Sadržaj
×

Datum izdanja:

25.10.2017.

Verzija:

14.0.3006.16

Rezime

Ovaj članak opisuje paket kumulativnih ispravki 1 (CU1) za SQL Server 2017. Ova ispravka sadrži 71 ispravke koje se izdaju nakon izdanja programa SQL Server RTM verzije 2017 i ažurira komponente u sledećim verzijama.

 • SQL Server – Verzija proizvoda: 14.0.3006.16, verzija datoteke: 2017.140.3006.16

 • Analysis Services – Verzija proizvoda: 14.0.1.439, verzija datoteke: 2017.140.1.439

Poznati problemi sa ovom ispravkom

Nema poznatih problema sa ovom kumulativnom ispravkom.

Poboljšanja i ispravke uključene u ovu kumulativnu ispravku

Dostupna je radna Excel koja sadrži listu rezimea izdanja, zajedno sa trenutnim životnim ciklusom podrške. Datoteka Excel sadrži i detaljne liste popravki za SQL Server 2019 i SQL Server 2017. Kliknite da biste odmah preuzeli ovu Excel datoteku.

Napomena: Na pojedinačne stavke u sledećoj tabeli može se upućiati direktno putem obeleživača. Ako kliknete na ID reference greške u tabeli, primetićete da se oznaka obeleživača dodaje u URL koristeći ovaj format #bkmk_NNNNNNNN. Zatim možete da delite ovaj URL sa drugima tako da mogu direktno da pređite na željenu ispravku u tabeli.

Referenca greške

Broj članka baze znanja

Opis

Oblast "Popravka"

Platforme

10868749">10868749

4040401

ISPRAVKA: Kršenje pravila pristupa za upit prostornih tipova podataka putem povezanog servera u sistemu SQL Server 2014 ili 2017

SQL mašinu

Sve

10936183">10936183

4039868

ISPRAVKA: Padanje performansi prilikom In-Memory OLTP sa uvek uključenim grupama dostupnosti u verzijama SQL Server 2016 ili 2017

In-Memory OLTP

Sve

10749795">10749795

4043455

ISPRAVKA: Prenosivost i performanse se razlikuju Windows linux planera u programu SQL Server 2017.

SQL mašinu

Linux

10966016">10966016

4039736

ISPRAVKA: SSIS paket se ne pokreće kada ga pokrene CLR uskladištena procedura čiji korisnik nema SYSADMIN dozvole

SQL mašinu

Sve

10889338">10889338

4042885

ISPRAVKA: Do greške "deljenje nulom" dolazi kada je paralelni upit prisiljen da se pokrene u serijskom režimu u programu SQL Server 2017.

SQL performanse

Sve

10868777">10868777

3208545

Ispravka: SQL Server 2016 ili 2017 Analysis Services može da padne u određenoj situaciji

Analysis Services

Sve

10867554">10867554

4043459

ISPRAVKA: Udaljena instanca SQL Server prilikom izvršavanja uskladištene procedure koja masovno učitava nepotpunu datoteku sa podacima u privremenu tabelu

SQL mašinu

Sve

10965980">10965980

4042251

ISPRAVKA: Preslikavanje baze podataka ne uspeva uz grešku 3456 u verzijama SQL Server 2016 ili 2017

Visoka dostupnost

Sve

10729322">10729322

4017827

ISPRAVKA: Reporting Services "SortExpression" uzrokuje rsComparisonError kada postoji NULL vrednost u skupu kolona kao "DataTimeOffset"

Usluge za izveštavanje

Sve

10691460">10691460

4034376

ISPRAVKA: Nije moguće onemogućiti "promena hvatanja podataka" ako je bilo koja kolona šifrovana funkcijom "Always Encrypted" programa SQL Server 2016 ili 2017

SQL mašinu

Sve

10865727">10865727

4024393

ISPRAVKA: Greška potvrde javlja se u sekundarnim replikama kada nastavite sa radom baze podataka obustavljene dostupnosti u programu SQL Server 2016 ili 2017

SQL mašinu

Sve

10868736">10868736

4022483

ISPRAVKA: Greška prilikom izvoza DQS baza znanja koji sadrži domene u DQS klijentu u verzijama SQL Server 2014 ili 2017

Usluge kvaliteta podataka (DQS)

Sve

10936185">10936185

4039776

ISPRAVKA: Neispravno ponašanje prilikom korišćenja tabela optimizovanih za memoriju sa izvodom "gde postoji" u verzijama SQL Server 2016 ili 2017

In-Memory OLTP

Sve

10965958">10965958

4034789

ISPRAVKA: Dolazi do neočekivane greške izuzetka kada xiRR mera obrađuje previše zapisa u SSAS 2016 ili 2017

Analysis Services

Sve

10966015">10966015

4038590

ISPRAVKA: SSIS paket koji sadrži nemačke umlaute ne uspeva da izvrši nakon primene inkrementalnog paketa u sistemu SQL Server 2016 ili 2017

Usluge integracije

Sve

10868739">10868739

4039509

ISPRAVKA: SSAS pada kada obradite SSAS bazu podataka ili kocku u programu SQL Server 2014 ili 2017

Analysis Services

Sve

10965984">10965984

4039966

ISPRAVKA: Kršenje pravila programa Access javlja se kada je DDL okidač podignut komandom KREIRAJ SPOLJNU TABELU u programu SQL Server 2016 ili 2017

SQL mašinu

Sve

10868733">10868733

4040376

ISPRAVKA: Kontrolisano pravljenje rezervne kopije u Microsoft Azure prestaje nakon velikog pravljenja rezervne kopije baze podataka u programima SQL Server 2014 ili 2017

SQL mašinu

Sve

10965994">10965994

4043478

ISPRAVKA: Greška prilikom izvoza SSRS izveštaja na iOS uređaju u sistemu SQL Server 2016 ili 2017

Usluge za izveštavanje

Sve

10921835">10921835

4046065

ISPRAVKA: Do oštećenja memorije dolazi tokom preuzimanja posla grupe neuspešnih preuzimanja dostupnosti za DTC transakcije u SQL Server 2017.

Visoka dostupnost

Sve

11003299">11003299

4046055

ISPRAVKA: FORCE_LAST_GOOD_PLAN je zaglavljena u stanju "Verifikacija" nakon prve verifikacije u programu SQL Server 2017

SQL mašinu

Sve

10868755">10868755

4040512

ISPRAVKA: Dolazi do greške kada izvezete izveštaj usluga za izveštavanje u PDF u sistemu SQL Server 2017

Usluge za izveštavanje

Sve

10978904">10978904

4043624

ISPRAVKA: Promena praćenja ručnog čišćenja ne uspeva uz grešku koja ne postoji u programima SQL Server 2014 i 2017

SQL mašinu

Sve

10965952">10965952

4024860

Ažurirajte da biste poboljšali performanse za prikaze dinamičkog upravljanja u kolonama "column_store_row_groups" i "dm_db_column_store_row_group_physical_stats" u verzijama SQL Server 2016 ili 2017

SQL mašinu

Sve

10868723">10868723

4038882

ISPRAVKA: SQL Server rezervne kopije ne briše stare rezervne kopije koje su izvan perioda zadržavanja u verzijama SQL Server 2014 ili 2017.

SQL mašinu

Sve

10965982">10965982

4039124

ISPRAVKA: Skladište memorije LSASS.EXE kada omogućite osnovni režim potvrde identiteta u SSRS 2016 ili 2017

Usluge za izveštavanje

Sve

10965991">10965991

4040085

ISPRAVKA: Greška "Dvosmislene putanje" prilikom primene baze podataka tabelarnog modela na Analysis Services u verzijama SQL Server 2016 ili 2017

Analysis Services

Sve

10965988">10965988

4040519

ISPRAVKA: Automatsko podešavanje u grupama za dostupnost nasumično izaziva grešku 41169 u programu SQL Server 2016 ili 2017

Visoka dostupnost

Sve

10965968">10965968

4040533

ISPRAVKA: Daje netačne rezultate kada se izračunata kolona upita nakon instaliranja hitne ispravke opisane u KB 3213683 i omogućavanja TF 176 u verzijama SQL Server 2016 ili 2017

SQL mašinu

Sve

10691456">10691456

4023926

ISPRAVKA: Nije moguće otpustiti članak izvršavanja uskladištene procedure iz P2P publikacije u SQL Server

SQL mašinu

Sve

10966009">10966009

4038113

ISPRAVKA: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION za upit pomoću sys.dm_os_memory_objects u programu SQL Server 2016 ili 2017

SQL performanse

Sve

10966008">10966008

4039058

ISPRAVKA: Veb segment za prikaz izveštaja ne dozvoljava punu vertikalnu traku za pomeranje nakon postavljanja određene visine veb segmenta

Usluge za izveštavanje

Sve

10965999">10965999

4039125

ISPRAVKA: "Fascikla... ne postoji" prilikom brisanja fascikle na veb portalu usluge SQL Server 2016 Reporting Service

Usluge za izveštavanje

Sve

10868768">10868768

4039510

ISPRAVKA: Kršenje pravila pristupa se javlja kada koristite sp_xml_preparedocument za otvaranje XML dokumenata u programima SQL Server 2014 ili 2017

XML

Sve

10936411">10936411

4040276

ISPRAVKA: Indirektne kontrolne tačke u tempdb bazi podataka uzrokuju grešku "Planer bez rezultata" u programima SQL Server 2016 ili 2017

SQL mašinu

Sve

10966010">10966010

4040530

ISPRAVKA: Prelom lanca evidencije u tabeli "managed_backup.fn_available_backups" u verzijama SQL Server 2016 ili 2017

Alatke za upravljanje

Sve

10966019">10966019

4040535

ISPRAVKA: SQL Server rezervne kopije ne pokreću planirano pravljenje rezervne kopije evidencije u verzijama SQL Server 2016 ili 2017

SQL mašinu

Sve

10985578">10985578

4045329

ISPRAVKA: Dolazi do greške prilikom prenosa tabele optimizovane za memoriju u funkciju u liniji sa vrednošću tabele kada se poziva iz uskladištene procedure u programu SQL Server 2017

In-Memory OLTP

Sve

10986691">10986691

4045678

ISPRAVKA: Do neočekivane greške dolazi kada koristite funkciju DReplay da biste ponovo reprodukovali snimljeno praćenje u programu SQL Server 2017

Alatke za upravljanje

Sve

10867553">10867553

4025020

ISPRAVKA: SUSER_SNAME daje različite rezultate između SQL Server 2014. i SQL Server 2016.

SQL bezbednost

Sve

10936097">10936097

4046066

ISPRAVKA: SQL Server 2017 izveštava da su sve transakcije dovršene iako neke transakcije nailaze na greške prilikom pokušaja izvršavanja

Visoka dostupnost

Sve

11000432">11000432

4046099

ISPRAVKA: Greška potvrde pojavljuje se u roku od nekoliko minuta ili sati nakon kreiranja rezervne kopije snimka za bazu podataka koja sadrži tabele optimizovane za memoriju SQL Server 2017.

In-Memory OLTP

Sve

10870647">10870647

4024622

ISPRAVKA: Nije moguće skraćivanje particije tabele particije ako sadrži prošireni ili XML indeks u sistemu SQL Server 2016 ili 2017

SQL mašinu

Sve

10868754">10868754

4033789

ISPRAVKA: Može doći do curenja memorije kada izvršite operacije ažuriranja procesa u SSAS-u

Analysis Services

Sve

10936563">10936563

4039089

ISPRAVKA: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION grešku prilikom izvršavanja sys.sp_MScdc_capture_job uskladištene procedure u programu SQL Server

SQL mašinu

Sve

10965998">10965998

4039126

ISPRAVKA: Horizontalna traka za pomeranje nedostaje na stranici "Pretplata" na veb portalu SSRS 2016 ili 2017

Usluge za izveštavanje

Sve

10868726">10868726

4039511

ISPRAVKA: Kontrolisano pravljenje rezervne kopije povremeno ne uspeva zbog SQLVDI greške u programu SQL Server 2014 ili 2017

SQL mašinu

Sve

10966001">10966001

4040531

ISPRAVKA: Greška kršenja ograničenja koju je vratila funkcija managed_backup.fn_available_backups pošto instalirate kumulativnu ispravku 2 za SQL Server 2016 SP1

SQL mašinu

Sve

10938809">10938809

4044009

ISPRAVKA: Do stanja za prekid dolazi kada kreirate novu bazu podataka u programu SQL Server 2017

SQL mašinu

Sve

10867556">10867556

4022895

ISPRAVKA: Excel pada kada radnu svesku sačuvate kao PDF datoteku pomoću programskog dodatka Adobe Acrobat PDFMaker ako je instaliran i programski dodatak MDS za Excel u programu SQL Server

Usluge kvaliteta podataka (DQS)

Sve

10936099">10936099

4045687

Ažurirajte da biste omogućili izdanje SQL Server 2017 Express da bi reagovalo kao uloga svedoka u sesiji preslikavanja baze podataka

Visoka dostupnost

Sve

10998673">10998673

4046044

ISPRAVKA: Nije moguće instalirati SQL Server 2017 kada putanja imena/ID-a/instalacije instance sadrži više bajt znakova

Instalacija & instalacije

Sve

11003402">11003402

4046022

ISPRAVKA: Nije moguće konfigurisati postavke automatskog podešavanja na lokaciji ModelDB SQL Server 2017

SQL mašinu

Sve

10682356">10682356

3212541

ISPRAVKA: SSAS pada kada numerička izračunata kolona mora da promeni šemu šifrovanja tokom faze "ProcessRecalc"

Analysis Services

Sve

10687745">10687745

4018908

ISPRAVKA: Bezbednost dimenzija se zanemaruju Power BI Desktop u SQL Server Analysis Services (višedimenzionalni model)

Analysis Services

Sve

10070694">10070694

4019840

ISPRAVKA: Upiti u odnosu na PolyBase spoljne tabele vraćaju duplirane redove u verzijama SQL Server 2017 i SQL Server 2016

SQL mašinu

Sve

10682343">10682343

4021994

ISPRAVKA: SSAS pada kada se doda mera koja upućuje na prazne vrednosti u usluzi Power BI

Analysis Services

Sve

10682338">10682338

4022594

ISPRAVKA: Netačni rezultati MDX upita ako se pokrene unakrsno spajanje tabele na članu hijerarhije tabele u SSAS-u

Analysis Services

Sve

10687757">10687757

4022753

ISPRAVKA: SSAS pada kada izvršite MDX upit koji se odnosi na izračunati član koji je podređeni član druge hijerarhije

Analysis Services

Sve

10687776">10687776

4023865

ISPRAVKA: Proširivanje fascikle "Entiteti" na stranici "Upravljanje grupama" dugo traje u MDS i SQL Server 2017 MDS i SQL Server 2016 MDS

Usluge kvaliteta podataka (DQS)

Sve

10687780">10687780

4023995

ISPRAVKA: Maska podataka na plutajućoj koloni nije primenjena u verzijama SQL Server 2017 SQL Server 2016

SQL mašinu

Sve

10682349">10682349

4024023

ISPRAVKA: SSAS pada kada pristupite .vmp datotekama u programima SQL Server 2017 i SQL Server 2016

Analysis Services

Sve

10687784">10687784

4025402

ISPRAVKA: Bezbednosni bulletin MS16-136 prekida tip SSRS izvora podataka u programu PowerPivot u programima SQL Server 2017 i SQL Server 2016

Analysis Services

Sve

10682367">10682367

4032543

ISPRAVKA: SSAS pada kada pokrenete DAX ili MDX upit u SSAS u tabelarnom režimu

Analysis Services

Sve

10682313">10682313

4043103

ISPRAVKA: Učitavanje podataka iz pripremnih tabela traje mnogo duže dok se rekurzivna hijerarhija koristi u Master Data Services

Usluge kvaliteta podataka (DQS)

Sve

11008122">11008122

4046638

Ažuriraj da biste omogućili nove prikaze i funkcije dinamičkog upravljanja u programu SQL Server 2017

SQL mašinu

Sve

10998915">10998915

4046744

ISPRAVKA: DML izjave koje koriste kaskadne operacije ne uspevaju u programu SQL Server 2017

SQL mašinu

Sve

10982548">10982548

4046918

ISPRAVKA: Izvršavanje ne uspeva kada SQL CLR poziva Transact-SQL izjave putem pozivanja imitiranje u programu SQL Server 2017

SQL bezbednost

Sve

10270905">10270905

4040108

ISPRAVKA: Pravljenje rezervne kopije baze podataka dostupnosti putem aplikacije zasnovane na VSS-u možda neće uspeti u SQL Server

SQL usluga

Sve

9704947">9704947

4039284

Poboljšanje: Nova ključna reč se dodaje u izraze CREATE i UPDATE STATISTICS radi trajnog uzorka stope budućih statističkih ispravki u SQL Server

SQL mašinu

Sve

11080104">11080104

4052938

ISPRAVKA: DST promene vremenske zone Sao Paulo nisu određene SQL Server 2017. u linuxu

SQL mašinu

Linux

Kako da nabavite ili preuzmete ovaj ili najnoviji paket kumulativnih ispravki

Sledeća ispravka je dostupna na lokaciji Microsoft Download Center:

Ikona preuzimanja odmah preuzmite najnoviji paket kumulativnih ispravki za SQL Server 2017.

Ako se stranica za preuzimanje ne pojavi, obratite se Microsoft korisničkoj službi i podršci da biste dobili paket kumulativnih ispravki.

Napomena: Kada buduće kumulativne ispravke budu objavljene za SQL Server 2017, ovaj i svi prethodni kumulativni uslovi mogu da se preuzmu iz Microsoft Update kataloga. Međutim, preporučujemo da uvek instalirate najnoviju kumulativnu ispravku koja je dostupna.

Sledeća ispravka je dostupna iz Microsoft Update kataloga:

Ikona preuzimanja odmah preuzmite paket kumulativnih ispravki za SQL Server 2017 CU 1

Da biste ažurirali Linux na najnoviji CU, prvo morate da imate konfigurisano spremište kumulativne ispravke. Zatim ažurirajte pakete SQL Server koristeći odgovarajuću komandu za ažuriranje specifičnu za platformu.

Uputstva za instalaciju i direktne veze ka preuzimanju CU paketa potražite u napomenama uz izdanje.

Informacije o datoteci

Preuzimanje možete da proverite tako što ćete računati heš datoteke SQLServer2017-KB4038634-x64.exe putem sledeće komande:

certutil -hashfile SQLServer2017-KB4038634-x64.exe SHA256

Ime datoteke

SHA256 heš

SQLServer2017-KB4038634-x64.exe

C1187BF68AC07294D8242C4126F021D3BEEF561F86931A829B3D4AE86993A73

Engleska verzija ovog paketa ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u sledećoj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke navedeni su u koordinisanom univerzalnom vremenu (UTC). Kada prikažete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste pronašli razliku između UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u stavci Datum i vreme u Kontrolna tabla.

verzije zasnovane na x64 procesorima

SQL Server 2017 Analysis Services

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

14.0.1.439

1380512

01-okt-2017.

22:06

x86

Microsoft.data.mashup.dll

2.49.4831.201

174816

01-okt-2017.

20:52

x86

Microsoft.data.mashup.oledb.dll

2.49.4831.201

36576

01-okt-2017.

20:52

x86

Microsoft.data.mashup.preview.dll

2.49.4831.201

48864

01-okt-2017.

20:52

x86

Microsoft.data.mashup.providercommon.dll

2.49.4831.201

105184

01-okt-2017.

20:52

x86

Microsoft.hostintegration.connectors.dll

2.49.4831.201

5167328

01-okt-2017.

20:52

x86

Microsoft.mashup.container.exe

2.49.4831.201

26336

01-okt-2017.

20:52

x64

Microsoft.mashup.container.netfx40.exe

2.49.4831.201

26848

01-okt-2017.

20:52

x64

Microsoft.mashup.container.netfx45.exe

2.49.4831.201

26848

19.01.2017.

12:13

x64

Microsoft.mashup.eventsource.dll

2.49.4831.201

159456

01-okt-2017.

20:52

x86

Microsoft.mashup.oauth.dll

2.49.4831.201

82656

01-okt-2017.

20:52

x86

Microsoft.mashup.oledbprovider.dll

2.49.4831.201

67296

19.01.2017.

12:13

x86

Microsoft.mashup.shims.dll

2.49.4831.201

25824

01-okt-2017.

20:52

x86

Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll

1.0.0.0

151264

01-okt-2017.

20:52

x86

Microsoft.mashupengine.dll

2.49.4831.201

13032160

01-okt-2017.

20:52

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

14.0.1.484

1044672

01-okt-2017.

20:52

x86

Msmdlocal.dll

2017.140.1.439

40357024

01-okt-2017.

22:06

x86

Msmdlocal.dll

2017.140.1.439

59898528

19.01.2017.

12:22

x64

Msmdpump.dll

2017.140.1.439

8544416

19.01.2017.

12:22

x64

Msmdsrv.exe

2017.140.1.439

60589352

01-okt-2017.

22:07

x64

Msmgdsrv.dll

2017.140.1.439

8208544

01-okt-2017.

22:07

x64

Msmgdsrv.dll

2017.140.1.439

7310496

19.01.2017.

12:15

x86

Powerbiextensions.dll

2.49.4831.201

5316832

01-okt-2017.

20:52

x64

Sql_as_keyfile.dll

2017.140.3006.16

100512

19.01.2017.

12:19

x64

Sqlboot.dll

2017.140.3006.16

194720

19.01.2017.

11:08

x64

Sqlceip.exe

14.0.3006.16

249504

19.01.2017.

12:18

x86

SQL Server 2017 Database Services Common Core

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.1.439

1088672

01-okt-2017.

22:04

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.1.439

1088672

01-okt-2017.

22:06

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

14.0.1.439

1380648

01-okt-2017.

22:04

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

14.0.1.439

741536

01-okt-2017.

22:04

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

14.0.1.439

741536

01-okt-2017.

22:06

x86

Pbsvcacctsync.dll

2017.140.3006.16

66720

19.01.2017.

12:19

x86

Pbsvcacctsync.dll

2017.140.3006.16

80544

19.01.2017.

12:22

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2017.140.3006.16

100512

19.01.2017.

12:19

x64

Sqlftacct.dll

2017.140.3006.16

53920

19.01.2017.

11:09

x86

Sqlftacct.dll

2017.140.3006.16

61088

19.01.2017.

12:22

x64

Sqlmgmprovider.dll

2017.140.3006.16

371864

19.01.2017.

12:15

x86

Sqlmgmprovider.dll

2017.140.3006.16

414880

19.01.2017.

12:21

x64

SQL Server osnovna instanca usluga baze podataka sistema 2017

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Datacollectorcontroller.dll

2017.140.3006.16

224928

19.01.2017.

11:08

x64

Fssres.dll

2017.140.3006.16

88224

19.01.2017.

12:21

x64

Hadrres.dll

2017.140.3006.16

186528

19.01.2017.

12:21

x64

Hkcompile.dll

2017.140.3006.16

1421472

19.01.2017.

11:08

x64

Hkengine.dll

2017.140.3006.16

5858464

19.01.2017.

11:08

x64

Hkruntime.dll

2017.140.3006.16

161952

19.01.2017.

12:21

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.xmla.dll

14.0.1.439

740136

19.01.2017.

12:20

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

14.0.3006.16

237216

19.01.2017.

12:20

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

14.0.3006.16

79520

19.01.2017.

12:09

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2017.140.3006.16

303776

19.01.2017.

11:02

x64

Qds.dll

2017.140.3006.16

1164448

19.01.2017.

14:38

x64

Sqagtres.dll

2017.140.3006.16

72864

19.01.2017.

12:22

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2017.140.3006.16

100512

19.01.2017.

12:19

x64

Sqlaccess.dll

2017.140.3006.16

474784

19.01.2017.

11:08

x64

Sqlagent.exe

2017.140.3006.16

578720

19.01.2017.

12:21

x64

Sqlagentctr140.dll

2017.140.3006.16

60576

19.01.2017.

11:08

x64

Sqlagentctr140.dll

2017.140.3006.16

51872

19.01.2017.

12:15

x86

Sqlboot.dll

2017.140.3006.16

194720

19.01.2017.

11:08

x64

Sqlceip.exe

14.0.3006.16

249504

19.01.2017.

12:18

x86

Sqlcmdss.dll

2017.140.3006.16

71840

19.01.2017.

12:21

x64

Sqldk.dll

2017.140.3006.16

2789024

19.01.2017.

14:38

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3288224

19.01.2017.

11:00

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3587232

19.01.2017.

11:00

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

1441440

19.01.2017.

11:00

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

2084512

19.01.2017.

11:00

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3205792

19.01.2017.

11:01

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3329696

19.01.2017.

11:01

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3769504

19.01.2017.

11:01

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3907232

19.01.2017.

11:01

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3904160

19.01.2017.

11:02

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

2031264

19.01.2017.

11:02

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

4015264

19.01.2017.

11:02

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3472032

19.01.2017.

11:03

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3776672

19.01.2017.

11:03

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3358368

19.01.2017.

11:03

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3282592

19.01.2017.

11:04

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3625632

19.01.2017.

11:04

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3393184

19.01.2017.

11:04

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3579032

19.01.2017.

11:04

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3666592

19.01.2017.

11:05

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

1494176

19.01.2017.

11:05

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3810976

19.01.2017.

11:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3775136

19.01.2017.

11:07

x64

Sqllang.dll

2017.140.3006.16

41170080

19.01.2017.

14:57

x64

Sqlmin.dll

2017.140.3006.16

40221344

19.01.2017.

14:50

x64

Sqlolapss.dll

2017.140.3006.16

106656

19.01.2017.

11:08

x64

Sqlos.dll

2017.140.3006.16

26272

19.01.2017.

11:03

x64

Sqlpowershellss.dll

2017.140.3006.16

66720

19.01.2017.

12:21

x64

Sqlrepss.dll

2017.140.3006.16

63136

19.01.2017.

12:21

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3006.16

69280

19.01.2017.

11:08

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2017.140.3006.16

27800

19.01.2017.

11:08

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2017.140.3006.16

5871264

19.01.2017.

09:52

x64

Sqlservr.exe

2017.140.3006.16

485024

19.01.2017.

14:38

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3006.16

160416

19.01.2017.

12:21

x64

Sqltses.dll

2017.140.3006.16

9536160

19.01.2017.

14:38

x64

Sqsrvres.dll

2017.140.3006.16

259744

19.01.2017.

12:22

x64

Svl.dll

2017.140.3006.16

153760

19.01.2017.

12:22

x64

Xpadsi.exe

2017.140.3006.16

88224

19.01.2017.

12:21

x64

Xplog70.dll

2017.140.3006.16

74400

19.01.2017.

12:22

x64

Xpsqlbot.dll

2017.140.3006.16

32416

19.01.2017.

12:22

x64

Xpstar.dll

2017.140.3006.16

436384

19.01.2017.

12:21

x64

SQL Server 2017 baze podataka – osnovno deljeno

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Dts.dll

2017.140.3006.16

2996896

19.01.2017.

12:19

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3006.16

495264

19.01.2017.

12:19

x64

Dtshost.exe

2017.140.3006.16

103072

19.01.2017.

12:21

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3006.16

1264288

19.01.2017.

12:19

x64

Dtutil.exe

2017.140.3006.16

145568

19.01.2017.

12:19

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.1.439

1381536

01-okt-2017.

22:06

x86

Msxmlsql.dll

2017.140.3006.16

1450656

19.01.2017.

11:08

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2017.140.3006.16

100512

19.01.2017.

12:19

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3006.16

59544

19.01.2017.

11:01

x86

Sqlscm.dll

2017.140.3006.16

69280

19.01.2017.

11:08

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3006.16

133280

19.01.2017.

11:01

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3006.16

160416

19.01.2017.

12:21

x64

SQL Server 2017 sql_extensibility

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Launchpad.exe

2017.140.3006.16

1121440

19.01.2017.

12:21

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2017.140.3006.16

100512

19.01.2017.

12:19

x64

Sqlsatellite.dll

2017.140.3006.16

918688

19.01.2017.

12:22

x64

SQL Server 2017Full-Text Mašina

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Fd.dll

2017.140.3006.16

665760

19.01.2017.

11:08

x64

Fdhost.exe

2017.140.3006.16

113312

19.01.2017.

12:21

x64

Fdlauncher.exe

2017.140.3006.16

61600

19.01.2017.

11:08

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2017.140.3006.16

100512

19.01.2017.

12:19

x64

Sqlft140ph.dll

2017.140.3006.16

66208

19.01.2017.

11:08

x64

SQL Server 2017 sql_inst_mr

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Imrdll.dll

14.0.3006.16

23712

19.01.2017.

11:08

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2017.140.3006.16

100512

19.01.2017.

12:19

x64

SQL Server 2017 usluge integracije

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

5.0.0.70

75248

15-sep-2017

06:38

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

5.0.0.70

36336

15-sep-2017

06:38

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

5.0.0.70

76272

19.01.2017.

12:10

x86

Dts.dll

2017.140.3006.16

2548384

19.01.2017.

11:01

x86

Dts.dll

2017.140.3006.16

2996896

19.01.2017.

12:19

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3006.16

397984

19.01.2017.

11:01

x86

Dtsconn.dll

2017.140.3006.16

495264

19.01.2017.

12:19

x64

Dtshost.exe

2017.140.3006.16

88224

19.01.2017.

12:15

x86

Dtshost.exe

2017.140.3006.16

103072

19.01.2017.

12:21

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3006.16

1057440

19.01.2017.

12:10

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3006.16

1264288

19.01.2017.

12:19

x64

Dtutil.exe

2017.140.3006.16

125088

19.01.2017.

11:01

x86

Dtutil.exe

2017.140.3006.16

145568

19.01.2017.

12:19

x64

Isdeploymentwizard.exe

14.0.3006.16

477344

19.01.2017.

12:58

x86

Isdeploymentwizard.exe

14.0.3006.16

476832

19.01.2017.

13:08

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.1.439

1381536

01-okt-2017.

22:04

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.1.439

1381536

01-okt-2017.

22:06

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

14.0.3006.16

493728

19.01.2017.

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

14.0.3006.16

493728

19.01.2017.

11:08

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

14.0.3006.16

83616

19.01.2017.

12:15

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

14.0.3006.16

83616

19.01.2017.

12:20

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

14.0.3006.16

415392

19.01.2017.

12:42

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

14.0.3006.16

415392

19.01.2017.

12:59

x86

Msdtssrvr.exe

14.0.3006.16

219808

19.01.2017.

12:21

x64

Sql_is_keyfile.dll

2017.140.3006.16

100512

19.01.2017.

12:19

x64

Sqlceip.exe

14.0.3006.16

249504

19.01.2017.

12:18

x86

SQL Server 2017 sql_polybase_core_inst

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

1494176

19.01.2017.

11:05

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3904160

19.01.2017.

11:02

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3205792

19.01.2017.

11:01

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3907232

19.01.2017.

11:01

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3810976

19.01.2017.

11:06

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

2084512

19.01.2017.

11:00

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

2031264

19.01.2017.

11:02

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3579032

19.01.2017.

11:04

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3587232

19.01.2017.

11:00

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

1441440

19.01.2017.

11:00

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3006.16

3775136

19.01.2017.

11:07

x64

SQL Server 2017 sql_shared_mr

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Smrdll.dll

14.0.3006.16

23712

19.01.2017.

11:08

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2017.140.3006.16

100512

19.01.2017.

12:19

x64

SQL Server 2017 sql_tools_extensions

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Dts.dll

2017.140.3006.16

2548384

19.01.2017.

11:01

x86

Dts.dll

2017.140.3006.16

2996896

19.01.2017.

12:19

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3006.16

397984

19.01.2017.

11:01

x86

Dtsconn.dll

2017.140.3006.16

495264

19.01.2017.

12:19

x64

Dtshost.exe

2017.140.3006.16

88224

19.01.2017.

12:15

x86

Dtshost.exe

2017.140.3006.16

103072

19.01.2017.

12:21

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3006.16

1057440

19.01.2017.

12:10

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3006.16

1264288

19.01.2017.

12:19

x64

Dtutil.exe

2017.140.3006.16

125088

19.01.2017.

11:01

x86

Dtutil.exe

2017.140.3006.16

145568

19.01.2017.

12:19

x64

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

14.0.3006.16

184480

19.01.2017.

13:08

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.3006.16

406688

19.01.2017.

11:01

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.3006.16

406688

19.01.2017.

12:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.3006.16

2093216

19.01.2017.

12:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.3006.16

2093216

19.01.2017.

12:20

x86

Msmgdsrv.dll

2017.140.1.439

7310496

19.01.2017.

12:15

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2017.140.3006.16

100512

19.01.2017.

12:19

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3006.16

59544

19.01.2017.

11:01

x86

Sqlscm.dll

2017.140.3006.16

69280

19.01.2017.

11:08

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3006.16

133280

19.01.2017.

11:01

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3006.16

160416

19.01.2017.

12:21

x64

Napomene za ovu ispravku

Da biste primenili ovaj paket kumulativnih ispravki, morate da SQL Server 2017.

Možda ćete morati ponovo da pokrenete računar kada primenite ovaj paket kumulativnih ispravki.

Da biste koristili neku od hitnih ispravki u ovom paketu, ne morate da menjate registrator.

Ovaj članak pruža i važne informacije o sledećim situacijama:

 • Pejsmejker : U raspodelama se unosi promena u ponašanju koja koristi najnoviju dostupnu verziju pejsmejkera. Obezbeđeni su metodi umanjivanja.

 • Skladište upita : Morate da pokrenete ovu skriptu ako koristite skladište upita i prethodno ste instalirali Microsoft SQL Server 2017 kumulativnu ispravku 2 (CU2).

Analysis Services CU verzija verzije

Počevši SQL Server 2017. godine, broj verzije verzije sistema Analysis Services i verzija SQL Server Database Engine ne podudaraju se. Više informacija potražite u članku Verifikacija verzije kumulativne ispravke usluge Analysis Services.

Kumulativne ispravke (CU)

Kumulativne ispravke (CU) sada su dostupne na lokaciji Microsoft Download Center.

Samo najnoviji CU koji je objavljen za SQL Server 2017 dostupan je na lokaciji Download Center.

CU paketi za Linux dostupni su na https://packages.microsoft.com/.

Beleške

 • Svaki novi CU sadrži sve ispravke koje su uključene u prethodnu cu za instaliranu verziju programa SQL Server.

 • SQL Server su certifikovani na iste nivoe kao servisni paketi i treba ih instalirati na istom nivou pouzdanosti.

 • U skladu sa ovim uputstvima preporučujemo tekuću, proaktivnu instalaciju CU-a kada postanu dostupne:

  • Istorijski podaci pokazuju da značajan broj slučajeva podrške uključuje problem koji je već rešen u objavljenom cu.

  • Mogu da sadrže dodatu vrednost preko hitnih ispravki i iznad. To uključuje ispravke mogućnosti podrške, upravljanja i pouzdanosti.

 • Preporučujemo da testirate korisničke naloge pre nego što ih primenite u okruženja proizvodnje.

VAЋNO

Sve raspodele (uključujući RHEL 7.3 i 7.4) koje koriste najnoviji dostupni Pacemaker paket 1.1.18-11.el7 uvode promenu ponašanja za postavku klastera start-failure ako je njegova vrednost netačna. Ova promena utiče na tok posla preuzimanja posla koji padne. Ako primarna replika iskusi prekid, očekuje se da klaster ne uspe u jednoj od dostupnih sekundarnih replika. Umesto toga, korisnici će primetiti da klaster nastavlja da pokušava da pokrene neuspelu primarnu repliku. Ako se taj primarni nikada ne pojavi na mreži (zbog trajnog prekid rada), klaster nikada ne uspeva da pređi na drugu dostupnu sekundarnu repliku.

Ovaj problem utiče na SQL Server verzijama, bez obzira na verziju kumulativne ispravke na kojima se nalaze.

Da biste umanjili problem, koristite neki od sledećih metoda.

Metod 1

Pratite ove korake:

 1. Uklonite zamena greške pri pokretanju iz postojećeg klastera.

  # RHEL, Ubuntu pcs property unset start-failure-is-fatal # or pcs property set start-failure-is-fatal=true # SLES crm configure property start-failure-is-fatal=true

 2. Smanjite vrednost intervala za ponovno proveru klastera .

  # RHEL, Ubuntu pcs property set cluster-recheck-interval=<Xmin> # SLES crm configure property cluster-recheck-interval=<Xmin>

 3. Dodajte meta svojstvo vremenskog ograničenja za neuspeh svakom AG resursu.

  # RHEL, Ubuntu pcs resource update ag1 meta failure-timeout=60s # SLES crm configure edit ag1 # In the text editor, add 'meta failure-timeout=60s' after any 'param' and before any 'op'

  Beleške U ovom kodu zamenite vrednost za <Xmin> na odgovarajući način. Ako se replika spusti, klaster pokušava da ponovo pokrene repliku u intervalu koji je povezan vrednošću vremenskog ograničenja neuspeha i vrednošću klaster-ponovna provera intervala. Na primer, ako je vremensko ograničenje za neuspeh podešeno na 60 sekundi, a interval ponovnog provere klastera podešen je na 120 sekundi, ponovno pokretanje se isprobava u intervalu koji je veći od 60 sekundi, ali manje od 120 sekundi. Preporučujemo da vremensko ograničenje za neuspeh postavite na 60s i interval ponovnog provere klastera na vrednost koja je veća od 60 sekundi. Preporučujemo da interval ponovnog provere klastera ne postavite na malu vrednost. Više informacija potražite u dokumentaciji usluge Pacemaker ili se obratite dobavljaču sistema.

Metod 2

Vratite se na Pacemaker verziju 1.1.16.

VAЋNO

Morate da pokrenete ovu skriptu ako koristite skladište upita i ažurirate iz SQL Server 2017 kumulativne ispravke 2 (CU2) direktno u SQL Server 2017 kumulativnu ispravku 3 (CU3) ili bilo koju kasniju kumulativnu ispravku. Ne morate da pokrećete ovu skriptu ako ste prethodno instalirali kumulativnu ispravku za SQL Server 2017 3 (CU3) ili bilo koju noviju SQL Server 2017.

SET NOCOUNT ON;
DROP TABLE IF EXISTS #tmpUserDBs;

SELECT [database_id], 0 AS [IsDone]
INTO #tmpUserDBs
FROM master.sys.databases
WHERE [database_id] > 4
 AND [state] = 0 -- must be ONLINE
 AND is_read_only = 0 -- cannot be READ_ONLY
 AND [database_id] NOT IN (SELECT dr.database_id FROM sys.dm_hadr_database_replica_states dr -- Except all local Always On secondary replicas
 INNER JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_states rs ON dr.group_id = rs.group_id
 INNER JOIN sys.databases d ON dr.database_id = d.database_id
 WHERE rs.role = 2 -- Is Secondary
  AND dr.is_local = 1
  AND rs.is_local = 1)

DECLARE @userDB sysname;

WHILE (SELECT COUNT([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0) > 0
BEGIN
 SELECT TOP 1 @userDB = DB_NAME([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0

 -- PRINT 'Working on database ' + @userDB

 EXEC ('USE [' + @userDB + '];
DECLARE @clearPlan bigint, @clearQry bigint;
IF EXISTS (SELECT [actual_state] FROM sys.database_query_store_options WHERE [actual_state] IN (1,2))
BEGIN
 IF EXISTS (SELECT plan_id FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27'')
 BEGIN
 DROP TABLE IF EXISTS #tmpclearPlans;

 SELECT plan_id, query_id, 0 AS [IsDone]
 INTO #tmpclearPlans
 FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27''

 WHILE (SELECT COUNT(plan_id) FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0) > 0
 BEGIN
  SELECT TOP 1 @clearPlan = plan_id, @clearQry = query_id FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0
  EXECUTE sys.sp_query_store_unforce_plan @clearQry, @clearPlan;
  EXECUTE sys.sp_query_store_remove_plan @clearPlan;

  UPDATE #tmpclearPlans
  SET [IsDone] = 1
  WHERE plan_id = @clearPlan AND query_id = @clearQry
 END;

 PRINT ''- Cleared possibly affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
 ELSE
 BEGIN
 PRINT ''- No affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
END
ELSE
BEGIN
 PRINT ''- Query Store not enabled in database [' + @userDB + ']''
END')
 UPDATE #tmpUserDBs
 SET [IsDone] = 1
 WHERE [database_id] = DB_ID(@userDB)
END

Kada primenite ispravku na hibridno okruženje (kao što su AlwaysOn, replikacija, klaster i preslikavanje), preporučujemo da pogledate sledeće članke pre nego što primenite ispravku:

SQL Server ispravke su trenutno višejezički. Stoga ovaj paket kumulativnih ispravki nije specifičan za jedan jezik. Odnosi se na sve podržane jezike.

Jedan paket kumulativnih ispravki uključuje sve dostupne ispravke za SVE SQL Server 2017 (funkcije). Međutim, paket kumulativnih ispravki ažurira samo one komponente koje su trenutno instalirane na SQL Server koju izaberete za servisiranje. Ako se SQL Server funkcija (na primer, Analysis Services) dodata instanci kada se ovaj CU primeni, morate ponovo primeniti ovaj CU da biste ažurirali novu funkciju u ovom CU.

Ako dođe do dodatnih problema ili ako je potrebno rešavanje problema, možda ćete morati da kreirate zahtev za uslugom. Uobičajeni troškovi podrške primenjuju se na dodatna pitanja o podršci i na probleme koji se ne kvalifikuju za ovaj određeni paket kumulativnih ispravki. Kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisničke usluge i podrške ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugom potražite na veb lokaciji Microsoft podrške.

Kako da deinstalirate ovu ispravku

 1. U Kontrolna tabla, otvorite stavku Programi i funkcije, a zatim izaberite stavku Prikaži instalirane ispravke.

 2. Pronađite unos koji odgovara ovom paketu kumulativnih ispravki u okviru SQL Server 2017.

 3. Pritisnite i držite stavku (ili kliknite desnim tasterom miša na nju), a zatim izaberite stavku Deinstaliraj.

Da biste deinstalirali ovaj CU za Linux, morate da vratite paket na prethodnu verziju.

Dodatne informacije o tome kako da vratite instalaciju potražite u članku Vraćanje SQL Server.


Odricanje odgovornosti za informacije nezavisnih proizvođača

Proizvode nezavisnih proizvođača o kom se govori u ovom članku proizvedu preduzeća nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne pruža nikakvu garanciju, podrazumevanu ni bilo koju drugi, u vezi sa performansama ili pouzdanošću ovih proizvoda.

Reference

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×