ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Visio is a diagraming tool that makes it easy and intuitive to create flowcharts, diagrams, org charts, floor plans, engineering designs, and more by using modern templates with the familiar Office experience. On this page, you can access some of the top templates and sample diagrams available in Visio, or request ones that you want.

To see the hundreds of templates and sample diagrams available, you can open a template in the Visio app or in Visio for the web.

Click a category name to see the related templates and diagrams: 

General

Block diagram.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A block diagram template for a block diagram of a computer.

Flowchart showing a property buying process.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A flowchart diagram that details the steps for buying a property.

Flowcharts

Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A vertical flowchart best used for top-down processes or systems that involve hierarchies, or have many component processes.

A cross-functional flowchart best used for a process that includes tasks shared across roles or functions.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A cross-functional flowchart best used for a process that includes tasks shared across roles or functions.

Download BPMN Cross-Functional Workflow Template

Click to download the template for the Visio desktop app.

Show the relationship between a process and the organizational or functional units in a HR Process flow. This is a Level 2 BPMN Workflow.

Networks

A basic diagram template for a home network.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

Best used to design a home network with wired and wireless devices in different rooms.

Basic network template showing a small office or team's network.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A basic network template for a small office or team's network diagram.

Detailed network diagram template for a star network diagram.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A detailed network topology for a star network diagram.

A detailed network diagram best used to show a corporate network for a medium-sized enterprise.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A detailed network diagram best used to show a corporate network for a medium-sized enterprise.

Download Ethernet LAN Diagram Template

Click to download the template for the Visio desktop app.

Create detailed physical, logical, and network architecture diagrams using a comprehensive set of network and computer equipment shapes.

Floor plans

Download Floor Plan Template

Click to download the template for the Visio desktop app.

Use this template to create detailed and accurate floor and building plans.

Visio template for a floor plan with social distancing.

Click to download the template for the Visio desktop app.

Floor plan with social distancing features (U.S.)

Visio template for a floor plan with social distancing.

Click to download the template for the Visio desktop app.

Floor plan with social distancing features (Metric)

Software and database

Thumbnail image for Visio sample file about the software development lifecycle process.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A process diagram for a waterfall process model of a software development life cycle.

Best used to show a system in which a class has composition and aggregation relationships

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

UML class diagram best used to show a system in which a class has composition and aggregation relationships

Best used to show how parts of a simple system interact with each other

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A basic UML sequence diagram best used to show how parts of a simple system interact with each other

Best used to show a user's interactions with events and processes.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A basic UML use case diagram best used to show a user's interactions with events and processes.

UML communication diagram that shows the interactions between lifelines that use sequenced messages.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

UML communication diagram that shows the interactions between lifelines that use sequenced messages.

UML component diagram.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

UML component diagram to show components, ports, interfaces and the relationships between them

UML diagram to show login-registry activity.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

Use this UML diagram to show login-registry activity.

UML architecture diagram of a software deployment.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

Use this diagram to show the architecture of a software deployment.

UML state diagram that shows how an automated teller machine responds to a user.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

Use this diagram to design a state diagram that shows how an automated teller machine responds to a user.

UML component diagram for an employee database.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

Use this diagram to design an employee database for an organization.

Chen's database diagram of a bank account.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

Chen's database diagram of a bank account

Azure

Jenkins Server on Azure.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

Jenkins Server on Azure

On-premises Active Directory domains with Azure AD.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

Integrating On-premises Active Directory domains with Azure AD

Dev-Test deployment for a PaaS solution.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A dev-test deployment for testing PaaS solutions

AWS

Template for AWS: Chef Automate Architecture

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

AWS template: Chef Automate Architecture

Template for AWS: Git to S3 Webhooks

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

AWS template: Git to S3 Webhooks

Template for AWS: SAP using SIOS

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

AWS template: SAP using SIOS

Schedules

A diagram template for an expanded block timeline

Click to download the template for the Visio desktop app.

Best used to track milestones, events, tasks, and phases over a period of time. Also used to create Product Roadmaps.

Business

Organizational chart best used to show hierarchy levels and reporting relationships, in an attractive, modern format.

Click to download the template for the Visio desktop app.

Organizational chart best used to show hierarchy levels and reporting relationships, in an attractive, modern format.

Download Hierarchical Organization ChartTemplate

Click to download the template for the Visio desktop app.

Create an organization chart with a multi-level hierarchy. Try different layouts that fit your diagram into a printable space.

Create auditing diagrams for accounting, financial management, fiscal information tracking, money management, decision flowcharts, and financial inventories.

Click to download the template for the Visio desktop app.

A basic auditing diagram best used for a simple process that must satisfy a decision point to complete.

Cross-functional flowchart showing a credit approval process.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A cross-functional flowchart for a credit approval process.

Crow's foot diagram of a Human Resources management system.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

Crow's foot diagram of a Human Resources management system.

Crow's foot diagram of an Inventory management system.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

Crow's foot diagram of an Inventory management system.

Chen's diagram of a Construction management organization.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

Chen's diagram of a Construction management organization.

Flowchart that shows ticket-purchasing process for theater customers.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

This flowchart template shows the steps for purchasing theater tickets from an online service and how different actions affect the user's Web experience.

Marketing strategies template.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A diagram template that can be used to create marketing strategies that influence customers to purchase a company's products.

Engineering

Create schematic, one-line, and wiring diagrams and blueprints. Contains shapes for switches, relays, transmission paths, semiconductors, circuit, and tubes.

Click to download the template for the Visio desktop app.

A basic engineering electrical diagram best used to draw an electronic circuit that can include semiconductor devices.

A SDL diagram template for a SDL game process.

Click to open the template in Visio for the web. Click to download the template for the Visio desktop app.

A Specification and Description Language diagram template for an SDL game process.

See Also

Display languages supported in the Visio desktop app

This page lists all the templates and sample diagrams available with Visio in Microsoft 365. For each category, there is a button you can click that opens the template or sample with its stencils and shapes—right in Visio so that you can get started trying it out.

Click a category name to go to a list of related templates and samples:

Basic diagrams

Thumbnail image of Visio template for Basic diagrams.

Click to open the template in Visio for the web.

Contains basic geometric shapes, arrow shapes, decorative and graph shapes for making a general diagram.

Thumbnail image for Visio sample file about Financial Ratios.

Click to open the template in Visio for the web.

Looks at five elements: liquidity, working capital, asset usage, efficiency, and profitability ratios.

Thumbnail image for Visio sample file about Hub and Spoke Model.

Click to open the template in Visio for the web.

Illustrates the distribution model based on a hub with supporting regional distribution nodes. 

Thumbnail image for Visio sample file about Marketing Mix.

Click to open the template in Visio for the web.

Illustrates multiple aspects of a marketing program centered on the target market. 

Thumbnail image for Visio sample file about Product Development.

Click to open the template in Visio for the web.

Illustrates a five-phase model of development: strategy, design, development, testing, and support.

Thumbnail image for Visio sample file about Sales Funnel.

Click to open the template in Visio for the web.

Funnel diagram illustrated with icons and callouts.

Thumbnail image for Visio sample file about Recruitment Process.

Click to open the template in Visio for the web.

Illustrates four steps in an organization's recruitment process for a job opening.

Thumbnail image for Visio sample file about a strategic framework for risk analysis.

Click to open the template in Visio for the web.

Analyze a business or an industry on six factors: political, economic, social, technological, legal, and environmental.

Thumbnail image for Visio sample file about a business model.

Click to open the template in Visio for the web.

Map out the nine major components of your business. This canvas gives a bird’s eye view of your entire business and is useful for strategizing. 

Thumbnail image for Visio sample file about the "five why's" root cause analysis tool.

Click to open the template in Visio for the web.

"Five why's analysis" is an iterative technique for root-cause analysis. 

Thumbnail image for Visio sample file about the 4 P's of marketing.

Click to open the template in Visio for the web.

Convey a marketing strategy by identifying four essential factors that are necessary for marketing the good or service.

Thumbnail image for Visio sample file about value chain analysis, which examines every production step required to create a product.

Click to open the template in Visio for the web.

Visualize all activities that a company undertakes to deliver a good or service to market.

Thumbnail image for Visio sample file about a strategy

Click to open the template in Visio for the web.

Concisely illustrates an organization’s overall strategy, highlighting five key components. It can be used as a checklist for a healthy strategy.

Thumbnail image for Visio sample file about Thumbnail image for Visio sample file about Thumbnail image for Visio sample file about "Porter's Five Forces," a tool for understanding the competitiveness of your business environment.

Click to open the template in Visio for the web.

Analyze an industry’s attractiveness, or evaluate a company’s competitive environment.

Thumbnail image for Visio sample file about Thumbnail image for Visio sample file about Thumbnail image for Visio sample file about "Porter's Five Forces," a tool for understanding the competitiveness of your business environment.

Click to open the template in Visio for the web.

Analyze an industry’s attractiveness or evaluate a company’s competitive environment.

Thumbnail image for Visio sample file about the "five why's" root cause analysis tool.

Click to open the template in Visio for the web.

"Five why's analysis" is an iterative technique for root-cause analysis. 

Thumbnail image for Visio sample file about the "five why's" root cause analysis tool.

Click to open the template in Visio for the web.

"Five why's analysis" is an iterative technique for root-cause analysis. 

Thumbnail image for Visio sample file about the "five why's" root cause analysis tool.

Click to open the template in Visio for the web.

"Five why's analysis" is an iterative technique for root-cause analysis. 

Block diagrams

Thumbnail image of Visio template for Block diagrams.

Click to open the template in Visio for the web.

Contains 2-D and 3-D shapes and directional lines for feedback loops and annotated functional decomposition, data structure, hierarchical, signal flow, and data flow block diagrams.

Thumbnail image for Visio sample file about Block Diagram of a Computer.

Click to open the template in Visio for the web.

This diagram can be used to illustrate elements of a computer system.

Thumbnail image for Visio sample file about planning and executing a business marketing strategy.

Click to open the template in Visio for the web.

Manage your content through multiple stages.

Thumbnail image for Visio sample file about Integrated Marketing Strategy Block Diagram.

Click to open the template in Visio for the web.

Helps align and coordinate marketing channels and assets in a coherent strategy.

Thumbnail image for Visio sample file about IOT Security Architecture Block.

Click to open the template in Visio for the web.

Layers of security analysis.

Thumbnail image for Visio sample file about Porter's Analysis Block Diagram.

Click to open the template in Visio for the web.

Identifies an industry's structure to determine a corporate strategy.

Thumbnail image for Visio sample file about the flow of doing a research paper.

Click to open the template in Visio for the web.

Blocks and connectors show the process of writing a research paper.

Thumbnail image for Visio sample illustrating the Periodic Table of Elements.

Click to open the template in Visio for the web.

Color-coded 3D blocks represent elements from the modern periodic table.

Thumbnail image for Visio sample file illustrating the Periodic Table of Elements with a sci-fi visual theme.

Click to open the template in Visio for the web.

Color-coded 3D blocks represent elements from the modern periodic table.

Thumbnail image for Visio sample file about Windows NT Architecture.

Click to open the template in Visio for the web.

Illustrates all layers in the Windows NT architecture.

Business Matrix

Thumbnail image of Visio template for Business Matrix diagrams.

Click to open the template in Visio for the web.

Contains business matrix diagrams that shows relationships between concepts across two or more dimensions. Create 2x2, 3x3 matrix, SWOT analysis, Ansoff matrix, BCG matrix, position maps, Quadrant analysis diagrams, or illustrate concepts across axes.

Thumbnail image for Visio sample file about BCG Matrix.

Click to open the template in Visio for the web.

Contains a growth-share matrix to help an organization analyze its business units. Also known as "product portfolio matrix".

Thumbnail image for Visio sample file about Ansoff Matrix.

Click to open the template in Visio for the web.

Contains a marketing planning tool which usually aids a business in determining its product and market growth. 

Thumbnail image for Visio sample file about SWOT 1 Analysis.

Click to open the template in Visio for the web.

One of four sample diagrams that allows a business to undertake an analysis to identify its internal strengths and weaknesses, as well as its external opportunities and threats.

Thumbnail image for Visio sample file about SWOT 2 Analysis.

Click to open the template in Visio for the web.

The second of four sample diagrams that allows a business to undertake an analysis to identify its internal strengths and weaknesses, as well as its external opportunities and threats.

Thumbnail image for Visio sample file about SWOT 3 Analysis.

Click to open the template in Visio for the web.

The third of four sample diagrams that allows a business to undertake an analysis to identify its internal strengths and weaknesses, as well as its external opportunities and threats.

Thumbnail image for Visio sample file about SWOT 4 Analysis.

Click to open the template in Visio for the web.

The fourth of four sample diagrams that allows a business to undertake an analysis to identify its internal strengths and weaknesses, as well as its external opportunities and threats.

Cycle diagrams

Thumbnail image of Visio template for Cycle diagrams.

Click to open the template in Visio for the web.

Represents a sequence of stages, tasks, or events in a circular flow. Contains circular, radial, target, circular segments, pie segments, loops and other cyclic diagram shapes.

Thumbnail image for Visio sample file about Product Lifecycle.

Click to open the template in Visio for the web.

Covers four stages in the product life cycle: introduction, growth, maturity, and decline.

Thumbnail image for Visio sample file about Deming Cycle.

Click to open the template in Visio for the web.

The Deming Cycle is a model for continuous improvement of quality in four stages.

Visio diagram about the water cycle concept map.

Click to open the template in Visio for the web.

Shows the continuous circulation of water in the Earth-atmosphere system.

Visio diagram about the Plan, Do, Check, Act cycle.

Click to open the template in Visio for the web.

An interactive problem-solving strategy for improving processes and implementing change.

Thumbnail image for Visio sample file examining the customer lifecycle.

Click to open the template in Visio for the web.

Illustrates the stages of customer lifecycle management.

Thumbnail image for Visio sample file about Business Account Management.

Click to open the template in Visio for the web.

Illustrates eight key elements of a business account.

Thumbnail image for Visio sample file about creating customers with digital media.

Click to open the template in Visio for the web.

Stages of customer acquisition—from communication to conversion.

Flowcharts

Thumbnail image of Visio template for Flowchart diagrams.

Click to open the template in Visio for the web.

Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links.

Thumbnail image for Visio sample file about Purchase Order.

Click to open the template in Visio for the web.

Demonstrates a purchase-order flow for a product.

Thumbnail image for Visio sample file about Medical Patient Process.

Click to open the template in Visio for the web.

Flowchart illustrating the process of admitting a person for medical care. 

Thumbnail image for Visio sample file about Environmental Clearance Flowchart.

Click to open the template in Visio for the web.

Flowchart illustrating the evaluation process for mitigating an environmental issue. 

Thumbnail image for Visio sample file about Theater booking process.

Click to open the template in Visio for the web.

This flowchart template shows the steps for purchasing theater tickets from an online service and how different actions affect the user's Web experience.

Thumbnail image for Visio sample file about Property Buying Flowchart.

Click to open the template in Visio for the web.

A flowchart diagram that details the steps for buying a property.

Thumbnail image for Visio sample file about Vertical Flowchart.

Click to open the template in Visio for the web.

Basic flowchart oriented vertically. 

Thumbnail image for Visio sample file about HR Management Process.

Click to open the template in Visio for the web.

Full process for seeking job candidates (internal and external) for an open position.

Thumbnail image for Visio sample file about Customer Support.

Click to open the template in Visio for the web.

Illustrates the workflow for a customer support team working to solve a customer problem.

Thumbnail image for Visio sample file about the audit process.

Click to open the template in Visio for the web.

Demonstrates an end-to-end audit-process flow.

Thumbnail image for Visio sample file about doing a background check on a job candidate.

Click to open the template in Visio for the web.

Describes the entire process of performing background checks for job candidates.

Thumbnail image for Visio sample file about doing hardware and software development.

Click to open the template in Visio for the web.

Describes the flow of the hardware or software development process.

Thumbnail image for Visio sample file about materials inspection.

Click to open the template in Visio for the web.

Shows how material inspection process flows.

Thumbnail image for Visio sample file about the process flow of medical assistance.

Click to open the template in Visio for the web.

Describes the process of getting medical assistance in a hospital.

Thumbnail image for Visio sample file about scheduling classes for teachers.

Click to open the template in Visio for the web.

Demonstrates a flowchart for scheduling a teacher's class schedule.

Thumbnail image for Visio sample file about doing a sales quote.

Click to open the template in Visio for the web.

Flowchart that describes the sales quote process.

Thumbnail image for Visio sample file about the business-to-business sales process.

Click to open the template in Visio for the web.

Flowchart showing the process of pitching an idea to a client in business-to-business sales.

Thumbnail image for Visio sample file about the online shopping process.

Click to open the template in Visio for the web.

Flowchart shapes and connectors show the process of ordering a product on an e-commerce website.

Thumbnail image for Visio sample file about prototyping software.

Click to open the template in Visio for the web.

Flowchart shapes and connectors demonstrating how to prototype a software project.

Thumbnail image for Visio sample file about documenting the scene of an accident.

Click to open the template in Visio for the web.

Flowchart demonstrating the steps in assessing an accident scene.

Thumbnail image for Visio sample file about the financial management process.

Click to open the template in Visio for the web.

Flowchart showing the process of managing the finances of a project.

Process diagrams

Thumbnail image of Visio template for Process diagrams.

Click to open the template in Visio for the web.

Shapes for illustrating the steps in any sequential process. 

Thumbnail image for Visio sample file about the software development lifecycle process.

Click to open the template in Visio for the web.

The waterfall model illustrates the software development process in a linear sequential flow.

Thumbnail image for Visio sample file about Tuckman's Model.

Click to open the template in Visio for the web.

The Tuckman model is an approach to team development that helps develop strategies to move toward its goals.

Thumbnail image for Visio sample file about 5-Step Decision Making Process.

Click to open the template in Visio for the web.

Illustration of fundamental steps in the decision-making process.

Thumbnail image for Visio sample file showing an organizational communication plan.

Click to open the template in Visio for the web.

Covers aspects of a communication plan: audience, type of message, delivery method, schedule, and spokesperson.

Thumbnail image for Visio sample file about Job Application Process.

Click to open the template in Visio for the web.

Process diagram illustrating the steps for a job applicant and hiring process.

Thumbnail image for Visio sample file about the process of making a sports jersey.

Click to open the template in Visio for the web.

Process diagram that shows how a sports jersey is made, in 8 steps.

Thumbnail image for Visio sample file about baking a cake.

Click to open the template in Visio for the web.

Shows the process of baking a cake, including the ingredients and various stages of mixing, baking, and decoration—illustrated as a cake.

Thumbnail image for Visio sample file illustrating a cardio/core workout.

Click to open the template in Visio for the web.

Covers a 30-minutes workout set of cardio and core exercises.

Thumbnail image for Visio sample file illustrating the pizza delivery process.

Click to open the template in Visio for the web.

Shows the delivery process from the store to the customer—illustrated in the shape of a pizza.

Thumbnail image for Visio sample file about the process of caring for a surgical patient.

Click to open the template in Visio for the web.

Shows the process involved in patient care, from diagnosis to post-surgery evaluation.

Thumbnail image for Visio sample file about steps in the process of securing a home loan.

Click to open the template in Visio for the web.

Shows the steps and milestones involved in buying a house with a home loan.

Pyramid diagrams

Thumbnail image of Visio template for Pyramid diagrams.

Click to open the template in Visio for the web.

Pyramid diagrams use triangular, pyramidal or conical shapes to show proportional, interconnected, hierarchical relationships.

Thumbnail image for Visio sample file about Marketing Diagram.

Click to open the template in Visio for the web.

A sample pyramid diagram that represents aspects of a business marketing strategy. 

Thumbnail image for Visio sample file about Funnel Diagram.

Click to open the template in Visio for the web.

Funnel diagrams can be used to represent different stages of a process and to identify potential problem areas.

Thumbnail image for Visio sample file about Hierarchy of Needs Diagram.

Click to open the template in Visio for the web.

A sample pyramid diagram that represents Maslow's hierarchy of needs. 

Thumbnail image for Visio sample file about Website Visitor Trend.

Click to open the template in Visio for the web.

An example of a pyramid diagram. This one shows data about categories of visitors to a web site. 

Thumbnail image for Visio sample file about Segmented Pyramid.

Click to open the template in Visio for the web.

A segmented pyramid diagram can show proportional, interconnected or containment relationships.

Thumbnail image for Visio sample file about Stepped Pyramid Diagram.

Click to open the template in Visio for the web.

Pyramid diagrams can be used to present a step-by-step progression or to break down the structure of something into meaningful parts.

Venn diagrams

Thumbnail image of Visio template for Venn diagrams.

Click to open the template in Visio for the web.

Venn diagrams use overlapping shapes to depict possible logical relationships between two or more sets. Organize information, show associations, similarities, unions, intersections, differences, containments, complements across logical sets.

Thumbnail image for Visio sample file about What is Data Science?

Click to open the template in Visio for the web.

Venn diagram describing data science as an intersection of technology, statistics, and business.

Thumbnail image for Visio sample file about Desirability Feasibility Viability.

Click to open the template in Visio for the web.

This framework attempts to balance what is desirable from a customer point of view with what is technologically feasible and economically viable.

Thumbnail image for Visio sample file about People, Process and technology.

Click to open the template in Visio for the web.

Illustrates three elements of organizational transformation.

Thumbnail image for Visio sample file about The disciplines of User Experience design.

Click to open the template in Visio for the web.

Illustrates the inter-relationships of the many elements of user experience design.

Thumbnail image for Visio sample file about Venn Diagram Template.

Click to open the template in Visio for the web.

Five factors for measuring brand effectiveness.

See Also

Visio for the web: FAQ 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×