Diagnostisera och åtgärda USB-problem i Windows automatiskt

Följ stegen nedan för att diagnostisera och åtgärda vanliga USB-problem automatiskt:

  • Välj knappen Ladda ned på den här sidan.
  • I dialogrutan Filhämtning klickar du på Kör eller Öppna och följer sedan anvisningarna i felsökaren för USB i Windows.

Ladda ned
 

  • USB-enheter för ljud, lagring och utskrift – till exempel USB-stickor, USB-hårddiskar och USB-skrivare – som inte går att mata ut med dialogrutan Säker borttagning av maskinvara.
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Egenskaper

Artikel-id: 17614 – senaste granskning 14 juni 2016 – revision: 1

Feedback