Ne mogu da otvorim Microsoft nalog na Lumia telefonu niti da se prijavim na njega

Prijava na Microsoft nalog možda neće uspeti ako datum na telefonu nije ispravan. To neće uspeti i ako mrežna veza ne radi pravilno ili ako pokušavate da kreirate novi Microsoft nalog sa live.com adresom e-pošte. Takođe vam može biti zatraženo da potvrdite identitet pre nego što budete mogli da podesite Microsoft nalog.

Provera postavki vremena i mrežne veze

  1. Idite na Postavke > datum + vreme, a zatim ručno postavite tačnu vremensku zonu, datum i vreme. Pokušajte ponovo da se prijavite.
  2. Ako primenite sve ovo, a problem se i dalje javlja, povežite se sa Wi-Fi mrežom i pokušajte da se prijavite preko te mreže.

Ako vidite poruku „Nije moguće uspostaviti vezu“

  1. Ako se to dogodi tokom prve instalacije, preskočite čarobnjaka za podešavanje naloga tako što dodirnuti prijavite se kasnije.
  2. Ažurirajte telefon tako što ćete izabrati Postavke > ažuriranje telefona > proveri da li postoje ažuriranja.
  3. Kada je telefon ažuriran, izaberite Postavke > e-pošta+nalozi > dodavanje naloga, a zatim dodirnite Microsoft nalog.
  4. Ako već imate nalog koji koristite za Xbox, Windows 8, Windows 10, Outlook.com, Skype ili neku drugu Microsoft uslugu, potrebno je da dodirnite prijava. U suprotnom, dodirnite kreiraj. Popunite obrazac na ekranu da biste dobili novu adresu e-pošte za Outlook.com ili dodirnite koristi postojeću adresu e-pošte.
  5. Ako se od vas zatraži da potvrdite identitet pomoću bezbednosnog koda, odaberite opciju verifikacije (tekst, poziv ili e-pošta), a zatim sledite uputstva na ekranu.

Ako ne dobijete verifikacioni kôd

  • Ako koristite opciju verifikacije putem e-pošte, proverite da li ste otkucali ispravnu adresu e-pošte kada je od vas zatraženo da unesete adresu e-pošte.
  • Ako koristite opciju verifikacije putem tekstualne poruke ili poziva, čarobnjak za instalaciju će zatražiti od vas da unesete poslednje 4 cifre broja telefona koji ste naveli prilikom kreiranja naloga. Proverite da li ste pravilno uneli cifre. Takođe, proverite da li se SIM kartica nalazi u telefonu i da li je telefon povezan na mrežu. Ako se cifre podudaraju sa poslednje 4 cifre broja telefona povezanog sa nalogom, dobićete verifikacioni kôd putem tekstualne poruke ili poziva.
  • Ako ne dobijete verifikacioni kôd, pokušajte da koristite drugu opciju verifikacije.

Ako vidite kôd greške

U pregledaču pokušajte na mreži da pronađete članak podrške za navedeni kôd greške.

Ako i dalje ne možete da se prijavite preko telefona, proverite u pregledaču da li možete da se prijavite na nalog ili kreirajte nov nalog.

Ako uspete da se prijavite, ali Microsoft nalog ne funkcioniše kako treba

Proverite da li ste naveli tačan datum rođenja u postavkama naloga. Ako datum rođenja ukazuje na to da ste dete, postoje ograničenja za Microsoft nalog.

Svojstva

ID članka: 12855 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije