Rezime

Ovaj članak opisuje funkciju CONFIDENCE u programima Microsoft kancelarija Excel 2003 i Microsoft kancelarija Excel 2007 ilustruje kako se funkcija koristi i poredi rezultate funkcije za Excel 2003 i verziju Excel 2007 sa rezultatima funkcija CONFIDENCE u prethodnim verzijama programa Excel.

Značenje intervala pouzdanosti često se pogrešno tumači i pokušavamo da pružimo objašnjenje važećih i nevažećih izraza koje možete da napravite nakon što utvrdite vrednost CONFIDENCE iz podataka.

Više informacija

Funkcija CONFIDENCE(alfa, sigma, n) vraća vrednost koju možete da koristite da biste konstruisali interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije. Interval pouzdanosti je opseg vrednosti koje su centrirne na poznatu srednju vrednost uzorka. Pretpostavlja se da posmatranja u uzorku dolaze iz normalne raspodele sa poznatom standardnom devijaciju, sigma, a broj opservacija u uzorku je n.

Sintaksa

CONFIDENCE(alpha,sigma,n)

Parametri: Alfa je verovatnoća i 0 < alfa < 1. Sigma je pozitivan broj, a n je pozitivan manji broj koji odgovara veličini uzorka.

Obično je alfa mala verovatnoća, na primer 0,05.

Primer korišćenje

Pretpostavimo da kvotint inteligencije (IQ) rezultati slede normalnu raspodelu sa standardnom devijacijom 15. Testirate IQ pitanja za uzorak 50 studenata u lokalnoj školi i dobijete uzorak srednje škole od 105. Želite da proučite interval pouzdanosti od 95% za srednju populaciju. Interval pouzdanosti od 95% ili 0,95 odgovara alfa = 1 – 0,95 = 0,05.

Da biste ilustroli funkciju CONFIDENCE, kreirajte prazan radni Excel, kopirajte sledeću tabelu, a zatim izaberite ćeliju A1 u praznom Excel radnom listu. U meniju Uređivanje izaberite stavku Nalepi.

Napomena: U Excel 2007, na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi.

Stavke u tabeli ispod popunjavaju ćelije A1:B7 u radnom listu.

alfa

0,05

stdev

15

n

50

sample mean

105

=CONFIDENCE(B1,B2,B3)

=NORMSINV(1 - B1/2)*B2/SQRT(B3)

Kada nalepite ovu tabelu u novi radni Excel, kliknite na dugme Opcije lepljenja, a zatim izaberite stavku Podudaranje odredišnog oblikovanja.

Dok je nalepeni opseg i dalje izabran, postavite pokazivač na stavku Kolona umeniju Oblikovanje, a zatim izaberite stavku Automatski ukloni izbor.

Napomena: U Excel 2007, sa izabranim nalepenim opsegom ćelija, na kartici Početak, u grupi Ćelije izaberite stavku Oblikuj, a zatim izaberite stavku Automatski ukroti širinu kolone.

Ćelija A6 prikazuje vrednost CONFIDENCE. Ćelija A7 prikazuje istu vrednost jer poziv za confidence(alfa, sigma, n) daje rezultat upućivanja:

NORMSINV(1 – alpha/2) * sigma / SQRT(n)

Nije direktno napravljena promena u confidence, ali je NORMSINV poboljšan u Microsoft Excel 2002, a zatim je napravljeno više poboljšanja između Excel 2002 i Excel 2007. Stoga, confidence može da vrati različite (i poboljšane) rezultate u ovim novijim verzijama programa Excel, zato što se CONFIDENCE oslanja na NORMSINV.

To ne znači da treba da izgubite samopouzdanje u pouzdano za starije verzije programa Excel. Do nepreciza u funkciji NORMSINV obično se pojavljivalo za vrednosti argumenta veoma blizu 0 ili vrlo blizu 1. U praksi, alfa je obično postavljena na 0,05, 0,01 ili možda 0,001. Vrednosti alfa vrednosti treba da budu mnogo manje od toga, na primer 0,0000001, pre nego što se greške zaokružite u norMSINV-u verovatno će biti primećene.

Napomena: Pogledajte članak na sajtu NORMSINV da biste videli diskusiju o razlikama u progamu NORMSINV.

Da biste dobili više informacija, kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:

826772 Excel statističke funkcije: NORMSINV

Tumačenje rezultata pouzdano

Datoteka Excel pomoći za CONFIDENCE je ponovo upisena za Excel 2003 i za Excel 2007 zato što su sve starije verzije datoteke pomoći dale obmanjujući savet za tumačenje rezultata. U primeru se navodi "Recimo da je u našem uzorku od 50 putovanja do posla prosečna dužina putovanja do posla 30 minuta, pri kome je standardna devijacija populacije 2,5. Možemo biti 95 procenata sigurni da je srednja vrednost populacije u intervalu 30 +/- 0,692951" gde je 0,692951 vrednost koju vraća confidence(0,05, 2,5, 50).

Na istom primeru zaključak kaže "Prosečna dužina putovanja koja će raditi iznosi 30 ± 0,692951 minuta ili od 29,3 do 30,7 minuta". Ovo je verovatnoća i o padu populacije u intervalu [30 – 0,692951, 30 + 0,692951] sa verovatnoća 0,95.

Pre nego što izvršite eksperiment koji je dao podatke za ovaj primer, klasični statistički (za razliku od bejskog statističkog) ne može dati izjavu o raspodeli verovatnoće za populaciju. Umesto toga, klasični statistički posao sa hipotetičkim testiranjem.

Na primer, klasični statističkičar možda želi da izvrši dvostrani hipotetički test koji je zasnovan na pretpostavci normalne raspodele sa poznatom standardnom devijacijom (kao što je 2,5), određenom unapred izabranom vrednošću populacije, μ0 i unapred izabranim nivoom značaja (kao što je 0,05). Rezultat testa bi bio zasnovan na vrednosti posmatrane uzorke znači (na primer 30), a nulta hipoteza da je vrednost populacije μ0 bi bila odbijena na nivou značaja 0,05 ako je opservirana vrednost uzorka bila nedaleko od μ0 u bilo kom smeru. Ako se hipoteza odbije, interpretacija je da će uzorak značiti da će se udaljene ili dalje od μ0 pojaviti slučajno u manje od 5% vremena ispod pretpostavke da je μ0 tačna zarada populacije. Nakon sprovođenja ovog testa, klasični statističkičar i dalje ne može da izjavuje o verovatnoći raspodele populacije.

S druge strane, bejski statističkičar bi počinjao pretpostavljenim raspodelom verovatnoće za populaciju (koja se zove prioritetna raspodela) prikupio eksperimentalne dokaze na isti način kao klasični statistički, i koristio bi tu dokaze da bi je revidovao ili verovatnoća raspodele populacije i tako dobio posteorijsku raspodelu. Excel ne pruža statističke funkcije koje bi pomogle bejskom statističkom sinusu u ovom krajoliku. Excel statističke funkcije namenjene su klasičnim statističarima.

Intervali pouzdanosti su povezani sa Hipotetičkim testovima. Kada je data eksperimentalna dokaza, interval pouzdanosti daje sažet izraz o vrednostima hipotetičke srednje vrednosti populacije μ0 koje daju prihvatanje nulte hipoteze da je srednja vrednost populacije μ0, a vrednosti μ0 koje bi dale odbacivanje nulte hipoteze koju srednja vrednost populacije čini μ0. Klasični statističkičar ne može da izjavuje o šansi da srednja vrednost populacije spada u bilo koji određeni interval, zato što ona ili ona nikada ne prave prioritetne pretpostavke za ovu raspodelu verovatnoće i takve pretpostavke bi bile neophodne u slučaju da se koriste eksperimentalne dokaze za kovid.

Istražite odnos između hipotetičkih testova i intervala pouzdanosti koristeći primer na početku ovog odeljka. Uz relaciju između confidence i NORMSINV, u poslednjem odeljku, imate:

CONFIDENCE(0.05, 2.5, 50) = NORMSINV(1 – 0.05/2) * 2.5 / SQRT(50) = 0.692951

Pošto je srednja srednja dužina uzorka 30, interval pouzdanosti je 30 +/- 0,692951.

Sada razmotrite dvostrani hipotetički test sa nivoom značaja 0,05 kao što je opisano ranije, koji pretpostavlja normalnu raspodelu sa standardnom devijaracijom 2,5, veličinu uzorka od 50 i određenu hipotetičku verovatnoću populacije, μ0. Ako je to tačna zarada populacije, onda će uzorak biti iz normalne raspodele sa dobom populacije0 i standardnom devijaciju, 2,5/SQRT(50). Ova raspodela je simetrična oko μ0 i želite da odbijete nulte hipoteze ako > ABS(uzorak znači - μ0) > neku cutoff vrednost. Vrednost pri isečcima bi bila takva da bi, ako je μ0 tačna zarada populacije, vrednost uzorka # μ0 veća od ovog stepena isečka ili vrednost μ0 – uzorak znači da bi svako od njih bilo veće od ovog stepena verovatnoće od 0,05/2. Ova cutoff vrednost je

NORMSINV(1 – 0.05/2) * 2.5/SQRT(50) = CONFIDENCE(0.05, 2.5, 50) = 0. 692951

Zato odbacite hipotezu "null" (znači da je populacija = μ0) ako je ta vrednost jednog od sledećih izraza:

uzorak mean - μ0 > 0. 692951
0 – probna > 0. 692951

Budući da je u našem primeru vrednost uzorka = 30, ove dve izjave postaju sledeće izjave:

30 - μ0 > 0. 692951
μ0 – 30 > 0. 692951

Ako ih ponovo upisite tako da se na levoj strani pojavljuje samo μ0, daju sledeće izjave:

μ0 < 30 - 0. 692951
μ0 > 30 + 0. 692951

Ovo su zapravo vrednosti μ0 koje nisu u intervalu pouzdanosti [30 – 0,692951, 30 + 0,692951]. Dakle, interval pouzdanosti [30 – 0,692951, 30 + 0,692951] sadrži vrednosti μ0 gde srednja vrednost populacije nije odbijena, kada uzorak dokaza neće biti odbijen. Za vrednosti μ0 izvan tog intervala, nulte hipoteze za koje je srednja vrednost populacije μ0 biće odbijena ako dobije uzorak dokaza.

Zakljuci

Netačnosti u ranijim verzijama programa Excel obično se javljaju za izuzetno male ili izuzetno velike vrednosti p u normSINV(p). Confidence se procenjuje pozivanjem normSINV(p), tako da je tačnost normSINV potencijalno problem za korisnike confidence. Međutim, vrednosti p koje se koriste u praksi verovatno neće biti toliko ekstremne da bi dovele do značajnih grešaka pri zaokruživanju u funkcijama NORMSINV i performanse funkcija CONFIDENCE ne bi trebalo da se odnose na korisnike bilo koje verzije programa Excel.

Veći deo ovog članka se fokusirao na tumačenje rezultata pouzdano. Drugim rečima, postavili smo pitanje "Šta je značenje intervala pouzdanosti?" Intervali pouzdanosti često se pogrešno razumeju. Nažalost, Excel datoteka pomoći u svim verzijama sistema Excel koje su starije od verzije Excel 2003 doprinele su ovom nerazumevanje. Datoteka Excel 2003 Help je poboljšana.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

Pridružite se Microsoft insajdere >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×