Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster

Denna artikel har tidigare publicerats under SV119591
Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Sammanfattning
Denna artikel innehåller information om hur du hämtar drivrutiner, korrigeringsfiler och andra supportfiler från Microsoft från Microsoft Download Center, som finns på följande Microsoft-webbplats: Microsoft Download Center innebär:
 • en samlingspunkt för alla nedladdningsbara filer
 • möjlighet att söka på hela Microsoft.com efter nedladdningsbara filer
 • kortare söktid.
Denna artikel innehåller information om följande ämnen:

Allmänna instruktioner för hämtning

 • Windows-filer (.exe)
 • Arkivfiler (.zip)
 • MS-DOS-filer (.exe)
 • Macintosh-baserade filer (.hqx, .bin eller .sea)
Mer Information

Allmänna instruktioner för hämtning

De filer som Microsoft lägger upp på Onlinetjänster är vanligen komprimerade och självextraherande.

Obs! Små filer är kanske inte komprimerade. Dessa filer visas med sina ursprungliga tillägg och är inte självextraherande.

Windows-filer (.exe)

Filer som är avsedda för Windows har tillägget .exe. Dessa filer är komprimerade och självextraherande. Gör så här för att hämta och extrahera dessa EXE-filer på rätt sätt:

 1. Sök upp den fil du vill hämta.
 2. Om du hämtar filen till en diskett behöver du en formaterad, tom diskett. Om du hämtar till hårddisken skapar du en ny mapp där du kan placera filen tillfälligt, och extraherar den sedan.

  VARNING! Hämta inte filer direkt till Windows-mappen. Om du gör det kan du skriva över filer som är av avgörande betydelse för datorns funktion.
 3. Följ den hämtningsprocedur som används av din Internet-leverantör för att hämta den fil du valde i steg 1. Hämta den till en diskett eller till en ny mapp.
 4. Sök upp filen i den mapp den hämtades till och dubbelklicka sedan på den för att starta installationsprocessen.
Observera att vissa EXE-filer komprimeras med hjälp av filkomprimeringsverktyget PKWare. Gör så här för att hämta och extrahera dessa EXE-filer på rätt sätt:

 1. Sök upp den fil du vill hämta.
 2. Om du hämtar till en diskett behöver du en formaterad, tom diskett. Om du hämtar till hårddisken skapar du en ny mapp där du kan placera filen tillfälligt och extraherar den.

  VARNING! Hämta inte filer direkt till Windows-mappen. Om du gör det kan du skriva över filer som är av avgörande betydelse för datorns funktion.
 3. Följ den hämtningsprocedur som används av din Internet-leverantör för att hämta den fil du identifierade i steg 1. Hämta den till en diskett eller till en ny mapp.
 4. Extrahera innehållet i den självextraherande EXE-filen när du har hämtat den genom att klicka på Start, Kör och sedan skriva följande kommando i rutan Kör:
  <sökväg\filnamn> -d
  Här är <sökväg\filnamn> platsen för mappen och namnet på den hämtade filen.

  Om du exempelvis har hämtat Exempel.exe till mappen C:\Windows\Downloaded Program Files skriver du följande kommando i rutan Kör:
  C:\Windows\Downloaded Program Files\Exempel.exe -d
  Obs! Även om du kan dubbelklicka på en självextraherande EXE-fil för att extrahera innehållet, garanterar denna åtgärd att en rekursivt komprimerad fil bibehåller sin filstruktur.
Om du har problem med att extrahera hämtade filer kan du försöka med att ladda ned dem igen.

Arkivfiler (.zip)

Filer som är avsedda för arkivering av flera filer har tillägget .zip. Dessa filer är komprimerade. För att extrahera dem behöver du ett zip-verktyg. Nico Mak Computing, Inc. har utvecklat ett zip-verktyg för Windows som heter WinZip.

Om du vill veta mer om WinZip kan du besöka följande webbplats för Nico Mak Computing, Inc.: Gör så här för att hämta och extrahera dessa EXE-filer på rätt sätt:
 1. Sök upp den fil du vill hämta med hjälp av någon av metoderna i avsnittet om specifika instruktioner för onlineinformationstjänster i denna artikel.
 2. Om du hämtar till en diskett behöver du en formaterad, tom diskett. Om du hämtar till hårddisken skapar du en ny mapp där du kan placera filen tillfälligt, och extraherar den sedan.

  VARNING! Hämta inte filer direkt till Windows-mappen. Om du gör det kan du skriva över filer som är av avgörande betydelse för att datorn ska fungera korrekt.
 3. Följ den hämtningsprocedur som används av din Internet-leverantör för att hämta den fil du identifierade i steg 1. Hämta den till en diskett eller till en ny mapp.
 4. Sök upp filen i den mapp den hämtades till och dubbelklicka sedan på filen för att öppna den i WinZip. Extrahera filerna från WinZip till en mapp på hårddisken.
De produkter från andra leverantörer som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft, och produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

MS-DOS-filer (.exe)

Dessa EXE-filer komprimeras med hjälp av filkomprimeringsverktyget PKWare. Gör så här för att hämta och extrahera dessa EXE-filer på rätt sätt:
 1. Sök upp den fil du vill hämta.
 2. Om du hämtar till en diskett behöver du en formaterad, tom diskett. Om du hämtar till hårddisken skapar du en ny mapp där du kan placera filen tillfälligt, och extraherar den sedan.

  VARNING! Hämta inte filer direkt till Windows-mappen. Om du gör det kan du skriva över filer som är av avgörande betydelse för att datorn ska fungera korrekt.
 3. Följ den hämtningsprocedur som används av din Internet-leverantör för att hämta den fil du identifierade i steg 1. Hämta den till en diskett eller till en ny mapp.
 4. När du har hämtat den självextraherande EXE-filen extraherar du innehållet genom att klicka på Start, klicka på Kör och sedan skriva följande kommando i rutan Kör:
  <sökväg\filnamn> -d
  Här är <sökväg\filnamn> mappens plats och namnet på den hämtade filen.

  Om du exempelvis har hämtat Exempel.exe till mappen C:\Windows\Downloaded Program Files skriver du följande kommando i rutan Kör:
  C:\Windows\Downloaded Program Files\Exempel.exe -d
  Obs! Även om du kan dubbelklicka på en självextraherande EXE-fil för att extrahera innehållet, garanterar denna åtgärd att en rekursivt komprimerad fil bibehåller sin filstruktur.
Om du har problem med att extrahera hämtade filer kan du prova med att hämta dem igen.

Macintosh-baserade filer (.hqx, .bin eller .sea)

Om en fil är Macintosh-baserad har den tillägget .hqx eller .bin. En HQX-fil är en textformaterad BinHex 4.0-fil, och en BIN-fil är en MacBinary-formaterad fil.

När du hämtar en HQX- eller BIN-fil måste du avkoda den med Stuffit Expander (eller något annat verktyg som kan hantera BinHex- eller MacBinary-format, t ex BinHex 4.0 eller CompactPro). Genom avkodningen konverteras HQX- eller BIN-filen till en Installer-fil. Dubbelklicka på Installer-filen för att installera innehållet.

HQX- eller BIN-filen kan också avkodas till en binärformaterad, komprimerad SEA-fil. Extrahera innehållet i denna fil genom att dubbelklicka på ikonen <filnamn>.sea.

Om du använder Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senare för Macintosh avkodas HQX- och BIN-filer automatiskt medan de hämtas. Gör så här i Internet Explorer 4.0 eller senare för att vara säker på att detta alternativ är aktiverat:
 1. Klicka på InställningarRedigera-menyn.
 2. Klicka på Alternativ för hämtning under Ta emot filer.
 3. Markera kryssrutorna Automatically decode MacBinary files och Automatically decode BinHex files under Download Manager Options och klicka på OK.Vänligen observera: Detta är en översättning av en engelskspråkig artikel. Det är möjligt att efterföljande ändringar i eller tillägg till den engelska originalartikeln inte har skett i denna översättning. Uppgifterna i denna artikel är baserade på den/de engelskspråkiga produktversionen/-erna. Dessa uppgifter har inte prövats med produkter i andra språkversioner i syfte att kontrollera riktigheten i denna översättning. Microsoft tillhandahåller denna information utan att garantera riktigheten eller lämplighet för visst ändamål samt utan att på något sätt garantera att översättningen är fullständig eller korrekt.
wdl windows driver library softlib data how to get policy download
Egenskaper

Artikel-id: 119591 – senaste granskning 07/30/2001 13:47:00 – revision: 1.1

 • kbhowto KB119591
Feedback