Mitt minneskort fungerar inte korrekt i Lumia-telefonen

Minneskortet känns inte igen

Kontrollera att:

  • Du har ett snabbt minneskort från en välkänd tillverkare 4–200 GB microSD (Lumia med Windows Phone 8: 4–128 GB microSD).
  • Minneskortet inte är fullt (det ska finnas minst 50 MB ledigt utrymme på kortet).
  • Minneskortet inte är lösenordsskyddat. Anslut minneskortet till en dator som har en USB-läsare med ett microSD-kortfack för att kontrollera om kortet är lösenordsskyddat. Om du inte får åtkomst till kortet är det lösenordsskyddat. Ta bort lösenordet från minneskortet genom att använda enheten där det användes senast.

Minneskortet fungerar inte som förväntat

Om minneskortet innehåller tusentals medieobjekt kan genomsökningen av filsystemet kräva stora resurser, även när det körs i bakgrunden. Om du tror att problemet beror på detta går du till Inställningar > System > Lagring, trycker på SD-kort (D:) och trycker sedan på Ta bort längst ned på skärmen (Lumia med Windows Phone 8: Applistan, välj Storage Sense, tryck på fältet SD-kort och tryck på Ta bort SD-kort). Du kommer du åt minneskortet nästa gång du startar telefonen.

Om meddelanderutan Sök igenom SD-kort och åtgärda fel visas trycker du på Ja. Då söker telefonen igenom kortet och försöker åtgärda eventuella fel. Om meddelandet Genomsökningen av SD-kortet misslyckades visas sätter du i minneskortet i en dator och försöker korrigera felet med hjälp av följande steg:

Formatera minneskortet på en dator

Viktigt! Innan du formaterar minneskortet måste du säkerhetskopiera dina data, eftersom de kan försvinna under formateringen:

  1. Anslut minneskortet till en dator med en USB-läsare som har ett microSD-kortfack. Om kortläsaren eller datorn har ett vanligt SD-kortfack kan du använda en microSD-kortadapter.
  2. Gå till Utforskaren och bläddra till Flyttbart lagringsmedium på datorn, högerklicka på Minneskortoch välj Formatera.
  3. För 4–32 GB-kort väljer du filsystemet FAT32 och 32 kB som storlek på allokeringsenheten. Tryck sedan på Start. För 64–200 GB-kort väljer du filsystemet exFAT och 200 kB som storlek på allokeringsenheten.
  4. Tryck på OK för att bekräfta varningsmeddelandet om dataförlust. Tryck på OK när formateringen är klar.
  5. Återställa enbart information som är kompatibel med telefonen (JPEG eller MP4 i fotomappen eller MP3 i musikmappen).
  6. Högerklicka på minneskortet, välj Mata ut och vänta tills det är säkert att ta bort kortet.
  7. Sätt in minneskortet i minneskorthållaren i telefonen tills det låses på plats.

Egenskaper

Artikel-id: 13393 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 5

Feedback