Bearbetning av metafiler kan inaktiveras med en registerpost

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
För att det ska bli lättare att hjälpa kunder med särskilda säkerhetskrav har Microsoft skapat ett sätt att inaktivera all bearbetning av metafiler på hela datorn genom att ställa in en flagga i en registernyckelinställning. Den här inställningen är tillgänglig för alla kunder med Windows Vista och för kunder som har installerat säkerhetsuppdatering 925902, som beskrivs i säkerhetsbulletinen MS07-017.

Om bearbetning av metafiler inaktiveras kan det medföra att visningen av program eller systemkomponenter försämras, eller att programmet eller systemkomponenterna helt upphör att fungera. Några exempel:
 • Det går inte att skriva ut från datorn.
 • Det går inte att visa ClipArt i vissa program.
 • Vissa scenarier med OLE-rendering avbryts. Problemet uppstår i synnerhet när objektservern inte är aktiv.
Viktigt! Detta är endast avsett som en nödåtgärd om den senaste GDI-säkerhetsuppdateringen inte kan distribueras tillräckligt snabbt under ett pågående angrepp. Att inaktivera all bearbetning av metafiler har inte testats fullständigt. Ändra tillbaka inställningen till noll (0) så snart som möjligt, och installera den senaste GDI-säkerhetsuppdateringen för att öka säkerheten och återställa alla funktioner. Mer information om hur du ställer in registernyckeln DisableMetaFiles finns i avsnittet "Mer information".
Mer Information
Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. De här problemen kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Inaktivera bearbetning av GDI-metafiler

Inaktivera bearbetning av GDI-metafiler genom att ge registerposten DisableMetaFiles värdet ett (1). Denna registerpost, av typen REG_DWORD, finns i följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize
Obs! Om den här registerposten har något annat värde än noll innebär det att bearbetning av GDI-metafiler inaktiveras.

Så här anger du värdet för registerposten:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD.
 4. Skriv DisableMetaFiles och tryck på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn för att ändra registerposten DisableMetaFiles.
 6. Skriv 1 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 7. Avsluta Registereditorn.

Aktivera bearbetning av GDI-metafiler

Aktivera bearbetning av GDI-metafiler genom att ge registerposten DisableMetaFiles värdet noll (0). Denna registerpost, av typen REG_DWORD, finns i följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize
Så här anger du värdet för registerposten:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize
 3. Dubbelklicka på
  DisableMetaFiles
  i informationsrutan.
 4. Skriv 0 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 5. Avsluta Registereditorn.
security_patch security_update bug flaw malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 941835 – senaste granskning 09/03/2007 14:22:00 – revision: 1.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB941835
Feedback