Vad ska göra om jag inte kan ladda ned eller uppdatera appar från Store på min Lumia?

Prova dessa steg om du kan ansluta till Internet med telefonens webbläsare men inte ladda ned eller uppdatera appar eller spel från Store:

På telefonen
Kontrollera att telefonen är inställd med korrekt datum och tid.
 1. Välj Inställningar > Tid och språk > Datum och tid (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > datum+tid).
 2. Ställ in Ange datum och tid automatiskt Av och ange aktuellt datum, tid och zon manuellt.
Synkronisera ditt Microsoft-konto manuellt och kontrollera dess status.
 1. Välj Kontakter > ... > Inställningar, håll ned ditt Microsoft-konto (Outlook) och välj Synkronisera (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > e-post+konton, håll ned ditt Microsoft-konto (Windows Live) och välj synkronisera).
 2. Vänta på att telefonen ska synkronisera och fortsätt sedan till nästa steg. Om ett felmeddelande visas använder du din webbläsare och söker upp en supportartikel för felkoden.
Gå till Store och kontrollera om appar eller spel finns kvar i nedladdningsläget utan att avslutas, avbryt alla pågående nedladdningar, starta om telefonen och sök manuellt efter app- eller speluppdateringar från Store. Vi rekommenderar att telefonen är ansluten till en laddare och ett Wi-Fi-nätverk när du söker efter uppdateringar av appar.

 1. Välj Store > Meny > Nedladdningar och uppdateringar (Lumia med Windows Phone 8: Store > ... > nedladdningar) eller tryck på ikonen som visar antalet väntande nedladdningar.
 2. Om det är fel på någon av dem visar du detaljerna och trycker sedan på den för mer information. För att ta bort en app från kön, tryck på appen och tryck på X för att stoppa nedladdningen och ta bort den från kön. Lumia med Windows Phone 8: Om någon av dem anger Åtgärd krävs trycker du på den för mer information. Om du vill ta bort en app från kön, tryck och håll ned den och välj avbryt nerladdningen.
 3. Lumia med Windows 10: Kontrollera att det inte finns väntande programuppdateringar för telefonen. Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Telefonuppdatering.
 4. Starta om telefonen och starta den manuella sökningen efter uppdateringar av appar. Gå till Store Meny > Nedladdningar och uppdateringar (Lumia med Windows Phone 8: Store > > inställningar, tryck på sök efter uppdateringar). Längst ned på skärmen visas Sök efter uppdateringar. När du har sökt efter uppdateringar väljer du Uppdatera alla längst upp på skärmen.
 5. Anslut telefonen till en laddare och ett Wi-Fi-nätverk och använd den inte medan den försöker ladda ned appuppdateringarna.
På ditt Microsoft-konto
Kontrollera om problemet orsakas av ofullständig information i din Microsoft-kontoprofil:
 • Om du inte redan har ett Microsoft-konto kan du skapa ett här eller med telefonen.
 • Om du inte kan komma åt ditt konto återställer du lösenordet för ditt Microsoft-konto online och anger sedan det nya lösenordet för ditt konto på telefonen: Gå till Inställningar > Konton > Din e-post och dina konton (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > e-post+konton) och markera kryssrutan e-post som visas under Microsoft-konto.
 1. Logga in på account.microsoft.com från webbläsaren med adressen till ditt Microsoft-konto.
 2. Tryck på länken verifiera e-postadressen om din e-postadress inte är verifierad så får du ett meddelande från Microsoft-kontoteamet med anvisningar om hur du verifierar din adress.
 3. Tryck på Standardinformation och se till att du har angett korrekt födelsedatum i uppgifterna. Den här krävs för att verifiera din ålder.
Du kanske har uppnått din enhetsgräns om du har en ny enhet som är associerad med ditt Microsoft-konto. Ta bort enheter som du inte längre har eller använder:
 • Viktigt! Om du använder det här tas telefonen bort från alla Microsoft-tjänster och en maskinvaruåterställning krävs innan telefonen kan användas igen.
 1. Gå till account.microsoft.com/devices och logga in med e-postadressen för ditt Microsoft-konto.
 2. Välj Ta bort bredvid telefonen som du vill ta bort.
 3. Markera kryssrutan Jag vill ta bort den här enheten och bekräfta.

Egenskaper

Artikel-id: 13390 – senaste granskning 28 juni 2016 – revision: 1

Feedback