แสดงหน้าจอโทรศัพท์ของฉันไปที่ทีวีหรือพีซี

ต้องการดูสิ่งต่างๆ จาก Windows Phone 8.1 เช่น วิดีโอ รูปถ่ายครอบครัว หรือแอปที่คุณพัฒนาบนหน้าจอขนาดใหญ่กว่านี้ใช่ไหม คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ถ้ามีทีวี โปรเจคเตอร์ หรือจอภาพที่รองรับ Miracast หรือคุณอาจแสดงหน้าจอไปที่พีซี Windows ถ้ามีแอปแสดงหน้าจอของฉันและสาย USB

Project to a TV or PC monitor

ถ้าต้องการแสดงหน้าจอไปที่ทีวี จอภาพ หรือโปรเจคเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

โปรดดูว่า Wi-Fi ของโทรศัพท์เปิดอยู่ แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
  > แสดงหน้าจอของฉัน

 2. แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ เราจะตรวจหาอุปกรณ์ใดก็ตามที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบไร้สายกับโทรศัพท์ของคุณ

ถ้าต้องการแสดงหน้าจอบนพีซีโดยใช้สาย USB

 1. ให้ติดตั้งแอปแสดงหน้าจอของฉันบนพีซีของคุณ

 2. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับพีซีโดยใช้สาย USB

 3. เริ่มใช้แอปแสดงหน้าจอของฉันบนพีซี บนโทรศัพท์ ให้แตะ ใช่ เมื่อมีการพร้อมท์เพื่ออนุญาตให้แสดงหน้าจอ

ถ้าต้องการแก้ปัญหาด้านการแสดงหน้าจอหลังจากที่อัปเดตเป็น Windows Phone 8.1

ถ้าคุณได้อัปเดตเป็น Windows Phone 8.1 เมื่อเร็วๆ นี้และไม่สามารถแสดงหน้าจอไปที่พีซีโดยใช้แอปแสดงหน้าจอของฉันและสาย USB ให้ลองถอนการติดตั้งและติดตั้งโปรแกรมควบคุมโทรศัพท์อีกครั้งบนพีซี Windows

 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับพีซี Windows โดยใช้สาย USB

 2. บนพีซี ให้ไปที่ เริ่มต้น และเปิด ตัวจัดการอุปกรณ์

 3. คลิก อุปกรณ์ Universal Serial Bus คลิกขวาที่ Windows Phone แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ Windows Phone ที่แสดงอยู่ในรายการ (คุณอาจต้องรีสตาร์ตพีซี)

 4. ยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพีซี แล้วเชื่อมต่อใหม่ เราจะติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10654 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 19 ก.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 6

คำติชม