Startinställningar för Windows (inklusive felsäkert läge)

Gäller för: Windows 8.1Windows RT 8.1

Du kan använda Startinställningar för Windows för att starta Windows i olika avancerade felsökningslägen som kan hjälpa dig att hitta och lösa problem med datorn.

Gå till Startinställningar för Windows i Datorinställningar

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, för pekaren uppåt och klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)
 2. Tryck eller klicka på Uppdatera/återställa under Datorinställningar och tryck eller klicka på Återställning.
 3. Tryck eller klicka på Starta om nu under Avancerad start.
 4. När datorn startar om trycker eller klickar du på Felsök på skärmen Välj ett alternativ. Om alternativet Startinställningar inte visas trycker eller klickar du på Avancerade alternativ.
 5. Tryck eller klicka på Startinställningar och sedan på  Starta om.
 6. Välj den startinställning du vill ha på skärmen Startinställningar.
 7. Logga in på datorn med ett användarkonto som har administratörsbehörigheter.

Gå till Startinställningar för Windows i Windows Återställningsmiljö

Om du inte kan starta datorn följer du dessa steg för att gå till Windows Återställningsmiljö. Du måste ansluta ett tangentbord för att slutföra stegen.

 1. Gör något av följande beroende på om du har ett installationsmedium (t.ex. en DVD eller ett USB-flashminne):
  • Om du har ett installationsmedium för Windows 8.1 startar du datorn från det installationsmediet. Sätt i DVD:n eller USB-flashminnet och starta om datorn. Om ett meddelande visas där du uppmanas att trycka på valfri tangent för att starta från DVD:n gör du det. Om du inte ser meddelandet kan du behöva ändra startordningen i datorns BIOS-inställningar så att den först startar från DVD eller USB. När sidan Installera Windows visas trycker eller klickar du på Reparera datorn för att starta Windows Återställningsmiljö.
  • Om du inte har något installationsmedium använder du strömknappen för att starta om datorn tre gånger. Då startar Windows Återställningsmiljö.
 2. Tryck eller klicka på Felsök på skärmen Välj ett alternativ i Windows Återställningsmiljö.
 3. Tryck eller klicka på Startinställningar. Om Startinställningar inte visas trycker eller klickar du på Avancerade alternativ och sedan på Startinställningar.
 4. Tryck eller klicka på Starta om och vänta medan datorn startas om.
 5. Välj ett alternativ på skärmen Startinställningar.
 6. Logga in på datorn med ett användarkonto som har administratörsbehörigheter.

Med vissa av alternativen, till exempel felsäkert läge, startas Windows i ett begränsat läge där endast viktiga program startas. Med andra alternativ startas Windows med avancerade funktioner (används ofta av systemadministratörer och IT-tekniker). Mer information finns på Microsoft TechNets webbplats för IT-tekniker.