Säkerhetsinformation

Vi rekommenderar att du läser instruktionerna i den här handboken innan du använder enheten.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

restricted areas

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

road safety

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR

interference

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE

qualified service

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

batteries and chargers

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft Mobile för användning med denna enhet. Laddare från andra tillverkare som följer tillämpliga USB-krav och som ansluts till enhetens USB-kontakt kan vara kompatibla. Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR

keep dry

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR

glass parts

Enhetens skärm är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.

SKYDDA DIN HÖRSEL

hearing

Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder högtalaren.

Egenskaper

Artikel-id: 10698 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 6

Feedback