InPrivate pregledanje u pregledaču Microsoft Edge

Primenjuje se na: Microsoft EdgeWindows 10

  • Kada koristite InPrivate kartice ili prozore, vaši podaci o pregledanju (kao što su istorija, privremene internet datoteke i kolačići) se ne čuvaju na vašem računaru kada završite.

  • U pregledaču Microsoft Edge izaberite ikonu Postavke i još mnogo toga  , a zatim i Novi InPrivate prozor.
    Microsoft Edge: InPrivate pregledanje