primer število ur ali dni za osebo, ki je še vedno potreben za dokončanje opravila ali nabora opravil.

Zahteva/zahteva (polje za dodelitev)

V polju Zahteva/zahteva so na voljo izbire za način dodelitve virov, ko uporabljate čarovnika za zamenjavo virov.

Skupina virov (polje z dodelimi)

V polju Skupina virov so skupine, ki jim pripadajo viri.

ID vira (polje z dodelimi)

V polju »ID vira« je številka identifikatorja, ki jo Project dodeli posameznemu viru.

Začetnice vira (polje z dodelimi)

V polju Začetnice vira so prikazane okrajšave za imena virov.

Ime vira (polje z dodelimi)

V polju Ime vira je ime vira, kateremu pripada dodelitev.

Vrsta vira (polje z dodelimi)

V polju Vrsta vira je označeno, ali je vir za to dodelitev delovni ali materialni vir.

Čakanje na odgovor (polje z dodelimi)

V polju Čakanje na odgovor je navedeno, ali je bilo potrdilo prejeto od članov skupine, ki so dodeljeni opravilom.

Začetni meni (polje z dodelimi)

V polju Začetek je prikazan datum, ko je dodeljen vir načrtovan za začetek dela na opravilu.

Odmik začetka (polje z dodelimi)

Polje »Odmik začetka« vsebuje čas, ki predstavlja razliko med začetnim datumom osnovnega načrta opravila ali dodelitve in trenutno načrtovanim začetnim datumom.

Začetek 1–10 (polja z dodelimi)

Polja »Začetek1« do »Začetek10« prikazujejo podatke o določenem opravilu, viru ali začetnem datumu dodelitve, ki jih želite vnesti in shraniti ločeno v projektu.

SV (polje z dodelimi)

Polje SV (odmik urnika prislužene vrednosti) prikazuje razliko v stroških med trenutnim napredkom in načrtom osnovnega načrta opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

ID opravila (polje z dodelimi)

Polje »ID opravila« vsebuje številko, ki jo Project dodeli posameznemu opravilu, ko ga dodate v projekt.

Ime opravila (polje z dodelimi)

V polju Ime opravila je ime opravila, kateremu pripada dodelitev.

Številka orisa opravila (polje z dodelimi)

V polju Številka orisa opravila je številka, ki predstavlja položaj povezanega opravila v hierarhični strukturi orisa.

Ime povzetka opravila (polje z dodelimi)

V polju Ime povzetka opravila so imena opravil povzetka za opravilo, ki je povezano z dodelitvijo vira.

TeamStatus Pending (polje z dodelimi)

v polju TeamStatus Pending je navedeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo za napredek, ki ste jo poslali viru o dodeljenih opravilih.

Besedilo 1–30 (polja z dodelimi)

Polja »Besedilo1« do »Besedilo30« shranjujejo vse besedilne informacije, ki jih želite vključiti v projekt o opravilih, virih ali dodelitvi.

Enoličen ID (polje z dodelimi)

Polje »Enolični ID« vsebuje številko, ki jo Project samodejno določi vsakič, ko je v trenutnem projektu ustvarjeno novo opravilo, vir ali dodelitev.

Potrebna je posodobitev (polje z dodelimi)

V polju Zahtevana je posodobitev je označeno, ali naj bo posodobitev strežnika Project Server poslana dodeljenemu članu skupine zaradi sprememb začetnega datuma, končnega datuma ali dodelitev opravila opravila.

VAC (polje z dodelimi)

Polje »VAC« prikazuje odmik ob dokončanju, ki je razlika med predvidenimi stroški ob dokončanju (BAC) ali stroški po osnovnem načrtu in stroški, ocenjeni kot dokončani (EAC) za opravilo, vir ali dodelitev v opravilu.

SČD (polje z dodelimi)

V polju SČD so kode strukturirane členitev dela (SČD), ki so alfanumerične kode, ki jih lahko uporabite za predstavitev položaja povezanega opravila v hierarhični strukturi projekta.

Delo (polje za dodelitev)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, načrtovan za opravilo, za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupno količino časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Work Contour (polje z dodelimi)

Polje »Work Contour« omogoča izbire za obliko obrisa, ki jih lahko uporabite za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z dodelimi)

Polje »Odmik dela« vsebuje razliko med delom opravila, vira ali dodelitve po osnovnem načrtu in trenutno načrtovanim delom.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Dejanski stroški so prikazani stroški za delo, ki so ga viri že opravili na svojih opravilih, skupaj z drugimi zabeleženimi stroški, povezanimi z opravilom.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Dejansko nadurno delo je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

Dejansko delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Dejansko delo je prikazana količina dela, ki so ga že opravili viri, dodeljeni opravilom. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

AWP (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje DSOD (dejanski stroški opravljenega dela) prikazuje stroške, nastale zaradi že opravljenega dela na opravilu, do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu prikazuje prvotno načrtovan proračun za vire predvidenih stroškov. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

V polju s predvidenim delom po osnovnem načrtu so prikazani prvotno načrtovani zneski predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

Polje »Stroški po osnovnem načrtu« prikazuje skupne načrtovane stroške za opravilo, vir za vsa dodeljena opravila ali delo, ki ga mora izvesti vir v opravilu.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

V polju Delo po osnovnem načrtu je prikazano skupno število načrtovanih ur oseb za opravilo, vir ali dodelitev.

Novopolje
»Kumulativno delo« po osnovnem načrtu 0-10 (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

Polja »Zbirno delo po osnovnem načrtu0« do »Osnovni načrt 10« vsebujejo količino časa, načrtovanega za vse vire, dodeljene opravilom, zbrane v določenem časovnem obdobju, ko je bil osnovni načrt nastavljen.

Novopolje
»Preostalo kumulativno delo« po osnovnem načrtu 0-10 (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

Polja »Preostalo zbirno delo« po osnovnem načrtu 0 do Osnovnega načrta 10 vsebujejo preostalo količino časa, ki je načrtovana za vse vire, dodeljene opravilom, ko je bil osnovni načrt nastavljen.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenimi dodelimi)

V poljih s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1 do Po osnovnem načrtu 10 so shranjeni prvotno načrtovani zneski predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so posebej opredeljeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenimi dodelimi)

Polja »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« shranjujejo prvotno načrtovane količine predvidenega dela za delovne vire in materialne vire, ki so posebej opredeljeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenimi dodelimi)

Polja »Stroški po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« shranjujejo skupne načrtovane stroške za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1–10 (polja s časovno razporejenimi dodelimi)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1« do »Po osnovnem načrtu 10« je mogoče shraniti skupno število načrtovanih ur oseb, načrtovanih za opravilo, vir ali dodelitev.

BCWP (prislužena vrednost ali EV) (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje BCWP (predvideni stroški opravljenega dela) vsebuje kumulativno vrednost odstotkov dokončanega opravila, vira ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu.

BCWS (načrtovana vrednost ali SV) (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje BCWS (predvideni stroški načrtovanega dela) vsebuje kumulativne časovno razporejene stroške po osnovnem načrtu do datuma stanja ali današnjega datuma.

Predvideni stroški (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

Polje predvidenih stroškov se uporablja za vnos ali pregled predvidenih stroškov virov predvidenih stroškov. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polje predvidenega dela se uporablja za vnos ali pregled predvidenega dela za delovne in materialne vire. Predvideni viri so dodeljeni le opravilu povzetka projekta.

Stroški (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški za opravilo, vir ali dodelitev, ki temeljijo na že nastalih stroških za delo, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, poleg stroškov, načrtovanih za preostalo delo.

Novopolje
»Kumulativno dejansko delo« (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

Polje »Kumulativno dejansko delo« vsebuje dejansko delo, ki so ga opravili vsi viri, dodeljeni opravilom, zbranim skozi čas.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški za opravilo, vir ali dodelitev do datuma.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

V polju »Kumulativno delo« je čas, načrtovan za vse vire, ki so dodeljeni opravilom in so zbrani skozi čas.

Korelacijski vektor (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje CV (odmik stroškov prislužene vrednosti) prikazuje razliko med količino stroška in dejanskimi stroški za doseganje trenutne ravni dokončanja do datuma stanja ali današnjega datuma.

Čezmerna dodelitev (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje »Čezmerna dodelitev« označuje, ali je kateri koli od dodeljenih virov v opravilu dodeljen več delu na opravilu ali pa ali je viru dodeljeno, da opravi več dela na vseh dodeljenih opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalne delovne zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju »Nadurno delo« je količina nadur, ki jih bodo izvajali vsi viri, dodeljeni opravilu, za vsa opravila, ki so dodeljena viru, ali vir opravila in zaračunana po tarifah za nadure za vključene vire.

Največje vrednosti enot (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje »Največje vrednosti enot« vsebuje odstotek ali število enot, ki jim je vir dodeljen kadar koli za opravila, razporejena skozi čas.

Odstotek (%) dodelitve (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju » % dodelitve« je odstotek, ki predstavlja skupno količino zmogljivosti vira, ki je dodeljena opravilom.

Navadno delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju »Navadno delo« je prikazana skupna količina dela, ki ni občasno delo, ki naj bi ga izvedli viri.

Preostala razpoložljivost (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

V polju Preostala razpoložljivost je preostali čas, ko bo vir na voljo za delo.

Novopolje
»Preostalo kumulativno dejansko delo« (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

V polju Preostalo kumulativno dejansko delo je delo, ki ga je treba še dokončati v opravilu ali viru, ki je dodeljen opravilu.

Novopolje
»Preostalo kumulativno delo« (polje s časovno razporejenimi dodelimi)

V poljih »Preostalo kumulativno delo« je preostala količina časa, načrtovanega za vse vire, dodeljene opravilom, ki so zbrani skozi čas.

SV (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje SV (odmik urnika prislužene vrednosti) prikazuje razliko v stroških med trenutnim napredkom in načrtom osnovnega načrta opravila, vsemi dodeljenimi opravili vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Delo (polje s časovno razporejeno dodelitvijo)

Polje »Delo« prikazuje skupni čas, načrtovan za opravilo, za vse dodeljene vire, skupni čas, za katerega je vir načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupno količino časa, načrtovanega za vir v opravilu.

Novo označuje, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Območja, na katera vpliva predlog (polje s projektom)

Polje Območja, na katera vpliva predlog, vsebuje primere območij, na katera bi lahko vplival predlog, kot je izbrano v iskalni tabeli z območji, ki je bila poslana s strežnikom Microsoft Project Server in jo je mogoče spremeniti tako, da odraža določena območja organizacije. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Predpostavke (polje projekta)

V polju Predpostavke so ključne predpostavke za trenutni predlog. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Poslovna zahteva (polje s projektom)

Polje »Poslovna potreba« se uporablja za določanje poslovnih zahtev za trenutni predlog. Ko dodate informacije, bodite čim bolj specifični. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Potrjeni načrtovani končni datum (polje s projektom)

Polje Potrjeni načrtovani končni datum določa končni datum projekta kot potrjen v scenariju izbire portfelja med analizo omejitev virov.
Project Professional samo

Potrjeni načrtovani začetni datum (polje s projektom)

Polje Potrjeni načrtovani začetni datum prikazuje začetni datum projekta kot potrjen v scenariju izbire portfelja med analizo omejitev virov.
Project Professional samo

Potrjena odločitev o izbiri portfelja (stroški) (polje s projektom)

Polje Potrjena odločitev o izbiri portfelja (stroški) prikazuje rezultat analize omejitve stroškov v projektu. Izberete lahko Izbrano, Neizbrano, Prisilno/izsiljena ali Prisilno v/iz po meri.
Project Professional samo

Potrjena odločitev o izbiri portfelja (urnik) (polje s projektom)

Polje Potrjena odločitev o izbiri portfelja (urnik) prikazuje datum obveze scenarija izbire portfelja, kot je določeno med analizo omejitve urnika.
Project Professional samo

Datum potrjene odločitve o izbiri portfelja (stroški) (polje s projektom)

Polje Datum potrjene odločitve o izbiri portfelja (stroški) prikazuje datum obveznosti scenarija izbire portfelja, kot je določeno med analizo omejitve stroškov.
Project Professional samo

Datum potrjene odločitve o izbiri portfelja (načrt) (polje s projektom)

V polju Datum potrjene odločitve o izbiri portfelja (urnik) je prikazan rezultat analize omejitve urnika v projektu. Izberete lahko Izbrano, Neizbrano, Prisilno/izsiljena ali Prisilno v/iz po meri.
Project Professional samo

Predlog o skladnosti s predpisi (polje s projektom)

V polju »Predlog o skladnosti s predpisi« je navedeno, ali je trenutni predlog za projekt, ki pomaga izpolniti cilj skladnosti, to pomeni, ali projekt zahtevajo zakonodaja, predpisi ali druge zahteve.
Project Professional samo

Cilji (polje projekta)

Polje Goals vsebuje merljive cilje trenutnega predloga. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Datum analize po izvedbi (polje projekta)

V polju Datum pregleda po izvedbi je navedeno, kdaj je bilo ali bo srečanje s pregledom po izvedbi. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Opombe o analizi po izvedbi (polje s projektom)

V polju Opombe ob pregledu po izvedbi so shranjeni zapiski s srečanja ali povezava do publikacije zapiskov s srečanja za pregled po izvedbi. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Primarni cilji (polje s projektom)

V polju Primarni cilji so primarni cilji trenutnega predloga, kot je izbrano v tabeli za iskanje primarnega cilja, ki je dostavljena s strežnikom Microsoft Project Server in jo je mogoče spremeniti tako, da odraža specifične izjave o ciljih organizacije. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Projektni oddelki (polje s projektom)

V polju »Oddelki projekta« je ime oddelka, s katerim je povezan izbrani projekt, kot je izbrano v iskalni tabeli »Oddelek«, ki je dostavljen s strežnikom Microsoft Project Server in ga je mogoče spremeniti tako, da prikazuje imena določenih oddelkov organizacije.
Project Professional samo

Stroški predloga (polje s projektom)

V polju Stroški predloga so shranjeni predvideni stroški predlaganega projekta. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Predlagani končni datum (polje projekta)

V polju Predlagani končni datum je predvideni končni datum trenutnega predloga. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Predlagani začetni datum (polje s projektom)

V polju Predlagani začetni datum je predvideni začetni datum trenutnega predloga. To polje nadzira potek dela.
Project Professional samo

Ime faze poteka dela (polje projekta)

Polje »Ime faze poteka dela« določa trenutno fazo poteka dela za izbrani projekt. Faza predstavlja zbirko stopenj, ki so združene za prepoznavanje skupnega nabora dejavnosti v življenjskem ciklu projekta. Typical workflow phases are Create, Select, Plan, and Manage, although these phase names may be customized. To polje je komponenta ogrodja poteka dela strežnika Microsoft Project Server.
Project Professional samo

Informacije o stopnji poteka dela (polje projekta)

V polju Informacije o stopnji poteka dela je opisana trenutna stopnja poteka dela za izbrani projekt. Stopnja predstavlja en korak znotraj življenjskega cikla projekta, ena ali več stopenj pa lahko predstavlja fazo poteka dela. To polje je komponenta ogrodja poteka dela strežnika Microsoft Project Server.
Project Professional samo

Ime stopnje poteka dela (polje projekta)

Polje Ime stopnje poteka dela določa ime trenutne stopnje poteka dela za izbrani projekt. Stopnja predstavlja en korak znotraj življenjskega cikla projekta, ena ali več stopenj pa lahko predstavlja fazo poteka dela. To polje je komponenta ogrodja poteka dela strežnika Microsoft Project Server.
Project Professional samo

Stanje poteka dela (polje projekta)

Polje Stanje poteka dela označuje trenutno stanje poteka dela izbranega predloga ali projekta – na primer Čakanje na odobritev ali Dokončano. To polje je komponenta ogrodja poteka dela strežnika Microsoft Project Server.
Project Professional samo

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×