Problemi sa slanjem ili prijemom multimedijalnih poruka (MMS) na modelu Lumia

Ubacite SIM karticu u telefon i ponovo ga pokrenite, a zatim pokušajte da ponovo pošaljete multimedijalnu poruku (telefon učitava podešavanja sa SIM kartice).

 • Savet! Pošaljite multimedijalnu poruku na svoj broj mobilnog telefona. Na taj način ćete istovremeno testirati mogućnosti slanja i prijema.
 • Važno! Multimedijalne poruke zahtevaju mobilnu vezu za prenos podataka.
 • Napomena! Ako imate dve SIM kartice za isti broj mobilnog telefona, imajte u vidu da multimedijalne poruke možete da primate samo preko primarne SIM kartice.

Ako možete da se povežete na internet, ali ne možete da šaljete multimedijalne poruke

 1. Pokušajte na mreži da pronađete postavke multimedijalnih poruka svog mobilnog operatera. Da biste ručno dodali postavke, izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM > Postavke za SIM. Pri dnu ekrana bi trebalo da vidite APN za MMS. Dodirnite +.

  Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8 (u zavisnosti od modela telefona):
  • Opcija 1 – Izaberite stavke Postavke > pristupna tačka i dodirnite +.
  • Opcija 2 – Izaberite stavke Postavke > mobilna mreža+SIM > Postavke za SIM > SIM i dodirnite stavku dodaj APN za MMS.

Ako ne možete da se povežete sa internetom preko mobilne veze za prenos podataka

 1. Omogućite mobilnu vezu za prenos podataka na telefonu. Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > mobilna mreža+SIM) i podesite Veza za prenos podataka na Uključeno.
 2. Proverite da li je omogućen prenos podataka u romingu kada niste na matičnoj mreži. Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > mobilna mreža+SIM) i izaberite Opcije prenosa podataka u romingu.
 3. Proverite da li ste premašili limit za podatke. Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze> Potrošnja podataka.
 4. Proverite da li je korišćenje podataka u pozadini ograničeno. Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze> Potrošnja podataka > Uredi. Podesite Ograniči korišćenje podataka u pozadini na Nikada i/ili Ograniči korišćenje podataka u pozadini u romingu na Isključeno.
  Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Na početnom ekranu brzo prevucite prstom ulevo do liste aplikacija i pokrenite aplikaciju Savetnik za podatke. Podesite Ograniči korišćenje podataka u pozadini i/ili Ograniči korišćenje podataka u pozadini u romingu na Isključeno.
 5. Proverite kod mobilnog operatera da li imate aktivnu pretplatu na mobilnu vezu za prenos podataka (pristup internetu) na SIM kartici.

Svojstva

ID članka: 13391 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije