Srodne teme
×
Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Select a different account.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojih želite da se prijavite.

Datum izdanja:

26.9.2018.

Verzija:

Verzija OS 17134.320

Napomena Ova ispravka je ponovo objavljena zato što je u prethodnom izdanju nedostajalo određeno rešenje. Ako ste instalirali verziju 17134.319, instalirajte ovu noviju verziju OS 17134.320.

Poboljšanja i popravke

Ova ispravka sadrži poboljšanja kvaliteta. Ova ispravka ne sadrži nijednu novu funkciju operativnog sistema. U ključne promene spadaju:

 • Rešava problem zbog kog se prikazuje odzivnik „Da biste otvorili, potrebna vam je nova aplikacija“. Ovaj problem se javlja prilikom ponovnog učitavanja veb lokacije na nestandardnom portu kada se pritisne taster Enter.

 • Rešava problem koji dovodi do neuspešnih preuzimanja zbog toga što nije podržana tehnika Mark of the Web (MOTW) na lokaciji preuzimanja.

 • Rešava problem koji sprečava primenu smernice DefaultSearchProvider kada je smernica FirstRunPage u upotrebi.

 • Rešava problem zbog kog traka adresa gubi fokus kada se otvori nova kartica i isključi smernica Dozvoli veb sadržaj na stranici „Nova kartica“.

 • Rešava problem koji sprečava Microsoft Edge smernicu Konfiguriši upravljač za lozinke da potisne odziv Sačuvaj lozinku kada se onemogući smernica.

 • Rešava problem koji dovodi do neuspešnih preuzimanja na WebDAV lokacije.

 • Rešava problem sa pregledačem datoteka za .html, .mht i priloge e-pošte (MIME) u programu Microsoft Outlook.

 • Rešen je problem zbog kog dijalozi bezbednosti i sertifikata pregledača Internet Explorer u određenim uslovima prikazuju odzive u pozadini umesto u prvom planu.

 • Rešava problem zbog kog sistem može da prestane da se odaziva kada aplikacije pozovu EnableEUDC API.

 • Rešava problem u scenarijima sa više monitora zbog kog se prikazuje kontekstualni meni provere pravopisa na pogrešnom monitoru. Ovaj problem se javlja kada klijent klikne desnim tasterom miša na pogrešno otkucanu reč u pregledaču Internet Explorer.

 • Rešava problem koji se javlja kada se unesu japanski znakovi u sesiji udaljene radne površine (mstsc.exe).

 • Rešava problem koji se javlja prilikom korišćenja hvatača događaja miša niskog nivoa sa procesima visokog nivoa integracije.

 • Rešava problem koji sprečava pravilno funkcionisanje prilagođenih rasporeda tastera na tastaturi.

 • Stavlja na raspolaganje smernicu vidljivosti za stranicu sa postavkama u okviru konfiguracija korisnika. Smernice grupe su dostupne na sledećoj putanji: Konfiguracija korisnika/Administrativni predložak/Kontrolna tabla/Vidljivost na stranici sa postavkama

 • Rešava problem koji sprečava neke Bluetooth uređaje da se upare sa operativnim sistemom Windows.

 • Rešava problem komponente Universal CRT koja vraća očekivani rezultat ili znak bez vrednosti pri pozivanju funkcije _getch().

 • Rešava problem komponente Universal CRT koja vraća neočekivane znakove pri pozivanju funkcije _findfirst() ili _findnext().

 • Rešava problem komponente Universal CRT koja sprečava neke funkcije da prihvate uski unos ili proizvedu pravi rezultat sa određenim ANSI kodnim stranicama. Ovaj problem utiče na setargv.obj prilikom korišćenja raščlanjivanja džokera i poziva za dobijanje trenutnog imena modula za otklanjanje grešaka operativnog sistema Windows. Problem takođe utiče na sledeće funkcije:

 • _chdir()

 • _exec()

 • _fullpath()

 •  _loaddll

 •  _popen()

 • _system()

 • _spawn() (i varijante)

 • Rešava problem sa procenom statusa kompatibilnosti ekosistema operativnog sistema Windows radi lakšeg obezbeđivanja kompatibilnosti aplikacije i uređaja za sve ispravke za Windows.

 • Rešava problem sa kanalom dijagnostike za uređaje upisane u Windows Analytics kada je prisutan CommercialID ključ registratora, „HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection“.

 • Rešava problem koji sprečava sinhronizaciju planiranog zadatka App-V klijenta ako je omogućena smernica Device Guard zaključavanja.

 • Rešava problem zbog kog može doći do prekida procesa komponente Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) prilikom pokušaja obrade pogrešno uobličenog bezbednosnog identifikatora (SID).

 • Rešava problem koji dovodi do odlaganja prilikom otključavanja ili prijavljivanja na računar koji je prebačen na drugu mrežu. Na primer, dolazi do odlaganja prilikom prelaska sa korporativne LAN ili WLAN mreže na kućnu LAN mrežu gde kontroleri domena nisu dostupni.

 • Rešava problem zbog kog na nekim laptopovima nije moguće odjaviti se do kraja. Ovaj problem se javlja kada se klijent odjavi i odmah zatvori laptop. Kao rezultat toga, kada ponovo otvori laptop, uređaj se mora ponovo pokrenuti.

 • Rešava problem do kog dolazi prilikom omogućavanja funkcije BitLocker sa lokalnog administratorskog naloga.

 • Rešava problem na uređajima sa senzorima otiska prsta koji su nadograđeni sa Windows 10 verzije 1709. Nakon nadogradnje, korisnici ne mogu da koristi senzor otisaka prsta da bi se prijavili.

 • Rešava problem zbog kog je nekim sistemima potrebno i do 60 sekundi više da se pokrenu. Ovo se javlja na sistemima na kojima nije instaliran čitač pametne kartice.

 • Rešava problem koji sprečava klijente da se prijave na Windows 10S uređaj sa PIN kodom nakon nadogradnje na Windows 10, verziju 1803. Klijentima se prikazuje greška „PIN nije više dostupan usled promena bezbednosnih postavki na ovom uređaju.“

 • Rešava problem zbog kog ne dolazi do uspešnog uspostavljanja veze direktnog pristupa ako je sertifikat za potvrdu identiteta klijenta uskladišten na TPM uređaju.

 • Rešava problem zbog kog sistem evidentira negativne događaje za važeće upravljače uređaja koji bi trebalo da budu pouzdani. Ovaj problem se javlja kada se koristi Kontrola aplikacija Windows zaštitnika (Device Guard) u režimu nadzora.

 • Rešava problem koji dovodi do prestanka rada korisničkog interfejsa nezavisnog VPN dobavljača nakon dinamičnog poništavanja datoteke Cryptui.dll.

 • Rešava problem zbog kog prijavljivanje na host server sesije udaljene radne površine povremeno prestane da se odaziva.

 • Rešava problem zbog kog dolazi do neuspešnog štampanja iz otvorene ili postojeće datoteke bez prikaza greške. Ovaj problem se javlja kada koristite Microsoft Print to PDF ili XPS Document Writer.

 • Rešava problem zbog kog dolazi do neočekivanog pokretanja svakodnevnog zadatka koji se ponavlja kada se zadatak prvi put kreira ili pokretanja kada se zadatak ažurira.

 • Rešava problem koji sprečava pokretanje narednih radnji kada kreirate više radnji u zadatku koristeći planer zadataka i zadatak je planiran u okviru pravila Zaustavi postojeću instancu.

 • Rešava problem sa zadatkom koji ima postavku ponavljanja. Planiranje zadatka je neuspešno i on ne počinje nakon što se onemogući i ponovo omogući. Sledeće vreme izvršavanja u planeru zadataka prikazuje pravo vreme, ali zadatak ne započinje tada.

 • Rešava problem koji sprečava otklanjanja grešaka umanjenih UWP aplikacija.

 • Rešava problem sa Visual Studio UWP primenama koji prikazuje grešku „Nije moguće dovršiti operaciju jer je naišao neočekivani ID hosta“.

 • Rešava problem koji zanemaruje oznaku MM_DONT_ZERO_ALLOCATION. Ovaj problem dovodi do degradacije performansi i povremeno se pojavljuje greška 0x139.

 • Rešava problem koji dovodi do otkazivanja NTLTEST, DCLOCATOR ili pridruživanja Active Directory i SAMBA domenu prilikom korišćenja NetBIOS imena domena. Greška glasi „Nije moguće uspostaviti kontakt sa kontrolerima domena Active Directory (AD DC) za domen %domen%“. Ovim se takođe rešavaju problemi sa povezivanjem kod aplikacija koje koriste slotove pošte za komunikaciju.

 • Rešava problem koji se javlja prilikom korišćenja šifrovane e-pošte. Ako klijent izabere Otkaži kada se prvi put od njega zatraži PIN, prikazuje se više odziva za PIN pre nego što odziv na kraju nestane.

 • Rešava problem koji sprečava prikazivač Microsoft pomoći da prikaže HTML sadržaj unutar .chm datoteke Windows pomoći kada se .chm datoteka čuva na mrežnoj lokaciji.

 • Rešava problem kod kog se, pre nego što je klijent prijavi po prvi put, na zaključanom ekranu prikazuje neprozirna boja umesto slike određene na osnovu smernica.

 • Rešava problem koji dovodi do toga da Microsoft Edge prestaje da radi prilikom štampanja PDF dokumenta prozoru veličine 0.

 • Rešava problem koji dovodio do toga da Microsoft Edge prestaje da radi i da se zatvore kartice povezanih veb stranica. Ovo se javlja kada određeni PDF dokumenti imaju probleme sa vremenom prilikom učitavanja.

 • Rešava problem sa planiranim zadatkom koji ima neograničeno trajanje. Zadatak započinje odmah nakon kreiranja, umesto u vreme navedeno na kartici Okidači.

 • Rešava problem kod kog GetSystemTime() može ponekad da vrati nevažeću vrednost koristeći SetSystemTime() neposredno pre toga.

 • Rešava problem koji se javlja kada koristite smernice grupe „X509HintsNeeded“ da biste unapred popunili polje Podsetnik za korisničko ime. Polje Podsetnik za korisničko ime je neočekivano prazno kada otključate računar nakon uspešnog prijavljivanja. Očekivano je da keširanje podsetnika za korisničko ime funkcioniše samo za scenarije zaključavanja i otključavanja, a nije predviđeno za scenarije odjavljivanja i prijavljivanja.

 • Rešava problem zbog kog ne uspeva održavanje rasporeda pločica nakon nadogradnje Windows 10, verzije 1703 i 1607, na Windows 10, verziju 1803.

 • Rešava problem koji vraća privremene vrednosti za novu eru iz japanskog kalendara.

 • Rešava problem zbog kod dolazi do gubitka postavki aplikacija u pozadini koje je korisnik konfigurisao kada se uređaj ponovo pokrene zbog neispravnih ACL dozvola registratora.

 • Rešava problem koji sprečava Microsoft Centennial aplikacije i neke aplikacije OS da prikazuju sistemska obaveštenja.

 • Rešava problem kod kog sve gostujuće virtuelne mašine koje rade pod Unicast NLB neće uspeti da odgovore na NLB zahteve kada ponovo pokrenete virtuelne mašine.

 • Rešava problem koji sprečava da oba tunela u AlwaysOn VPN konfiguracijama sa dva tunela koje koriste funkciju otkrivanja pouzdanih mreža budu operativna.

Ako ste instalirali ranije ispravke, na uređaju će biti preuzete i instalirane samo nove popravke koje ovaj paket sadrži.

Poznati problemi u ovoj ispravci

Simptom

Zaobilazno rešenje

Nakon instalacije pregleda zbirne kvalitativne ispravke za avgust ili ispravke za .NET Framework od 11. septembra 2018, kreiranje instance za SqlConnection može da izbaci izuzetak. Više informacija o ovom problemu potražite u sledećem članku Microsoft baze znanja:

4470809 Izuzetak pri kreiranju instance za SqlConnection u softveru .NET 4.6 i novijim verzijama nakon instaliranja ispravki za .NET Framework iz avgusta i septembra 2018.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4480976.

Nakon instaliranja ispravke, neki korisnici ne mogu da podese podrazumevane vrednosti programa Win32 za određene kombinacije aplikacija i tipova datoteka koristeći komandu Otvori pomoću… ili Postavke > Aplikacije > Podrazumevane aplikacije.

U nekim slučajevima, Microsoft beležnica ili drugi Win32 programi ne mogu da se postave kao podrazumevani.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4467682.

Preuzimanje ove ispravke

Pre instaliranja ove ispravke

Windows kumulativne ispravke zahtevaju da instalirate najnoviju servisnu stek ispravku (SSU) za operativni sistem pre nego što instalirate najnoviju kumulativnu ispravku (LCU). Ovo ublažava potencijalne probleme sa LCU instaliranjem. Za više informacija pogledajte Servisne stek ispravke.

Ako koristite Windows Update, automatski će vam biti ponuđena najnovija SSU (KB4456655). Da biste dobili zaseban paket za na najnoviju SSU, pređite na Katalog Microsoft Update

Instaliranje ove ispravke

Da biste preuzeli i instalirali ovu ispravku, idite do stavke Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows Update i izaberite Proveri da li postoje ispravke.

Da biste nabavili zaseban paket sa ovom ispravkom, posetite veb lokaciju Kataloga Microsoft Update.

Informacije o datotekama

Da biste dobili spisak datoteka obezbeđenih u ovoj ispravci, preuzmite informacije o datotekama za kumulativnu ispravku 4458469

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×