MS16-118: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer: 11 oktober 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3192887
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser flera rapporterade säkerhetsproblem i Internet Explorer. Dessa säkerhetsproblem kan möjliggöra fjärrkörning av kod om en användare visar en särskilt utformad webbsida i Internet Explorer. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS16-118.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. Mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns i avsnittet "Aktivera automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen" den här artikeln säkerhet & Security Center.

Obs! Windows RT och Windows RT 8.1 är uppdateringen tillgänglig via Microsoft Update endast för.

Metod 2: Microsoft Update-katalogen

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen, gå till den Microsoft Update-katalogen webbplats.

Metod 3: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Se Microsoft Security Bulletin MS16-118 att hitta länkar för hämtning för uppdateringen.
Mer Information
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen:
 • 3191492 MS16-118: Säkerhetsuppdatering för Internet Explorer: 11 oktober 2016
 • 3192393 Oktober 2016 säkerhet endast kvalitet-uppdatering för Windows Server 2012
 • 3192392 Uppdatering från oktober 2016 säkerhet endast kvalitet för 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
 • 3192391 Oktober 2016 säkerhet endast kvalitet-uppdatering för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1
 • 3185332 Oktober 2016 månatliga kvalitet Samlad säkerhetsuppdatering för Windows Server 2012
 • 3185331 Oktober 2016 månatliga kvalitet Samlad säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
 • 3185330 Oktober 2016 månatliga kvalitet Samlad säkerhetsuppdatering för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1

Dessutom finns i följande artiklar för information om Windows 10, Windows 10 Version 1511 och Windows 10 Version 1607 kumulativa uppdateringar:
 • 3194798 Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1607 och Windows Server 2016: 11 oktober 2016
 • 3192441 Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1511: 11 oktober 2016
 • 3192440 Kumulativ uppdatering för Windows 10: 11 oktober 2016

Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen

När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kraschar hanteringskonsolen för System Center Operations Manager (SCOM) i en vy med giltighetstider.

Lös problemet på datorer som kör Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 kan du installera följande uppdatering:
3200006 System Center Operations Manager-konsolen kraschar när du har installerat MS16-118 och MS16-126
Lös problemet för Windows 10 RTM installera följande uppdatering:
3199125 Kumulativ uppdatering för Windows 10 RTM: 18 oktober 2016
Lös problemet för Windows 10 Version 1511, installera följande uppdatering:
3200068 Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1511: 18 oktober 2016

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Internet Explorer 9 för alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
IE9-Windows6.0-KB3191492-x86.msu
För Internet Explorer 9 för alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
IE9-Windows6.0-KB3191492-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3191492
Verifiering av registretObs! Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Internet Explorer 9 för alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
IE9-Windows6.0-KB3191492-x86.msu
För Internet Explorer 9 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
IE9-Windows6.0-KB3191492-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3191492
Verifiering av registretObs! Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen.

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Internet Explorer 11 för Windows 7 för 32-bitarsdatorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3192391-x86.msu
Endast säkerhet
För Internet Explorer 11 för Windows 7 för 32-bitarsdatorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3185330-x86.msu
Summera månatliga
För Internet Explorer 11 för Windows 7 för x64-baserade datorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3192391-x 64
Endast säkerhet
För Internet Explorer 11 för Windows 7 för x64-baserade datorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3185330-x 64
Summera månatliga
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3192391
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3185330
Verifiering av registretObs! Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Internet Explorer 11 för Windows Server 2008 R2 för x64-baserade datorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3192391-x86.msu
Endast säkerhet
För Internet Explorer 11 för Windows Server 2008 R2 för x64-baserade datorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3185330-x86.msu
Summera månatliga
För Internet Explorer 11 för Windows Server 2008 R2 för x64-baserade datorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3192391-x 64
Endast säkerhet
För Internet Explorer 11 för Windows Server 2008 R2 för x64-baserade datorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3185330-x 64
Summera månatliga
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3192391
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3185330
Verifiering av registretObs! Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen.

Windows 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Internet Explorer 11 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
IE11-Windows6.1-KB3192392-x86.msu
Endast säkerhet
För Internet Explorer 11 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
IE11-Windows6.1-KB3185331-x86.msu
Summera månatliga
För Internet Explorer 11 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
IE11-Windows6.1-KB3192392-x 64
Endast säkerhet
För Internet Explorer 11 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
IE11-Windows6.1-KB3185331-x 64
Summera månatliga
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetoch klicka sedan på Windows Update. Under Se även, klicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3192392
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3185331
Verifiering av registretObs! Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen.

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Internet Explorer 10 i alla utgåvor av Windows Server 2012 som stöds:
Windows8-RT-KB3192393-x86.msu
Endast säkerhet
För Internet Explorer 10 i alla utgåvor av Windows Server 2012 som stöds:
Windows8-RT-KB3185332-x86.msu
Summera månatliga
För Internet Explorer 11 i alla utgåvor av Windows Server 2012 R2 som stöds:
Windows8.1-KB3192392-x64.msu
Endast säkerhet
För Internet Explorer 11 i alla utgåvor av Windows Server 2012 R2 som stöds:
Windows8.1-KB3185331-x64.msu
Summera månatliga
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetoch klicka sedan på Windows Update. Under Se även, klicka på Installerade uppdateringar, och välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3192393
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3185332
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3192392
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3185332
Verifiering av registretObs! Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen.

Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

DistributionDen här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update.
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetoch klicka sedan på Windows Update. Under Se även, klicka på Installerade uppdateringar, och välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationEj tillämplig

Windows 10 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3192440-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10:
Windows10.0 KB3192440-x64.msu
För alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 Version 1511 som stöds:
Windows10.0-KB3192441-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1511:
Windows10.0 KB3192441-x64.msu
För alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 Version 1607 som stöds:
Windows10.0-KB3194798-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1607:
Windows10.0 KB3194798-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDu måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetoch klicka sedan på Windows Update. Under Se även, klicka på Installerade uppdateringar, och välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3192440
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3192441
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3194798
Verifiering av registretObs! Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen.

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
Referenser
Lär dig mer om de terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3192887 – senaste granskning 10/19/2016 00:09:00 – revision: 1.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3192887 KbMtsv
Feedback