Ako želite da prilagodite poravnavanje, uvlačenje, prored, pozicije i linije vodilje tabulatorskih razmaka, kao i prelome redova i pasusa u izabranim pasusima, možete da koristite dijalog Oblikovanje pasusa u programu Publisher.

Uvlačenja i razmaci

Kartica Uvlačenja i razmaci dozvoljava vam da prilagodite poravnavanje, uvlačenje i prelome redova izabranih pasusa.

Opšte

Ovde možete postaviti poravnavanje za pasuse:

Levo Krajnji levi znak svakog reda poravnava se sa levom marginom, a desna ivica svakog reda je iskrzana. Ovo je podrazumevano poravnavanje za pasuse sa smerom teksta sleva nadesno.

Centar Centar svakog reda teksta poravnava se sa središnjom tačkom između leve i desne margine okvira za tekst, a leva i desna ivica svakog reda je iskrzana.

Desno Krajnji desni znak svakog reda poravnava se sa desnom marginom, a leva ivica svakog reda je iskrzana. Ovo je podrazumevano poravnavanje za pasuse sa smerom teksta zdesna nalevo.

Obostrano poravnato Prvi i poslednji znak svakog reda (osim poslednjeg) poravnavaju se sa sa levom odnosno desnom marginom, a redovi se popunjavaju dodavanjem ili oduzimanjem razmaka između i unutar reči. Poslednji red pasusa poravnava se sa levom marginom ako je smer teksta sleva nadesno ili sa desnom marginom ako je smer teksta zdesna nalevo.

Raspoređeno Ovo poravnavanje je isto kao obostrano poravnavanje, osim što se redovi popunjavaju dodavanjem ili oduzimanjem iste količine od svakog znaka umesto između i unutar reči.

Rasporedi sve redove Ovo je isto kao raspoređeno poravnavanje, osim što se poslednji red pasusa takođe poravnava i sa levom i sa desnom marginom.

Uvlačenje

Uvlačenje utvrđuje udaljenost pasusa od leve ili desne margine okvira za tekst. Unutar margina možete da povećate ili smanjite uvlačenje pasusa ili grupe pasusa. Takođe možete da kreirate negativno uvlačenje (naziva se i izvlačenjem) koje izvlači pasus ka levoj margini ukoliko je smer teksta postavljen sleva nadesno ili ka desnoj margini ukoliko je smer teksta postavljen zdesna nalevo.

Unapred određeno Ova opcija nudi pet načina unapred određenog uvlačenja i dozvoljava vam da kreirate prilagođeno uvlačenje.

  • Originalno Ova opcija koristi opcije poravnavanja koje su trenutno podešene u odeljku Poravnavanje.

  • Poravnaj levo Ova opcija koristi levo poravnavanje.

  • Uvlačenje prvog reda Ova opcija prvom redu pasusa dodeljuje uvlačenje od 0,25 inča.

  • Prvi red bez uvlačenja Ova opcija dodeljuje prvom redu izvlačenje od -0,25 inča, a ostalim redovima u pasusu uvlačenje od 0,25 inča.

  • Citat Ova opcija podešava i levo i desno uvlačenje na 0,5 inča.

  • Prilagođeno Prilagođeno uvlačenje nastaje ako izvršite promene u nekom od ovih unapred određenih uvlačenja.

Prored

Prored utvrđuje veličinu vertikalnog razmaka između redova teksta u pasusu. Prored podrazumevano iznosi 1,19, što znači da se prilagođava najvećem fontu u tom redu i dodaje malu količinu dodatnog prostora. Razmak između pasusa utvrđuje veličinu razmaka iznad ili ispod pasusa. Kada pritisnete taster ENTER da biste započeli novi pasus, razmak se prenosi u sledeći pasus, ali postavke možete da promenite za svaki pasus.

Vrh stranice

Tabulatori

Tabulatorski razmaci vam omogućavaju da poravnate tekst ulevo, udesno, po sredini ili po decimalnom znaku. Ispred tabulatora takođe možete automatski da umetnete specijalne znakove, na primer crte, tačke ili linije. Možete da napravite različite tabulatorske razmake za sve okvire za tekst u publikaciji. Kada umetnete tabulatorski razmak u okvir za tekst u programu Publisher, na lenjiru u vrhu radnog prostora pojavljuje se označivač tabulatorskog razmaka.

Označivač tabulatorskog razmaka

Podrazumevani tabulatori

U ovom polju možete da postavite podrazumevanu vrednost za sve slučajeve kada pritisnete taster Tab . Podrazumevana vrednost je 0,5”.

Pozicija tabulatora

U ovom polju možete da navedete vrednosti tabulatora koje podrazumevane vrednosti ne obuhvataju.

  • Za svaki tabulatorski razmak koji želite da umetnete, u okviru Pozicija tabulatorskog razmaka otkucajte poziciju, na primer 0,2, da biste postavili tabulatorski razmak na 0,2 inča, a zatim kliknite na dugme Postavi.

  • U okvirima Poravnavanje i Linija vodilja izaberite željene opcije i kliknite na dugme U redu.

Poravnavanje

Ovo vam dozvoljava da postavite tip tabulatora koji želite da kreirate.

Levi Ova opcija postavlja početnu poziciju na levu stranu teksta. Dok kucate, tekst se premešta nadesno.

Centrirani Ova opcija postavlja poziciju na sredinu teksta. Tekst se centrira na ovoj poziciji dok kucate.

Desni Ova opcija podešava desni kraj teksta. Dok kucate, tekst se premešta nalevo.

Decimalni Decimalni tabulatorski razmak poravnava brojeve oko decimalnog zareza. Decimalni zarez ostaje na istoj poziciji bez obzira na broj cifara. (Brojeve možete poravnati samo oko decimalnog znaka. Decimalni tabulatorski razmak nije moguće koristiti za poravnavanje brojeva oko nekog drugog znaka, na primer crtice ili simbola „ampersand“.)

Linija vodilja

Linije vodilje su tačke, crte, linije ili znakovi za nabrajanje koji se pojavljuju kad pritisnete taster Tab, na primer znakovi nakon naslova poglavlja ili odeljaka u sadržaju koji povezuju te naslove sa brojevima stranica.

Nijedna Nema linija vodilja kad se pritisne taster Tab.

Tačka Koristite niz tačaka kao liniju vodilju.

Crta Koristite niz crta kao liniju vodilju.

Linija Koristite jednu liniju kao liniju vodilju.

Znak za nabrajanje Koristite niz znakova za nabrajanje kao liniju vodilju.

Uklanjanje tabulatora

Da biste uklonili jedan prilagođeni tabulator:

  1. U prozoru Pozicija tabulatora izaberite tabulator koji treba ukloniti.

  2. Kliknite na dugme Obriši.

Da biste uklonili sve prilagođene tabulatorske razmake, kliknite na dugme Obriši sve.

Vrh stranice

Prelomi redova i pasusa

Ova kartica vam dozvoljava da kontrolišete način oblikovanja redova u pasusu u povezanim okvirima za tekst ili između kolona.

Kontrola udovica i siročića To su reči ili kratki redovi teksta na početku ili kraju pasusa. Možete odabrati da se izbegava odvajanje tih redova od ostatka pasusa.

Poveži sa narednim pasusom Ova opcija zadržava jedan ili više izabranih pasusa zajedno u okviru za tekst ili koloni.

Zadrži redove zajedno Ova opcija zadržava redove pasusa zajedno u okviru za tekst ili koloni.

Počni u sledećem okviru za tekst Premešta pasus u višak teksta kako biste mogli da ga premestite u novi okvir za tekst.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×