Jag kan inte logga in eller skapa ett Microsoft-konto på min Lumia-telefon

Inloggningen på ditt Microsoft-konto kan misslyckas om telefonens datum inte är korrekt. Den kan också misslyckas om nätverksanslutningen inte fungerar som den ska eller om du försöker skapa ett nytt Microsoft-konto med en live.com-adress. Du kan också bli ombedd att verifiera din identitet innan ditt Microsoft-konto kan konfigureras.

Kontrollera tidsinställningar och nätverksanslutning

  1. Gå till Inställningar > datum+tid och ange korrekt tidszon, datum och tid manuellt. Prova att logga in igen.
  2. Om åtgärden ovan inte löser problemet, ansluter du till ett Wi-Fi-nätverk och försöker logga in via det nätverket.

Om meddelandet "Det går inte att ansluta" visas

  1. Om detta händer under den första konfigurationen hoppar du över kontoguiden genom att trycka på Logga in senare.
  2. Uppdatera telefonen i Inställningar > telefonuppdatering > sök efter uppdateringar.
  3. När telefonen är uppdaterad väljer du Inställningar > e-post+konton > lägg till ett konto och trycker på Microsoft-konto.
  4. Om du redan har ett konto som du använder med Xbox, Windows 8, Windows 10, Outlook.com, Skype eller en annan Microsoft-tjänst trycker du på logga in. Annars trycker du på skapa ett. Fyll i formuläret för att skaffa en Outlook.com-adress eller tryck på använd en befintlig e-postadress.
  5. Om du blir ombedd att verifiera ditt ID med en säkerhetskod väljer du verifieringsalternativ (SMS, samtal eller e-post) och följer sedan anvisningarna på skärmen.

Om du inte får verifieringskoden

  • Om du använder e-postverifieringsalternativet kontrollerar du att du angett e-postadressen korrekt.
  • Om du använder SMS- eller samtalsverifieringsalternativet blir du ombedd att ange de sista fyra siffrorna i telefonnumret som du angav när du skapade ditt konto. Kontrollera att du angett rätt siffror. Kontrollera också att SIM-kortet sitter i telefonen och att telefonen är ansluten till nätverket. Om siffrorna motsvarar de sista fyra siffrorna i telefonnumret för ditt konto, får du verifieringskoden som ett SMS eller samtal.
  • Prova med ett annat verifieringsalternativ om du inte får verifieringskoden.

Om du får en felkod

Sök på webben efter en supportartikel för felkoden.

Om du fortfarande inte kan logga in med telefonen kontrollerar du i en webbläsare att du kan logga in med ditt konto eller skapar ett nytt konto.

Du kan logga in, men Microsoft-kontot fungerar inte

Kontrollera att du har angett korrekt födelsedatum i kontoinställningarna. Om du enligt födelsedatumet är ett barn finns begränsningar med ditt Microsoft-konto.

Egenskaper

Artikel-id: 12855 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 5

Feedback