Kako mogu da personalizujem svoj Lumia telefon?

Personalizovanje početnog ekrana

 • Da biste zakačili aplikaciju na početni ekran, brzo prevucite prstom nalevo, dodirnite i držite željenu aplikaciju, a zatim dodirnite stavku zakači na početni ekran. Možete da zakačite i kontakte i veb lokacije.
 • Da biste premestili pločicu, dodirnite i držite željenu pločicu, prevucite je i otpustite na novo mesto i dodirnite ekran.
 • Da biste promenili veličinu pločice, dodirnite i držite željenu pločicu i dodirnite ikonu strelice.
 • Da biste uklonili pločicu sa početnog ekrana, dodirnite i držite pločicu i dodirnite ikonu „Zakači“.

Promena pozadinske fotografije

 • Da biste promenili fotografiju na zaključanom ekranu, na početnom ekranu brzo prevucite prstom nalevo, dodirnite stavke postavke > zaključani ekran, u okviru Pozadina dodirnite listu i izaberite stavke fotografija > promeni fotografiju, odaberite fotografiju iz galerije, uvećajte je razdvajanjem prstiju, odnosno, umanjite primicanjem prstiju i dodirnite stavku izreži.
 • Da biste promenili pozadinsku fotografiju na pločici čvorišta Fotografije, dodirnite stavke Fotografije > > postavke. Podesite Pločica Početak prikazuje na jedna fotografija. Dodirnite stavku odaberi fotografiju, izaberite željenu fotografiju i dodirnite ikonu gotovo.

Promena boje pozadine ili boje naglašavanja

 • Na početnom ekranu brzo prevucite prstom nalevo i dodirnite stavke Postavke > tema i pozadina ili Boja naglašavanja
 • Da biste omogućili naglašavanje crnom bojom, izaberite stavke Postavke > lakši pristup i podesite Visoki kontrast na Uključeno. Imajte u vidu da ovo podešavanje sakriva pozadinu zaključanog ekrana. Zaključani ekran će biti bele ili crne boje u zavisnosti od pozadine koju ste odabrali u postavkama zaključanog ekrana. Režim visokog kontrasta je podrazumevano isključen (Postavke > lakši pristup > Visoki kontrast).

Dodavanje obaveštenja na zaključani ekran

 • Možete sami da odlučite koja obaveštenja aplikacija želite da vidite na zaključanom ekranu, npr. propuštene pozive ili nove poruke. Na početnom ekranu brzo prevucite prstom nalevo, dodirnite stavke Postavke > zaključani ekran, dodirnite umetak za obaveštenje i izaberite aplikaciju koju želite da dodate.

Promena tona zvona i tonova telefona

 • Na početnom ekranu brzo prevucite prstom nalevo, dodirnite stavke Postavke > tonovi zvona+zvukovi, izaberite tip tona zvona ili upozorenja koji želite da promenite i izaberite zvuk.
 • Ako imate pesmu na računaru u mp3 formatu, možete da je podesite kao ton zvona. Povežite telefon sa računarom, pa koristeći upravljač datotekama premestite pesmu koju želite da koristite kao ton zvona u fasciklu sa tonovima zvona u telefonu. Da biste podesili pesmu kao ton zvona, u prikazu tonovi zvona+zvukovi dodirnite stavku Ton zvona, pa u odeljku Prilagođeno dodirnite željenu pesmu. Možete da koristite pesmu kao ton zvona ako nije zaštićena tehnologijom upravljanja digitalnim pravima (DRM) i ako je manja od 30 MB. Morate da imate računar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 10.

Promena veličine fonta

 • Na početnom ekranu brzo prevucite prstom nalevo, dodirnite stavke Postavke > lakši pristup i povucite klizač Veličina teksta.

Filtriranje kontakata

 • Ako u vašoj listi kontakata ne želite da vidite sve kontakte sa različitih društvenih mreža, dodirnite stavke Osobe > > postavke > filtriraj moju listu kontakata i izaberite naloge čije kontakte više ne želite da vidite.

Isključivanje predloga reči tokom pisanja

 • Ako ne želite da vam telefon automatski nudi predloge dok pišete, na početnom ekranu brzo prevucite prstom nalevo, dodirnite stavke Postavke > tastatura, dodirnite jezik tastature i poništite izbor u polju za potvrdu Predloži tekst.
Svojstva

ID članka: 12499 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije