Ange skärmtidsgränser för ditt barn

Gäller för: Microsoft-konto

 • Om du vill ange gränser för skärmtid för ditt barn på Xbox One och Windows 10-enheter går du till din familjegrupp och loggar in med ditt Microsoft-konto. Sedan:
  • Leta upp ditt barns namn och välj Skärmtid.

  • Om du vill använda samma schema för alla enheter aktiverar du Använd ett schema för alla enheter.
  • Om du hellre vill hantera scheman separat rullar du ned och väljer eller Av individuellt för Xbox One och Windows 10. Om du inte vill använda skärmgränser överhuvudtaget väljer du Av

  • Lämna standardinställningen för Max schemalagt om du vill ge dem hela tiden du har schemalagt. Om du till exempel har tillåtit skärmtid från 8 till 20 kan de använda enheterna under hela den tiden.   
  • Om du inte vill använda standardinställningen för Max schemalagt väljer du raden för respektive dag och anger hur mycket tid och när barnet ska få använda enheterna.
  • Gör dina val för schemat, välj Lägg till och väj sedan Spara.
 • Hjälp ditt barn att få ut mesta möjliga av skärmtiden
 • Lått ditt barn logga ut när de inte använder konsolen aktivt. Skärmtiden tickar bara ned under den tid som barnet är inloggat. 
 • Ge dina barn en förvarning på Xbox när deras skärmtid är slut. Tryck på Xbox-knappen Xbox-handkontrollen. Välj System Inställningar > Inställningar > Meddelanden > Xbox-aviseringar > System och välj Systemaviseringar på