ผู้ติดต่อใน Windows 10 ของฉันอยู่ที่ไหน

นำไปใช้กับ: Windows 10

ใช้แอปผู้คลเพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณในที่เดียว ซึ่งจะเรียงตามตัวอักษร

?????????????????????????????????????????

เมื่อต้องการเปิดแอป ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก ผู้คน ป้อนข้อมูลบัญชีของคุณหากคุณถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบัญชีอีเมลีของคุณ ให้เลือก การตั้งค่า  > เพิ่มบัญชี  และทำตามคำแนะนำ

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ติดต่อ ให้เลือก เพิ่ม แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการบันทึกผู้ติดต่อใหม่ จากนั้นเพิ่มชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการจัดเก็บ เมื่อเสร็จ ให้เลือก บันทึก