ใช้ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อจัดการการใช้ข้อมูล

เมื่อแผนบริการข้อมูลแบบไม่จำกัดแพร่หลายมากขึ้น จึงยิ่งสำคัญที่จะรู้ว่าโทรศัพท์ของคุณได้ใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มากเพียงใด เมื่อนั้นเองที่ข้อมูลอัจฉริยะเข้ามามีบทบาท

ข้อมูลอัจฉริยะจะแสดงรายละเอียดของการใช้ข้อมูลใน Windows Phone ของคุณและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดด้วยการระบุเมื่อคุณใกล้ถึงขีดจำกัดข้อมูลในแผนบริการของคุณ อีกทั้งยังช่วยเหลือด้วยการพักงานที่เน้นข้อมูลเอาไว้จนกว่าคุณจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ติดตามการใช้งานข้อมูลของคุณ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนบางแห่งอาจกำหนดค่าข้อมูลอัจฉริยะด้วยแผนข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่เช่นนั้นแล้ว คุณต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อที่ข้อมูลอัจฉริยะจะเริ่มติดตามปริมาณการใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของโทรศัพท์ของคุณในแต่ละรอบบิล

วิธีตั้งค่าข้อมูลอัจฉริยะ

 1. ที่รายการแอป แตะ ข้อมูลอัจฉริยะ 

  Data Sense Icon
   ค้างไว้ แล้วแตะ ตั้งขีดจำกัด

 2. ภายใต้ กำหนดขีดจำกัด ให้แตะดังต่อไปนี้

  • หากคุณมีจำนวนข้อมูลที่จะใช้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและข้อมูลจะหมดอายุในวันที่ระบุ แตะ หนึ่งครั้ง
  • หากคุณมีจำนวนข้อมูลที่จำกัดที่คุณสามารถใช้ได้ในแต่ละเดือนก่อนจะมีค่าใช้จ่ายการใช้ข้อมูลเกิน แตะ รายเดือน
  • หากคุณมีข้อมูลที่ไม่จำกัดแต่ยังคงต้องการติดตามการใช้งานของคุณอยู่ แตะ ไม่จำกัด
 3. หากคุณเลือก หนึ่งครั้ง หรือ รายเดือน ให้แตะรายการที่มีอยู่เพื่อป้อนค่าและวันที่ที่ตรงกับแผนข้อมูลของคุณ

 4. แตะ เสร็จสิ้น 

  Save Icon

การประหยัดข้อมูลด้วยข้อมูลอัจฉริยะ

ข้อมูลอัจฉริยะจะจำกัดจำนวนข้อมูลพื้นหลังที่โทรศัพท์ของคุณใช้ คุณสมบัติของแอปและโทรศัพท์จำนวนมากถูกออกแบบมาให้ดึงข้อมูลเบื้องหลังเพื่อความสะดวก (ตัวอย่างเช่น แอปอีเมลที่ตรวจสอบดูข้อความใหม่อย่างสม่ำเสมอ) ด้วยข้อมูลอัจฉริยะ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจำกัดกิจกรรมประเภทนี้เมื่อใด

วิธีการจำกัดข้อมูลพื้นหลังโดยอัตโนมัติ

 1. ในรายการแอป แตะ ข้อมูลอัจฉริยะ 

  Data Sense Icon

 2. แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
   เปิด จำกัดข้อมูลพื้นหลัง 
  Toggle On Icon
  แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการจำกัดข้อมูลพื้นหลังเมื่อคุณใช้ข้อมูลเกือบถึงขีดจำกัด แตะ เมื่อฉันใกล้ถึงขีดจำกัดแล้ว
  • หากต้องการจำกัดข้อมูลพื้นหลังเสมอ ให้แตะ เสมอ
 3. เพื่อจำกัดข้อมูลพื้นหลังเมื่อคุณกำลังโรมมิ่ง ให้เปิด จำกัดข้อมูลพื้นหลังขณะโรมมิ่ง 

  Toggle On Icon

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10655 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 19 ก.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 9

คำติชม