Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Pregled

Ova ispravka zamenjuje prethodno objavljene ispravke. Uvek bi trebalo da instalirate najnoviju ispravku. 

Kada instalirate ovu hitnu ispravku, možda ćete morati da ažurirate licencu da biste dobili pristup novim objektima koji su uključeni u ovu ili prethodnu ispravku. (Ovo se odnosi samo na korisničke licence.)

Listu ispravki koje su objavljene za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 potražite u članku Objavljene ispravke za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2. Ispravke su namenjene novim i postojećim klijentima koji koriste Microsoft Dynamics Release Updates za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.

Vaћno

Preporučujemo da se obratite Microsoft Dynamics partneru pre nego što instalirate hitne ispravke ili ispravke. Važno je da proverite da li je okruženje kompatibilno sa hitnim ispravkama ili ispravkama koje će biti instalirane. Hitna ispravka ili ispravka mogu da dovode do problema sa interoperabilnošću sa prilagođavanjima i proizvodima nezavisnih proizvođača koji rade zajedno sa centralnim rešenjem za Microsoft Dynamics 365 Business.

Problemi koji su rešeni u ovoj ispravci

Sledeći problemi su rešeni u ovoj ispravci.

Hitne ispravke platforme 

ID

Naslov

433339

Stranice sa odloženim umetanim stavkama ne čuvaju se uvek čak i ako je status sačuvan.

434279

Poboljšajte performanse za otpremanje više od 5000 datoteka u SharePoint/OneDrive direktorijum.

435033

Excel izveštaji ne padnu sa vrednostima "null".

436379

Neispravan vek se prikazuje u biraču datuma za određene datume u kratkim formatima.

436447

Korisnici mogu direktno da uređuju tabele pomoću parametra URL adrese tabele na klijentu za tablet računare.

436560

Fokus dijaloga poruke nije postavljen na dugmetu U redu.

Hitne ispravke aplikacije 

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

437824

Poruka o grešci kada se aktivni tok posla migrira iz starijih verzija i kada je već delimično arhiviran.

Administracija

432088

Radnja Prikaži izvor na pločicu Poboljšana mogućnost e-pošte ne vraća se dubinski na izvorni dokument.

Administracija

436727

"Nemate sledeće dozvole za TabelaData račun u banci: Izmeni". Poruka o grešci prilikom pokušaja objavljivanja bankovnog računa. Pomirenje.

Upravljanje gotovinom

428299

"Premt. Izuzimanje iznosa reda PDV ne može biti veći od 3020,78 u tipu dokumenta reda prodaje='Porudžbina',Broj dokumenta.='XXXX',Broj reda.='YYYY'" prilikom pokušaja izdavanja izlazne porudžbine ili izbora stavke Statistika u izlaznom nalogu.

Finansija

431690

Netačni rezultati u izveštaju Kupac – saldo na datum prilikom izbora stavke Prikaži stavke sa nula salda.

Finansija

431913

"Ne postoji grupa naloga knjiženja u okviru filtera". Poruka o grešci kada grupa naloga ima znak ampersand (&) u imenu grupe.

Finansija

426144

Radnja Odštampaj GST specifikaciju u LVT ne funkcioniše.

Finansija

432481

Neispravno izračunavanje troškova po jedinici u nalozima poslova prilikom korišćenja kursa razmene.

Finansija

432876

Poruka o grešci dimenzije povezana sa kreiranjem redova naloga GK osnovnog sredstva postoji kada se prilikom izračunavanja amortizacije osnovnih sredstava čak ni ne kreiraju redovi naloga osnovnog sredstva GK.

Osnovna sredstva

433709

Serijski/broj serije/paketa – broj serije Radnje kartice sa informacijama prikazuju liste umesto kartica.

Integraciju

433841

Polje "Broj dokumenta" se ne sadrži. nedostaje u FILTERU SETSELECTION za izveštaj Proknjiženi direktni prenos.

Zaliha

433926

Funkcija "Changing Message" koristi neispravan okidač za disk fakture. Polje "Kôd" u tabeli "Zaglavlje usluge".

Zaliha

436022

Funkcija "Izvezi u Excel" generiše oštećenu datoteku za tabele za praćenje stavki.

Zaliha

434866

Zadatak zadatka i broj zadatka nedostaju prilikom kreiranja porudžbenice za zahtev za posao iz planiranja porudžbine.

Poslove

434965

Ukupan trošak i šifra popunjene valute za posao su netačni kada se stavke knjiženja povezane sa poslom iz naloga poslova.

Poslove

434719

Komponente sastavne tabele ne popunjavaju se kada je količina po niskoj u radnom listu planiranja.

Proizvodnje

434947

Poruka o grešci "Dužina niske je 100, ali mora biti manja od 30 znakova" prilikom korišćenja dnevnika kapaciteta ili periodičnog dnevnika sa dugačkim imenom za radni centar ili mašinski centar.

Proizvodnje

436553

Nije moguće koristiti MRP (planiranje materijalnih zahteva) u tabeli "Proizvedeni signal".

Proizvodnje

434201

Opcija "Odštampaj u Excel" neispravno konvertuje vrednosti vremena.

Proizvodnje

433269

Problem sa prognozama komponente kada se predviđanje ne koristi ispravno sa komponentom u šifri lokacije ostavlјen je prazan u instalaciji proizvodnje.

Proizvodnje

434718

Neispravni korisnici se prikazuju u stavkama evidencije interakcija na kontakt kartici.

Marketing

434325

Problem sa podacima između zaglavlja nabavke i redova nabavke prilikom kreiranja izlazne porudžbine iz radnog lista planiranja sa stavkom blokiranom prilikom kupovine.

Nabavke

432107

Adresa je prazna na kartici klijenta nakon primene predloška klijenta.

Prodaje

432507

Neočekivana dubinska analiza pri izboru kolone "Količina". da biste objedinili u polje "Porudžbina" u redu ponude za prodaju.

Prodaje

433955

Polje Broj kontakta prikazuje se na kartici kupca čak i kada se kontakt izbriše.

Prodaje

431355

Netačna vrednost prikazana u naslovu detalja naslova "Vaš najbolji klijent je bio" u verziji španskog jezika.

Prodaje

437181

Datum završetka se neispravno izračunava u zaduženju.

Prodaje

433412

Podrazumevani trans. - Polje Kupovina i podrazumevani trans – rezultat na stranici Podešavanje intrastata upućuju na vrednost Tip transakcije umesto na vrednost Specifikacija transakcije u holandskoj verziji.

Porez na PDV/promet/intrastat

436837

Izveštaj Smirivanje PDV-a neispravno odjavljiva stavke PDV-a iz filtera Početni datum i Datum završetka.

Porez na PDV/promet/intrastat

437736

Nije moguće uneti kôd kao radio dugme u polje Šifra regala u redu Mesto koji nedostaje u izdvajanju magacina.

Magacina

Hitne ispravke za lokalnu aplikaciju 

BE - Belgija

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

429879

Iznos PDV-a nije ispravan sa PDV-om koji se ne odvodi, reverznim troškovima i kasaskontom u belgijskoj verziji.

Porez na PDV/promet/intrastat

CZ - češki

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

434329

Tolerancija plaćanja se ne izračunava kada se Applied-To broju dokumenta na češkom jeziku ne proveri valjanost ručno.

Finansija

436417

Opcija za proveru, primenu i opozvanje stavki kupca/dobavljača nedostaje u naprednom pismu u češkoj verziji.

Finansija

437211

Pogrešno protumačivanje XML rezervisanih znakova za naznake u ARES-u u češkoj verziji.

Finansija

437302

Indirektne dozvole za stavke knjige dobavljača nedostaju u češkoj verziji.

Finansija

437247

Stavke sa čuvarom mesta %3 ili %4 zaglavljene su u objavljivanju pomoću funkcije "Prilagođavanje kursa valuta" u češkoj verziji.

Finansija

436655

Zastarelo nedostaje u natpisu u izveštaju "Analiza konta GK" u češkoj verziji.

Osnovna sredstva

436513

Funkcija "Preuzmi red potvrde" ne funkcioniše kada procenat akontacije/avansne uplate nije prazan u češkoj verziji.

Nabavke

436362

Poruka o grešci "Iznos ne može da bude veći od 0" prilikom pokušaja kreiranja pisma "Unapred nabavljanje" u češkoj verziji.

Nabavke

437741

Vrednost PDV-a za partnere je netačna za privatna pojedinca ili preduzeća registrovana bez PDV-a u izveštaju intrastata u češkoj verziji.

Porez na PDV/promet/intrastat

DK - Danska

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

431024

Obaveštenje pokazuje da korisnik mora da promeni konfiguraciju izveštaja o PDV-u čak i ako se podešavanje nije promenilo u danskoj verziji.

Finansija

ES - Španija

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

435280

"Naišli smo na problem sa nekim sadržajem u 'Glavnoj Book.xlsx'. Želite li da pokušamo da oporavimo koliko god je moguće?" prilikom korišćenja funkcije "Pošalji programu Excel" u izveštaju "Glavna knjiški knjiga" sa opcijom "Samo podaci" u verziji španskog jezika.

Finansija

436451

Poreski broj je neispravno odsečen u Deklaraciji Make 347 kada je zemlja uključena u špansku verziju.

Finansija

427633

Specijalnim znacima se neispravno rukuje u deklaracijama "Pravljenje 347" i 349 u verziji španskog jezika.

Porez na PDV/promet/intrastat

NE - Norveška

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

436539

PDV koji se ne oduzima dodaje se u izvod PDV-a čak i ako je polje "Incl". Opcija PDV-a koja se ne odvodi je izabrana u norveškoj verziji.

Finansija

SE - Švedska 

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

434195

Globalne dimenzije nedostaju u opštim stavkama, čak se i ID-ove skupa dimenzija popunjavaju prilikom knjiženja opomena sa naknadama u verziji švedskog jezika.

Prodaje

SAD - Sjedinjene Države

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

432088

Radnja Prikaži izvor na pločicu Poboljšana mogućnost e-pošte ne vraća se dubinski na izvorni dokument u verziji Sjedinjenih Država.

Administracija

430249

Elektronske datoteke prenosa sredstava (EFT) odbacuju se zato što je ime dobavljača previše kratko u verziji Sjedinjenih Država.

Upravljanje gotovinom

431913

"Ne postoji grupa naloga knjiženja u okviru filtera". Poruka o grešci kada grupa naloga ima znak ampersand (&) u imenu grupe u verziji Sjedinjenih Država.

Finansija

433146

Poruka o grešci "Nisu izabrane vrednosti dimenzija" prilikom dodavanja nove vrednosti šifre dimenzije na stranici "Vrednosti dimenzija" posle polja "Broj artikla". promenjena je za stavku sa ograničenjima za dozvoljene vrednosti dimenzija u verziji SJEDINJENIH Država.

Finansija

432070

"Nije moguće promeniti polje Tip u stavci zato što za ovu stavku postoji bar jedan red nabavke." Kada pokušate da promenite tip predloška stavke u verziji Sjedinjenih Država.

Zaliha

431075

Greška postoji i iznos zaokruživanja se knjiži prilikom knjiženja fakture za avansnu uplatu od 100% sa % popusta na red u verziji Sjedinjenih Država.

Prodaje

Funkcije regulatora

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

435885

Polje "Osoba" se dodaje u tabele "Kupac" i "Dobavljač" zamenjuje polje "Vrsta partnera" koje se koristi za SEPA.

Finansijsko upravljanje

Customer.Table CustomerCard.Page CustomerTempl.Table CustomerTemplCard.Page IntrastatJnlLine.Table Vendor.Table VendorCard.Page VendorTempl.Table VendorTemplCard.Page

436865

Ažuriranje izveštaja intrastat liste za proveru.

Finansijsko upravljanje

IntrastatChecklist.Report

436888

Ažuriranje izveštaja intrastat obrasca.

Finansijsko upravljanje

IntrastatForm.Report IntrastatJournal.Page intrastatform.report

Rezoluciju

Kako nabaviti datoteke Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.

Ispravka 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

Koji paket hitne ispravke treba preuzeti

Ova ispravka sadrži više paketa hitnih ispravki. Izaberite i preuzmite neki od sledećih paketa, u zavisnosti od verzije zemlje vaše Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 baze podataka.

Zemlja

Paket hitne ispravke

AT - Austrija

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 AT paket

AU - Australija

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 AU paket

BE - Belgija

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 BE paket

CA – Kanada

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 CA paket

CH – Švajcarska

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 CH paket

CZ - Čehija

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 CZ paket

DE - Nemačka

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 DE paket

DK - Danska

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 DK paket

ES - Španija

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 ES paket

FI - Finska

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 FI paket

FR - Francuska

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 FR paket

GB - Ujedinjeno Kraljevstvo

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 UK paket

IN – Indija

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IN paket

IS – Island

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IS paket

IT - Italija

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IT paket

MX – Meksiko

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 MX paket

NL - Holandija

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NL paket

NE - Norveška

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NO paket

NZ - Novi Zeland

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NZ paket

RU - Rusija

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 RU paket

SE - Švedska

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 SE paket

SAD - Sjedinjene Države

Preuzmite ispravku 19.8 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 US paket

Sve druge zemlje

Preuzmite ispravku 19.8 za paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 W1

Kako da instalirate lokalnu ispravku izdanja 2021 Release Wave 2 za Microsoft Dynamics 365 Business Central

Pogledajte članak Kako da instalirate ispravku za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.

Preduslovi

Morate da imate instaliran Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 da biste primenili ovu hitnu ispravku.

Više informacija

Pogledajte više informacija o terminologiji softverskih ispravki i Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem u Microsoft proizvodima koji su navedeni u odeljku "Odnosi se na".

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×