Kmalu bo na voljo pomoč in učenje za Windows 11.

Medtem si oglejte, kaj je na voljo za Windows 10 na Windows 10.

Več informacij o sistemu Windows 11

Logotip sistema Windows 11 na modrem ozadju

Vaša zasebnost nam je pomembna. Zato vam omogočamo nadzor nad vašimi nastavitvami zasebnosti za prepoznavanje govora v spletu ter nastavitvami funkcij za prilagajanje pisanja s peresom in tipkanja v sistemu Windows 10. Več o teh funkcijah preberite v spodnjih razdelkih.

Govor

Microsoft nudi funkcije prepoznavanja govora, ki temeljijo na napravi, in tehnologije prepoznavanja govora v oblaku (spletne funkcije). 

Vklop nastavitve za spletno prepoznavanje govora omogoča uporabo Microsoftovega prepoznavanja govora v oblaku v Cortani, portalu za mešano resničnost, narekovanju v sistemu Windows s programsko tipkovnico, podprtih aplikacijah iz trgovine Microsoft Store in sčasoma tudi v drugih delih sistema Windows.

Če možnost za govor vklopite med nastavitvijo naprave HoloLens ali namestitvijo tehnologije Windows Mixed Reality, omogoča uporabo glasovnih ukazov, nareka in interakcij z aplikacijami. Omogočene bodo tako nastavitve za prepoznavanje govora v napravi kot tudi za spletno prepoznavanje govora. Ko sta omogočeni obe nastavitvi in je vklopljen naglavni komplet, naprava vedno posluša vaš glasovni vnos in vaše glasovne podatke pošlje Microsoftovim tehnologijam za prepoznavanja govora v oblaku. Te nastavitve lahko kadar koli izklopite tako, da odprete začetni meni > Nastavitve > Zasebnost > Govor v napravi HoloLens ali začetni meni > Nastavitve > Mešana resničnost > Zvok in govor, če uporabljate mešano resničnost v napravi s sistemom Windows 10. Več informacij o govoru v izkušnji Windows Mixed Reality

Ko uporabljate Microsoftove tehnologije prepoznavanja govora v oblaku, Microsoft zbira in uporablja vaše glasovne posnetke za izdelavo besedilnega prepisa izgovorjenih besed v glasovnih podatkih. 

Prepoznavanje govora v napravi lahko uporabljate brez pošiljanja glasovnih podatkov Microsoftu. Microsoftove tehnologije prepoznavanja govora v oblaku zagotavljajo natančnejše prepoznavanje od prepoznavanja govora v napravi. Ko je nastavitev spletnega prepoznavanja govora izklopljena, bodo govorne storitve, ki ne temeljijo na oblaku in uporabljajo le prepoznavanje v napravi, kot sta aplikaciji »Pripovedovalec« in »Prepoznavanje govora Windows«, še vedno delovale in Microsoft ne bo zbiral govornih podatkov.

Če ste to dovolili Cortani, Microsoft zbira tudi informacije o koledarju in osebah (oziroma stikih), da prilagodi uporabniško izkušnjo in sistemu Windows ter Cortani omogoči boljše prepoznavanje ljudi, dogodkov, lokacij in glasbe, ko narekujete sporočila ali dokumente. Informacije, ki jih zbere Cortana, omogočajo prilagajanje uporabniške izkušnje v vseh napravah s sistemom Windows in aplikacijah Cortana, ko se prijavite z istim Microsoftovim računom.

Tudi če je naš namen boljše delovanje naprave za vas, želimo pri zbiranju podatkov poskrbeti, da imate vse informacije za odločanje o tem, kako in kdaj se ti podatki uporabljajo. Zato vam zagotavljamo informacije in kontrolnike, ki so opisani na tej strani.

Nadzor spletnega prepoznavanja govora

 1. Odprite začetni meni > Nastavitve > Zasebnost > Govor.

 2. V razdelku Spletno prepoznavanje govora preklopite nastavitev na Vklopljeno ali Izklopljeno.

Nadzor pošiljanja glasovnih posnetkov za namene izboljšanja spletnega prepoznavanja govora

 1. Odprite začetni meni > Nastavitve > Zasebnost > Govor.

 2. V razdelku Pomagajte izboljšati spletno prepoznavanje govora izberite eno od teh možnosti:

 • Začni pošiljati moje glasovne posnetke

 • Ustavi pošiljanje mojih glasovnih posnetkov

Opomba: Ta nastavitev ni na voljo v vseh različicah sistema Windows 10. Kjer nastavitev ni na voljo, vaši glasovni posnetki ne bodo poslani za namene izboljšanja prepoznavanja govora. Za več informacij o pošiljanju glasovnih posnetkov glejte Kako Microsoft ščiti mojo zasebnost med izvajanjem izboljšav tehnologije prepoznavanja govora?

Izklop spletnega prepoznavanja govora v prejšnjih različicah sistema Windows 10

 1. Odprite začetni meni > Nastavitve > Zasebnost > Govor, pisanje s peresom in tipkanje.

 2. Izberite Izklopi govorne storitve in predloge za tipkanje. S tem izklopite Microsoftovo storitev prepoznavanja govora v oblaku. Počisti se tudi slovar lokalnega uporabnika, s katerim se izboljšujeta vaše tipkanje in pisanje s peresom.

Nadzor spletnega prepoznavanja govora v napravi HoloLens

 1. Odprite začetni meni > Nastavitve > Zasebnost > Govor.

 2. V razdelku Prepoznavanje govora preklopite nastavitev na Vklopljeno ali Izklopljeno.

 Nadzor prepoznavanja govora za mešano resničnost

 1. Odprite začetni meni > Nastavitve > Mešana resničnost > Zvok in govor.

 2. V razdelku Govor počistite potrditveno polje Uporabi prepoznavanje govora.

Če ste v Cortani omogočili shranjevanje vašega koledarja in stikov v oblak, tako da vam lahko sistem Windows in Cortana dajeta boljše rezultate, lahko te podatke počistite tako:

 1. Izberite začetni meni  > Nastavitve  > Cortana, nato pa izberite Dovoljenja ali Dovoljenja in zgodovina.

 2. Izberite Spremeni, kar Cortana ve o meni in je shranjeno v oblaku in nato izberite Počisti.

Glasovno aktiviranje

Windows podprtim aplikacijam ponuja možnost, da se odzovejo in ukrepajo na podlagi glasovnih ključnih besed, določenih posebej za zadevno aplikacijo. To Cortani na primer omogoča, da posluša, ali je izgovorjena beseda »Cortana«, in se odzove nanjo.

Če ste aplikaciji dali dovoljenje, da posluša, ali so izgovorjene glasovne ključne besede, bo Windows 10 aktivno spremljal signal iz mikrofona in iskal te ključne besede. Ko je ključna beseda prepoznana, bo aplikacija imela dostop do vaših glasovnih posnetkov in bo lahko obdelala posnetek, ukrepala ter se odzvala, na primer z izgovorjenim odgovorom. Aplikacija lahko glasovni posnetek pošlje svojim storitvam v oblaku za obdelavo ukazov. Vsaka aplikacija mora zahtevati dovoljenje, preden lahko dostopa do mikrofona. Aplikacija pomočnika lahko pošlje glasovne posnetke storitvam ter zbere posnetke za druge namene, kot je izboljšanje storitev. Za več podrobnosti si oglejte izjavno o zasebnosti za aplikacijo pomočnika. Microsoft ne zbira zvočnih posnetkov v imenu katere koli aplikacije tretje osebe, za katero ste dovolili glasovno aktiviranje.

Ko je glasovni pomočnik aplikacije pripravljen na aktiviranje tako, da izgovorite ključno besedo, se v opravilni vrstici prikaže taka ikona mikrofona:

Posnetek zaslona ikone mikrofona med poslušanjem pomočnika

Ko je glasovni pomočnik aplikacije aktiviran in aktivno posluša za posredovanje odgovora, se ikona mikrofona v opravilni spremeni in je videti tako:

Posnetek zaslona mikrofona, ko je Cortana aktivna.

Glasovno aktiviranje lahko omogočite tudi, ko je naprava zaklenjena in je zaslon izklopljen. Ko aktivirate aplikacijo z glasovno ključno besedo, lahko nadaljuje poslušanje mikrofona. Aplikacija je lahko aktivirana za vse osebe, ki govorijo v njeni bližini, ter dostopa do enakega nabora zmogljivosti in informacij tudi, ko je zaklenjena in je njen zaslon izklopljen.

Vedenje glasovnega pomočnika je odvisno od nastavitve stanja pripravljenosti, ki ste jo izbrali za napravo, ali vrste naprave, ki jo uporabljate. 

Če imate prenosni ali tablični računalnik

Nastavitev stanja pripravljenosti

Razpoložljivost glasovnega aktiviranja

Vedenje glasovnega pomočnika

Preklopi v stanje pripravljenosti po določenem času

Ko je zaslon vklopljen (privzeto)

Glasovni pomočnik se ne odzove, ko aplikacija preide v stanje pripravljenosti

Nikoli ne preklopi v stanje pripravljenosti

Ko je naprava priključena

Glasovni pomočnik se vedno odzove, ko je naprava priključena


Če imate napravo »vse v enem«

Nastavitev stanja pripravljenosti

Razpoložljivost glasovnega aktiviranja

Vedenje glasovnega pomočnika

Preklopi v stanje pripravljenosti po določenem času

Ko je zaslon vklopljen

Glasovni pomočnik se ne more odzvati, ko aplikacija preide v stanje pripravljenosti

Nikoli ne preklopi v stanje pripravljenosti

Ko je naprava priključena (privzeto)

Glasovni pomočnik se vedno odzove, ko je naprava priključena


Za zgoraj opisano vedenje velja nekaj izjem:

 • Če imate prenosni ali tablični računalnik in je naprava v načinu ohranjevalnika baterije, se glasovni pomočnik ne more odzvati.

 • Če imate prenosni ali tablični računalnik z vgrajenim virtualnim pomočnikom, ki podpira zaznavanje ključnih besed strojne opreme, kot je Alexa ali Cortana, se glasovni pomočnik vedno odzove in celo zbudi napravo, če je v stanju baterijskega napajanja ali pripravljenosti.

Opombe: 

 • Če si želite ogledati ali spremenit nastavite stanja pripravljenosti, odprite začetni meni > Nastavitve > Sistem  > Napajanje in stanje pripravljenosti.

 • Če si želite ogledati in spremeniti nastavitve aktiviranja, odprite Začetni meni > Nastavitve > Zasebnost > Glasovno aktiviranje.

 • Če si želite ogledati, katera dovoljenja so dodeljena aplikaciji, so na voljo, ko je naprava zaklenjena, odprite začetni meni  > Nastavitve  > Zasebnost  in preverite različne nastavitve na straneh Dovoljenja za aplikacije.

Spreminjanje možnosti aktiviranja aplikacij, navedenih na tej strani z nastavitvami, z glasovno ključno besedo 

 1. Odprite začetni meni > Nastavitve > Zasebnost > Glasovno aktiviranje.

 2. Preklopite nastavitev Aplikacijam dovoli uporabo glasovnega aktiviranja na Vklopljeno ali Izklopljeno.

Če želite spremeniti nastavitev, ali lahko aplikacije, navedene na tej strani z nastavitvami, uporabljajo glasovno aktiviranje, ko je naprava zaklenjena 

 1. Odprite začetni meni > Nastavitve > Zasebnost > Glasovno aktiviranje.

 2. Preklopite nastavitev Aplikacijam dovoli uporabo glasovnega aktiviranja, ko je ta naprava zaklenjena na Vklopljeno ali Izklopljeno.

Spreminjanje možnosti aktiviranja posamezne aplikacije z glasovno ključno besedo 

 1. Odprite začetni meni > Nastavitve > Zasebnost > Glasovno aktiviranje.

 2. Vklopite ali izklopite vsako aplikacijo, ki se prikaže pod možnostjo Izberite, katere aplikacije lahko uporabljajo glasovno aktiviranje. Če je možnost Aplikacijam dovoli uporabo glasovnega aktiviranja za vaš uporabniški račun nastavljena na Izklopljeno, stikal za vklop/izklop ne morete vklopiti, dokler možnost Aplikacijam dovoli uporabo glasovnega aktiviranja ni nastavljena na Vklopljeno.

 3. V razdelku Izberite, katere aplikacije lahko uporabljajo glasovno aktiviranje izberite aplikacijo in preklopite nastavitev, ki aplikaciji omogoča odzivanje na ključne besede, na Izklopljeno.

Spreminjanje, ali lahko posamezna aplikacija uporablja glasovno aktiviranje, ko je naprava zaklenjena 

 1. Odprite začetni meni > Nastavitve > Zasebnost > Glasovno aktiviranje.

 2. Vklopite ali izklopite vsako aplikacijo, ki se prikaže pod možnostjo Izberite, katere aplikacije lahko uporabljajoglasovno aktiviranje. Če je možnost Aplikacijam dovoli uporabo glasovnega aktiviranja, ko je ta naprava zaklenjena za vaš uporabniški račun nastavljena na Izklopljeno, stikal za vklop/izklop ne morete vklopiti, dokler možnost Aplikacijam dovoli uporabo glasovnega aktiviranja, ko je ta naprava zaklenjena ni nastavljena na Vklopljeno.

Individualno prilagajanje pisanja s peresom in tipkanja

Kot del pisanja s peresom in tipkanja v vaši napravi, Windows zbira enolične besede (kot so imena, ki jih pišete) v osebni slovar, ki je lokalno shranjen v vaši napravi, kar vam pomaga natančneje tipkati in pisati s peresom.

Če nastavitve vaše naprave s sistemom Windows sinhronizirate z drugimi napravami s sistemom Windows, se vaš lokalni uporabniški slovar (do 100 KB na jezik in skupno 300 KB prostora na trdem disku) shrani v vašo osebno storitev OneDrive, da je omogočena skupna raba vašega slovarja z drugimi napravami s sistemom Windows. Preberite več o nastavitvah sinhroniziranja.

Izklop individualnega prilagajanja pisanja s peresom in tipkanja ter brisanje slovarja lokalnega uporabnika

 1. Odprite začetni meni > Nastavitve > Zasebnost > Individualno prilagajanje pisanja s peresom in tipkanja.

 2. V razdelku Spoznavanje uporabnika preklopite nastavitev na Izklopljeno.

Izklop individualnega prilagajanja pisanja s peresom in tipkanja ter brisanje slovarja lokalnega uporabnika v prejšnjih različicah sistema Windows 10

 1. Odprite začetni meni > Nastavitve > Zasebnost > Govor, pisanje s peresom in tipkanje.

 2. Izberite Izklopi govorne storitve in predloge za tipkanje. S tem počistite podatke v svoji napravi in izklopite prepoznavanje govora v oblaku. Prav tako ponastavite slovar lokalnega uporabnika, ki je uporabljen za izboljšanje tipkanja in pisanja s peresom.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridruži se Microsoftu programa Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo prevoda?

Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Ali imate še kakšne povratne informacije? (Izbirno)

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×