เชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับ Lumia ของคุณ

เพลิดเพลินกับเพลงโปรด หรือใช้มือได้อย่างอิสระขณะโทร

ชุดหูฟังอาจจำหน่ายแยกต่างหาก

เชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ ตำแหน่งของตัวเชื่อมต่อชุดหูฟังอาจแตกต่างกันระหว่างโทรศัพท์

connect the headset to Lumia

connect the headset

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10514 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม