Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Otpustite tabelu za primenu

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb44870318x86. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487038-x64. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb44870318x86. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487038-x64. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1703 za 32-bitni sistemi

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb44870318x86. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1703 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487038-x64. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb44870318x86. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na ARM64

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb467694-arm67694-arm67. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487038-x64. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb44870318x86. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb467694-arm67694-arm67. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487038-x64. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb44870318x86. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na ARM64

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb467694-arm67694-arm67. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487038-x64. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 8.1-Kb44870318x86. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 8.1-KB4487038-x64. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows RT 8,1

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 8.1-KB4487038-arm. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows Server 2012

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows8-RT-KB4487038-x64.msu

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows Server 2012 R2

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 8.1-KB4487038-x64. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows Server 2016

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487038-x64. MSU

4471331

Daa

Adobe

Adobe Flash playeru

Windows Server 2019

4487038

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487038-x64. MSU

4471331

Daa

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Prozora

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4486474

IE kumulativno

Windows8-RT-KB4486474-x64.msu

4480965

Daa

Prozora

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4487025

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4487025-x64.msu

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4487018

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487018-x86. MSU

4480962

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487018

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb448706-x64. MSU

4480962

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4487026x86. MSU

4480961

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4487026x64. MSU

4480961

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1703 za 32-bitni sistemi

4487020

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4487020-x86. MSU

4480973

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1703 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487020

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Cb448702020-x64. MSU

4480973

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4486996x8696x86. MSU

4480978

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na ARM64

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4486996-arm64. MSU

4480978

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4486996-x64. MSU

4480978

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-x86. MSU

4480966

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-arm64. MSU

4480966

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-x64. MSU

4480966

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4487044

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487044-x86. MSU

4480116

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na ARM64

4487044

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487044-arm64. MSU

4480116

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487044

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487044-x64. MSU

4480116

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4486474

IE kumulativno

IE11-Windows 6,1-KB4486474-X864. MSU

4480965

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4486563

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4486563-x86. MSU

4480970

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4486474

IE kumulativno

IE11-Windows 6.1-KB4486474-X64. MSU

4480965

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4486563

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-Kb4486563-5634. MSU

4480970

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4486474

IE kumulativno

Windows 8.1-KB4486474-x86. MSU

4480965

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4487000

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4487000-x64. MSU

4480963

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4487000

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4487000-x86. MSU

4480963

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4486474

IE kumulativno

Windows 8.1-Kb4486474-x67. MSU

4480965

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4487000

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4487000-x64. MSU

4480963

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4487000

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4487000-arm. MSU

4480963

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4486474

IE kumulativno

IE11-Windows 6.1-KB4486474-X64. MSU

4480965

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4486563

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-Kb4486563-5634. MSU

4480970

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4486474

IE kumulativno

Windows 8.1-Kb4486474-x67. MSU

4480965

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4487000

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4487000-x64. MSU

4480963

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4487026x64. MSU

4480961

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4487044

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487044-x64. MSU

4480116

Daa

Prozora

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4486474

IE kumulativno

IE9-Windows 6.0-KB4486474-X86. MSU

4480965

Daa

Prozora

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4487023

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4487023-x86. MSU

4480968

Daa

Prozora

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4486474

IE kumulativno

IE9-Windows 6.0-KB4486474-74-X64. MSU

4480965

Daa

Prozora

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4487023

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4487023-x64. MSU

4480968

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4487018

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487018-x86. MSU

4480962

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487018

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb448706-x64. MSU

4480962

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4487026x86. MSU

4480961

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4487026x64. MSU

4480961

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 verzija 1703 za 32-bitni sistemi

4487020

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4487020-x86. MSU

4480973

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 verzija 1703 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487020

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Cb448702020-x64. MSU

4480973

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4486996x8696x86. MSU

4480978

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na ARM64

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4486996-arm64. MSU

4480978

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4486996-x64. MSU

4480978

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-x86. MSU

4480966

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-arm64. MSU

4480966

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-x64. MSU

4480966

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4487044

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487044-x86. MSU

4480116

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na ARM64

4487044

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487044-arm64. MSU

4480116

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487044

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487044-x64. MSU

4480116

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4487026x64. MSU

4480961

Daa

Prozora

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4487044

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487044-x64. MSU

4480116

Daa

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Alatke za projektovanje

ChakraCore

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Funkcija Open Source

Mo

Alatke za projektovanje

Java SDK za Azure niz

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Java SDK za Azure Feb19

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 2,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4483457

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4483457-x86. MSU

4481487; 4481491

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 2,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4483482

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4483482-x86. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 2,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za Itanium-Based Systems servisni paket 2

4483457

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-Kb4483457-964. MSU

4467227; 4481487

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 2,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za Itanium-Based Systems servisni paket 2

4483482

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4483482-ia64. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 2,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4483457

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-Kb4483457-xxx64. MSU

4481487; 4481491

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 2,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4483482

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4483482-x64. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4483457

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4483457-x86. MSU

4481487; 4481491

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4483482

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4483482-x86. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za Itanium-Based Systems servisni paket 2

4483457

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-Kb4483457-964. MSU

4467227; 4481487

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za Itanium-Based Systems servisni paket 2

4483482

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4483482-ia64. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4483457

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-Kb4483457-xxx64. MSU

4481487; 4481491

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4483482

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4483482-x64. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4487018

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487018-x86. MSU

4480962

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487018

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb448706-x64. MSU

4480962

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4487026x86. MSU

4480961

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4487026x64. MSU

4480961

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 verzija 1703 za 32-bitni sistemi

4487020

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4487020-x86. MSU

4480973

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 verzija 1703 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487020

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Cb448702020-x64. MSU

4480973

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4486996x8696x86. MSU

4480978

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na ARM64

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4486996-arm64. MSU

4480978

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4486996-x64. MSU

4480978

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-x86. MSU

4480966

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-arm64. MSU

4480966

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-x64. MSU

4480966

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4483452

Mesečna zbirna vrednost

Windows 10.0-KB4483452-x86. MSU

4480056; 4481031

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4483452

Mesečna zbirna vrednost

Windows 10.0-KB4483452-x64. MSU

4480056; 4481031

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4483459

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4483459-x86. MSU

4481485; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4483484

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4483484-x86. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4483459

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4483459-x64. MSU

4481485; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4483484

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4483484-x64. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4483456

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4483456-x64.msu

4481483; 4481489

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4483481

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4483481-x64.msu

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4483456

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4483456-x64.msu

4481483; 4481489

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4483481

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4483481-x64.msu

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4483459

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4483459-x64. MSU

4481485; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4483484

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4483484-x64. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4483459

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4483459-x64. MSU

4481485; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4483484

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4483484-x64. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4487026x64. MSU

4480961

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016 (instalacija jezgra servera)

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4487026x64. MSU

4480961

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2019

4483452

Mesečna zbirna vrednost

Windows 10.0-KB4483452-x64. MSU

4480056; 4481031

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2019 (instalacija jezgra servera)

4483452

Mesečna zbirna vrednost

Windows 10.0-KB4483452-x64. MSU

4480056; 4481031

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzija 1709 (instalacija jezgra servera)

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4486996-x64. MSU

4480978

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzija 1803 (instalacija jezgra servera)

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-x64. MSU

4480966

Daa

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4483458

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-Kb448345 8-X86. MSU

4481481; 4481488

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4483483

Samo bezbednost

Windows 6.1-Kb4483483. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4483458

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-Kb448345 8-X64. MSU

4481481; 4481488

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4483483

Samo bezbednost

Windows 6.1-Kb4483483483483-483-34. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 za Itanium-Based Systems servisni paket 1

4483458

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-Kb4483458-:64. MSU

4467224; 4481481

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 za Itanium-Based Systems servisni paket 1

4483483

Samo bezbednost

Windows 6.1-Kb44834815h. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4483458

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-Kb448345 8-X64. MSU

4481481; 4481488

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4483483

Samo bezbednost

Windows 6.1-Kb4483483483483-483-34. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4483458

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-Kb448345 8-X64. MSU

4481481; 4481488

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4483483

Samo bezbednost

Windows 6.1-Kb4483483483483-483-34. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4483455

Mesečna zbirna vrednost

NDP45-KB4483455-x86.exe

4481481; 4481488

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4483474

Samo bezbednost

NDP45-KB4483474-x86.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4483455

Mesečna zbirna vrednost

NDP45-KB4483455-x64.exe

4481481; 4481488

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4483474

Samo bezbednost

NDP45-KB4483474-x64.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4483453

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4483453-x86. MSU

4481485; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4483472

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb483472-x86. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4483453

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4483453-x64. MSU

4481485; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4483472

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb483472-x63. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8,1

4483453

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb4483453. MSU

4481484; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4483455

Mesečna zbirna vrednost

NDP45-KB4483455-x86.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4483474

Samo bezbednost

NDP45-KB4483474-x86.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4483455

Mesečna zbirna vrednost

NDP45-KB4483455-x64.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4483474

Samo bezbednost

NDP45-KB4483474-x64.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4483455

Mesečna zbirna vrednost

NDP45-KB4483455-x64.exe

4481481; 4481488

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4483474

Samo bezbednost

NDP45-KB4483474-x64.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4483455

Mesečna zbirna vrednost

NDP45-KB4483455-x64.exe

4481481; 4481488

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4483474

Samo bezbednost

NDP45-KB4483474-x64.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4483454

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4483454-x64.msu

4481483; 4481489

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4483473

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4483473-x64.msu

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4483454

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4483454-x64.msu

4481483; 4481489

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4483473

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4483473-x64.msu

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4483453

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4483453-x64. MSU

4481485; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4483472

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb483472-x63. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4483453

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4483453-x64. MSU

4481485; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4483472

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb483472-x63. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4483451

Mesečna zbirna vrednost

NDP46-KB4483451-x86.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4483470

Samo bezbednost

NDP46-KB4483470-x86.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4483451

Mesečna zbirna vrednost

NDP46-KB4483451-x64.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4483470

Samo bezbednost

NDP46-KB4483470-x64.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4487026x86. MSU

4480961

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4487026x64. MSU

4480961

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4487026x64. MSU

4480961

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (instalacija jezgra servera)

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4487026x64. MSU

4480961

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4487018

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487018-x86. MSU

4480962

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487018

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb448706-x64. MSU

4480962

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4483451

Mesečna zbirna vrednost

NDP46-KB4483451-x86.exe

4481481; 4481488

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4483470

Samo bezbednost

NDP46-KB4483470-x86.exe

Mo

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4483474

Samo bezbednost

NDP45-KB4483474-x86.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4483451

Mesečna zbirna vrednost

NDP46-KB4483451-x64.exe

4481481; 4481488

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4483470

Samo bezbednost

NDP46-KB4483470-x64.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4483450

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4483450-x86. MSU

4481485; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4483469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4483469-x86. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4483450

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4483450-x64. MSU

4481485; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4483469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4483469-x64. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8,1

4483450

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4483450-arm. MSU

4481484; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4483451

Mesečna zbirna vrednost

NDP46-KB4483451-x64.exe

4481481; 4481488

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4483470

Samo bezbednost

NDP46-KB4483470-x64.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4483451

Mesečna zbirna vrednost

NDP46-KB4483451-x64.exe

4481481; 4481488

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4483470

Samo bezbednost

NDP46-KB4483470-x64.exe

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4483449

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4483449-x64.msu

4481483; 4481489

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4483468

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4483468-x86.msu

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4483449

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4483449-x64.msu

4481483; 4481489

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4483468

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4483468-x86.msu

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4483450

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4483450-x64. MSU

4481485; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4483469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4483469-x64. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4483450

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4483450-x64. MSU

4481485; 4481490

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4483469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4483469-x64. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4486996x8696x86. MSU

4480978

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na ARM64

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4486996-arm64. MSU

4480978

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4486996-x64. MSU

4480978

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows Server, verzija 1709 (instalacija jezgra servera)

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4486996-x64. MSU

4480978

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-x86. MSU

4480966

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-arm64. MSU

4480966

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-x64. MSU

4480966

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4483452

Mesečna zbirna vrednost

Windows 10.0-KB4483452-x86. MSU

4480056; 4481031

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4483452

Mesečna zbirna vrednost

Windows 10.0-KB4483452-x64. MSU

4480056; 4481031

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019

4483452

Mesečna zbirna vrednost

Windows 10.0-KB4483452-x64. MSU

4480056; 4481031

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019 (instalacija jezgra servera)

4483452

Mesečna zbirna vrednost

Windows 10.0-KB4483452-x64. MSU

4480056; 4481031

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, verzija 1803 (instalacija jezgra servera)

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-x64. MSU

4480966

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1703 za 32-bitni sistemi

4487020

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4487020-x86. MSU

4480973

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1703 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487020

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Cb448702020-x64. MSU

4480973

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2017

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

VS-2017

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2017 verzija 15,9

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

VS 2017 v 15.9

Mo

Alatke za projektovanje

Team Foundation server 2018 Update 3,2

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

TFS server 2018-3,2

Mo

Alatke za projektovanje

Kôd vizuelnog studija

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

VSCodeUserSetup-x64-1.30.2.exe

Mo

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Exchange Server

2010 Office Exchange Server zbirna ispravka servisnog paketa 3

4487052

Bezbednosna ispravka

Exchange2010-KB4487052-x64

4468742

Mo

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2013 Kumulativna ispravka 22

4345836

Bezbednosna ispravka

Exchange2013-KB4345836-x64

Mo

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulativna ispravka 12

4471392

Bezbednosna ispravka

Exchange2016-KB4471392-x64

Mo

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulativna ispravka 1

4471391

Bezbednosna ispravka

Exchange2019-KB4471391-x64

Mo

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4462186

Bezbednosna ispravka

excel2010-kb4462186-fullfile-x86-glb.exe

4461577

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4462186

Bezbednosna ispravka

excel2010-kb4462186-fullfile-x64-glb.exe

4461577

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT sa servisnim paketom 1

4461597

Bezbednosna ispravka

4461559

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 servisni paket 1 (32-bitna izdanja)

4461597

Bezbednosna ispravka

excel2013-kb4461597-fullfile-x86-glb.exe

4461559

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 servisni paket 1 (64-bitna izdanja)

4461597

Bezbednosna ispravka

excel2013-kb4461597-fullfile-x64-glb.exe

4461559

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-bitno izdanje)

4462115

Bezbednosna ispravka

excel2016-kb4462115-fullfile-x86-glb.exe

4461542

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-bitno izdanje)

4462115

Bezbednosna ispravka

excel2016-kb4462115-fullfile-x64-glb.exe

4461542

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer

4092465

Bezbednosna ispravka

mso2007-kb4092465-fullfile-x86-glb.exe

4022195

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer

4461608

Bezbednosna ispravka

xlview2007-kb4461608-fullfile-x86-glb.exe

4461566

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4018313

Bezbednosna ispravka

ace2010-kb4018313-fullfile-x86-glb.exe

3114874

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4462174

Bezbednosna ispravka

mso2010-kb4462174-fullfile-x86-glb.exe

4461614

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4462177

Bezbednosna ispravka

graph2010-kb4462177-fullfile-x86-glb.exe

4461570

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4018313

Bezbednosna ispravka

ace2010-kb4018313-fullfile-x64-glb.exe

3114874

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4462174

Bezbednosna ispravka

mso2010-kb4462174-fullfile-x64-glb.exe

4461614

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4462177

Bezbednosna ispravka

graph2010-kb4462177-fullfile-x64-glb.exe

4461570

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT sa servisnim paketom 1

4018300

Bezbednosna ispravka

3172459

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT sa servisnim paketom 1

4462138

Bezbednosna ispravka

4461537

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 servisni paket 1 (32-bitna izdanja)

4018300

Bezbednosna ispravka

ace2013-kb4018300-fullfile-x86-glb.exe

3172459

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 servisni paket 1 (32-bitna izdanja)

4462138

Bezbednosna ispravka

mso2013-kb4462138-fullfile-x86-glb.exe

4461537

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 servisni paket 1 (64-bitna izdanja)

4018300

Bezbednosna ispravka

ace2013-kb4018300-fullfile-x64-glb.exe

3172459

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 servisni paket 1 (64-bitna izdanja)

4462138

Bezbednosna ispravka

mso2013-kb4462138-fullfile-x64-glb.exe

4461537

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitno izdanje)

4018294

Bezbednosna ispravka

ace2016-kb4018294-fullfile-x64-glb.exe

4011143

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitno izdanje)

4462146

Bezbednosna ispravka

mso2016-kb4462146-fullfile-x86-glb.exe

4461535

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitno izdanje)

4018294

Bezbednosna ispravka

ace2016-kb4018294-fullfile-x64-glb.exe

4011143

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitno izdanje)

4462146

Bezbednosna ispravka

mso2016-kb4462146-fullfile-x64-glb.exe

4461535

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 za Mac

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje paketa pomoću beležaka o izdanjima

ne

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 za 32-bitno izdanje

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 za 64-bitno izdanje

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 za Mac

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje paketa pomoću beležaka o izdanjima

ne

Microsoft Office

Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3

4092465

Bezbednosna ispravka

mso2007-kb4092465-fullfile-x86-glb.exe

4022195

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3

4461607

Bezbednosna ispravka

xlconv2007-kb4461607-fullfile-x86-glb.exe

4461565

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office Word prikazivač

4462154

Bezbednosna ispravka

office2003-KB4462154-FullFile.exe

Mo

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint Viewer

4092465

Bezbednosna ispravka

mso2007-kb4092465-fullfile-x86-glb.exe

4022195

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise server 2013 servisni paket 1

4462139

Bezbednosna ispravka

coreserverloc2013-kb4462139-fullfile-x64-glb.exe

4461591

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise server 2016

4462155

Bezbednosna ispravka

sts2016-kb4462155-fullfile-x64-glb.exe

4461598

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 servisni paket 1

4462143

Bezbednosna ispravka

sts2013-kb4462143-fullfile-x64-glb.exe

4461596

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 servisni paket 2

4461630

Bezbednosna ispravka

wssloc2010-kb4461630-fullfile-x64-glb.exe

4461580

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4462171

Bezbednosna ispravka

sts2019-kb4462171-fullfile-x64-glb.exe

4461634

Mo

ne

Microsoft Office

Office 365 ProPlus za 32-bitni sistemi

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Office 365 ProPlus za 64-bitni sistemi

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Sustav

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4093430

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-KB4093430-x86. MSU

4021701

Daa

Sustav

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4487018

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487018-x86. MSU

4480962

Daa

Sustav

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4093430

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-KB4093430-x64. MSU

4021701

Daa

Sustav

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487018

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb448706-x64. MSU

4480962

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4485447

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-Kb48547-x86. MSU

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4487026x86. MSU

4480961

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4485447

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-Kb48547-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4487026x64. MSU

4480961

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1703 za 32-bitni sistemi

4487020

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4487020-x86. MSU

4480973

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1703 za 32-bitni sistemi

4487327

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-KB4487327-x86. MSU

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1703 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487020

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Cb448702020-x64. MSU

4480973

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1703 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487327

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-KB4487327-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4485448

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-Kb4485418x86. MSU

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4486996x8696x86. MSU

4480978

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na ARM64

4485448

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-Kb4485458-arm64. MSU

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na ARM64

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4486996-arm64. MSU

4480978

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4485448

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-Kb44854418x64. MSU

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4486996-x64. MSU

4480978

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4485449

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-Kb485449-x86. MSU

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-x86. MSU

4480966

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4485449

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-Kb485449-arm64. MSU

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-arm64. MSU

4480966

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4477137

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-KB4477137-x64. MSU

4465663

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-x64. MSU

4480966

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4470788

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-KB4470788-x86. MSU

4465664

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4487044

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487044-x86. MSU

4480116

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na ARM64

4470788

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-KB4470788-arm64. MSU

4465664

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na ARM64

4487044

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487044-arm64. MSU

4480116

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4485449

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-Kb485449-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4487044

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487044-x64. MSU

4480116

Daa

Sustav

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

3177467

Servisiranje ispravke steka

Windows 6.1-Kb3177467-vi24 x86. MSU

Daa

Sustav

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4486563

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4486563-x86. MSU

4480970

Daa

Sustav

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4486564

Samo bezbednost

Windows 6.1-KB4486564-x86. MSU

Daa

Sustav

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

3177467

Servisiranje ispravke steka

Windows 6.1-Kb3177467-n2-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4486563

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-Kb4486563-5634. MSU

4480970

Daa

Sustav

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4486564

Samo bezbednost

Windows 6.1-Kb4486564-x6464-64-34-1. MSU

Daa

Sustav

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

3173424

Servisiranje ispravke steka

Windows 8.1-KB3173424-x86. MSU

Daa

Sustav

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4487000

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4487000-x86. MSU

4480963

Daa

Sustav

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4487028

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb44870218x86. MSU

Daa

Sustav

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

3173424

Servisiranje ispravke steka

Windows 8.1-KB3173424-x86. MSU

Daa

Sustav

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4487000

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4487000-x64. MSU

4480963

Daa

Sustav

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4487028

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4487028-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows RT 8,1

4487000

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4487000-arm. MSU

4480963

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4487019

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4487019-x86. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4487023

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4487023-x86. MSU

4480968

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

955430

Servisiranje ispravke steka

Windows 6.0-KB955430-x86. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2 (instalacija jezgra servera)

4487019

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4487019-x86. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2 (instalacija jezgra servera)

4487023

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4487023-x86. MSU

4480968

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2 (instalacija jezgra servera)

955430

Servisiranje ispravke steka

Windows 6.0-KB955430-x86. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za Itanium-Based Systems servisni paket 2

4487019

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4487019-ia64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za Itanium-Based Systems servisni paket 2

4487023

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-Kb448702323-IA64. MSU

4480968

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za Itanium-Based Systems servisni paket 2

955430

Servisiranje ispravke steka

Windows 6.0-KB955430-ia64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4487019

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4487019-x64. MSU

Daa

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Sustav

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4487023

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4487023-x64. MSU

4480968

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

955430

Servisiranje ispravke steka

Windows 6.0-KB955430-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za x64 Systems servisnog paketa 2 (instalacija jezgra servera)

4487019

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4487019-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za x64 Systems servisnog paketa 2 (instalacija jezgra servera)

4487023

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4487023-x64. MSU

4480968

Daa

Sustav

Windows Server 2008 za x64 Systems servisnog paketa 2 (instalacija jezgra servera)

955430

Servisiranje ispravke steka

Windows 6.0-KB955430-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 R2 za Itanium-Based Systems servisni paket 1

3177467

Ažuriranje steka usluge

Windows 6.1-Kb3177467-vi2-IA64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 R2 za Itanium-Based Systems servisni paket 1

4486563

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-Kb448656334. MSU

4480970

Daa

Sustav

Windows Server 2008 R2 za Itanium-Based Systems servisni paket 1

4486564

Samo bezbednost

Windows 6,1-Kb4486564-ja64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

3177467

Servisiranje ispravke steka

Windows 6.1-Kb3177467-n2-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4486563

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-Kb4486563-5634. MSU

4480970

Daa

Sustav

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4486564

Samo bezbednost

Windows 6.1-Kb4486564-x6464-64-34-1. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

3177467

Servisiranje ispravke steka

Windows 6.1-Kb3177467-n2-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4486563

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-Kb4486563-5634. MSU

4480970

Daa

Sustav

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4486564

Samo bezbednost

Windows 6.1-Kb4486564-x6464-64-34-1. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2012

3173426

Servisiranje ispravke steka

Windows8-RT-KB3173426-x64.msu

Daa

Sustav

Windows Server 2012

4486993

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4486993-x64.msu

Daa

Sustav

Windows Server 2012

4487025

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4487025-x64.msu

Daa

Sustav

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

3173426

Servisiranje ispravke steka

Windows8-RT-KB3173426-x64.msu

Daa

Sustav

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4486993

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4486993-x64.msu

Daa

Sustav

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4487025

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4487025-x64.msu

Daa

Sustav

Windows Server 2012 R2

3173424

Servisiranje ispravke steka

Windows 8.1-KB3173424-x86. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2012 R2

4487000

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4487000-x64. MSU

4480963

Daa

Sustav

Windows Server 2012 R2

4487028

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4487028-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

3173424

Servisiranje ispravke steka

Windows 8.1-KB3173424-x86. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4487000

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4487000-x64. MSU

4480963

Daa

Sustav

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4487028

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4487028-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2016

4485447

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-Kb48547-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2016

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4487026x64. MSU

4480961

Daa

Sustav

Windows Server 2016 (instalacija jezgra servera)

4485447

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-Kb48547-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server 2016 (instalacija jezgra servera)

4487026

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4487026x64. MSU

4480961

Daa

Sustav

Windows Server 2019

4470788

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-KB4470788-x64. MSU

4465664

Daa

Sustav

Windows Server 2019

4487044

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487044-x64. MSU

4480116

Daa

Sustav

Windows Server 2019 (instalacija jezgra servera)

4470788

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-KB4470788-x64. MSU

4465664

Daa

Sustav

Windows Server 2019 (instalacija jezgra servera)

4487044

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487044-x64. MSU

4480116

Daa

Sustav

Windows Server, verzija 1709 (instalacija jezgra servera)

4485448

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-Kb44854418x64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server, verzija 1709 (instalacija jezgra servera)

4486996

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4486996-x64. MSU

4480978

Daa

Sustav

Windows Server, verzija 1803 (instalacija jezgra servera)

4485449

Servisiranje ispravke steka

Windows 10.0-Kb485449-x64. MSU

Daa

Sustav

Windows Server, verzija 1803 (instalacija jezgra servera)

4487017

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4487017-x64. MSU

4480966

Daa

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×