Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om du har problem med Windows 11 på datorn eller om du vill ha en ny kopia av Windows 11 utan att gamla filer eller appar blir röriga kan du installera om Windows 11 för att försöka lösa problemen och återställa datorn till ett renare tillstånd.

Kontrollera diskutrymmet

Om datorn inte fungerar som förväntat eller om du har problem med Windows 11 kan det bero på ont om diskutrymme. Innan du installerar om Windows 11 kan du prova att frigöra diskutrymme för att se om det hjälper. Mer information finns i Frigöra diskutrymme i Windows.

Innan du börjar

Om du har personliga data och filer som du vill spara säkerhetskopierar du dem till en extern hårddisk, ett USB-minne, ett SD-kort eller en molnplats (till exempel OneDrive) innan du börjar installera om Windows 11.

Windows 11 måste aktiveras efter att den har installerats om. Vanligtvis sker detta automatiskt om du har en Internetanslutning. Mer information finns i Aktivera efter ominstallation av Windows i Aktivera Windows.

I Windows 11 måste du koppla ditt Microsoft-konto till Windows 11 digital licens på datorn innan du kan återaktivera Windows. Mer information finns i "Koppla din Windows-licens till ditt Microsoft-konto" i Återaktivera Windows efter en maskinvaruändring.

Om du installerar om Windows 11 efter en större förändring av maskinvaran på datorn (till exempel bytt moderkortet) kanske den inte längre är aktiverad. Du kan använda felsökaren för aktivering för att återaktivera Windows. Mer information finns i Använda felsökaren för aktivering.

När du installerar om Windows 11 måste du välja den utgåva av Windows som matchar din digitala licens. Om du till exempel kör Windows 11 Home måste du installera Windows 11 Home igen.

Om du vill se vilken utgåva av Windows du har går du till Start > Inställningar > System > Om . Din utgåva visas under Windows-specifikationer.

Typer av ominstallationer för Windows 11

Följande diagram innehåller information om de olika alternativ som du kan välja för varje typ av ominstallation, inklusive vad som händer med dina appar, filer, personliga data och hur mycket diskutrymme som krävs för ominstallationen. Använd det här diagrammet för att avgöra vilket alternativ du ska använda för att installera om Windows 11.

Vi rekommenderar att du först försöker "Återställa Windows 11" och sedan, om det behövs, "Installera om Windows 11 använda installationsmedia" och sedan, om det behövs, prova en "Ren installation av Windows 11 med installationsmedia".

Meddelanden: 

 • Om du installerar om Windows 11 med installationsmedia och väljer behåll ingenting (en ren installation) aktiveras automatiskt reserverad lagring om partitionen du installerar om Windows till är 20 GB eller större. Reserverad lagring reserverar diskutrymme för uppdateringar, appar, temporära filer och systemcache, vilket förbättrar datorns dagliga funktion genom att se till att viktiga operativsystemfunktioner alltid har åtkomst till diskutrymme.

 • För enheter med reserverad lagring används först det reserverade lagringsutrymmet för återställningen eller ominstallationen. Sedan används annat diskutrymme. Mer information finns i Hur reserverad lagring fungerar i Windows.

Typ av ominstallation

Ominstallationsalternativ som du kan välja

Vad händer med dina appar

Vad som händer med dina personliga data som lagras under  \Användare

Vad som händer med data som lagras i andra mappar eller enheter

Diskutrymme som krävs

Återställa Windows 11

Behåll mina filer 

Appar som inte medföljde datorn tas bort.

Bevaras

Bevaras

Medel

Återställa Windows 11

Ta bort allt 

Appar som inte medföljde datorn tas bort.

Tas bort

Tas bort

Låg

Installera om Windows 11 med installationsmedia

Behåll allt (standard)

Alla appar och inställningar bevaras.

Bevaras

Bevaras

Hög

Installera om Windows 11 med installationsmedia

Behåll personliga data

Alla appar tas bort.

Bevaras

Bevaras

Medel

Installera om Windows 11 med installationsmedia

Behåll ingenting

Alla appar tas bort.

Tas bort

Tas bort

Låg

Ren installation av Windows 11 med installationsmedia

(Det här alternativet tar bort och återskapar alla diskpartitioner.)

Tas bort

Tas bort

Tas bort

Mycket låg

Återställa Windows 11

Det här alternativet återställer enheten till ett liknande tillstånd som när du startade enheten för första gången. Alla program som du har installerat och dina personliga filer tas bort, beroende på vilket alternativ du väljer. Windows sköter allt automatiskt. Du behöver inte använda någon extern lagringsenhet. Att återställa enheten har mindre påverkan än en ren installation, men kräver ändå tillräckligt med ledigt diskutrymme. 

Du kan återställa datorn från Inställningar eller Windows Återställningsmiljö (WinRE), som du når via inloggningsskärmen. Anvisningar för hur du återställer Windows 11 finns i Återställa eller installera om Windows.

Om datorn inte har tillräckligt med ledigt utrymme för att återställa Windows 11 får du ett meddelande. I det här scenariot kan du antingen frigöra ytterligare utrymme eller följa stegen i nästa avsnitt för att installera om Windows 11.

Installera om Windows 11 med installationsmedia

Det här alternativet använder ett verktyg för att skapa installationsmedia som du kan använda för att helt rensa disken och installera en ny kopia av Windows 11. Det här alternativet kräver att du använder en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, och ger dig möjlighet att välja vad som ska behållas under installationen.  

Kontrollera att du har följande innan du börjar:

 • En Internetanslutning

 • En extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk med minst 8 GB ledigt utrymme.

Skapa installationsmediet

Börja med att skapa installationsmediet som du använder för att installera om Windows 11. 

 1. Se till att du har säkerhetskopierat alla filer på enheten som du vill spara på en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk. Du kan också ladda upp dina filer till OneDrive.

  Obs!: Om du använder en extern lagringsenhet för att säkerhetskopiera filer ser du till att det här en annan enhet än den som du ska använda för att ladda ned Windows 10-installationsmedia.

 2. Ladda ned installationsmediet för Windows 11 till en separat extern lagringsenhet som har minst 8 GB ledigt utrymme. Allt på enheten tas bort för att slutföra nedladdningen, så se till att den är tom innan du fortsätter. Gör så här:

  1. På en fungerande dator går du till webbplatsen för nedladdning av Microsoft-programvara och väljer Ladda ned verktyg nu.

  2. När nedladdningen är klar öppnar du verktyget från skrivbordet och väljer Ja när du tillfrågas om du vill tillåta att appen gör ändringar på din enhet.

  3. När installationsguiden för Windows 11 visas accepterar du licensvillkoren och avtalen.

  4. Välj Skapa installationsmedia (USB-flashminne, DVD eller ISO-fil) för en annan dator och välj sedan Nästa.

  5. Välj språk, version och arkitektur (32-bitars eller 64-bitars) och välj sedan Nästa.

  6. Välj USB-flashminne och sedan Nästa.

  7. Följ anvisningarna för att skapa installationsmediet och välj sedan Slutför.

Använd installationsmediet för att installera om Windows 11

Anslut installationsmediet som du skapade till datorn och installera om Windows 11. 

 1. Öppna Utforskaren  och välj enheten med installationsmedia.

 2. Från rotkatalogen för enheten dubbelklickar du på setup.exe och väljer sedan Ja när du får en fråga om du vill tillåta att appen gör ändringar på enheten.

 3. Välj Ändra för att avgöra vad som ska behållas: Välj något av följande alternativ och välj sedan Nästa:

  • Behåll personliga filer och appar – Personliga data, appar och inställningar behålls.

  • Behåll bara personliga filer – Personliga data och inställningar behålls, men alla dina appar tas bort.

  • Behåll ingenting – Alla personliga data, inställningar och appar tas bort.

  Varning!: Du kan inte ångra en ominstallation av Windows 10. Se till att säkerhetskopiera dina filer först om du väljer alternativet Behåll ingenting

 4. Slutför genom att välja Installera för att starta ominstallationen av Windows 11 på datorn.

Datorn startas om flera gånger under ominstallationen.

Ren installation av Windows 11 med installationsmedia

Varning!: 

 • En ren installation är ett avancerat alternativ som hjälper dig att börja om från början på enheten. Vi rekommenderar att du följer stegen nedan endast om du är säker på att du vill göra dessa ändringar. Kontakta support om du behöver mer hjälp.

 • Alla dina personliga filer, appar och drivrutiner som du installerat, appar och anpassningar från datortillverkaren och ändringar som du gjort i Inställningar tas bort.

Det här alternativet använder ett verktyg för att skapa installationsmedia som du kan använda för att helt rensa disken och installera en ny kopia av Windows 11. Det här alternativet kräver att du använder en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet. Det kräver några extra steg, men tar bort allt så att du får en ren installation. Den här typen av ren installation tar bort och återskapar systempartitioner. Den tar bort alla personliga filer på enheten och den partition på hårddisken som för närvarande används för din återställningsenhet.

Kontrollera att du har följande innan du börjar:

 • En Internetanslutning

 • En extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk med minst 8 GB ledigt utrymme

Skapa installationsmediet

Börja med att skapa installationsmediet som du använder för att göra en ren installation av Windows 11. 

 1. Se till att du har säkerhetskopierat alla filer på enheten som du vill spara på en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk. Du kan också ladda upp dina filer till OneDrive.

  Obs!: Om du använder en extern lagringsenhet för att säkerhetskopiera filer kontrollerar du att den är en annan än den du använder för att ladda ned Windows 11 installationsmedia.

 2. Ladda ned installationsmediet för Windows 11 till en separat extern lagringsenhet med 8 GB-storlek. Allt på enheten tas bort för att slutföra nedladdningen, så se till att den är tom innan du fortsätter. Gör så här:

  1. På en fungerande dator går du till webbplatsen för nedladdning av Microsoft-programvara och väljer Ladda ned verktyg nu.

  2. När nedladdningen är klar öppnar du verktyget från skrivbordet och väljer Ja när du tillfrågas om du vill tillåta att verktyget gör ändringar på enheten.

  3. När installationsguiden för Windows 11 visas accepterar du licensvillkoren och avtalen.

  4. Välj Skapa installationsmedia (USB-flashminne, DVD eller ISO-fil) från en annan dator och välj sedan Nästa.

  5. Välj språk, version och arkitektur (32-bitars eller 64-bitars).

  6. Följ anvisningarna för att skapa installationsmediet och välj sedan Slutför.

Använda installationsmedia för att utföra en ren installation

Anslut installationsmediet du skapade till datorn och utför en ren installation av Windows 11. 

 1. Välj Start  > Inställningar  > System  > Återställning.

  Öppna återställningsinställningar

 2. Bredvid Avancerad start väljer du Starta om nu.

 3. Välj Använd en enhet och välj sedan den enhet som motsvarar den externa lagringsenhet som du använder.

  Obs!: Om alternativet Använd en enhet inte är tillgängligt går du till enhetstillverkarens webbplats för mer information om hur du startar från en USB-enhet.

 4. När den första Windows-skärmen visas väljer du de alternativ som bäst passar dina behov och väljer sedan Nästa.

 5. VäljInstallera nu och markera sedan rutan Jag accepterar. Välj Nästa och välj sedan Anpassad: Installera endast Windows (avancerat). Nu visas en lista över enheter och partitioner på enheten. Om flera diskar visas behöver du bara ta bort alla partitioner från den disk där du vill installera Windows.

 6. Markera varje enhet/partition i listan och välj Ta bort. Välj OK när meddelandet för installationsprogrammet för Windows visas.

 7. Slutför steg fem för varje enhet i listan, utom den som det står Inte allokerat utrymme vid. När du är klar ska bara Enhet 0 Inte allokerat utrymme vara kvar.

 8. Välj Nästa.

 9. Installationsskärmen för Windows visar nu Installera Windows. När installationen är klar startas enheten om. När det sker kan den försöka starta om från den externa lagringsenheten. Om den första Windows-installationsskärmen ber dig välja språk/tangentbordslayout tar du bort den externa lagringsenheten från enheten och väljer OK. Därmed startas enheten om.

 10. När installationen är klar och enheten har startats om väljer du de inställningar du vill ha för din enhet.

Om du har problem med Windows 10 på datorn, eller om du vill ha en ny, renare kopia av Windows 10 fri från gamla filer och appar, kan du försöka få bukt med problemen genom att installera om Windows 10.

Kontrollera diskutrymmet

Om datorn inte fungerar som väntat eller om du har problem med Windows 10 kan det bero på att du har för lite ledigt diskutrymme. Innan du installerar om Windows 10 kan du prova att frigöra utrymme för att se om det hjälper. Mer information finns i Frigöra diskutrymme i Windows.

Innan du börjar

Om du har personliga data och filer som du vill spara säkerhetskopierar du dem till en extern hårddisk, en USB-enhet, ett SD-kort eller i molnet (t.ex. OneDrive) innan du påbörjar en ominstallation av Windows 10.

Windows 10 måste aktiveras efter en ominstallation. Vanligtvis sker detta automatiskt om du har en Internetanslutning. Mer information finns i Aktivera efter ominstallation av Windows 10 i Aktivera Windows.

Obs!: Om Windows 10 aktiverades på din enhet efter en uppgradering från Windows 7 eller Windows 8.1 har du en digital licens för Windows 10 som automatiskt kan aktivera Windows 10 efter att du installerar om det. Mer information finns i Aktivera efter ominstallation av Windows 10 i Aktivera Windows.

I Windows 10 (version 1607 eller senare) måste du koppla ditt Microsoft-konto till den digitala Windows 10-licensen på din dator innan du kan återaktivera Windows. Mer information finns i "Koppla din Windows 10-licens till ditt Microsoft-konto" i Återaktivera Windows efter en maskinvaruändring.

Om du installerar om Windows 10 efter en större förändring av maskinvaran på din dator, till exempel bytt moderkortet, kan det hända att Windows 10 inte längre är aktiverat. Om du körde Windows 10 (version 1607) innan du ändrade maskinvaran kan du använda felsökaren för aktivering för att aktivera Windows igen. Mer information finns i Använda felsökaren för aktivering.

Obs!: Om du inte körde Windows 10 innan du ändrade maskinvaran, eller om felsökaren inte kan aktivera Windows igen, kontaktar du supporten.

När du installerar om Windows 10 måste du välja den utgåva av Windows som matchar din digitala licens. Om du till exempel kör Windows 10 Home måste du installera Windows 10 Home igen.

Typer av ominstallationer för Windows 10

Följande diagram innehåller information om de olika alternativ som du kan välja för varje typ av ominstallation, inklusive vad som händer med dina appar, filer, personliga data och hur mycket diskutrymme som krävs för ominstallationen. Använd det här diagrammet för att avgöra vilket alternativ du ska använda för att installera om Windows 10.

Vi rekommenderar att du först försöker återställa Windows 10 och sedan, om det behövs, "Installera om Windows 10 använda installationsmedia" och sedan, om det behövs, prova en "Ren installation av Windows 10 med installationsmedia".

Meddelanden: 

 • Från och med Maj 2019-uppdatering för Windows 10 (version 1903) aktivera Windows 10 s reserverad lagring automatiskt om partitionen du installerar om Windows på är 20 GB eller större om du installerar om Windows med 20 GB eller mer. Reserverad lagring reserverar diskutrymme för uppdateringar, appar, temporära filer och systemcache, vilket förbättrar datorns dagliga funktion genom att se till att viktiga operativsystemfunktioner alltid har åtkomst till diskutrymme.

 • För enheter med reserverad lagring används först det reserverade lagringsutrymmet för återställningen eller ominstallationen. Sedan används annat diskutrymme. Mer information finns i Hur reserverad lagring fungerar i Windows 10.

Typ av ominstallation

Ominstallationsalternativ som du kan välja

Vad händer med dina appar

Vad som händer med dina personliga data som lagras under  \Användare

Vad som händer med data som lagras i andra mappar eller enheter

Diskutrymme som krävs

Återställa Windows 10

Behåll mina filer 

Appar som inte medföljde datorn tas bort.

Bevaras

Bevaras

Medel

Återställa Windows 10

Ta bort allt 

Appar som inte medföljde datorn tas bort.

Tas bort

Tas bort

Låg

Installera om Windows 10 med installationsmedia

Behåll allt (standard)

Alla appar och inställningar bevaras.

Bevaras

Bevaras

Hög

Installera om Windows 10 med installationsmedia

Behåll personliga data

Alla appar tas bort.

Bevaras

Bevaras

Medel

Installera om Windows 10 med installationsmedia

Behåll ingenting

Alla appar tas bort.

Tas bort

Tas bort

Låg

Gör en ren installation av Windows 10 med installationsmedia

(Det här alternativet tar bort och återskapar alla diskpartitioner.)

Tas bort

Tas bort

Tas bort

Mycket låg

Återställa Windows 10

Det här alternativet återställer enheten till ett liknande tillstånd som när du startade enheten för första gången. Alla program som du har installerat och dina personliga filer tas bort, beroende på vilket alternativ du väljer. Windows sköter allt automatiskt. Du behöver inte använda någon extern lagringsenhet. Att återställa enheten har mindre påverkan än en ren installation, men kräver ändå tillräckligt med ledigt diskutrymme. 

Du kan återställa datorn från Inställningar eller Windows Återställningsmiljö (WinRE), som du når via inloggningsskärmen. Anvisningar för hur du återställer Windows 10 finns i Återställa eller installera om Windows.

Om datorn inte har tillräckligt med ledigt utrymme för att återställa Windows 10 får du ett meddelande. I så fall frigör du ytterligare utrymme eller följer instruktionerna i nästa avsnitt för att installera om Windows 10.

Installera om Windows 10 med installationsmedia

Det här alternativet använder ett verktyg för att skapa installationsmedia som du kan använda för att helt rensa disken och installera en ny kopia av Windows 10. Det här alternativet kräver att du använder en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, och ger dig möjlighet att välja vad som ska behållas under installationen.  

Kontrollera att du har följande innan du börjar:

 • En Internetanslutning

 • En extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk med minst 8 GB ledigt utrymme.

Skapa installationsmediet

Först skapar du installationsmediet du behöver för att installera om Windows 10. 

 1. Se till att du har säkerhetskopierat alla filer på enheten som du vill spara på en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk. Du kan också ladda upp dina filer till OneDrive.

  Obs!: Om du använder en extern lagringsenhet för att säkerhetskopiera filer ser du till att det här en annan enhet än den som du ska använda för att ladda ned Windows 10-installationsmedia.

 2. Ladda ned Windows 10-installationsmedia på en separat extern lagringsenhet med minst 8 GB ledigt utrymme. Allt på enheten tas bort för att slutföra nedladdningen, så se till att den är tom innan du fortsätter. Gör så här:

  1. På en fungerande dator går du till webbplatsen för nedladdning av Microsoft-programvara och väljer Ladda ned verktyg nu.

  2. När nedladdningen är klar öppnar du verktyget från skrivbordet och väljer Ja när du tillfrågas om du vill tillåta att appen gör ändringar på din enhet.

  3. När Windows 10-installationsguiden visas accepterar du licensvillkoren och avtalen.

  4. Välj Skapa installationsmedia (USB-flashminne, DVD eller ISO-fil) för en annan dator och välj sedan Nästa.

  5. Välj språk, version och arkitektur (32-bitars eller 64-bitars) och välj sedan Nästa.

  6. Välj USB-flashminne och sedan Nästa.

  7. Följ anvisningarna för att skapa installationsmediet och välj sedan Slutför.

Använda installationsmediet för att installera om Windows 10

Anslut installationsmediet som du skapade till datorn och installera om Windows 10. 

 1. Öppna Utforskaren  och välj enheten med installationsmedia.

 2. Från rotkatalogen för enheten dubbelklickar du på setup.exe och väljer sedan Ja när du får en fråga om du vill tillåta att appen gör ändringar på enheten.

 3. Välj Ändra för att avgöra vad som ska behållas: Välj något av följande alternativ och välj sedan Nästa:

  • Behåll personliga filer och appar – Personliga data, appar och inställningar behålls.

  • Behåll bara personliga filer – Personliga data och inställningar behålls, men alla dina appar tas bort.

  • Behåll ingenting – Alla personliga data, inställningar och appar tas bort.

  Varning!: Du kan inte ångra en ominstallation av Windows 10. Se till att säkerhetskopiera dina filer först om du väljer alternativet Behåll ingenting .

 4. Slutför genom att välja Installera för att starta ominstallationen av Windows 10 på datorn.

Datorn startas om flera gånger under ominstallationen.

Gör en ren installation av Windows 10 med installationsmedia

Varning!: 

 • En ren installation är ett avancerat alternativ som hjälper dig att börja om från början på enheten. Vi rekommenderar att du följer stegen nedan endast om du är säker på att du vill göra dessa ändringar. Kontakta support om du behöver mer hjälp.

 • Alla dina personliga filer, appar och drivrutiner som du installerat, appar och anpassningar från datortillverkaren och ändringar som du gjort i Inställningar tas bort.

Det här alternativet använder ett verktyg för att skapa installationsmedia som du kan använda för att helt rensa disken och installera en ny kopia av Windows 10. Det här alternativet kräver att du använder en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet. Det kräver några extra steg, men tar bort allt så att du får en ren installation. Den här typen av ren installation tar bort och återskapar systempartitioner. Den tar bort alla personliga filer på enheten och den partition på hårddisken som för närvarande används för din återställningsenhet.

Kontrollera att du har följande innan du börjar:

 • En Internetanslutning

 • En extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk med minst 8 GB ledigt utrymme

Skapa installationsmediet

Först skapar du installationsmediet du behöver för att göra en ren installation av Windows 10. 

 1. Se till att du har säkerhetskopierat alla filer på enheten som du vill spara på en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk. Du kan också ladda upp dina filer till OneDrive.

  Obs!: Om du använder en extern lagringsenhet för att säkerhetskopiera filer ser du till att det här en annan enhet än den som du ska använda för att ladda ned Windows 10-installationsmedia.

 2. Ladda ned Windows 10-installationsmedia på en separat extern lagringsenhet med minst 8 GB. Allt på enheten tas bort för att slutföra nedladdningen, så se till att den är tom innan du fortsätter. Gör så här:

  1. På en fungerande dator går du till webbplatsen för nedladdning av Microsoft-programvara och väljer Ladda ned verktyg nu.

  2. När nedladdningen är klar öppnar du verktyget från skrivbordet och väljer Ja när du tillfrågas om du vill tillåta att verktyget gör ändringar på enheten.

  3. När Windows 10-installationsguiden visas accepterar du licensvillkoren och avtalen.

  4. Välj Skapa installationsmedia (USB-flashminne, DVD eller ISO-fil) från en annan dator och välj sedan Nästa.

  5. Välj språk, version och arkitektur (32-bitars eller 64-bitars).

  6. Följ anvisningarna för att skapa installationsmediet och välj sedan Slutför.

Använda installationsmedia för att utföra en ren installation

Anslut installationsmediet som du skapade till datorn och utföra en ren installation av Windows 10. 

 1. Välj Start och sedan Inställningar > Uppdatera & Säkerhet > Återställning .

  Öppna återställningsinställningar

 2. Välj Starta om nu under Avancerad start.

 3. Välj Använd en enhet och välj sedan den enhet som motsvarar den externa lagringsenhet som du använder.

  Obs!: Om alternativet Använd en enhet inte är tillgängligt går du till enhetstillverkarens webbplats för mer information om hur du startar från en USB-enhet.

 4. När den första Windows-skärmen visas väljer du de alternativ som bäst passar dina behov och väljer sedan Nästa.

 5. VäljInstallera nu och markera sedan rutan Jag accepterar. Välj Nästa och välj sedan Anpassad: Installera endast Windows (avancerat). Nu visas en lista över enheter och partitioner på enheten. Om flera diskar visas behöver du bara ta bort alla partitioner från den disk där du vill installera Windows.

 6. Markera varje enhet/partition i listan och välj Ta bort. Välj OK när meddelandet för installationsprogrammet för Windows visas.

 7. Slutför steg fem för varje enhet i listan, utom den som det står Inte allokerat utrymme vid. När du är klar ska bara Enhet 0 Inte allokerat utrymme vara kvar.

 8. Välj Nästa.

 9. Installationsskärmen för Windows visar nu Installera Windows. När installationen är klar startas enheten om. När det sker kan den försöka starta om från den externa lagringsenheten. Om den första Windows-installationsskärmen ber dig välja språk/tangentbordslayout tar du bort den externa lagringsenheten från enheten och väljer OK. Därmed startas enheten om.

 10. När installationen är klar och enheten har startats om väljer du de inställningar du vill ha för din enhet.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×