Använda felsökaren för aktivering

Om du inte kan aktivera Windows 10 kan det hända att felsökaren för aktivering kan hjälpa till. Du använder felsökaren genom att välja Start och sedan välja Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering och Felsök. Du måste vara administratör för att kunna använda det här alternativet.

Här följer några problem som kan lösas med felsökaren: 

Du har en digital licens för Windows 10 Pro, men Windows 10 Home har installerats
Du har en digital licens för Windows 10 Home, men Windows 10 Pro har installerats
Du har en digital licens för Windows, men systemet har inte aktiverats
Du har nyligen gjort en omfattade maskinvaruförändring 


Egenskaper

Artikel-id: 20527 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Feedback