Uporaba bralnika zaslona za raziskovanje in pomikanje po Koledarju Outlook

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam s težavami z vidom, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Uporabite Outlook tipkovnico in bralnikom zaslona za raziskovanje različnih pogledov in premikanje med njimi. Preskusili smo ga s Pripovedovalcem in bralnikom JAWS, vendar bo morda deloval z drugimi bralniki zaslona, če uporabljajo pogoste standarde in tehnike dostopnosti.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Microsoft 365 se za naročnike na Microsoft 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • Če želite izvedeti več o bralnikih zaslona, preberite članek Delovanje bralnikov zaslona v Microsoft Officeu.

 • S 1. oktobrom 2017 je bilo pomikanje po tabeli z bralnikom zaslona začasno onemogočeno.

V tej temi

Krmarjenje po glavnem pogledu in elementih zaslona

Koledar je sestavljen iz dveh podoken: podokna Mapa na levi strani in podokna Koledar na desni strani. Nad tema podoknoma je trak. Vrstica stanja je prikazana na dnu.

 • Za pomikanje med elementi v glavnem pogledu pritisnite tipko F6 (naprej) ali Shift + F6 (nazaj).

Pomikanje po zavihkih traku

Odpre se Koledar z izbranim zavihkom Osnovno. Na zavihku Osnovno so na primer gumbi za ustvarjanje novega sestanka ali povabila na srečanje in skupno rabo koledarja.

 • Če se želite premikati po zavihkih traku, pritisnite tipko Alt. Zaslišite »Ribbon tabs« (Zavihki traku), temu pa sledi trenutno izbran zavihek.

 • Če se želite premikati med zavihki, pritisnite puščično tipko levo ali desno, nato pa enkrat pritisnite tabulatorko, da se premaknete do ukaznih tipk na traku.

Krmarjenje po podoknu koledarja

Ko pristanete v podoknu koledarja, Pripovedovalec napove izbrani datum in čas, dogodke (če so na primer) in pogled koledarja.

 • Za premikanje med dogodki v koledarju uporabite tabulatorko ali Shift + tabulatorko. Pripovedovalec napove podrobnosti o dogodku. Če želite dogodek odpreti v ločenem oknu, pritisnite Enter. Za izhod iz dogodka pritisnite tipko Esc.

 • Po koledarju se lahko premikate s puščičnimi tipkami in slišite, kdaj ste na voljo.

 • Če se želite po vrniti na določen datum, pritisnite tipki Ctrl+G. Prikaže se izbirnik datuma. Fokus je v polju Datum. Vnesite datum in pritisnite tipko Enter. Če se želite vrniti na danes, pritisnite Alt+H, O, D.

Krmarjenje po podoknu z mapami

Ko pristanete v podoknu z mapami, zaslišite »Calendar folders« (Mape koledarja) in Pripovedovalec napove trenutno ime mape.

V podoknu z mapami lahko izberete, kateri koledarji bodo prikazani v podoknu koledarja. Od sodelavcev lahko na primer izberete koledar praznikov za svojo državo ali koledarje v skupni rabi.

 • Za premikanje med mapami pritiskajte tipko s puščico gor ali dol. Pripovedovalec prebere imena map, ko so označena.

 • Pripovedovalec prebere tudi, ali je mapa strnjena ali razširjena. Če želite strniti mapo, pritisnite puščično tipko levo. Če želite razširiti mapo, pritisnite desno puščično tipko.

 • Če želite izbrati koledar, pritisnite preslednico.

Premikanje med pogledi

Preklop med oknom novega dogodka in glavnim pogledom koledarja

 1. Pritisnite Ctrl+N, da odprete prazno okno sestanka. Fokus je v polju z besedilom Zadeva. Zaslišite: »Subject, editing« (Zadeva, urejanje).

 2. Če želite preklopiti nazaj v glavni pogled koledarja, pridržite tipko Alt in nato večkrat pritisnite tabulatorko, da se pomikate po aktivnih programih. Pripovedovalec napove programe, ki se izvajajo.

 3. Ko zaslišite »Calendar« (Koledar), spustite tabulatorko.

Krmarjenje po meniju »Datoteka«

V meniju Datoteka lahko na primer spremenite nastavitve koledarja in nastavite odgovore ob odsotnosti.

 1. Pritisnite Alt+F, da odprete meni Datoteka.

 2. Če se želite premikati med možnostmi menija Datoteka, pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite želene možnosti, nato pa pritisnite tipko Enter, da izberete element menija, ali tabulatorko za pomikanje po elementih na zavihku.

 3. Če želite zapreti meni Datoteka in se vrniti v glavni pogled, pritisnite tipko Esc.

Premaknite se do nastavitev koledarja

Nastavitve koledarja lahko spremenite v oknu Outlookove možnosti. Nastavite lahko na primer delovni čas in delovne dni ter določite privzeti čas opomnikov.

 1. Če želite odpreti okno Outlookove možnosti, pritisnite Alt + F, T.

 2. Pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite »Calendar« (Koledar).

 3. Če se želite premikati po seznamu nastavitev, pritisnite tabulatorko. Pritisnite preslednico, da izberete nastavitev, ki jo želite spremeniti.

 4. Če želite zapreti okno Možnosti in se vrniti v glavni pogled, pritisnite tipko Enter.

Pomaknite se do okna z opomniki

 1. Če si želite ogledati vse trenutne opomnike, pritisnite Alt + V, M. Pripovedovalec napove število opomnikov.

 2. Med opomniki se premikate s puščično tipko gor ali dol.

 3. Pritisnite preslednico, da odprete izbrani opomnik, ali tipko Esc za izhod iz okna opomnikov.

Krmarjenje med glavnimi pogledi Microsoft Outlooka

 • Če se želite pomaknetido pošte, pritisnite Ctrl + 1.

 • Če se želite pomaknetido možnosti Koledar, pritisnite Ctrl + 2.

 • Če se želite pomaknetido mape Stiki, pritisnite Ctrl + 3.

 • Če se želite pomaknjetido opravil, pritisnite Ctrl+4.

Uporaba funkcije »Pokaži mi«

Ukaz lahko hitro poiščete z možnostjo Pokaži mi. Če želite izvedeti več o funkciji »Pokaži mi«, si oglejte ta videoposnetek: Uporaba možnosti »Pokaži mi« za hitro delo z bralnikom zaslona in tipkovnico.

Če želite z možnostjo Pokaži mi poiskati ukaz, upoštevajte ta navodila:

 1. Izberite celico ali obseg celic, kjer želite nekaj narediti.

 2. Skočite do polja za urejanje Pokaži mi tako, da pritisnete Alt+Q.

 3. Vnesite želeni ukaz. Vnesite na primer »oznake«.

 4. S tipko s puščico dol lahko brskate po rezultatih iskanja. Pritisnite tipko Enter, da izberete enega od njih.

Glejte tudi

Načrtovanje sestankov ali srečanj v Outlooku z bralnikom zaslona

Branje povabil na srečanje in odgovarjanje nanje v Outlooku z bralnikom zaslona

Bližnjice na tipkovnici za Outlook

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona s koledarjem v Outlooku

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Microsoft 365

Ustvarite dostopno Outlookovo e-pošto

Uporabite Outlook za Android bralnikom zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android, za raziskovanje in pomikanje po različnih pogledih ter premikanje med njimi.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Microsoft 365 se za naročnike na Microsoft 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android. Več informacij o uporabi bralnika zaslona TalkBack najdete v članku Dostopnost v sistemu Android.

V tej temi

Krmarjenje po glavnem pogledu in elementih zaslona

Ko odprete koledar vOutlook za Android, je prikazan glavni pogled, ki prikazuje koledar za trenutni teden in naslednji teden. Za krmarjenje po glavnem pogledu in elementih zaslona in v njem:

 • Podrsnite desno ali levo, da premaknete fokus po elementih zaslona.

 • Če se želite pomikati le po glavnih območjih zaslona(gumb Predal za krmarjenje, gumb za razširitev izbirnika dni, vsak dan v trenutnem koledarju, gumb Dodaj nov dogodek in poljubno pojavno pogovorno okno, ki je morda odprto, na primer pogovorno okno za vpis računa), enkrat podrsnite navzgor. Zaslišite: »Controls« (Kontrolniki). Podrsnite desno ali levo, da se pomikate po glavnih območjih. Enkrat podrsnite navzdol, da preklopite nazaj na nastavitev Privzeto krmarjenje.

  Opomba: Če vas TalkBack pozove, da se vpišete v račun, ko odprete Outlook za Android, večkrat podrsnite desno ali levo, da se pomaknete v pojavno okno. Slišali boste: »Sign in button« (gumb »Vpis«). Dvotapnite zaslon in upoštevajte navodila za vpis v račun.

 • Ko je fokus na gumbu ali elementu, ki ga je mogoče izbrati, dvotapnite zaslon, da izvedete dejanje ali izberete element.

Koledar vsebuje ta območja: menijska vrstica na vrhu, trenutni koledar na sredini in vrstica za krmarjenje na dnu.

Menijska vrstica

Menijska vrstica je na vrhu zaslona. Vsebuje gumb Predal za krmarjenje v zgornjem levem kotu, s katerim lahko dodate nov račun, dostopate do nastavitev računa in Outlook za Android nastavitve. Vsebuje tudi gumb za razširitev izbirnika dni, s katerim lahko razširite ali strnete trenutni pogled koledarja. Ko se pomaknete na gumb za razširitev izbirnika dni, TalkBack napove trenutni mesec in leto, na primer »June 2018« (Junij 2018).

Premaknite se do nastavitev računa

 1. Če želite odpreti predal za krmarjenje, podrsnite desno ali levo, da zaslišite »Open navigation drawer, button« (Odpri predal za krmarjenje, gumb), in dvotapnite zaslon. Zaslišite »Menu« (Meni), temu pa sledi število prikazanih elementov.

 2. Medtem ko je predal za krmarjenje odprt, podrsnite desno ali levo, da se premikate med računi koledarja. Vsak račun ima eno ali več nastavitev vidljivosti, kot je Koledar ali Rojstni dnevi. Ko bralnik zaslona TalkBack napove nekaj, kar ne želite vključiti v koledar, na primer »Checked, Birthdays calendar visibility, checkbox« (Potrjeno, vidljivost koledarja rojstnih dni, potrditveno polje), dvotapnite zaslon, da ga izklopite ali znova vklopite.

 3. Če želite zapreti predal za krmarjenje in se vrniti v Koledar, podrsnite navzdol in levo.

Pomaknite se do možnosti »Nastavitve«

 1. Če želite odpreti meni Nastavitve, podrsnite desno ali levo, da zaslišite »Open navigation drawer, button« (Odpri predal za krmarjenje, gumb), in dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno, da zaslišite »Settings« (Nastavitve), in dvotapnite zaslon.

 3. Če želite zapreti meni Nastavitve in se vrniti v mapo Prejeto,podrsnite navzdol in levo.

Trenutni koledar

Trenutni koledar prikazuje trenutni teden in naslednji teden v izbirnik dni, temu pa sledi seznam dogodkov za naslednjih nekaj dni. Če želite prebrskati izbirnik dni, podrsnite desno ali levo, da se premaknete na naslednji ali prejšnji dan. Dvotapnite zaslon, da fokusinite seznam dogodkov na trenutno izbrani dan.

Če želite razširiti trenutni koledar, da prikaže še tri tedne, podrsnite levo ali desno, da zaslišite trenutni mesec, čemur sledi »Izbirnik dni, gumb za razširitev«, nato pa dvotapnite zaslon. Z istim gumbom lahko strnete trenutni koledar.

Pod izbirom dneva je seznam dogodkov za naslednjih nekaj dni ali za izbrani dan, če ste ga izbrali v izbirnik dni. Če želite brskati po dogodkih, podrsnite desno ali levo, da se premaknete na naslednji ali prejšnji dan. Če želite ogledati podrobnosti dogodka, dvotapnite zaslon. Če želite dogodek zapreti, podrsnite navzdol in levo.

Če želite ustvariti nov dogodek iz trenutnega pogleda koledarja, podrsnite desno ali levo, da zaslišite »Add new event button« (gumb »Dodaj nov dogodek«), in nato dvotapnite zaslon. Ko sestavljate dogodek, zamenjate koledar na zaslonu. Podrsnite desno ali levo, da se premaknete med polji dogodka, in vnesite informacije z zaslonsko tipkovnico. Če želite shraniti dogodek, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Save« (Shrani), nato pa dvotapnite zaslon.

Vrstica za krmarjenje

Vrstica za krmarjenje je na dnu zaslona. V njem so gumbi za hitri dostop za pošto,iskanjein koledar.

Premikanje med pogledi

Če se želite iz Koledarja premakniti v Iskanje ali Pošta in nazaj na Koledar,podrsnite desno ali levo, da zaslišite »Pošta«, »Iskanje;« ali »Koledar«, nato pa dvotapnite zaslon. TalkBack napove trenutni pogled. Zaslišite »Izbrano«, čemur sledi ime pogleda.

Glejte tudi

Načrtovanje sestankov ali srečanj v Outlooku z bralnikom zaslona

Branje povabil na srečanje in odgovarjanje nanje v Outlooku z bralnikom zaslona

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona s koledarjem v Outlooku

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Microsoft 365

Ustvarite dostopno Outlookovo e-pošto

Uporabite Outlook v spletu tipkovnico in Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona v sistemu Windows, za raziskovanje in pomikanje po različnih pogledih ter premikanje med njimi.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Microsoft 365 se za naročnike na Microsoft 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • Če želite izvedeti več o bralnikih zaslona, preberite članek Delovanje bralnikov zaslona v Microsoft Officeu.

 • Če uporabljate Outlook v spletu, priporočamo, da za Microsoft Edge brskalnik uporabite te spletne brskalnike. Ker Outlook v spletu v spletnem brskalniku, so bližnjice na tipkovnici drugačne od bližnjic v namiznem programu. Za pomikanje med ukazi na primer uporabite tipki Ctrl+F6 namesto F6. Poleg tega veljajo pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), za spletni brskalnik, ne pa Outlook v spletu.

 • Postavitev aplikacije Outlook v spletu je skladna z najnovejšimi mednarodnimi smernicami glede krmarjenja s tipkovnico za osebe s posebnimi potrebami. Če uporabljate določene bližnjice na tipkovnici za vaš bralnik zaslona, lahko izkoristite oznako ARIA na strani.

 • Navodila, povezana s koledarjem, so zabeležena z izklopljenim podoknom za branje.

 • Trenutno posodabljamo storitev Outlook.office.com (Outlook v spletu). Nekateri ljudje že uporabljajo novo različico Outlooka, pri ostalih pa bo klasična različica ostala privzeta izkušnja, dokler ne zaključimo posodabljanja. Če želite več informacij, obiščite: Poiščite pomoč za Outlook v spletu. Navodila v tej temi se nanašajo na novo izkušnjo, zato priporočamo, da namesto klasične izkušnje začnete uporabljati novi Outlook. Če želite preklopiti na novi Outlook, pritisnite Ctrl+F6 in ju pridržite, dokler ne zaslišite »Ukaz, preskusite novi Outlook«, nato pa pritisnite tipko Enter. Če zaslišite »Ukaz, orodna vrstica« namesto »Ukaz, preskusite novi Outlook«, že uporabljate novi Outlook.

V tej temi

Krmarjenje po glavnem pogledu in elementih zaslona

Ko odprete Koledar vOutlook v spletu, se prikažejo glavni pogledi. Slišali boste trenutni datum in ali za ta dan obstajajo dogodki. Slišali boste tudi skupno število dogodkov za tekoči mesec. Za pomikanje po glavnih pogledih in elementih zaslona in v njih:

 • Pritisnite tabulatorko, da premaknete fokus po elementih zaslona.

 • Če se želite premikati le po glavnih območjih zaslona (gumb Nov dogodek, izbira datuma, seznam koledarjev, preklopnik modula, možnosti pogleda koledarja in pogled koledarja), pritiskajte Ctrl+F6, dokler ne zaslišite »Skoči na«, čemur sledi ime območja, na katerega se želite premakniti, nato pritisnite Enter.

 • Ko je fokus na gumbu ali elementu, ki ga je mogoče izbrati, pritisnite tipko Enter, da izvedete dejanje ali izberete element.

Outlook v spletu Koledar vsebuje te glavne poglede in območja: vodoravna vrstica za krmarjenje na vrhu, podokno za krmarjenje na levi, trenutni koledar na sredini in pogled dnevnega reda na desni.

Vodoravna vrstica za krmarjenje

Vodoravna vrstica za krmarjenje je na vrhu zaslona, pod poljem z naslovom URL. Vsebuje zaganjalnik programov in vse pripete aplikacije na levi strani, iskalno polje na sredini in dostop do splošnih informacij, kot sta Pomoč in Nastavitve,na desni strani.

Če dostopate do splošnih informacij, kot so Nastavitve,se odprejo v ločenem podoknu na desni strani pogleda dnevnega reda.

Podokno za krmarjenje

V podoknu za krmarjenje je gumb Nov dogodek na vrhu, izbirnik datuma in seznam koledarjev pod gumbom. Na dnu podokna je izbirnik modula, ki vsebuje gumbe za hitri dostop za pošto,koledar,stike in opravila.

Če se želite premikati med elementi v podoknu, pritisnite tabulatorko.

Trenutni koledar

Trenutni koledar prikazuje izbrani pogled trenutnega koledarja, na primer teden ali mesec. Če želite brskati po koledarju, pritisnite puščično tipko gor ali dol.

Na vrhu trenutnega koledarja je ukazna orodna vrstica, kjer lahko raziščete trenutni mesec in leto, izberete prejšnji ali naslednji mesec ali pa uporabite izbirnik meseca in izberete pogled za trenutni koledar(Dan,Delovni teden,Teden,Mesec ali Danes )in daste v skupno rabo koledarje. Pritisnite puščično tipko levo ali desno, da se premikate med elementi orodne vrstice, in nato pritisnite tipko Enter, da izberete element.

Če želite ustvariti nov dogodek, pritisnite Ctrl+N. Ko sestavljate dogodek, zamenjate koledar na zaslonu. Med polji dogodka se premikate s tabulatorko. Če želite shraniti dogodek, pritiskajte Shift + tabulatorka, dokler ne zaslišite »Save button« (gumb »Shrani«), nato pa pritisnite Enter. Če želite dogodek zapreti, ne da bi ga shranili, pritisnite Esc.

Premikanje med pogledi

Če se želite iz koledarja premakniti v pošto,stike ali opravila,pritiskajte tipki Ctrl+F6, dokler ne zaslišite »Jump to module switcher« (Skočite v preklopnik modula), nato pa enkrat pritisnite tabulatorko, nato pa pritiskajte desno puščično tipko, dokler ne zaslišite imena ega modula, nato pa pritisnite tipko Enter.

Če želite odpreti podokno Nastavitve, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Settings button« (Gumb »Nastavitve«), nato pa pritisnite tipko Enter. S tabulatorko se premaknite do nastavitve, ki jo želite, in pritisnite tipko Enter.

Glejte tudi

Načrtovanje sestankov ali srečanj v Outlooku z bralnikom zaslona

Bližnjice na tipkovnici za Outlook

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona s koledarjem v Outlooku

Poskrbite, da bo e-pošta v Outlooku dostopna osebam s posebnimi potrebami

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridruži se Microsoftu programa Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×