We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Recimo da želite da saznate šta je sredina raspodele ocena studenata ili uzorak podataka kontrole kvaliteta. Koristite funkciju MEDIAN da biste izračunali medijanu grupe brojeva.

Funkcija MEDIAN meri centralnu tendenciju, koja predstavlja centralno mesto grupe brojeva u statističkoj raspodeli. Tri najčešće mere centralne tendencije jesu:

 • Prosek     daje aritmetičku sredinu, a izračunava se tako što se zbir brojeva iz neke grupe podeli sa njihovim ukupnim brojem. Na primer, aritmetička sredina brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je 30 podeljeno sa 6, tj. 5.

 • Medijana     daje središnji broj grupe brojeva, što znači da polovina brojeva ima vrednosti koje su veće od srednje, a polovina ima vrednosti koje su manje od nje. Na primer, srednja vrednost brojeva 2, 3, 3, 5, 7, i 10 je broj 4.

 • Modus     tj. broj koji se najčešće javlja u grupi brojeva. Na primer, modus brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je broj 3.

Ove tri mere centralne tendencije imaju jednaku vrednost za simetričnu raspodelu brojeva u grupi. Za asimetričnu raspodelu brojeva u grupi one mogu biti različite.

Snimci ekrana iz ovog članka snimljeni su u programu Excel 2016. Ako imate drugu verziju, prikaz se možda razlikuje, ali funkcionalnost bi trebalo da bude ista, ako nije drugačije navedeno.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga kopirate na prazan radni list.

 1. Otvorite praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Kako da kopirate primer

  Izaberite primer u nastavku.

  Napomena: Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

 4. U radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 5. Kliknite unutar prazne ćelije.

 6. Izaberite karticu Formula, a zatim izaberite stavku Automatski > više funkcija.

 7. Otkucajte MEDIAN u polju Pretraži funkciju:, a zatim kliknite na dugme U redu.

 8. Otkucajte A1:A7 u polju Broj1.

  U ovom primeru odgovor koji se pojavljuje u ćeliji trebalo bi da bude 8.

Savet: Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga kopirate na prazan radni list.

 1. Otvorite praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Kako da kopirate primer

  Izaberite primer u nastavku.

  Napomena: Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

 4. U radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 5. Kliknite unutar prazne ćelije.

 6. Izaberite karticu Formula, a zatim izaberite stavku Automatski > više funkcija.

 7. U oknu "Graditelj formula" otkucajte MEDIAN u polju Pretraga, a zatim izaberite stavku Umetni funkciju.

 8. Proverite da li se opseg ćelija u polju Broj1 podudara sa podacima (u ovom slučaju, A1:A7).

  U ovom primeru odgovor koji se pojavljuje u ćeliji trebalo bi da bude 8.

Savet: Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

Detalji o funkciji

Funkcija MEDIAN

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×