Åtgärda problem med nätverksanslutning i Windows

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Felsöka nätverksproblem i Windows 10

Om du har problem med att ansluta till ett nätverk och inte kan ansluta till Internet, kan du prova följande i Windows 10.

Se även