ปรับแต่งโทรศัพท์กับรูปภาพของฉันให้เป็นส่วนบุคคล

ภาพบางภาพสวยจนคุณดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ และ Windows Phone ให้คุณได้ฉลองภาพถ่ายที่ดีที่สุดของคุณในหลายวิธี คุณสามารถเพิ่มภาพถ่ายลงในรายการโปรดในแอปภาพถ่าย หรือใช้ภาพถ่ายเพื่อตกแต่งหน้าจอเริ่มและหน้าจอเมื่อล็อกของคุณ

Start screen background on Windows Phone 8.1

เลือกภาพที่จะใช้เป็นภาพพื้นหลังบนหน้าจอเริ่มต้น

วิธีเพิ่มภาพถ่ายในรายการโปรด

 1. ที่ หน้าจอเริ่ม  ให้แตะ ภาพถ่าย 

  Pictures Icon
  .

 2. ค้นหาภาพถ่าย แล้วแตะเพื่อเปิด

 3. แตะ รายการโปรด 

  Not Favorite Icon
  (คุณสามารถแตะ รายการโปรด 
  Favorite Icon
   อีกครั้ง เพื่อลบภาพถ่ายออกจากรายการโปรดของคุณ)

วิธีการปรับแต่งไทล์ภาพ

Windows Phone 8.1 นำตัวเลือกใหม่ๆ สำหรับไทล์ภาพเคลื่อนไหวมาสู่หน้าจอเริ่มของคุณ

 1. ในรายการ แอป ให้แตะ ภาพถ่าย 

  Pictures Icon
  แล้วแตะ เพิ่มเติม 
  More Icon
   > การตั้งค่า

 2. ภายใต้ ไทล์ในหน้าจอเริ่มจะแสดง เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • แตะ รูปถ่ายทั้งหมด เพื่อดูรูปถ่ายที่บันทึกไว้บนโทรศัพท์ของคุณ
  • แตะ รูปถ่ายโปรด เพื่อดูรูปถ่ายคุณทำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นรายการโปรด
  • แตะ รูปถ่ายเดียว เพื่อแสดงรูปถ่ายที่คุณเลือก (หากต้องการเลือกภาพถ่าย ให้แตะ เลือกภาพถ่าย)

วิธีการปักหมุดรายการโปรดที่หน้าจอเริ่ม

 1. ที่ หน้าจอเริ่ม  ให้แตะ ภาพถ่าย 

  Pictures Icon
  .

 2. ปัดไปยัง รายการโปรด

 3. แตะ เพิ่มเติม 

  More Icon
  แล้วแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

  

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10663 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม