การตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์และ SIM

การตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM อนุญาตให้คุณควบคุมการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์สำหรับโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ คุณจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหากการเชื่อมต่อของคุณทำงานในแบบที่คุณต้องการอยู่แล้ว แต่หากคุณประสบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ การเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างน้อยหนึ่งรายการอาจช่วยได้

เพื่อเปิดการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM จากรายการแอป แตะ การตั้งค่า

Settings Icon
> เครือข่ายโทรศัพท์ + SIM

การตั้งค่า ทำเช่นนี้

เครือข่ายที่ใช้งาน

แสดงชื่อของเครือข่ายโทรศัพท์ที่โทรศัพท์ของคุณใช้อยู่

เพื่อไปที่การตั้งค่านี้บนโทรศัพท์ที่ใช้ SIM คู่ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM แตะ การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2

การเชื่อมต่อข้อมูล

เปิดและปิดการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณอาจปิดการเชื่อมต่อด้วยเหตุผลอื่น ตัวอย่างเช่น เพื่อลดการใช้ข้อมูลของคุณหากคุณไม่ได้ใช้แผนบริการข้อมูลแบบไม่จำกัด หรือเพื่อยืดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณให้นานขึ้นเล็กน้อย

หากการเชื่อมต่อของคุณถูกปิดใช้งาน คุณยังคงสามารถโทรและรับโทรศัพท์ รวมถึงส่งและรับข้อความได้ แต่คุณไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น เรียกดูเว็บ ค้นหาแบบออนไลน์ รับหรือส่งอีเมล หรือรับข้อมูลที่อัปเดตแล้วสำหรับแอปยกเว้นในกรณีที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi เมื่อการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณถูกปิดใช้งาน คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับข้อความ MMS ซึ่งเป็นข้อความที่มีรูปภาพหรือไฟล์อื่นๆ แนบมา

สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบจำกัด

กำหนดว่าจะให้โทรศัพท์ของคุณใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์แทน Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่มีการเชื่อมต่อแบบจำกัด เช่น เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แต่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่อดังกล่าว

 • ใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ ถ้าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ถูกจำกัด โทรศัพท์ของคุณจะใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ และคุณสามารถทำงานบนโทรศัพท์ของคุณที่ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งจะใช้แผนบริการข้อมูลของคุณและอาจมีค่าใช้จ่าย
 • ไม่ใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณจะไม่ถูกใช้หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ถูกจำกัด ในกรณีนี้ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์เพื่อทำสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตได้

หากต้องการตั้งค่านี้ โทรศัพท์ของคุณต้องใช้ซอฟต์แวร์ Windows Phone เวอร์ชัน 8.0.10211.204 หรือใหม่กว่า           

ตัวเลือกการโรมมิ่งเสียง

กำหนดว่าคุณสามารถโทรและส่งข้อความเมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่นอกเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ การเว้นการตั้งค่าไว้เป็น ไม่โรมมิ่ง จะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งเสียงได้ เมื่อมีการตั้งค่านี้ คุณจะไม่สามารถโทรหรือส่งข้อความได้เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในพื้นที่ใช้งานโรมมิ่ง แต่คุณยังสามารถรับสายและรับข้อความได้ ตรวจสอบแผนบริการโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและเวลาที่อาจเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หากคุณอนุญาตให้ใช้งานข้ามเขต คุณจะสามารถโทรและส่งข้อความนอกเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณอาจต้องชำระเงินเพิ่มเติมเป็นค่าโทรและข้อความ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนบริการข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเลือกการโรมมิ่งที่คุณต้องการอนุญาตได้ ไม่ว่าจะเป็นการโรมมิ่ง ในประเทศ หรือ ในประเทศ + ระหว่างประเทศ

SIM สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

กำหนด SIM ที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเลือก SIM ที่คุณต้องการใช้กับข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือก SIM หนึ่ง แทนอีก SIM หนึ่งเนื่องจากมีราคาค่าใช้จ่ายข้อมูลน้อยกว่า

การตั้งค่านี้จะปรากฏขึ้นบน Windows Phones ที่ใช้ SIM คู่เท่านั้น ซึ่งทำงานบน Windows Phone 8.1

ตัวเลือกการโรมมิ่งข้อมูล

กำหนดว่าการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณจะยังคงมีอยู่เมื่อโทรศัพท์อยู่นอกเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณหรือไม่ การเว้นการตั้งค่าไว้เป็น ไม่โรมมิ่ง จะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูลได้

หากคุณอนุญาตให้เครื่องใช้งานโรมมิ่ง คุณจะสามารถใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในเขตพื้นที่ใช้งานโรมมิ่งได้ คุณอาจต้องชำระเงินเพิ่มเติมเป็นค่าข้อมูลที่คุณใช้ขณะใช้งานโรมมิ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนบริการข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือบางรายจะให้คุณระบุประเภทการใช้งานข้อมูลโรมมิ่งที่คุณต้องการอนุญาต ว่าจะเป็นการใช้งานโรมมิ่ง ในประเทศ หรือ ในประเทศ + ต่างประเทศ

การเชื่อมต่อ 3G

ระบุว่าโทรศัพท์ของคุณจะใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ 3G หรือ 2G

หากคุณตั้งค่า เปิด

Toggle On Icon
โทรศัพท์ของคุณจะใช้การเชื่อมต่อ 3G เมื่อพร้อมใช้งาน หากตั้งค่า ปิด
Toggle Off Icon
โทรศัพท์ของคุณจะใช้การเชื่อมต่อ 2G ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ที่ช้ากว่า แต่ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้เล็กน้อย

การตั้งค่านี้จะปรากฏขึ้นบน Windows Phones ที่ใช้ SIM คู่เท่านั้น ซึ่งทำงานบน Windows Phone 8.1

การจำกัดข้อมูลพื้นหลัง

ลดจำนวนการใช้ข้อมูลพื้นหลังภายใต้สถานะการณ์บางอย่าง เช่น เมื่อคุณกำลังโรมมิ่ง มีแอปและคุณสมบัติหลายอย่างที่จะทำการอัปเดตเป็นช่วงๆ โดยที่ไม่บอกให้คุณทราบ เช่น แอปเมลอาจตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์เมลเป็นระยะๆ ว่าคุณมีข้อความใหม่ในกล่องขาเข้าหรือไม่ ข้อมูลในลักษณะนี้จะเรียกว่าข้อมูลพื้นหลัง และเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้ใช้งานข้อมูลเกินขีดจำกัด

 • จำกัดข้อมูลพื้นหลังเสมอ โทรศัพท์ของคุณจะจำกัดการใช้งานข้อมูลพื้นหลัง
 • การจำกัดข้อมูลพื้นหลังเมื่ออยู่ในเขตพื้นที่โรมมิ่ง โทรศัพท์ของคุณจะจำกัดการใช้งานข้อมูลพื้นหลังเมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในเขตพื้นที่โรมมิ่ง

หากคุณเปิดหนึ่งในการตั้งค่าเหล่านี้ โทรศัพท์ของคุณจะรอให้มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนจึงจะทำงานในพื้นหลัง

ชื่อ SIM

พิมพ์ชื่อให้ SIM ของคุณเพื่อให้มีชื่อที่เป็นมิตรซึ่งคุณจะจดจำได้ง่าย

สำหรับโทรศัพท์แบบสอง SIM การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณแยกแยะ SIM ได้ เพื่อให้คุณทราบว่า SIM ใดที่คุณใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์และเมื่อโทรหรือส่งข้อความ ชื่อ SIM จะปรากฏในตำแหน่งอื่นบนโทรศัพท์ของคุณ เช่น บนไทล์ของโทรศัพท์ ไทลล์ข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อใน SIM ของคุณ และในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM

เพื่อไปที่การตั้งค่านี้ ใน การตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM แตะ การตั้งค่า SIM บนโทรศัพท์ที่ใช้ SIM คู่ แตะ การตั้งค่า SIM 1 และ การตั้งค่า SIM 2 เพื่อตั้งชื่อให้แต่ละ SIM

สถานะ SIM

เปิดหรือปิด SIM เมื่อ เปิด

Toggle On Icon
ถูกตั้งเป็นเปิดอยู่ คุณสามารถใช้ SIM บนโทรศัพท์ของคุณในการโทร การส่งข้อความและข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ ถ้าคุณเลือก หากคุณตั้งค่า ปิด
Toggle Off Icon
คุณจะไม่สามารถโทรออก ส่งข้อความ หรือรับข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์โดยใช้ SIM นั้น อย่างไรก็ตาม การปิดสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด และควบคุมค่าใช้จ่ายบนโทรศัพท์ของคุณได้ ถ้ามีเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ คุณสามารถใช้เครือข่ายนั้นเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของคุณได้

เพื่อไปที่การตั้งค่านี้ ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM แตะ การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2

การตั้งค่านี้จะปรากฏขึ้นบน Windows Phones ที่ใช้ SIM คู่เท่านั้น ซึ่งทำงานบน Windows Phone 8.1

การเลือกโหมด

กำหนดว่าโทรศัพท์ของคุณใช้เครือข่ายโทรศัพท์ประเภทใด ประเภทของเครือข่ายที่โทรศัพท์ของคุณสามารถเชื่อมต่อได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เพื่อไปที่การตั้งค่านี้ ใน การตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM แตะ การตั้งค่า SIM

ความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อ

กำหนดความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อที่โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้ได้ หากคุณเลือกความเร็วสูงสุด โทรศัพท์ของคุณจะใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์นั้นเมื่อพร้อมใช้งาน แต่หากมีระดับสัญญาณที่ต่ำกว่าสำหรับเครือข่ายที่เร็วกว่านั้นในพื้นที่ของคุณ การค้นหาหรือพยายามรักษาการเชื่อมต่อไว้อาจต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มากขึ้น

เมื่อคุณเลือกความเร็วในการเชื่อมต่อที่ตํ่ากว่า โทรศัพท์ของคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ที่มีความเร็วน้อยกว่าซึ่งให้สัญญาณที่แรงกว่า ซึ่งวิธีนี้สามารถช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

เพื่อไปที่การตั้งค่านี้ ใน การตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM แตะ การตั้งค่า SIM

ประเภทเครือข่าย

กำหนดว่าโทรศัพท์ของคุณจะพยายามเชื่อมต่ออย่างไรหากเครือข่ายหลักของคุณไม่พร้อมใช้งาน

 • อัตโนมัติ การตั้งค่าเริ่มต้น โทรศัพท์ของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ที่ดีที่สุด หากเครือข่ายหลักของคุณไม่พร้อมใช้งาน โทรศัพท์ของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นที่พร้อมใช้งาน
 • เครือข่ายในบ้านเท่านั้น โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ในบ้านเท่านั้น ซึ่งจะป้องกันไม่ให้โทรศัพท์ของคุณโรมมิ่งเมื่อเครือข่ายหลักไม่พร้อมใช้งาน

เพื่อไปที่การตั้งค่านี้ ใน การตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM แตะ การตั้งค่า SIM

การเลือกเครือข่าย

ช่วยให้คุณสามารถดูรายการของเครือข่ายที่พร้อมใช้งานในพื้นที่ปัจจุบันของคุณ แล้วลองเชื่อมต่อกับเครือข่ายหนึ่ง ค่าเริ่มต้นของส่วนนี้คือ อัตโนมัติ

หากคุณเปิดโทรศัพท์ของคุณและเห็นข้อความว่าเครือข่ายที่เลือกไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเลือกเครือข่ายอื่นได้ที่นี่

เพื่อไปที่การตั้งค่านี้ ใน การตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM แตะ การตั้งค่า SIM

เพิ่มชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (APN) คือที่อยู่ที่โทรศัพท์ของคุณใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ตามค่าเริ่มต้น ชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อทำการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณในครั้งแรก

หากการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณไม่ทำงาน ให้ลองป้อนชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่ตามตำแหน่งที่ตั้งและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ หากคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในโทรศัพท์ของคุณ หรือคุณอยู่ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลองค้นหาทางออนไลน์เพื่อหาการตั้งค่าชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

วิธีเพิ่มชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณต้องป้อนที่อยู่ลงในกล่อง APN การตั้งค่าอื่นๆ เป็นส่วนที่จะตั้งค่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

 1. ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM แตะ การตั้งค่า SIM > เพิ่มชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  หากคุณมีโทรศัพท์ที่ใช้ SIM คู่ จากการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM แตะ การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2 ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ SIM ใดสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ

 2. ปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อตามรายการต่อไปนี้

  • แตะ APN แล้วพิมพ์ที่อยู่ของ APN ที่จะใช้
  • แตะ ชื่อผู้ใช้ แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ
  • แตะ รหัสผ่าน แล้วพิมพ์รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ
  • แตะ ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิมพ์วิธีการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้สำหรับบัญชีมือถือของคุณ
  • แตะ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (URL) แล้วพิมพ์ที่อยู่ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับบัญชีมือถือของคุณ
  • แตะ พอร์ตพร็อกซี แล้วพิมพ์หมายเลขพอร์ต
  • แตะ ชนิด IP แล้วเลือกชนิดของที่อยู่ IP ที่จะใช้
 3. แตะ บันทึก

  Save Icon

เพิ่มชื่อจุดเชื่อมต่อ MMS

ชื่อจุดเข้าใช้งาน MMS (APN) คือที่อยู่ที่โทรศัพท์ของคุณใช้ในการส่ง และรับข้อความ MMS ชื่อจุดเชื่อมต่อ MMS จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเช่นกันเมื่อทำการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณในครั้งแรก

หากคุณไม่สามารถส่งหรือรับข้อความ MMS ได้ ให้ลองป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อ MMS ใหม่ตามตำแหน่งและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ บนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ลองค้นหาการตั้งค่า MMS APN ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณทางออนไลน์

วิธีเพิ่มชื่อจุดเชื่อมต่อ MMS

คุณจะต้องใส่ที่อยู่ในกล่อง APN และ MMSC (URL) การตั้งค่าอื่นๆ เป็นส่วนที่จะตั้งค่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

 1. ในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM แตะ การตั้งค่า SIM > เพิ่มชื่อจุดเชื่อมต่อ MMS

  หากคุณมีโทรศัพท์ที่ใช้ SIM คู่ จากการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ + SIM แตะ การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้งค่า SIM 2 ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ SIM ใดสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ

 2. ปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อตามรายการต่อไปนี้

  • แตะ APN แล้วพิมพ์ที่อยู่ของ MMS APN ที่จะใช้
  • แตะ ชื่อผู้ใช้ แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ
  • แตะ รหัสผ่าน แล้วพิมพ์รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ
  • แตะ ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิมพ์วิธีการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้สำหรับบัญชีมือถือของคุณ
  • แตะ WAP เกตเวย์ (URL) แล้วพิมพ์ที่อยู่ของ WAP เกตเวย์ที่จะใช้
  • แตะ พอร์ต WAP เกตเวย์ แล้วพิมพ์หมายเลขพอร์ต WAP เกตเวย์
  • แตะ MMSC (URL) แล้วพิมพ์ที่อยู่ซึ่งเริ่มต้นด้วย http:// ของศูนย์ MMS (MMSC) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ
  • แตะ พอร์ต MMSC แล้วพิมพ์หมายเลขพอร์ต MMSC
  • แตะ MMS ขนาดสูงสุด แล้วพิมพ์ข้อความ MMS ขนาดสูงสุด (เป็นกิโลไบต์) ที่คุณสามารถส่งได้
  • เลือก ชนิด IP จากนั้นเลือกชนิดของที่อยู่ IP ที่จะใช้
 3. แตะที่ บันทึก

  Save Icon

  

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10652 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 8

คำติชม