Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Pregled

Ova ispravka zamenjuje prethodno objavljene ispravke. Uvek bi trebalo da instalirate najnoviju ispravku.

Kada instalirate ovu hitnu ispravku, možda ćete morati da ažurirate licencu da biste dobili pristup novim objektima koji su uključeni u ovu ili prethodnu ispravku. (Ovo se odnosi samo na korisničke licence.)

Listu ispravki koje su objavljene za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 potražite u objavljenim ispravkama za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2. Novosti su namenjene novim i postojećim klijentima koji koriste Microsoft Dynamics Released Novosti za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Vaћno

Preporučujemo da se obratite Microsoft Dynamics partneru pre nego što instalirate hitne ispravke ili ispravke. Važno je da proverite da li je okruženje kompatibilno sa hitnim ispravkama ili ispravkama koje će biti instalirane. Hitna ispravka ili ispravka mogu dovesti do problema sa međukoperibilnošću sa prilagođavanjima i proizvodima nezavisnih proizvođača koji rade zajedno sa Microsoft Dynamics 365 Business Central solution.

Problemi koji su rešeni u ovoj ispravci

Sledeći problemi su rešeni u ovoj ispravci.

Hitne ispravke platforme

ID

Naslov

461517

Izračunavanje zbirova poštanskog sandučeta nije tačno kada su redovi porudžbenice skriveni.

464905

Nije moguće koristiti stranice obeleživača prilikom korišćenja profila za koji su obeleživači dodati na podrazumevanoj lokaciji zato što originalno sidro nije definisano.

464949

HttpClient ne uspeva sa nevažećim skupom znakova kada se skup znakova nalazi pod navodnicima.

Hitne ispravke aplikacije

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

465792

Personalizacija korisnika nije u potpunosti popunjena vrednostima dobijenim iz grupe korisnika.

Administracija

460563

Sabrani iznos u redu naloga je netačan nakon primene više dokumenata na stranici "Primena stavki klijenata".

Upravljanje gotovinom

466993

Nije moguće uneti važeću referencu plaćanja u red naloga plaćanja ako referenca "Broj" sadrži slova.

Upravljanje gotovinom

466524

Ext. za pronalaženje PDV-a Funkcija "LookupVatRegistrationFromWebService" ne može da zaobiđi izraz COMMIT.

Upravljanje gotovinom

465897

Prilagođeni izveštaj se vraća na RDLC prilikom korišćenja opcije "Izaberi raspored" bez izbora ili izbora dugmeta "Otkaži".

Upravljanje gotovinom

460769

Dodele troškova se ne dodeljuju zasebno za stavke troškova i Stavke budžeta troška.

Finansija

462970

Problem sa funkcijom automatskog podudaranja računa u banci.

Finansija

464532

Ukupan iznos u izveštaju izvoda računa u banci nije ispravan.

Finansija

465454

Datum PDV-a može da se promeni u datum koji se razlikuje od datuma knjiženja u periodičnim nalozima knjiženja, ali se promena zanemaruju prilikom knjiženja datuma PDV-a.

Finansija

465949

Nije moguće navesti datum PDV-a kada se koristi opcija "Kombinovanje isporuka".

Finansija

466538

Datum PDV-a u neodjavljenom scenariju jednak je datumu PDV-a originalne transakcije gde bi trebalo da bude jednak datumu PDV-a nedodevljene transakcije.

Finansija

466894

"Morate navesti tip dokumenta za ..." prilikom promene tipa dokumenta u "prazno" u nalogu prodaje.

Finansija

467050

Poruka o grešci "Ovo će promeniti dimenziju navedenu u dokumentu" prilikom kreiranja ulazne fakture od dobavljača bez redova nabavke.

Finansija

465081

Obračun i poravnanje PDV-a izveštavaju o parametru i zahtevaju vrednost u datumu PDV-a čak i ako je korišćenje datuma PDV-a podešeno na "Ne koristi".

Finansija

465518

Podrazumevana dimenzija tipa naloga ne radi na očekivani način.

Finansija

465618

Datum PDV-a se dodeljuje automatski kada je prazan pre provere datuma u redu naloga knjiženja.

Finansija

466592

Filteri dimenzije budžeta GK primenjuju se na budžet za drugo preduzeće.

Finansija

467660

Iznos zaokruživanja fakture nije obrnut nakon otkazivanja obaveštenja o zateznim kamatama.

Finansija

462516

Sistem proknjiži kompletnu količinu prilikom pokušaja knjiženja delimične količine u Polje za nabavku ili Nalog za povraćaj na prodaju za isporuku ili prijem nakon dodeljivanja potpune količine u praćenju artikla.

Zaliha

464054

Moguće je kreirati više atributa sa poljem Ime praznom putem atributa stavke.

Zaliha

464724

Kada se bavite šifrom razloga polja, ponašanje nije dosledno prilikom poređenja naloga artikla sa isporukom zaliha i prijemom zaliha, gde šifra razloga nije zadržana.

Zaliha

465426

Ukupan iznos vrednosti zaliha ne podudara se između unete vrednosti i proknjižene vrednosti prilikom ponovne procene vrednosti zaliha po stavki.

Zaliha

461674

Nije moguće delimično proknjižiti direktne porudžbine prenosa kada je opcija Podešavanje zaliha postavljena na opciju Direktni prenos.

Zaliha

467538

Trošak po jedinici se ne ažurira u skladu sa jedinicom mere u redu Prijemnice zaliha.

Zaliha

468020

Stranica predviđanja Novi zahtev može da se uređuje čak i kada se otvori u režimu samo za čitanje.

Zaliha

468126

Dimenzija se ne ažurira u dokumentu isporuke zaliha.

Zaliha

463554

Dodatni prazan red naloga se pojavljuje nakon knjiženja reda u nalogu posla.

Poslove

464766

Dimenzije zadatka se ne prosleđuju za nabavljanje dokumenata kada se koristi planiranje porudžbine.

Poslove

464716

Polje Poštanski broj primaoca isporuke ne ažurira se na osnovu polja Država i Grad, ali se polje Poštanski broj fakturisanja ažurira umesto toga.

Poslove

467696

Ukupni trošak (LVT) u stavkama knjige poslova ne uključuje iznos zaokruživanja podešen u prozoru Podešavanje glavne knjige.

Poslove

463825

Više porudžbina se koristi za serija za serija, pravljenje za porudžbine i više naloga za proizvodnju kada su zalihe dostupne.

Proizvodnje

463487

"Vrednost xxx u polju "Količina" ima manju preciznost od očekivane. Napomena: Podrazumevana preciznost zaokruživanja od 0.00001 koristi se ako preciznost zaokruživanja nije definisana". Poruka o grešci prilikom pokušaja osvežavanja naloga za proizvodnju.

Proizvodnje

463832

Akumulacija se koristi za dostupne inventare kada se dostigne maksimalna količina, a postoji više naloga za proizvodnju po porudžbini.

Proizvodnje

467703

Izveštaji u vezi sa proizvodnjom obezbeđuju listu dostupnih radnih centara umesto mašinskog centra kada koristite opciju "Ukupne vrednosti filtera" kada izaberete mašinski centar u filteru "Tip kapaciteta", a zatim izaberete polje "Broj kapaciteta". Filter.

Proizvodnje

463464

Prilikom promene zaglavlja datuma porudžbine za zaglavlje kupovine, polje "Datum porudžbine" sada se ažurira i na nivou reda. Međutim, ova ispravka takođe utiče na sve ostale redove i briše korisničke stavke kao što su varijanta, lokacija i UOM.

Nabavke

467201

Problem sa dimenzijama u dokumentima o nabavci sa šifrom lokacije koja je podrazumevano postavljena na kartici dobavljača.

Nabavke

468125

Izlazne porudžbine se kreiraju sa lokacijom iz polja Informacije o preduzeću umesto lokacije dodeljene dobavljaču.

Nabavke

451868

Opcija Blokirano u periodičnim redovima prodaje ne radi na očekivani način.

Prodaje

463616

Poruka o grešci "Vrsta izračunavanja PDV-a za PDV mora biti jednaka "Reverznim PDV-om" u podešavanju knjiženja PDV-a" prilikom pokretanja paketa proknjižavanja izlazne fakture sa drugim datumom PDV-a.

Prodaje

463997

Dodela je netačna za izlazne fakture kada se bavi delimičnom isporukom u prozoru Dodela troškova artikla.

Prodaje

464072

Nakon otkazivanja proknjižene izlazne fakture za koju šifra lokacije zahteva isporuku i izdvajanje, ponovo otvorena ulazna porudžbina dozvoljava isporuku artikala bez isporuke iz magacina.

Prodaje

464478

Poruka o grešci "Rezerviši artikal XXX nije na zalihama" kada se bavite posebnom porudžbinom tipa ili tipa usluge koja nije zaliha.

Prodaje

466086

Izveštaj Isporuke prodaje odštampan sa rasporedom RDLC prikazuje samo prvi redni broj.

Prodaje

466263

Primarna adresa e-pošte kontakta se uvek koristi u dokumentima prodaje nakon primene ispravke.

Prodaje

466310

Cena po jedinici u redovima se ne ažurira nakon promene polja "Broj kampanje" u zaglavlju osim ako se promeni i polje Količina.

Prodaje

466584

E-poruke poslate sa proknjiženih faktura za uslugu pojavljuju se na pločicu Poslate e-poruke u centru za uloge, ali nedostaju na stranici Poslate e-poruke koja ide uz karticu klijenta.

Prodaje

466733

Dimenzije se ne dodaju prilikom umetanja novog reda u redosled sklopa.

Prodaje

456431

Kada birate više izlaznih porudžbina koje će biti izdate, ne objavljuje se sve.

Prodaje

463274

"Zaglavlje isporuke prodaje ne postoji. Identifikaciona polja i vrednosti: Ne.=" kada pokušate da pristupite sačuvanom filteru na stranici Certifikati o nabavci.

Prodaje

463854

Stavke odloženog GK ne podudaraju se sa ažuriranim planom odlaganja.

Prodaje

464012

Na nivou redova servisa dostupnost artikla po događaju je netačna kada se poredi sa dostupnošću artikla po događaju na nivou redova prodaje.

Upravljanje uslugom

464858

Datum garancije je neispravno ponovo izračunat za novu isporuku koja je stornirana opcijom Opozovi isporuku.

Upravljanje uslugom

465405

"Sastavna komponenta za broj stavke Nije moguće pronaći XYZ". Poruka o grešci prilikom korišćenja funkcije "Kopiraj iz sastavacije" za stavku za servis koja ima navedenu proizvodnu stavku.

Upravljanje uslugom

463293

Poruka o grešci "Ništa za rukovanje" prilikom kreiranja izdvajanja iz magacina iz naloga za proizvodnju za artikal koji bira FEFO čak i ako postoje raspoložive jedinice. To je zato što postoje jedinice sa ranijim datumima isteka roka važenja, ali one su već izabrane za drugi nalog za proizvodnju.

Magacina

465003

Šifra lokacije u tabeli "Zahtev za magacin" se ne ažurira kada se prodaja ili porudžbenica ažuriraju nakon objavljivanja i ponovnog otvaranja dokumenta.

Magacina

465042

Tipovi artikala "Servis" i "Ne-zalihe" generišu stavke u tabeli zahteva magacina.

Magacina

465516

Šifra jedinice mere u zaglavlju naloga za sklop je izbrisana, omogućavajući knjiženje izlaza sklopa bez šifre jedinice mere u usmeravanju i izboru lokacije, ali premeštanje ili biranje je sada blokirano za izlaznu količinu sklopa.

Magacina

466553

Problem sa zaokruživanjem birača magacina.

Magacina

466710

Poruka o grešci "Nije moguće podudaranje praćenja artikla" pojavljuje se prilikom knjiženja izdvajanja zaliha.

Magacina

465188

Kada se bavite WMS-om i namenski korpom, dostupna količina. to Pick is calculated from an-pickable bins assigned for Quality Control (QC) and Put-away functions.

Magacina

468271

Problem sa delimičnom porudžbinom prenosa isporuke sa redovima praćenja artikla.

Magacina

Hitne ispravke za lokalnu aplikaciju 

BE - Belgija

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

464486

Izveštaji o godišnjim PDV-ovima i godišnja lista PDV-a – izveštaj diska prikazuju klijente sa 0 PDV-a u belgijskoj verziji.

Finansija

466877

Polje "Broj dokumenta" nije u potpunosti prikazano prilikom pokretanja izveštaja knjige o kupovini u belgijskoj verziji.

Finansija

CA – Kanada

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

464851

Vrednost "Količina (osnova)" je postavljena na nulu i potrebno je ponovo proveriti količinu ili jedinicu mere ako promenite broj artikla za naplatu nakon dodavanja reda izlazne porudžbine za trošak (artikal) i unošenje količine i cene u kanadsku verziju.

Prodaje

466283

Analiza poreza na promet nedostaje u statistici izlazne fakture u verziji Kanade.

Prodaje

CH – Švajcarska

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

466515

Izveštaj o izvodu PDV-a ne funkcioniše ispravno ako se datum PDV-a razlikuje od datuma knjiženja u švajcarskoj verziji.

Finansija

CZ - češki

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

459862

Izveštaj o zalihama tehničke podrške prikazuje se neispravno u češkoj verziji.

Upravljanje gotovinom

466135

Polje "Broj dokumenta" nije u potpunosti prikazano prilikom pokretanja izveštaja knjige o kupovini u belgijskoj verziji.

Zaliha

464937

Knjiženje ulaznih faktura je netačno kada se stopa PDV-a razlikuje od stope fakture u češkoj verziji.

Nabavke

454283

"Zapis u stavki GK tabele već postoji. Identifikaciona polja i vrednosti: Poruka o grešci "Broj unosa.=xxx" prilikom pokušaja objavljivanja naloga za prodaju u češkoj verziji.

Prodaje

ES - Španija

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

460924

Konto glavne knjige za gotovinu Plaćanja se ne računa uvek prilikom pokretanja Deklaracije Make 347 u španskoj verziji.

Upravljanje gotovinom

463953

Izveštaj Dnevnik knjiženja – test prikazuje nedosledna upozorenja kada je tip dokumenta podešen na prazan u verziji španskog jezika.

Upravljanje gotovinom

463732

Predlaganje Plaćanja nisu tačni, a neki redovi su propušteni u verziji španskog jezika.

Finansija

461387

Odobrenja povećavaju ukupan iznos u deklaraciji 349 ako su ona ispravke faktura iz prethodnog perioda čak i ako prvobitni period deklaracije nije podešen u verziji španskog jezika.

Finansija

466031

Kada je tip obračuna PDV-a postavljen na opciju Normalno, a nije navedena vrsta opolate, stavke se generišu i u stavkama PDV-a i u verziji španskog jezika bez opolata.

Finansija

463722

Polja Šifra specijalne šeme prodaje i nabavke u podešavanju knjiženja ZA PDV ne rade kao što je očekivano u verziji španskog jezika.

Finansija

GB - Ujedinjeno Kraljevstvo

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

463261

CSV datoteka kreirana iz izveštaja Nadzor PDV-a može se filtrirati po datumu PDV-a, ali samo sadrži datum knjiženja, a ne i datum PDV-a u britanskoj verziji.

Finansija

IS – Island

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

465412

Izveštaj Saldo PDV-a prikazuje netačne iznose u islandskoj verziji.

Finansija

IT - Italija

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

467147

Certifikacione unica je neispravno grupisan kada se vrednost umetne u polje Tip prihoda koji nije opohodljiv na stranici "Izustava poreza" u italijanskoj verziji.

Finansija

468700

Problemi sa zapisom H u Certificazione Unica u italijanskoj verziji.

Finansija

468705

Zapis A je neispravan u certifikacionu Unica u italijanskoj verziji.

Finansija

465765

Kreira se pogrešan red u nalogu plaćanja za iznos poreza kada saldo nije u prvom redu u italijanskoj verziji.

Nabavke

466671

Ime datoteke Certificazione Unica ne bi trebalo da sadrži prostor u italijanskoj verziji.

Nabavke

463481

Elektronska faktura je neispravno kreirana ako postoje redovi sa negativnim količinama u izlaznom fakturi u italijanskoj verziji.

Prodaje

467204

Iznos prodaje (LVT) u proknjiženim izlaznim fakturama Statistika je netačan ako uslov plaćanja koristi različite instalacije u italijanskoj verziji.

Prodaje

MX – Meksiko

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

466899

CFDI poruka o grešci prilikom označavanja komplementa plaćanja u meksičkoj verziji.

Finansija

464851

Vrednost "Količina (osnova)" je postavljena na nulu i potrebno je ponovo proveriti količinu ili jedinicu mere ako se promeni broj artikla za naplatu nakon dodavanja reda izlazne porudžbine za trošak (artikal) i unosa količine i cene u meksičku verziju.

Prodaje

SAD - Sjedinjene Države

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

465048

"Stavka knjige računa u banci ne postoji. Identifikaciona polja i vrednosti: Broj unosa. = '0'" poruka o grešci prilikom omogućavanja standardizovane funkcije usaglašavanja banke i funkcije depozita u verziji 21.4 u verziji SAD.

Upravljanje gotovinom

464491

"Nevažeći izraz tipa: tabela prikaza. VERSION(1) SORTING(Kôd) WHERE(Dozvoli sinhronizaciju u pozadini=FILTER(true) WHERE(Field5=1(XXXX))" prilikom sinhronizovanja porudžbina iz Dobavljač filtriranog po broju porudžbine u verziji SAD.

Integraciju

466764

Kôd za dostavljanje ne popunjava se automatski u redu Nalog plaćanja kada korisnik izabere u polju Dokument za prijavljivanje. Br. da biste primenili plaćanje na fakturu koja već ima kôd za remitiranje u verziji Sjedinjenih Država.

Nabavke

464851

Količina (osnova) je postavljena na nulu i potrebno je ponovo proveriti količinu ili jedinicu mere ako promenite broj artikla za naplatu nakon dodavanja reda izlazne porudžbine za trošak (artikal) i unesete količinu i cenu u verziju Sjedinjenih Država.

Prodaje

Lokalne regulatorne funkcije

NE - Norveška

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

466390

Nije moguće uspešno proveriti valjanost elektronske fakture u EHF 3.0 formatu kada dokument sadrži negativan red za zaokruživanje faktura u norveškoj verziji.

Finansijsko upravljanje

PEPPOLManagement.Codeunit SalesCrMemoPEPPOLBIS30.XmlPort SalesCreditMemoPEPPOL20.XmlPort SalesCreditMemoPEPPOL21.XmlPort SalesInvoicePEPPOL20.XmlPort SalesInvoicePEPPOL21.XmlPort SalesInvoicePEPPOLBIS30.XmlPort EHFReminder30.XmlPort

Rezoluciju

Kako da nabavite datoteke Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.

Ispravka 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

Koji paket hitne ispravke treba preuzeti

Ova ispravka sadrži više paketa hitnih ispravki. Izaberite i preuzmite neki od sledećih paketa u zavisnosti od verzije vaše Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 baze podataka.

Zemlja

Paket hitne ispravke

AT - Austrija

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 AT paket

AU - Australija

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 AU paket

BE - Belgija

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 BE paket

CA – Kanada

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CA paket

CH – Švajcarska

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CH paket

CZ - Čehija

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CZ paket

DE - Nemačka

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 DE paket

DK - Danska

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 DK paket

ES - Španija

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 ES paket

FI - Finska

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 FI paket

FR - Francuska

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 FR paket

GB - Ujedinjeno Kraljevstvo

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 UK paket

IN – Indija

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 IN paket

IS – Island

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 IS paket

IT - Italija

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 IT paket

MX – Meksiko

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 MX paket

NL - Holandija

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NL paket

NE - Norveška

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NO package

NZ - Novi Zeland

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NZ paket

RU - Rusija

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 RU paket

SE - Švedska

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 SE paket

SAD - Sjedinjene Države

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 US paket

Sve druge zemlje

Preuzmite ispravku 21.6 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 W1 paket

Kako da instalirate lokalnu ispravku sistema Microsoft Dynamics 365 Business Central za izdanje 2022 Release Wave 2

Pročitajte članak Kako da instalirate ispravku microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Preduslovi

Morate da imate instaliran Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 da biste primenili ovu hitnu ispravku.

Više informacija

Pogledajte više informacija o terminologiji softverskih ispravkii programu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem u Microsoft proizvodima koji su navedeni u odeljku "Odnosi se na". 

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×