Om Digital Rights Management

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av foton, musik och annat innehåll.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med PlayReady. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

Om enheten har innehåll som är skyddat med PlayReady eller WMDRM, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Egenskaper

Artikel-id: 11736 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 6

Feedback