แอปและการแจ้งให้ทราบสำหรับอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมคืออุปกรณ์ที่โต้ตอบหรือซิงค์กับ Windows Phone ของคุณ เช่น นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ ฝาปิดโทรศัพท์ เครื่องติดตามการออกกำลังกาย และนาฬิกาปลุก

อุปกรณ์เสริมบางชนิดสามารถรับการแจ้ง จากโทรศัพท์ของคุณได้ รวมทั้งการแจ้งเตือนที่ระบบได้รับมา ตลอดจนข้อมูลที่สอดคล้องกับการแจ้งอีกด้วย การแจ้งเตือนจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

 • การแจ้งเตือนเมื่อมีการโทร รวมถึง ID ผู้โทร
 • ข้อความ SMS รวมถึงผู้ส่งและเนื้อหา
 • ตัวเตือน
 • นาฬิกาปลุก
 • แบนเนอร์การแจ้งเตือนจากภายนอก
 • ข้อความอีเมล
 • เมตาดาต้าสำหรับเล่นสื่อ

คุณสามารถเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าสตางค์ได้ โดยยังคงสามารถรับข้อความสำคัญหรือข้อความเตือนความจำได้ จากการรับการแจ้งเตือนทางอุปกรณ์เสริมของคุณนั่นเอง

แอปสำหรับอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมจะรับการแจ้งต่างๆ ผ่านทางแอพเสริมที่กำลังทำงานอยู่บนโทรศัพท์นั้นๆ แอพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม และโดยทั่วไปเจ้าของโทรศัพท์จะสามารถดาวน์โหลดได้ แอพสำหรับอุปกรณ์เสริมจะสามารถทำงานอยู่ในเบื้องหลังและคอยรับข้อมูลการแจ้ง จากนั้นแอพสำหรับอุปกรณ์เสริมจึงสามารถส่งข้อมูลการแจ้งไปยังอุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์จริงได้ โดยผ่านทางการเชื่อมต่อ เช่น Wi-Fi หรือ Bluetooth

ผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณอาจทำการติดตั้งแอพสำหรับอุปกรณ์เสริมไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อรองรับการใช้ฝาปิดโทรศัพท์ ฝาปิดโทรศัพท์จะช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับโทรศัพท์ได้ในขณะที่คุณปิดปกนั้นและล็อกโทรศัพท์เอาไว้ ตัวอย่างเช่น จะแสดงให้คุณเห็นเวลาหรือการแจ้งต่างๆ เมื่อคุณติดฝาปิดโทรศัพท์ไว้กับโทรศัพท์ของคุณ และมีการติดตั้งแอพสำหรับอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้ แอพดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้สามารถรับการแจ้งจากโทรศัพท์ของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ตลอดเวลา

วิธีการที่แอพสำหรับอุปกรณ์เสริมใช้ข้อมูลการแจ้งของคุณ เช่น เนื้อหาข้อความ เป็นต้น จะขึ้นอยู่กับความเป็นส่วนตัวของผู้ผลิตแอพดังกล่าว

การเปิดหริอปิดใช้งานการแจ้งไปยังแอพสำหรับอุปกรณ์เสริม

คุณสามารถเปิดข้อมูลการแจ้งไปยังแอพสำหรับอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้ เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณส่งข้อมูลการแจ้งเข้าไปยังแอพดังกล่าว หรือทำการปิดข้อมูลการแจ้งและหยุดให้ข้อมูลการแจ้งไปยังแอพนั้น

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า

  Settings Icon

 2. แตะ แอพสำหรับอุปกรณ์เสริม แล้วแตะที่แอพที่คุณต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้ง

 3. เปิดหรือปิดข้อมูลการแจ้งสำหรับแอพ  

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10633 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม