You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

UVOD

Ovaj članak opisuje ispravku koja dodaje podršku za Microsoft SQL Server Express LocalDB u Microsoft .NET Framework 3.5.1. na računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7 sa servisnim paketom 1 (SP1) ili Windows Server 2008 R2 servisni paket 1 (SP1). SQL Server Express LocalDB je novi režim izvršavanja za SQL Server Express koji je pokrenut kao SAMOSTALNA izvršna datoteka. Ova ispravka omogućava sledeće funkcije:

  • SQL klijent može da započne ili da se poveže sa SQL Server Express LocalDB, a zatim da kreira imenovane instance. Za više informacija (kao što su Preciziranje automatskih instanci i imenovanih instanci u nisci veze) posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:

    SQL Server Express LocalDB dokumentacija

  • .NET Framework 3,5 ASP.NET Sqlčlana klasa špeditera podržava SQL Server Express LocalDB.

  • Delimično poverenje .NET Framework 3,5 ASP.NET aplikacija može da koristi SQL Server Express LocalDB u razvojnim scenarijima. Na primer, delimično poverenje .NET Framework 3,5 ASP.NET-povezana aplikacija može koristiti SQL Server Express LocalDB kada se aplikacija pokrene pomoću programa Microsoft Visual Studio.

Rešenje

Informacije o ažuriranju

Nabavljanje ove ispravke

Ova ispravka je dostupna samo kao deo izdanja Microsoft Visual Studio 2012. Ispravka će biti automatski instalirana kada instalirate Microsoft Visual Studio 2012.

Preduslovi

Da biste primenili ovu ispravku, morate da imate instaliran Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1. Pored toga, morate da imate instaliran .NET Framework 3.5.1.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Ova ispravka ne zahteva ponovno pokretanje sistema ukoliko se datoteke koje se ažuriraju ne zaključavaju ili se koriste kada primenite ispravku.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu ispravku.

Ažuriranje informacija o uklanjanju

Da biste uklonili ovu nadopunu, koristite stavku " Programi i funkcije " na kontrolnoj tabli.

Informacije o datoteci

Verzija ove ispravke za engleski (Sjedinjene Države) instalira datoteke koje imaju atribute navedene u sledećim tabelama. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom računaru prikazuju se po lokalnom vremenu zajedno sa odstupanjem za trenutno letnje/zimsko računanje vremena (DST). Pored toga, datumi i vremena mogu se promeniti kada izvršite određene operacije na datotekama.

Za sve podržane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Služba GDR

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

376.832

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

348.160

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

344.064

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

356.352

23-Feb-2012

09:31

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

421.888

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

348.160

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

344.064

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

356.352

23-Feb-2012

09:31

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

368.640

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

356.352

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

348.160

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

372.736

23-Feb-2012

09:31

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

356.352

23-Feb-2012

09:31

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

339.968

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

352.256

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

356.352

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

348.160

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

352.256

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

409.600

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

344.064

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

344.064

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

327.680

23-Feb-2012

09:31

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

331.776

23-Feb-2012

09:31

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684.032

13-Nov-2010

00:22

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606.208

13-Nov-2010

01:54

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593.920

13-Nov-2010

01:13

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

12-Nov-2010

23:19

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815.104

12-Nov-2010

23:25

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614.400

12-Nov-2010

23:35

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585.728

13-Nov-2010

01:13

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

12-Nov-2010

23:35

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647.168

13-Nov-2010

00:49

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630.784

13-Nov-2010

02:20

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610.304

12-Nov-2010

23:39

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671.744

12-Nov-2010

23:14

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

12-Nov-2010

23:55

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577.536

13-Nov-2010

00:40

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626.688

12-Nov-2010

23:30

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606.208

13-Nov-2010

01:57

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602.112

12-Nov-2010

23:34

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610.304

13-Nov-2010

00:51

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753.664

12-Nov-2010

23:39

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589.824

13-Nov-2010

02:30

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598.016

13-Nov-2010

02:04

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552.960

12-Nov-2010

23:56

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557.056

13-Nov-2010

01:44

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5459

31.504

23-Feb-2012

09:31

Webengine.dll

2.0.50727.5459

437.520

23-Feb-2012

09:31

System.data.dll

2.0.50727.5459

2.952.704

23-Feb-2012

09:31

System.web.dll

2.0.50727.5459

5.255.168

23-Feb-2012

09:31

Služba LDR

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

376.832

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348.160

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344.064

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356.352

23-Feb-2012

09:29

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

421.888

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348.160

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344.064

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356.352

23-Feb-2012

09:29

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

368.640

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356.352

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348.160

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

372.736

23-Feb-2012

09:29

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356.352

23-Feb-2012

09:29

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

339.968

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

352.256

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356.352

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348.160

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

352.256

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

409.600

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344.064

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344.064

23-Feb-2012

09:11

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

327.680

23-Feb-2012

09:29

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

331.776

23-Feb-2012

09:29

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684.032

13-Nov-2010

00:58

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606.208

13-Nov-2010

02:37

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593.920

13-Nov-2010

02:03

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

13-Nov-2010

00:02

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815.104

13-Nov-2010

00:34

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614.400

13-Nov-2010

00:02

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585.728

13-Nov-2010

02:03

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

13-Nov-2010

00:58

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647.168

13-Nov-2010

01:50

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630.784

13-Nov-2010

02:55

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610.304

13-Nov-2010

00:21

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671.744

13-Nov-2010

00:03

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

13-Nov-2010

01:06

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577.536

13-Nov-2010

01:42

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626.688

13-Nov-2010

00:03

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606.208

13-Nov-2010

02:39

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602.112

13-Nov-2010

00:02

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610.304

13-Nov-2010

01:13

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753.664

13-Nov-2010

00:55

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589.824

13-Nov-2010

03:01

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598.016

13-Nov-2010

02:44

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552.960

13-Nov-2010

01:06

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557.056

13-Nov-2010

02:54

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5721

31.504

23-Feb-2012

09:29

Webengine.dll

2.0.50727.5721

437.520

23-Feb-2012

09:29

System.data.dll

2.0.50727.5721

2.972.672

23-Feb-2012

09:29

System.web.dll

2.0.50727.5721

5.259.264

23-Feb-2012

09:29

Za sve podržane 64-bitne verzije sistema Windows Server 2008 R2
Služba GDR

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5459

43.280

23-Feb-2012

09:29

Webengine.dll

2.0.50727.5459

746.256

23-Feb-2012

09:29

System.data.dll

2.0.50727.5459

3.124.224

23-Feb-2012

09:29

System.web.dll

2.0.50727.5459

5.263.360

23-Feb-2012

09:29

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

376.832

23-Feb-2012

09:14

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

348.160

23-Feb-2012

09:13

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

344.064

23-Feb-2012

09:14

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

356.352

23-Feb-2012

09:29

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

421.888

23-Feb-2012

09:14

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

348.160

23-Feb-2012

09:14

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

344.064

23-Feb-2012

09:14

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

356.352

23-Feb-2012

09:29

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

368.640

23-Feb-2012

09:14

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

356.352

23-Feb-2012

09:13

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

348.160

23-Feb-2012

09:13

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

372.736

23-Feb-2012

09:29

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

356.352

23-Feb-2012

09:29

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

339.968

23-Feb-2012

09:14

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

352.256

23-Feb-2012

09:13

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

356.352

23-Feb-2012

09:13

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

348.160

23-Feb-2012

09:14

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

352.256

23-Feb-2012

09:13

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

409.600

23-Feb-2012

09:14

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

344.064

23-Feb-2012

09:13

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

344.064

23-Feb-2012

09:13

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

327.680

23-Feb-2012

09:29

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

331.776

23-Feb-2012

09:29

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684.032

13-Nov-2010

00:30

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606.208

13-Nov-2010

02:01

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593.920

13-Nov-2010

01:22

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

12-Nov-2010

23:26

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815.104

12-Nov-2010

23:31

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614.400

12-Nov-2010

23:35

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585.728

13-Nov-2010

01:22

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

12-Nov-2010

23:52

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647.168

13-Nov-2010

01:03

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630.784

13-Nov-2010

02:27

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610.304

12-Nov-2010

23:50

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671.744

12-Nov-2010

23:18

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

13-Nov-2010

00:32

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577.536

13-Nov-2010

00:51

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626.688

12-Nov-2010

23:33

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606.208

13-Nov-2010

02:03

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602.112

12-Nov-2010

23:35

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610.304

13-Nov-2010

00:55

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753.664

12-Nov-2010

23:51

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589.824

13-Nov-2010

02:37

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598.016

13-Nov-2010

02:09

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552.960

13-Nov-2010

00:33

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557.056

13-Nov-2010

02:33

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5459

31.504

23-Feb-2012

09:31

Webengine.dll

2.0.50727.5459

437.520

23-Feb-2012

09:31

System.data.dll

2.0.50727.5459

2.952.704

23-Feb-2012

09:31

System.web.dll

2.0.50727.5459

5.255.168

23-Feb-2012

09:31

Služba LDR

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5721

43.280

23-Feb-2012

09:28

Webengine.dll

2.0.50727.5721

746.256

23-Feb-2012

09:28

System.data.dll

2.0.50727.5721

3.145.216

23-Feb-2012

09:28

System.web.dll

2.0.50727.5721

5.263.360

23-Feb-2012

09:28

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

376.832

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348.160

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344.064

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356.352

23-Feb-2012

09:28

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

421.888

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348.160

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344.064

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356.352

23-Feb-2012

09:28

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

368.640

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356.352

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348.160

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

372.736

23-Feb-2012

09:28

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356.352

23-Feb-2012

09:28

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

339.968

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

352.256

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356.352

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348.160

23-Feb-2012

09:10

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

352.256

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

409.600

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344.064

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344.064

23-Feb-2012

09:12

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

327.680

23-Feb-2012

09:28

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

331.776

23-Feb-2012

09:28

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684.032

13-Nov-2010

00:58

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606.208

13-Nov-2010

02:36

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593.920

13-Nov-2010

02:04

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

13-Nov-2010

00:08

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815.104

13-Nov-2010

00:34

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614.400

13-Nov-2010

00:34

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585.728

13-Nov-2010

02:03

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

13-Nov-2010

00:54

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647.168

13-Nov-2010

01:50

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630.784

13-Nov-2010

02:54

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610.304

13-Nov-2010

00:58

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671.744

13-Nov-2010

00:00

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

13-Nov-2010

01:05

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577.536

13-Nov-2010

01:41

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626.688

13-Nov-2010

00:34

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606.208

13-Nov-2010

02:37

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602.112

13-Nov-2010

00:33

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610.304

13-Nov-2010

01:13

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753.664

13-Nov-2010

00:56

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589.824

13-Nov-2010

03:00

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598.016

13-Nov-2010

02:42

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552.960

13-Nov-2010

01:05

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557.056

13-Nov-2010

02:52

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5721

31.504

23-Feb-2012

09:29

Webengine.dll

2.0.50727.5721

437.520

23-Feb-2012

09:29

System.data.dll

2.0.50727.5721

2.972.672

23-Feb-2012

09:29

System.web.dll

2.0.50727.5721

5.259.264

23-Feb-2012

09:29

Za sve podržane verzije sistema Windows Server 2008 R2 na IA-64
Služba GDR

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5459

83.216

23-Feb-2012

09:23

Webengine.dll

2.0.50727.5459

1.232.656

23-Feb-2012

09:23

System.data.dll

2.0.50727.5459

3.272.192

23-Feb-2012

09:23

System.web.dll

2.0.50727.5459

4.784.128

23-Feb-2012

09:23

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

356.352

23-Feb-2012

09:23

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

356.352

23-Feb-2012

09:23

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

4.608

23-Feb-2012

09:23

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

356.352

23-Feb-2012

09:23

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

327.680

23-Feb-2012

09:23

System.data.resources.dll

2.0.50727.5459

331.776

23-Feb-2012

09:23

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

12-Nov-2010

23:25

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

13-Nov-2010

00:00

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671.744

12-Nov-2010

23:23

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

13-Nov-2010

00:38

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552.960

13-Nov-2010

00:41

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557.056

13-Nov-2010

02:35

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5459

31.504

23-Feb-2012

09:31

Webengine.dll

2.0.50727.5459

437.520

23-Feb-2012

09:31

System.data.dll

2.0.50727.5459

2.952.704

23-Feb-2012

09:31

System.web.dll

2.0.50727.5459

5.255.168

23-Feb-2012

09:31

Služba LDR

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5721

83.216

23-Feb-2012

09:22

Webengine.dll

2.0.50727.5721

1.232.656

23-Feb-2012

09:22

System.data.dll

2.0.50727.5721

3.301.888

23-Feb-2012

09:22

System.web.dll

2.0.50727.5721

4.788.224

23-Feb-2012

09:22

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356.352

23-Feb-2012

09:22

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356.352

23-Feb-2012

09:22

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

372.736

23-Feb-2012

09:22

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356.352

23-Feb-2012

09:22

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

327.680

23-Feb-2012

09:22

System.data.resources.dll

2.0.50727.5721

331.776

23-Feb-2012

09:22

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

13-Nov-2010

00:11

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

13-Nov-2010

00:57

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671.744

13-Nov-2010

00:01

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622.592

13-Nov-2010

01:05

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552.960

13-Nov-2010

01:05

System.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557.056

13-Nov-2010

02:55

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5721

31.504

23-Feb-2012

09:29

Webengine.dll

2.0.50727.5721

437.520

23-Feb-2012

09:29

System.data.dll

2.0.50727.5721

2.972.672

23-Feb-2012

09:29

System.web.dll

2.0.50727.5721

5.259.264

23-Feb-2012

09:29

Više informacija

Za više informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoftovih softverskih dopuna

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×