Microsoftov bezbednosni savet: ispravka za ranjivosti u programu Adobe Flash Player u programu Internet Explorer: 13 januar 2015

Članak 3024666 Microsoft baze znanja preusmerava vas u ovaj članak zato što članak opisuje iste Windows 10 bezbednosne ispravke za tehničku pregled koje su uključene u ovu bezbednosnu ispravku.

UVOD

Microsoft je objavio Microsoft bezbednosni savet o ovom problemu za IT stručnjake. Bezbednosni savet sadrži dodatne informacije vezane za bezbednost. Da biste pogledali bezbednosni savet, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:

https://technet.microsoft.com/security/advisory/2755801

Više informacija

Poznati problemi sa ovom bezbednosnom ispravkom

 • Windows Update neće ponuditi ovu bezbednosnu ispravku računarima zasnovanim na operativnom sistemu Windows RT dok se ne instalira ispravka 2808380. Za više informacija kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

  2808380 Windows RT-uređaj sa sustavom ne može da preuzme softverske ispravke ili aplikacije iz Windows prodavnice

Rešenje

Sledeće datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:

Ispravka za Internet Explorer Flash Player za Windows 8,1 (KB3024663)

Preuzmite Windows 8.1-KB3024663-x86. MSU paket.

Ispravka za Internet Explorer Flash Player za Windows 8,1 sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB3024663)

Odmah preuzmite paket Windows 8.1-KB3024663-x64. MSU.

Ispravka za Internet Explorer Flash Player za Windows 8 (KB3024663)

Odmah preuzmite paket Windows8-RT-KB3024663-x86. MSU.

Ispravka za Internet Explorer Flash Player za Windows 8 sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB3024663)

Odmah preuzmite paket Windows8-RT-KB3024663-x64. MSU.

Ispravka za Internet Explorer Flash Player za Windows Server 2012 (KB3024663)

Odmah preuzmite paket Windows8-RT-KB3024663-x64. MSU.

Ispravka za Internet Explorer Flash Player za Windows Server 2012 R2 (KB3024663)

Odmah preuzmite paket Windows 8.1-kb3024663-x64. MSU. Datum izdavanja: 13 januar, 2015Za više informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podršku kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podršku putem usluga na mrežiMicrosoft je skenirao ovu datoteku u cilju virusa. Microsoft je koristio najaktuelni softver za otkrivanje virusa koji je bio dostupan na datum kada je datoteka proknjižena. Datoteka se čuva na serverima sa poboljšanom bezbednošću koji sprečavaju neovlašćeno menjanje datoteke. Belešku Na njemu su ugroženi tehnički pregled operativnog sistema Windows i Windows Server. Korisnici koji koriste ove operativne sisteme pozivaju se da primene ispravku sa ispravki Windowsa.

Informacije o ažuriranju

Centralna bezbednostMožete da upravljate softverom i bezbednosnim ispravkama koje morate da primenite na servere, radne površine i mobilne sisteme u organizaciji. Više informacija potražite u centru za Upravljanje ažuriranjem technet. Microsoft TechNet bezbednosna Veb lokacija obezbeđuje više informacija o bezbednosti Microsoft proizvoda. Bezbednosne ispravke su dostupne na lokacijiMicrosoft Update iWindows Update. Bezbednosne ispravke su dostupne i nalokaciji Microsoft Download Center. Bezbednosne ispravke možete lako pronaći tako što ćete izvršiti pretragu ključnih reči u potrazi za "bezbednosnoj ispravci". Bezbednosne ispravke možete preuzeti izMicrosoft Update kataloga. Microsoft Update Catalog obezbeđuje katalog sadržaja koji se može pretraživati i koji je dostupan putem Windows Update i Microsoft Update. To uključuje bezbednosne ispravke, upravljačke programe i servisne pakete. Za više informacija o Microsoft Update katalogu pogledajte odeljak "najčešća pitanja o Microsoft Update katalogu".

Vodič za otkrivanje i primenuMicrosoft obezbeđuje uputstva za otkrivanje i primenu za bezbednosne ispravke. Ova smernica sadrži preporuke i informacije koje mogu da pomognu IT stručnjacima da razumeju kako da koriste različite alatke za otkrivanje i primenu bezbednosnih ispravki. Više informacija potražite učlanku 961747 Microsoft baze znanja.

Microsoft Analyzer za bezbednost osnovnih linijaMicrosoftov bezbednosni analizator osnovne linije (MBSA) omogućava administratorima da skeniraju lokalne i udaljene sisteme za nedostajuće bezbednosne ispravke i uobičajene bezbednosne konfiguracije. Više informacija potražite u člankuMicrosoft Analyzer bezbednosti osnovne linije. Sledeća tabela obezbeđuje rezime otkrivanja MBSA za ovu bezbednosnu ispravku.

Softver

MBSA

Windows 8 i Windows 8,1 za 32-bitne sisteme

Ne

Windows 8 i Windows 8,1 za 64-bitne sisteme

Ne

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2

Ne

Belešku Korisnici koji koriste zastareli softver koji nisu podržani u najnovijem izdanju MBSA, Microsoft Update i Windows Server Update Services trebalo bi da vide odeljak "podrška za zastarele proizvode" uMicrosoft analizatoru bezbednosti osnovnih linija. Ovde će pronaći informacije o kreiranju sveobuhvatne bezbednosne ispravke pomoću zastarelih alatki.

Usluge za ažuriranje Windows serveraWindows Server Update Services (WSUS) dozvoljava administratorima tehnologija da primene najnovije ispravke za Microsoft proizvode na računare koji rade pod operativnim sistemom Windows. Za više informacija o tome kako da primenite bezbednosne ispravke koristeći Windows Server Update Services, pogledajte sledeći Microsoft TechNet članak:

Usluge za ažuriranje Windows servera

Systems Management ServerSledeća tabela obezbeđuje rezime za otkrivanje i primenu Microsoft Systems Management servera (SMS) za ovu bezbednosnu ispravku.

Softver

SMS 2003 sa ITMU

Upravljač konfiguracije sistemskog centra

Windows 8 i Windows 8,1 za 32-bitne sisteme

Ne

Da

Windows 8 i Windows 8,1 za 64-bitne sisteme

Ne

Da

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2

Ne

Da

Belešku Microsoft je obustavili podršku za SMS 2,0 u aprilu 12, 2011. Za SMS 2003, Microsoft je takođe obustavili podršku za alatku za bezbednosnu ispravku za zalihe (boja) 2011 12. Korisnici se ohrabruju da se nadogradi naupravljača konfiguracije sistema System Center. Za kupce koji ostaju na SMS 2003 servisnom paketu 3, Alatka "zalihe" za Microsoft ispravke (ITMU) takođe je opcija. Za SMS 2003, možete da koristite uslugu SMS 2003 za Microsoft dopune (ITMU) da biste otkrili bezbednosne ispravke koje nudiMicrosoft Update i koje podržavaWindows Server Update Services. Više informacija potražite u članku sistem Management Server 2003. Za više informacija o alatkama za skeniranje putem usluge SMS pogledajteAlatke Systems Management Server 2003 softverske ispravke. Pogledajte i preuzimanja za sisteme Systems Management Server 2003. Upravljač konfiguracije sistemskog centra koristi WSUS 3,0 za otkrivanje ispravki. Više informacija potražite usistemu "centar za sistem". Za detaljne informacije pogledajtečlanak 910723 u Microsoftovoj bazi znanja: spisak rezimea mesečnih članaka o otkrivanju i smernicama primene. Ažuriranje Evaluatora kompatibilnosti i alatki za utvrđivanje kompatibilnosti aplikacija Ispravke često pišu u iste datoteke i postavke registratora koje su potrebne za pokretanje aplikacija. To može izazvati nekompatibilnosti i povećati vreme koje je potrebno za raspoređivanje bezbednosnih ispravki. Možete da unapredite testiranje i proveru Windows ispravki u odnosu na instalirane aplikacije korišćenjem komponenti zaAžuriranje Evaluatora kompatibilnosti koje su uključene u Alatke za utvrđivanje kompatibilnosti aplikacija. Alatke za utvrđivanje kompatibilnosti aplikacija (ACT) sadrže neophodne alatke i dokumentaciju za procenu i smanjivanje problema sa kompatibilnošću aplikacija pre primene operativnog sistema Windows Vista, Windows Update, Microsoft bezbednosne ispravke ili nove verzije programa Windows Internet Explorer u okruženju.

Windows 8 i Windows 8,1 (sva izdanja)

Referentna tabelaSledeća tabela sadrži informacije o bezbednosnoj ispravci za ovaj softver. Više informacija možete pronaći u odeljku "informacije o primeni".

Raspoređivanja

Informacije

Instaliranje bez zahtevanja korisničke intervencije

Za Adobe Flash Player u programu Internet Explorer 10 za sve podržane 32-bitne izdanja operativnog sistema Windows 8:Windows8-RT-KB3024663-x86. MSU/Quiet

Za Adobe Flash Player u programu Internet Explorer 10 na svim podržanim 64-bitne verzije operativnog sistema Windows 8:Windows8-RT-KB3024663-x64. MSU/Quiet

Za Adobe Flash Player u programu Internet Explorer 11 za sve podržane 32-bitne izdanja operativnog sistema Windows 8,1:Windows 8.1-KB3024663-x86. MSU/Quiet

Za Adobe Flash Player u programu Internet Explorer 11 na svim podržanim 64-bitne verzije operativnog sistema Windows 8,1:Windows 8.1-KB3024663-x64. MSU/Quiet

Instaliranje bez ponovnog pokretanja

Za Adobe Flash Player u programu Internet Explorer 10 na svim podržanim 32-bitnim izdanjima operativnog sistema Windows 8:Windows8-RT-KB3024663-x86. MSU/tihi/norestart

Za Adobe Flash Player u programu Internet Explorer 10 u svim podržanim izdanjima operativnog sistema Windows 8:Windows8-RT-KB3024663-x64. MSU/tihi/norestart

Za Adobe Flash Player u programu Internet Explorer 11 za sve podržane 32-bitne izdanja operativnog sistema Windows 8,1:Windows 8.1-KB3024663-x86. MSU/tiha/norestart

Za Adobe Flash Player u programu Internet Explorer 11 na svim podržanim 64-bitne verzije operativnog sistema Windows 8,1:Windows 8.1-KB3024663-x64. MSU/tiha/norestart

Više informacija

Pogledajte podsekciju "Alatke za otkrivanje i primenu".

Zahtev za ponovnim pokretanjem

U nekim slučajevima, ova ispravka ne zahteva ponovno pokretanje. Ako se zahtevane datoteke koriste, ova ispravka zahteva ponovno pokretanje. Ako dođe do ovog ponašanja, dobićete poruku koja vas obaveštava da ponovo pokrećete. Da biste smanjili mogućnost da će ponovno pokretanje biti zahtevano, trebalo bi da zaustavite sve pogođene usluge i zatvorite sve aplikacije koje mogu da koriste te datoteke pre nego što instalirate bezbednosnu ispravku. Za više informacija o tome zašto se od vas može zatražiti ponovno pokretanje, pogledajtečlanak 887012 u Microsoftovoj bazi znanja.

Lepljenje

Not applicable

Informacije o uklanjanju

Da biste deinstalirali ispravku koju je instalirao WUSA, koristite prekidač za podešavanje /Uninstall . Ili izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku sistem i bezbednost, izaberite stavku Prikaži instalirane ispravke u okviru stavke Windows Update, a zatim izaberite sa liste ispravki.

Verifikacija ključa registratora

Ne postoji ključ registratora za proveravanje prisustva ove ispravke.

Uključivanje u buduće servisne pakete

Ispravka za ovaj problem biće uključena u buduće servisne pakete ili zbirnu ispravku.

Informacije o primeni

Instaliranje ispravkeKada instalirate ovu bezbednosnu ispravku, instalator proverava da li su neke datoteke koje se ažuriraju na vašem sistemu prethodno ažurirale Microsoft hitna ispravka. Za više informacija o terminologiji koja se pojavljuje u ovom članku baze znanja, kao što je "hitna ispravka" pogledajtečlanak 824684 Microsoft baze znanja. Ova bezbednosna ispravka podržava sledeće instalacione parametre.

Prebacite

Opis

/?, /h, /help

Prikazuje pomoć za podržane prekidače.

/quiet

Sprečava prikazivanje statusa ili poruka o grešci.

/norestart

Kada je u kombinaciji sa/quiet, sistem se ne pokreće ponovo nakon instalacije, čak i ako je za dovršavanje instalacije potrebno ponovno pokretanje.

/warnrestart:<seconds>

Kada se kombinuje sa /quiet, instalator upozorava korisnika pre nego što započne ponovno pokretanje.

/promptrestart

Kada se kombinuje sa /quiet, instalator pita pre nego što započne ponovno pokretanje.

/forcerestart

Kada se kombinuje sa /quiet, instalator nasilno zatvara aplikacije i započinje ponovno pokretanje.

/Log: < ime datoteke >

Omogućava prijavljivanje na navedenu datoteku.

/extract:<destination>

Izdvaja sadržaj paketa u odredišnu fasciklu.

/Uninstall/KB: < broj KB >

Deinstalira bezbednosnu ispravku.

Belešku Za više informacija o programu WUSA. exe, pogledajte odeljak "Windows Update SAMOSTALNA instalator" u odeljku "dodatne promene u članku TechNet" uoperativnom sistemu Windows 7.

Proveravanje da li je ispravka primenjenaPošto postoji nekoliko izdanja operativnog sistema Windows, sledeći koraci mogu da se razlikuju u vašem sistemu. Ako se razlikuju, pogledajte dokumentaciju proizvoda da biste dovršili ove korake. Verifikacija verzije datoteke

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polje za pretragu otkucajte ime datoteke za ažuriranje.

 2. Kada se datoteka pojavi u okviru programa, kliknite desnim tasterom miša na ime datoteke, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Na kartici " Opšte postavke " uporedite veličinu datoteke sa tabelama sa informacijama o datoteci koje su obezbeđene u članku Microsoft baze znanja. Belešku U zavisnosti od izdanja operativnog sistema ili programa instaliranih na vašem sistemu, neke datoteke koje su navedene u tabeli "informacije o datoteci" možda neće biti instalirane.

 4. Takođe možete da kliknete na karticu " Detalji " i uporedite informacije, kao što su verzija datoteke i datum promenjeni, sa tabelama sa informacijama o datotekama koje su obezbeđene u članku Microsoft baze znanja. Belešku Tokom instalacije mogu da se promene atributi osim verzije datoteke. Poređenje drugih atributa datoteka sa informacijama u tabeli "informacije o datoteci" nije podržan metod provere da li je ispravka primenjena. Takođe, u određenim slučajevima datoteke se preimenuju tokom instalacije. Ako informacije o datoteci ili verziji ne postoje, koristite neki od drugih raspoloživih metoda da biste verifikovali instalaciju ažuriranja.

 5. Na kraju, takođe možete da kliknete na karticu " prethodne verzije " i uporedite informacije o datoteci za stariju verziju datoteke zajedno sa informacijama o datoteci za novu ili ažuriranu verziju datoteke.

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (sva izdanja)

Referentna tabelaSledeća tabela sadrži informacije o bezbednosnoj ispravci za ovaj softver. Više informacija možete pronaći u pododeljku "informacije o primeni" u ovom odeljku.

Raspoređivanja

Informacije

Instaliranje bez zahtevanja korisničke intervencije

Za Adobe Flash Player u programu Internet Explorer 10 u svim podržanim izdanjima sistema Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3024663-x64. MSU/Quiet

Za Adobe Flash Player u programu Internet Explorer 11 u svim podržanim izdanjima sistema Windows Server 2012 R2:Windows 8.1-KB3024663-x64. MSU/Quiet

Instaliranje bez ponovnog pokretanja

Za Adobe Flash Player u programu Internet Explorer 10 u svim podržanim izdanjima sistema Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3024663-x64. MSU/tihi/norestart

Za Adobe Flash Player u programu Internet Explorer 11 u svim podržanim izdanjima sistema Windows Server 2012 R2:Windows 8.1-KB3024663-x64. MSU/tiha/norestart

Više informacija

Pogledajte podsekciju "Alatke za otkrivanje i primenu".

Zahtev za ponovnim pokretanjem

U nekim slučajevima, ova ispravka ne zahteva ponovno pokretanje. Ako se zahtevane datoteke koriste, ova ispravka zahteva ponovno pokretanje. Ako dođe do ovog ponašanja, dobićete poruku koja vas obaveštava da ponovo pokrećete. Da biste smanjili mogućnost da će ponovno pokretanje biti zahtevano, trebalo bi da zaustavite sve pogođene usluge i zatvorite sve aplikacije koje mogu da koriste te datoteke pre nego što instalirate bezbednosnu ispravku. Za više informacija o tome zašto se od vas može zatražiti ponovno pokretanje, pogledajtečlanak 887012 u Microsoftovoj bazi znanja.

Lepljenje

Not applicable

Informacije o uklanjanju

Da biste deinstalirali ispravku koju je instalirao WUSA, koristite prekidač za podešavanje /Uninstall ili izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku sistem i bezbednost, izaberite stavku Prikaži instalirane ispravke u okviru stavke Windows Update, a zatim izaberite sa liste ispravki.

Verifikacija ključa registratora

Ključ registratora ne postoji da bi se potvrdio prisustvo ove ispravke.

Uključivanje u buduće servisne pakete

Ispravka za ovaj problem biće uključena u buduće servisne pakete ili zbirnu ispravku.

Informacije o primeni

Instaliranje ispravkeKada instalirate ovu bezbednosnu ispravku, instalator proverava da li su neke datoteke koje se ažuriraju u sistemu prethodno ažurirale Microsoft hitna ispravka. Za više informacija o terminologiji koja se pojavljuje u ovom članku baze znanja, kao što je "hitna ispravka" pogledajtečlanak 824684 Microsoft baze znanja. Ova bezbednosna ispravka podržava sledeće instalacione parametre.

Prebacite

Opis

/?, /h, /help

Prikazuje pomoć za podržane prekidače.

/quiet

Sprečava prikazivanje statusa ili poruka o grešci.

/norestart

Kada se kombinuje sa/quiet, sistem se ne pokreće ponovo nakon instalacije, čak i ako je za dovršavanje instalacije potrebna ponovno pokretanje.

/warnrestart:<seconds>

Kada se kombinuje sa /quiet, instalator upozorava korisnika pre nego što započne ponovno pokretanje.

/promptrestart

Kada se kombinuje sa /quiet, instalator pita korisnika pre nego što započne ponovno pokretanje.

/forcerestart

Kada se kombinuje sa /quiet, instalator nasilno zatvara aplikacije i započinje ponovno pokretanje.

/Log: <ime datoteke>

Omogućava prijavljivanje na navedenu datoteku.

/extract:<destination>

Izdvaja sadržaj paketa u odredišnu fasciklu.

/Uninstall/KB: <broj kb>

Deinstalira bezbednosnu ispravku.

Belešku Za više informacija o programu WUSA. exe, pogledajte odeljak "Windows Update SAMOSTALNA instalator" u sledećem Microsoft TechNet članku:

Razne promene u operativnom sistemu Windows 7

Proveravanje da li je ispravka primenjenaPošto postoji nekoliko izdanja operativnog sistema Windows, sledeći koraci mogu biti drugačiji u sistemu. Ako se razlikuju, pogledajte dokumentaciju proizvoda da biste dovršili ove korake. Verifikacija verzije datoteke

 1. Kliknite na dugme " Start", a zatim u polje " Započni pretragu " otkucajte ime datoteke za ažuriranje.

 2. Kada se datoteka pojavi u okviru programa, kliknite desnim tasterom miša na ime datoteke, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Na kartici " Opšte postavke " uporedite veličinu datoteke sa tabelama sa informacijama o datoteci koje su obezbeđene u članku baze znanja. Belešku U zavisnosti od izdanja operativnog sistema ili programa instaliranih u sistemu, neke datoteke koje su navedene u tabeli "informacije o datoteci" možda neće biti instalirane.

 4. Takođe možete da kliknete na karticu " Detalji " da biste uporedili informacije, kao što su verzija datoteke i datum promenjene, sa tabelama sa informacijama o datotekama koje su obezbeđene u članku baze znanja. Belešku Tokom instalacije mogu da se promene atributi osim verzije datoteke. Poređenje drugih atributa datoteka sa informacijama u tabeli "informacije o datoteci" nije podržan metod provere da li je ispravka primenjena. Takođe, u određenim slučajevima datoteke mogu biti preimenovane tokom instalacije. Ako informacije o datoteci ili verziji ne postoje, koristite neki od drugih raspoloživih metoda da biste verifikovali instalaciju ažuriranja.

 5. Na kraju, takođe možete da kliknete na karticu " prethodne verzije ", a zatim da uporedite informacije o datoteci za stariju verziju datoteke sa informacijama o datoteci za novu ili ažuriranu verziju datoteke.

Verzija ove softverske ispravke za engleski (Sjedinjene Države) instalira datoteke koje imaju atribute navedene u sledećim tabelama. Datumi i vremena za ove datoteke navedeni su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom računaru su prikazani u vašem lokalnom vremenu i sa trenutnim računom za letnje/zimsko računanje vremena (DST). Osim toga, datumi i vremena mogu da se promene kada izvršavate određene operacije na datotekama.

Za Internet Explorer Flash Player za x86-bitne verzije operativnog sistema Windows 8,1 (KB3024663)

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforma

Activex.vch

Not applicable

587.102

06-Jan-2015

00:08

Not applicable

Flash.ocx

16.0.0.257

18.621.408

06-Jan-2015

00:08

x86

Flashplayerapp.exe

16.0.0.257

714.720

06-Jan-2015

00:08

x86

Flashplayercplapp.cpl

16.0.0.257

106.976

06-Jan-2015

00:08

Not applicable

Flashutil_activex.dll

16.0.0.257

582.112

06-Jan-2015

00:08

x86

Flashutil_activex.exe

16.0.0.257

984.032

06-Jan-2015

00:08

x86

Za Internet Explorer Flash Player za 64-bitne verzije operativnog sistema Windows 8,1 i Windows Server 2012 R2 (KB3024663)

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforma

Activex.vch

Not applicable

139.778

06-Jan-2015

00:08

Not applicable

Flash.ocx

16.0.0.257

23.882.208

06-Jan-2015

00:08

x64

Flashutil_activex.dll

16.0.0.257

648.672

06-Jan-2015

00:08

x64

Flashutil_activex.exe

16.0.0.257

637.920

06-Jan-2015

00:08

x64

Activex.vch

Not applicable

587.102

06-Jan-2015

00:08

Not applicable

Flash.ocx

16.0.0.257

18.621.408

06-Jan-2015

00:08

x86

Flashplayerapp.exe

16.0.0.257

714.720

06-Jan-2015

00:08

x86

Flashplayercplapp.cpl

16.0.0.257

106.976

06-Jan-2015

00:08

Not applicable

Flashutil_activex.dll

16.0.0.257

582.112

06-Jan-2015

00:08

x86

Flashutil_activex.exe

16.0.0.257

984.032

06-Jan-2015

00:08

x86

Za Internet Explorer Flash Player za x86-bitne verzije operativnog sistema Windows 8 (KB3024663)

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforma

Activex.vch

Not applicable

587.102

05-Jan-2015

23:28

Not applicable

Flash.ocx

16.0.0.257

18.620.872

05-Jan-2015

23:28

x86

Flashplayerapp.exe

16.0.0.257

714.176

05-Jan-2015

23:28

x86

Flashplayercplapp.cpl

16.0.0.257

106.440

05-Jan-2015

23:28

Not applicable

Flashutil_activex.dll

16.0.0.257

581.576

05-Jan-2015

23:28

x86

Flashutil_activex.exe

16.0.0.257

983.496

05-Jan-2015

23:28

x86

Activex.vch

Not applicable

587.102

05-Jan-2015

23:32

Not applicable

Flash.ocx

16.0.0.257

18.620.872

05-Jan-2015

23:32

x86

Flashplayerapp.exe

16.0.0.257

714.176

05-Jan-2015

23:32

x86

Flashplayercplapp.cpl

16.0.0.257

106.440

05-Jan-2015

23:32

Not applicable

Flashutil_activex.dll

16.0.0.257

581.576

05-Jan-2015

23:32

x86

Flashutil_activex.exe

16.0.0.257

983.496

05-Jan-2015

23:32

x86

Za Internet Explorer Flash Player za 64-bitne verzije operativnog sistema Windows 8 i Windows Server 2012 (KB3024663)

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforma

Activex.vch

Not applicable

139.778

05-Jan-2015

23:28

Not applicable

Flash.ocx

16.0.0.257

23.881.672

05-Jan-2015

23:28

x64

Flashutil_activex.dll

16.0.0.257

648.136

05-Jan-2015

23:28

x64

Flashutil_activex.exe

16.0.0.257

637.384

05-Jan-2015

23:28

x64

Activex.vch

Not applicable

139.778

05-Jan-2015

23:32

Not applicable

Flash.ocx

16.0.0.257

23.881.672

05-Jan-2015

23:32

x64

Flashutil_activex.dll

16.0.0.257

648.136

05-Jan-2015

23:32

x64

Flashutil_activex.exe

16.0.0.257

637.384

05-Jan-2015

23:32

x64

Activex.vch

Not applicable

587.102

05-Jan-2015

23:28

Not applicable

Flash.ocx

16.0.0.257

18.620.872

05-Jan-2015

23:28

x86

Flashplayerapp.exe

16.0.0.257

714.176

05-Jan-2015

23:28

x86

Flashplayercplapp.cpl

16.0.0.257

106.440

05-Jan-2015

23:28

Not applicable

Flashutil_activex.dll

16.0.0.257

581.576

05-Jan-2015

23:28

x86

Flashutil_activex.exe

16.0.0.257

983.496

05-Jan-2015

23:28

x86

Activex.vch

Not applicable

587.102

05-Jan-2015

23:32

Not applicable

Flash.ocx

16.0.0.257

18.620.872

05-Jan-2015

23:32

x86

Flashplayerapp.exe

16.0.0.257

714.176

05-Jan-2015

23:32

x86

Flashplayercplapp.cpl

16.0.0.257

106.440

05-Jan-2015

23:32

Not applicable

Flashutil_activex.dll

16.0.0.257

581.576

05-Jan-2015

23:32

x86

Flashutil_activex.exe

16.0.0.257

983.496

05-Jan-2015

23:32

x86

Informacije o hash datoteci

Ime datoteke

SHA1 hash

SHA256 hash

Windows8-RT-KB3024663-x64.msu

3FE195E49DE69152302DB2E4830BAAA03B633327

F94216FC5DC6AC67852268204B38445C99508E56C6842B024045F7E62FA4DC58

Windows8-RT-KB3024663-x86.msu

2864573E44B8D8E877F106A7B015480E7B60B477

1B2390F6C5C3B1065CF0804897E3E13B318691E4CA428D42ED8FE6081FA56039

Windows8.1-KB3024663-x64.msu

A01364FF2F6ACA9C5AC5821D890D7CE2D56B81F6

1194D72DE28C524715642C429746751255AB49EAB79B67D9EF323BBEAF6E2EF9

Windows8.1-KB3024663-x86.msu

172B48DD520B3EDC209A42AC0EA1EDE397216970

C181EE216009B81522FC5872ED99A519E911DFE142A9003C886262F74A06B818

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×