Lumia telefon ne radi ili se ne odaziva na očekivani način

Isprobajte ove ispravke ako se, na primer, telefon ponovo pokreće sam od sebe, zamrzava ili ne uključuje, ako dolazi do pada aplikacija, ako imate problema sa zvukom ili ako vidite prazan ekran:

1. Napunite bateriju telefona


Punite bateriju telefona barem 20 minuta.

2. Ponovo pokrenite telefon


Istovremeno pritisnite taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka i držite ih 10 – 15 sekundi. Sklonite prste sa tastera i telefon će se ponovo pokrenuti. Nakon toga ćete možda morati da podesite datum i vreme na telefonu.
Keys to press to perform soft reset

Ako niste uspeli da rešite problem, resetujte telefon i vratite ga u prethodno stanje u skladu sa uputstvima u nastavku.

3. Resetujte telefonPre nego što nastavite sa resetovanjem telefona, proverite da li je baterija telefona napunjena iznad 50%.
Da biste proverili preostalo trajanje baterije, izaberite stavke Postavke > Sistem > Ušteda baterije (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > ušteda baterije). Ako ovo ne možete da proverite ili ako je nivo napunjenosti prenizak, punite bateriju telefona barem 20 minuta.

Resetujte telefon pomoću postavki telefona.
Izaberite stavke Postavke > Sistem > O proizvodu > Resetujte telefon (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > O proizvodu > Resetujte telefon).

Međutim, ako ne možete da pristupite postavkama telefona, sledite korake u nastavku:

  1. Isključite punjač. Istovremeno pritisnite i držite taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka. Pustite tastere čim telefon zavibrira i odmah zatim pritisnite i držite taster za smanjivanje jačine zvuka sve dok se na ekranu ne prikaže uzvičnik (!). Pustite taster za smanjivanje jačine zvuka.
    Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

  2. Pritisnite tastere za podešavanje jačine zvuka i napajanje sledećim redosledom: pojačajavanje zvuka, smanjivanje zvuka, napajanje i smanjivanje zvuka.

    Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

    Korisnici Lumia 950 XL: kombinacije fizičkog ključa neznatno razlikuju u poređenju sa drugim Lumia telefonima.

  3. Sačekajte da se telefon resetuje. Tokom resetovanja u trajanju od 5 minuta videćete zupčanike koji se okreću, nakon toga ekran će se isključiti i ostaće takav oko 30 sekundi, a zatim će se ponovo pokrenuti.
  4. Obavite početno podešavanje telefona. Uverite se da su datum i vreme tačno podešeni. Izaberite stavke Postavke > Vreme i jezik> Datum i vreme (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > datum+vreme).

Svojstva

ID članka: 13389 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije