Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da uređaj održite u radnom stanju.

 • Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, uklonite bateriju, ako se može ukloniti, i ostavite uređaj da se osuši.
 • Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima.
 • Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da oštete uređaj ili bateriju.
 • Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti uređaj.
 • Ne otvarajte uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika.
 • Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
 • Nemojte ispuštati, tresti ili udarati uređaj ili bateriju uređaja. Grubim rukovanjem možete da oštetite uređaj.
 • Koristite samo meku, čistu i suvu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
 • Nemojte bojiti uređaj. Boja može da ugrozi pravilan rad uređaja.
 • Ako uređaj ima prenosivu bateriju, periodično isključite uređaj i uklonite bateriju kako biste očuvali njegov optimalan učinak.
 • Držite uređaj dalje od magneta ili magnetnih polja.
 • Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili zapišite bitne informacije.
 • Pažljivo rukujte čvrstim diskovima. Udari, vibracije, sudari ili padovi, ostala nepažljiva rukovanja uređajem, ekstremne temperature, vlažnost i tečnosti mogu da dovedu do nepravilnog rada čvrstog diska i do gubitka ili oštećenja podataka.
 • Tokom dužeg rada, uređaj može da postane topao. Ovo stanje je normalno u većini slučajeva. Telefon sprečava pregrevanje, a štiti se tako što se njegov sistem automatski usporava ili zatvara aplikacije, obustavlja punjenje, a po potrebi se i sam od sebe isključi. Ako uređaj ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.
Svojstva

ID članka: 11731 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)