Hur kan återställa värdfilen till standardinställningen?

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 972034
Sammanfattning
Den här artikeln hjälper dig att återställa standardinställningarna för filen Hosts.

8.1 för Windows eller Windows 8

Gör följande om du vill återställa filen Hosts till standardinställningen:
 1. Öppna Anteckningar. Knacka på Sökgör du sveper i från den högra kanten av skärmen, typ Anteckningar, och knacka sedan på ikonen för Anteckningar . Eller, om du använder en mus, peka på det övre högra hörnet på skärmen, flytta muspekaren ned genom att klicka på Sök, typ Anteckningar, och klicka sedan på Anteckningar.
 2. Kopiera följande text och klistra in den i filen:
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host# localhost name resolution is handle within DNS itself.#    127.0.0.1    localhost#    ::1       localhost
 3. Knacka på Arkiv -menyn eller klicka på Spara somtyp "hosts" i rutan filnamn (som visas i följande bild) och sedan spara filen på skrivbordet.
  Skärmbild för det här steget
 4. Stäng Anteckningar.
 5. Öppna mappen %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Gör så här:
  1. Svep inåt från den högra kanten av skärmen, knacka på Sök, typ Kör, och knacka sedan på ikonen Kör . Eller, om du använder en mus, peka på det övre högra hörnet på skärmen, flytta muspekaren ned genom att klicka på Sök, typ Kör, och klicka sedan på ikonen Kör .
  2. Skriv %WinDir%\System32\Drivers\Etc i rutan Öppna och tryck eller klicka på OK.
 6. Markera filen Hosts, sedan knackar eller klickar du på Byt namn på, och Byt namn på filen till Hosts.old".
 7. Kopiera eller flytta Hosts-filen som du skapade i steg 3 till mappen %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Om du ombeds ange ett administratörslösenord knackar eller klickar du på Fortsätt.

Windows 7 och tidigare versioner av Windows

Om du vill att vi ska återställa filen Hosts till standard för dig, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Enkelt åtgärda 50267

Om du vill återställa filen Hosts till standard själv, gör så här:
 1. Klicka på Startoch klicka på Kör, Skriv anteckningar.
 2. Kopiera följande text till filen:
  För Windows 7
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host# localhost name resolution is handle within DNS itself.#    127.0.0.1    localhost#    ::1       localhost
  För Windows Vista eller Windows Server 2008
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host127.0.0.1    localhost::1       localhost
  För Windows XP eller Windows Server 2003
  # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host127.0.0.1    localhost
 3. Klicka på Spara somArkiv -menyn typ. "hosts" i rutan filnamn och sedan spara filen på skrivbordet.Skärmbild för det här steget
 4. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv %WinDir%\System32\Drivers\Etc, och klicka sedan på OK.
 5. Välj Hosts-filen och byta namn på den "Hosts.old".
 6. Kopiera eller flytta Hosts-filen som du skapade i steg 3 till mappen %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Klicka på Fortsättom du uppmanas att ange ett administratörslösenord.
Löstes problemet?
Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta support.

Vad är Hosts-filen

Hosts-fil är en fil som används av operativsystemet för att mappa värddatornamn till IP-adresser. Hosts-filen är en av flera anläggningar i system som hjälper dig att adressera nätverksnoder i ett datornätverk. Det ingår ett operativsystem IP-implementeringen i vanliga och fungerar funktionen för att översätta mänskliga friendly värddatornamn till numeriska protokolladresser som kallas IP-adresser, som identifierar och leta upp en värd i ett IP-nätverk.

Hosts-filen innehåller rader med text som består av en IP-adress i det första textfältet följt av en eller flera värdnamn. Varje fält är separerat med tomt utrymme (flikar föredras ofta av historiska skäl, men blanksteg används också). Kommentarrader kan ingå och de anges med hashtecken (#) i första positionen i sådana rader. Helt tomma rader i filen ignoreras.
Lös det fixit Återställ värdar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 972034 – senaste granskning 06/12/2016 07:12:00 – revision: 15.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise

 • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbmt KB972034 KbMtsv
Feedback