Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Rezime

Ovaj članak opisuje Upravljač prilozima u operativnom sistemu Windows. Ovaj članak sadrži metode za konfigurisanje upravljača prilozima i privremena rešenja za dva problema sa upravljačem prilozima.

Uvod

Upravljač prilozima je uključen u Microsoft Windows da bi se računar zaštitio od nebezbednih priloga koje možete da primite putem e-poruke i od nebezbednih datoteka koje možete sačuvati sa interneta.

Ako upravljač prilozima identifikuje prilog koji možda nije bezbedan, upravljač prilozima vas sprečava da otvorite datoteku ili vas upozorava pre nego što otvorite datoteku. Više informacija o upravljaču prilozima potražite u odeljku "Više informacija".

Zaobilaženja problema kada ne možete da preuzmete datoteku ili program

Mnogi ljudi nailazi na probleme kada pokušaju da preuzmu datoteku ili program sa interneta. To može da bude izazvano iz više razloga. Ovde pružamo dva opšta rešenja koja možete da isprobate ako dobijate grešku da je preuzimanje blokirano ili ako dobijete poruke "Skeniranje virusa nije uspelo" ili "otkriven virus".

Nije moguće preuzeti nijednu datoteku ako je opcija "Preuzimanje datoteke" onemogućena u bezbednosnim postavkama interneta. Pratite ove korake da biste proverili bezbednosne postavke na internetu:

 1. Pokrenite prozor "Internet svojstva ".
  Windows 7

  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, a zatim otvorite fasciklu Pribor .

  2. Kliknite na dugme Pokreni.

  3. Otkucajte inetcpl.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Windows 8 ili 10

  1. Na ekranu Početak otkucajte tekst inetcpl.cpl, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. U prozoru Internet svojstva izaberite karticu Bezbednost, kliknite na ineternet zonu (ikonu globusa), a zatim kliknite na dugme Prilagođeni nivo .

 3. U prozoru Bezbednosne postavke pomerite se nadole do stavke Preuzimanja> Preuzimanje datoteka.

 4. Kliknite da biste izabrali stavku Omogući.

 5. Pomerite se nadole na listi dalje do stavke Razno > pokretanje aplikacija i nebezbednih datoteka.

 6. Kliknite da biste izabrali stavku Odziv (preporučuje se).

 7. Kliknite na dugme U redu.

Možda ćete dobiti poruku o grešci "Skeniranje virusa nije uspelo" ili "Otkriven je virus" kada pokušate da otvorite ili sačuvate datoteku ili program sa interneta. U većini slučajeva to ne izaziva operativni sistem Windows, već antivirusni softver. Ako ste sigurni da je izvor koji pokušavate da otvorite bezbedan i pouzdan, isprobajte sledeće privremeno rešenje da biste privremeno onemogućili skeniranje virusa, a zatim omogućite skeniranje virusa čim dovršite preuzimanje programa ili datoteke. Morate biti veoma oprezni kada koristite ovo privremeno rešenje. U suprotnom, možda ste izloženi virusnim napadima.

 1. Pokrenite prikaz registratora Uređivač.
  Windows 7

  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, a zatim otvorite fasciklu Pribor .

  2. Kliknite na dugme Pokreni.

  3. Otkucajte regedit.exe, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Windows 8 ili 10

  1. Na ekranu Početak otkucajte tekst regedit.exe, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Pronađite sledeće potključove registratora: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Ako ne vidite potključ Prilozi, kreirajte ga tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na Smernice , izaberite stavku Novo, izaberite stavku Ključ, a zatim otkucajte Prilozi kao ime ključa.
  Uređivač registratora – potključ Prilozi

 3. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Prilozi, izaberite stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD (32-bitna) vrednost.

 4. Otkucajte ScanWithAntiVirus kao ime vrednosti, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Kliknite desnim tasterom miša na novu vrednost ScanWithAntiVirus DWORD, a zatim izaberite stavku Izmeni.

 6. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1, a zatim kliknite na dugme U redu.
  Uređivač registratora - ScanWithAntiVirus DWORD vrednost

 7. Izađite iz fascikle Uređivač.

 8. Odjavite se i prijavite se u Windows da bi promena efekti bila primenjena.

 9. Otvorite ili sačuvajte program ili datoteku za koje ranije niste uspeli.

Napomena Predlažemo da promenite vrednost potključa ScanWithAntiVirus na 3 da biste omogućili skeniranje virusa odmah nakon što potpuno otvorite ili sačuvate program ili datoteku.

Konfigurisanje upravljača prilozima

Postoji nekoliko funkcija upravljača prilozima koje se mogu konfigurisati pomoću Smernice grupe ili lokalnog registratora.

Ova regulatorna postavka vam omogućava da upravljate podrazumevanim nivoom rizika za tipove datoteka. Da biste potpuno prilagodili nivo rizika za priloge datoteka, možda ćete morati da konfigurišete logiku poverenja za priloge datoteka:

 • Visok rizik
  Ako se prilog nalazi na listi tipova datoteka visokog rizika i je iz ograničene zone, Windows blokira korisnika da pristupi datoteci. Ako datoteka potiče iz internet zone, Windows će zatražiti od korisnika da pristupi datoteci.

 • Umereni rizik
  Ako se prilog nalazi na listi tipova datoteka umerenog rizika, Windows neće tražiti od korisnika da pristupi datoteci, bez obzira na informacije o zoni datoteke.

 • Nizak rizik
  Ako se prilog nalazi na listi tipova datoteka niskog rizika, Windows neće pitati korisnika pre pristupa datoteci, bez obzira na informacije o zoni datoteke.

Ako omogućite ovu regulatornu postavku, možete da navedete podrazumevani nivo rizika za tipove datoteka. Ako onemogućite ovu regulatornu postavku, Windows postavlja podrazumevani nivo rizika na umereni. Ako ne konfigurišete ovu regulatornu postavku, Windows postavlja podrazumevani nivo rizika na umereni.

Smernice grupe

Potključ registratora

Stavka registratora

Ulazna vrednost

Konfiguracija korisnika\Administrativni predlošci\Windows komponente\Attachment Manager

HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations

DefaultFileTypeRisk

Visoko (6150)
Ili
Umereni (6151)
Ili

Nisko (6152)

Napomena Podrazumevana vrednost stavke registratora DefaultFileTypeRisk je umerena (6151).

Ova regulatorna postavka vam omogućava da upravljate tim da li Windows označava priloge datoteka koji imaju informacije o njihovoj zoni porekla. Ove zone ili poreklo su internet, intranet i lokalno. Ova regulatorna postavka zahteva da NTFS sistem datoteka ispravno funkcioniše i neće uspeti bez obaveštenja na sistemima koji koriste FAT32. Ako ne čuva informacije o zoni, Windows ne može da proceni odgovarajuće rizike. Ako omogućite ovu regulatornu postavku, Windows ne označava priloge datoteka pomoću informacija o zoni. Ako onemogućite ovu regulatornu postavku, Windows označava priloge datoteka koristeći njihove informacije o zoni. Ako ne konfigurišete ovu regulatornu postavku, Windows označava priloge datoteka koristeći njihove informacije o zoni.

Smernice grupe

Potključ registratora

Stavka registratora

Ulazna vrednost

Konfiguracija korisnika\Administrativni predlošci\Windows komponente\Attachment Manager

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

SaveZoneInformation


Dana (1)
Ili

Isključeno (2)

Napomena Podrazumevana vrednost stavke registratora DefaultFileTypeRisk je Isključeno (2).

Sakrij mehanizme za uklanjanje informacija o zoni

Ova regulatorna postavka vam omogućava da upravljate da li korisnici mogu ručno da uklone informacije o zoni
iz sačuvanih priloga datoteka tako što ćete kliknuti na dugme Deblokiraj na kartici Svojstva datoteke ili kliknuti na polje za potvrdu u dijalogu Bezbednosno upozorenje. Uklanjanje informacija o zoni omogućava korisnicima da otvore potencijalno opasne priloge datoteka koje je Windows blokirao da se korisnici otvore. Ako omogućite ovu regulatornu postavku, Windows sakriva polje za potvrdu i dugme Deblokiraj . Ako onemogućite ovu regulatornu postavku, Windows prikazuje polje za potvrdu i dugme Deblokiraj . Ako ne konfigurišete ovu regulatornu postavku, Windows prikazuje polje za potvrdu i dugme Deblokiraj .

Smernice grupe

Potključ registratora

Stavka registratora

Ulazna vrednost

Konfiguracija korisnika\Administrativni predlošci\Windows komponente\Attachment Manager

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HideZoneInfoOnProperties


Isključeno (0)
Ili

Dana (1)

Napomena Podrazumevana vrednost stavke registratora DefaultFileTypeRisk je Isključeno (0).

Ove regulatorne postavke vam omogućavaju da konfigurišete listu nižih, umerenih i tipova datoteka visokog rizika. Visoka lista ima prednost nad listama umerenog i niskog rizika. Pored toga, proširenje je navedeno na više od jedne liste uključenih stavki. Ako omogućite ovu regulatornu postavku, možete da kreirate prilagođenu listu nižih, umerenih i tipova datoteka visokog rizika. Ako onemogućite ovu regulatornu postavku, Windows koristi ugrađenu listu tipova datoteka. Ako ne konfigurišete ovu regulatornu postavku, Windows koristi ugrađenu listu tipova datoteka.

Smernice grupe

Potključ registratora

Stavka registratora

Ulazna vrednost

Konfiguracija korisnika\Administrativni predlošci\Windows komponente\Attachment Manager

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations

HighRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
LowRiskFileTypes

Ova regulatorna postavka vam omogućava da konfigurišete logiku koju Windows koristi za utvrđivanje rizika za priloge datoteka. Ako želite da rukovalac datotekama daje uputstva operativnom sistemu Windows da koristi podatke rukovaoca datotekama preko podataka o tipu datoteke. Na primer, on daje uputstva operativnom sistemu Windows da ima Notepad.exe, ali da ne smatra pouzdanim .txt datotekama. Ako dajete uputstva za tip datoteke, Windows će koristiti podatke o tipu datoteke preko podataka rukovaoca datotekama. Na primer, imate poverenja .txt datoteke, bez obzira na rukovalac datotekama. Korišćenje rukovaoca datotekama i podataka o tipu je naj restriktivnija opcija. Windows bira restriktivnije preporuke. To dovodi do toga da korisnici vide više odziva o pouzdanosti nego da izaberu druge opcije. Ako omogućite ovu regulatornu postavku, možete da izaberete redosled kojim Windows obrađuje podatke o proceni rizika. Ako onemogućite ove smernice, Windows koristi podrazumevanu logiku poverenja koja više voli rukovalac datotekama iznad tipa datoteke.

Smernice grupe

Potključ registratora

Stavka registratora

Ulazna vrednost

Konfiguracija korisnika\Administrativni predlošci\Windows komponente\Attachment Manager

HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

UseTrustedHandlers


Tip datoteke (1)
Ili
Rukovalac (2)
Ili
Oba (3)

Napomena Podrazumevana vrednost stavke registratora DefaultFileTypeRisk je Rukovalac (2).

Ova regulatorna postavka vam omogućava da upravljate ponašanjem za obaveštavanje registrovanih antivirusnih programa. Ako je registrovano više programa, svi će biti obaveštenje. Ako registrovani antivirusni program već izvršava provere pristupa ili skenira datoteke kada stignu na server e-pošte računara, dodatni pozivi bi bili suvišni. Ako omogućite ove smernice, Windows govori registrovanom antivirusnom programu da skenira datoteku kada korisnik otvori prilog datoteke. Ako antivirusni program ne uspe, prilog se blokira i ne može se otvoriti. Ako onemogućite ove smernice, Windows ne poziva registrovane antivirusne programe kada se prilozi datoteka otvore. Ako ne konfigurišete ove smernice, Windows ne poziva registrovane antivirusne programe kada se otvore prilozi datoteka.

Smernice grupe

Potključ registratora

Stavka registratora

Ulazna vrednost

Konfiguracija korisnika\Administrativni predlošci\Windows komponente\Attachment Manager


HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\AttachmentsHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

ScanWithAntiVirus


Isključeno (1)
ili Opcionalno (2) ili

Dana (3)

Napomena Podrazumevana vrednost stavke registratora DefaultFileTypeRisk je Isključeno (1). Kada je vrednost postavljena na Opcionalno (2), svi skeneri se pozivaju čak i kada jedan izveštaj o otkrivanju.
Za više informacija kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

182569 Stavke registratora bezbednosnih zona programa Internet Explorer za napredne korisnike
 

Više informacija

Sledeće utvrđuje da li ste sprečeni da otvorite datoteku ili da li ste upozoreni pre nego što otvorite datoteku:

 • Tip programa koji koristite.

 • Tip datoteke koji preuzimate ili pokušavate da otvorite.

 • Bezbednosne postavke zone veb sadržaja iz koje preuzimate datoteku.

  Napomena Zone veb sadržaja možete da konfigurišete u programu Microsoft Internet Explorer na kartici Bezbednost. Da biste prikazali zone veb sadržaja, izaberite stavku Alatke, izaberite stavku Internet opcije, a zatim izaberite karticu Bezbednost . Ovo su četiri zone veb sadržaja:

  • Internet

  • Lokalni intranet

  • Pouzdane lokacije

  • Ograničene lokacije

Upravljač prilozima koristi programski interfejs aplikacije IAttachmentExecute (API) za pronalaženje tipa datoteke, pronalaženje povezivanja datoteka i određivanje najprikladnije radnje.

Microsoft Outlook Express i Microsoft Internet Explorer koriste upravljač prilozima za rukovanje prilozima e-pošte i preuzimanja sa interneta.

Upravljač prilozima klasifikuje datoteke koje primite ili koje preuzmete na osnovu tipa datoteke i oznake tipa datoteke. Upravljač prilozima klasifikuje tipove datoteka kao visok rizik, srednji rizik i nizak rizik. Kada datoteke sačuvate na čvrstom disku iz programa koji koristi upravljač prilozima, informacije o zoni veb sadržaja za datoteku čuvaju se i sa datotekom. Na primer, ako sačuvate komprimovanu datoteku (.zip) koja je priložena e-poruci na čvrstom disku, informacije o zoni veb sadržaja čuvaju se i kada sačuvate komprimovanu datoteku. Kada pokušate da izdvojite sadržaj iz komprimovane datoteke ili ako pokušate da pokrenete datoteku, ne možete. Informacije o zoni veb sadržaja čuvaju se zajedno sa datotekama samo ako čvrsti disk koristi NTFS sistem datoteka.

Ako želite, možete da otvorite blokiranu datoteku iz poznatog izvora. Da biste otvorili blokiranu datoteku, pratite ove korake:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na blokiranu datoteku, a zatim izaberite stavkuSvojstva
  .

 2. Na kartici Opšte kliknite na dugme
  Deblokiraj.

Kada pokušate da preuzmete ili otvorite datoteku sa veb lokacije koja je u zoni ograničenog veb sadržaja, možete dobiti poruku koja ukazuje na to da je datoteka blokirana.

Kada pokušate da otvorite tipove datoteka visokog rizika sa lokacija koje pripadaju zoni internet veb sadržaja, možda ćete dobiti poruku upozorenja, ali možda ćete moći da otvorite ove tipove datoteka.

Tipovi datoteka koje Menadžer za priloge označava kao visokog rizika uključuju sledeće:

 • .Ejd

 • .adp

 • .Aplikaciju

 • .Asp

 • .bas

 • .bat

 • .Cer

 • .chm

 • .Cmd

 • .Com

 • .cpl

 • .Crt

 • .csh

 • .exe

 • .fxp

 • .hlp

 • .hta

 • .Inf

 • .Komponente

 • .Isp

 • .Njegov

 • .js

 • .jse

 • .ksh

 • .lnk

 • .Ljut

 • .maf

 • .mag

 • .Mama

 • .maq

 • .Mar

 • .Mas

 • .Otiraиa

 • .Mau

 • .Mav

 • .maw

 • .mda

 • .Mdb

 • .Mde

 • .mdt

 • .mdw

 • .mdz

 • .msc

 • .msi

 • .msp

 • .mst

 • .Operacije

 • .pcd

 • .pif

 • .prf

 • .prg

 • .pst

 • .Reg

 • .scf

 • .scr

 • .sct

 • .shb

 • .shs

 • .tmp

 • .Url adresa

 • .Vb

 • .vbe

 • .vbs

 • .vsmacros

 • .vss

 • .vst

 • .vsw

 • .Ws

 • .wsc

 • .wsf

 • .wsh

Tipovi datoteka koje Upravljač prilozima ne označava kao visok rizik ili nizak rizik automatski se označavaju kao srednji rizik.

Kada otvorite datoteku srednjeg rizika iz zone internet veb sadržaja ili iz zone veb sadržaja ograničenih lokacija, moći ćete da otvorite ove tipove datoteka bez poruke upozorenja.

Upravljač prilozima označava sledeće tipove datoteka kao niske rizike samo kada ih otvorite pomoću programskog dodatka "Beležnica". Ako povežete drugi program sa ovim tipom datoteke, tip datoteke se više ne smatra nižim rizikom.

 • .Evidencije

 • .Tekst

 • .txt

Upravljač prilozima označava sledeće tipove datoteka kao niske rizike samo kada otvorite datoteku koristeći Microsoft Windows prikazivač slika i faksova:

 • .bmp

 • .dib

 • .Emf

 • .gif

 • .Mck

 • .jfif

 • .jpg

 • .jpe

 • .Jpeg

 • .png

 • .Tif

 • .Tiff

 • .Wmf

Napometa Povezivanje tipa datoteke sa programom "Beležnica" ili windows prikazivača slika i faksova ne dodaje taj tip datoteke na listu tipova datoteka niskog rizika.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×