Uključivanje ili isključivanje Lumia telefona

Uključite telefon, a zatim počnite da ga istražujete.

Slike su primeri sa Lumia 950 telefona. Na modelu Lumia 950 XL taster za napajanje se nalazi između tastera za podešavanje jačine zvuka.

Pritiskajte taster za napajanje sve dok telefon ne zavibrira.

power on Lumia

Isključivanje telefona

Pritisnite i držite taster za napajanje, a zatim prevucite zaključani ekran nadole.

power off Lumia

Svojstva

ID članka: 10518 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije